Lịch vạn niên - Chọn giờ tốt ngày đẹp
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Hướng dẫn cách xem bói sim phong thủy chính xác nhất

Hướng dẫn xem phong thủy sim chính xác nhất theo 6 tiêu chí vàng: 1-Hung cát 4 số cuối theo 81 linh số, 2-Lập quẻ dịch cho số điện thoại, 3-Âm dương, 4-ngũ hành, 5-Thiên thời, 6-Quan niệm dân gian

Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Quý Hợi

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Quý Hợi (1983) – Đại hải Thủy

 13:04 20/12/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Quý Hợi (1983) có mệnh Đại hải Thủy, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Nhâm Tuất

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Nhâm Tuất (1982) – Đại hải Thủy

 07:37 19/12/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Nhâm Tuất (1982) có mệnh Đại hải Thủy, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Tân Dậu

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Tân Dậu (1981) – Thạch lựu Mộc

 12:53 16/12/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Tân Dậu (1981) có mệnh Thạch lựu Mộc, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Canh Thân

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Canh Thân (1980) – Thạch lựu Mộc

 22:11 14/12/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Canh Thân (1980) có mệnh Thạch lựu Mộc, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Kỷ Mùi

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Kỷ Mùi (1979) – Thiên thượng Hỏa

 20:35 13/12/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Kỷ Mùi (1979) có mệnh Thiên thượng Hỏa, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Mậu Ngọ

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Mậu Ngọ (1978) – Thiên thượng Hỏa

 12:52 12/12/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Mậu Ngọ (1978) có mệnh Thiên thượng Hỏa, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Đinh Tỵ

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Đinh Tỵ (1977) – Sa trung Thổ

 13:09 10/12/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Đinh Tỵ (1977) có mệnh Sa trung Thổ, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Bính Thìn

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Bính Thìn (1976) – Sa trung Thổ

 12:55 09/12/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Bính Thìn (1976) có mệnh Sa trung Thổ, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Ất Mão

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Ất Mão (1975) – Đại khê Thủy

 21:42 08/12/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Ất Mão (1975) có mệnh Đại khê Thủy, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Giáp Dần

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Giáp Dần (1974) – Đại khê Thủy

 19:20 07/12/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Giáp Dần (1974) có mệnh Đại khê Thủy, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Quý Sửu

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Quý Sửu (1973) – Tang đố Mộc

 12:58 06/12/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Quý Sửu (1973) có mệnh Tang đố Mộc, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Nhâm Tý

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Nhâm Tý (1972) – Tang đố Mộc

 20:51 05/12/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Nhâm Tý (1972) có mệnh Tang đố Mộc, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Tân Hợi

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Tân Hợi (1971) – Thoa xuyến Kim

 20:46 03/12/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Tân Hợi (1971) có mệnh Thoa xuyến Kim, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Canh Tuất

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Canh Tuất (1970) – Thoa xuyến Kim

 20:30 03/12/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Canh Tuất (1970) có mệnh Thoa xuyến Kim, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…

Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Kỷ Dậu

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Kỷ Dậu (1969) – Đại trạch Thổ

 10:25 02/12/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Kỷ Dậu (1969) có mệnh Đại trạch Thổ, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Mậu Thân

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Mậu Thân (1968) – Đại trạch Thổ

 07:36 01/12/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Mậu Thân (1968) có mệnh Đại trạch Thổ, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Đinh Mùi

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Đinh Mùi (1967) – Thiên hà Thủy

 14:06 29/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Đinh Mùi (1967) có mệnh Thiên hà Thủy, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Bính Ngọ

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Bính Ngọ (1966) – Thiên hà Thủy

 14:01 29/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Bính Ngọ (1966) có mệnh Thiên hà Thủy, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Ất Tỵ

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Ất Tỵ (1965) – Phúc đăng Hỏa

 07:32 28/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Ất Tỵ (1965) có mệnh Phúc đăng Hỏa, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Giáp Thìn

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Giáp Thìn (1964) – Phúc đăng Hỏa

 07:24 28/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Giáp Thìn (1964) có mệnh Phúc đăng Hỏa, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…

Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Quý Mão

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Quý Mão (1963) – Kim bạch Kim

 12:52 26/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Quý Mão (1963) có mệnh Kim bạch Kim, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Nhâm Dần

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Nhâm Dần (1962) – Kim bạch Kim

 12:46 26/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Nhâm Dần (1962) có mệnh Kim bạch Kim, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Tân Sửu

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Tân Sửu (1961) – Bích thượng Thổ

 07:52 25/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Tân Sửu (1961) có mệnh Bích thượng Thổ, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Canh Tý

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Canh Tý (1960) – Bích thượng Thổ

 07:30 25/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Canh Tý (1960) có mệnh Bích thượng Thổ, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Kỷ Hợi

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Kỷ Hợi (1959) – Bình địa Mộc

 07:31 24/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Kỷ Hợi (1959) có mệnh Bình địa Mộc, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Mậu Tuất

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Mậu Tuất (1958) – Bình địa Mộc

 07:25 24/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Mậu Tuất (1958) có mệnh Bình địa Mộc, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Đinh Dậu

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Đinh Dậu (2017) – Sơn hạ Hỏa

 13:12 23/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Đinh Dậu (2017) có mệnh Sơn hạ Hỏa, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Bính Thân

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Bính Thân (2016) – Sơn hạ Hỏa

 13:06 23/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Bính Thân (2016) có mệnh Sơn hạ Hỏa, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Ất Mùi

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Ất Mùi (2015) – Sa trung Kim

 12:59 21/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Ất Mùi (2015) có mệnh Sa trung Kim, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Giáp Ngọ

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Giáp Ngọ (2014) – Sa trung Kim

 12:52 21/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Giáp Ngọ (2014) có mệnh Sa trung Kim, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Quý Tỵ

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Quý Tỵ (2013) – Trường lưu Thủy

 09:04 20/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Quý Tỵ (2013) có mệnh Trường lưu Thủy, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Nhâm Thìn

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Nhâm Thìn (2012) – Trường lưu Thủy

 08:58 20/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Nhâm Thìn (2012) có mệnh Trường lưu Thủy, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Tân Mão

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Tân Mão (2011) – Tùng bách Mộc

 07:45 19/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Tân Mão (2011) có mệnh Tùng bách Mộc, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Canh Dần

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Canh Dần (2010) – Tùng bách Mộc

 07:39 19/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Canh Dần (2010) có mệnh Tùng bách Mộc, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Kỷ Sửu

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Kỷ Sửu (2009) – Tích lịch Hỏa

 13:05 18/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Kỷ Sửu (2009) có mệnh Tích lịch Hỏa, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Mậu Tý

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Mậu Tý (2008) – Tích lịch Hỏa

 12:56 18/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Mậu Tý (2008) có mệnh Tích lịch Hỏa, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Đinh Hợi

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Đinh Hợi (2007) – Ốc thượng Thổ

 12:46 17/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Đinh Hợi (2007) có mệnh Ốc thượng Thổ, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Bính Tuất

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Bính Tuất (2006) – Ốc thượng Thổ

 07:29 17/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Bính Tuất (2006) có mệnh Ốc thượng Thổ, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Ất Dậu

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Ất Dậu (2005) – Tuyền trung Thủy

 21:44 15/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Ất Dậu (2005) có mệnh Tuyền trung Thủy, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Giáp Thân

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Giáp Thân (2004) – Tuyền trung Thủy

 21:25 15/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Giáp Thân (2004) có mệnh Tuyền trung Thủy, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Quý Mùi

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Quý Mùi (2003) – Dương liễu Mộc

 13:21 14/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Quý Mùi (2003) có mệnh Dương liễu Mộc, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Nhâm Ngọ

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Nhâm Ngọ (2002) – Dương liễu Mộc

 13:01 14/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Nhâm Ngọ (2002) có mệnh Dương liễu Mộc, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Tân Tỵ

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Tân Tỵ (2001) – Bạch lạp Kim

 14:29 13/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Tân Tỵ (2001) có mệnh Bạch lạp Kim, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Canh Thìn

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Canh Thìn (2000) – Bạch lạp Kim

 14:07 13/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Canh Thìn (2000) có mệnh Bạch lạp Kim, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Kỷ Mão 1999

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Kỷ Mão (1999) – Thành đầu Thổ

 13:25 12/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Kỷ Mão (1999) có mệnh Thành đầu Thổ, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Mậu Dần 1998

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Mậu Dần (1998) – Thành đầu Thổ

 13:10 12/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Mậu Dần (1998) có mệnh Thành đầu Thổ, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Đinh Sửu 1997

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Đinh Sửu (1997) – Giản hạ Thủy

 22:38 11/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Đinh Sửu (1997) có mệnh Giản hạ Thủy, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Bính Tý 1996

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Bính Tý (1996) – Giản hạ Thủy

 22:19 11/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Bính Tý (1996) có mệnh Giản hạ Thủy, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Ất Hợi 1995

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Ất Hợi (1995) – Sơn Đầu Hỏa

 09:09 10/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Ất Hợi (1995) có mệnh Sơn Đầu Hỏa, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Giáp Tuất 1994

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Giáp Tuất (1994) – Sơn Đầu Hỏa

 09:02 10/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Giáp Tuất (1994) có mệnh Sơn Đầu Hỏa, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…

Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Quý Dậu 1993

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Quý Dậu (1993) – Kiếm phong Kim

 15:57 09/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Quý Dậu (1993) có mệnh Kiếm phong Kim, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Nhâm Thân 1992

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Nhâm Thân (1992) – Kiếm phong Kim

 15:41 09/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Nhâm Thân (1992) có mệnh Kiếm phong Kim, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Tân Mùi 1991

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Tân Mùi (1991) – Lộ bàng Thổ

 13:00 08/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Tân Mùi (1991) có mệnh Lộ bàng Thổ, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Canh Ngọ 1990

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Canh Ngọ (1990) – Lộ bàng Thổ

 12:53 08/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Canh Ngọ (1990) có mệnh Lộ bàng Thổ, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Kỷ Tỵ 1989

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Kỷ Tỵ (1989) – Đại Lâm Mộc

 12:55 07/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Kỷ Tỵ (1989) có mệnh Đại Lâm Mộc, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Mậu Thìn 1988

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Mậu Thìn (1988) – Đại Lâm Mộc

 12:46 07/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Mậu Thìn (1988) có mệnh Đại Lâm Mộc, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Đinh Mão 1987

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Đinh Mão (1987) – Lư trung Hỏa

 12:28 06/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Đinh Mão (1987) có mệnh Lư trung Hỏa, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Bính Dần 1986

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Bính Dần (1986) – Lư trung Hỏa

 11:52 06/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Bính Dần (1986) có mệnh Lư trung Hỏa, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Ất Sửu 1985

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Ất Sửu (1985) – Hải Trung Kim

 07:40 05/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp với tuổi Ất Sửu (1985) có mệnh Hải Trung Kim, giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Giáp tý

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Giáp Tý (1984) – Hải Trung Kim

 13:01 04/11/2022

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp mệnh với tuổi Giáp Tý (1984), giúp bổ khuyết ngũ hành, khai thông khí vận, sức khỏe, tài lộc…
Website xem phong thủy sim chuẩn nhất

Bình chọn website xem phong thủy sim chuẩn nhất hiện nay – Phần 2 – Phân tích độ vượng ngũ hành

 13:12 23/06/2020

Tác dụng quan trọng nhất của sim phong thủy là có ngũ hành sim trùng với ngũ hành của dụng thần nhằm trung hòa, cân bằng mệnh cục giúp cải biến vận mệnh. Tuy nhiên để chọn dụng thần chính xác thì phải phân tích được độ vượng ngũ hành đúng nhưng thực tế 99% website hiện nay đều bị sai khiến sim phong thủy mất đi tác dụng bổ cứu mà còn gây họa cho người sử dụng

Phần mềm xem bói sim uy tín nhất

Bình chọn phần mềm xem bói sim chính xác nhất hiện nay – Phần 1 – Lập Lá số tứ trụ

 22:12 04/05/2020

Hiện nay có hàng trăm website, ứng dụng (app) xem bói sim số điện thoại, mỗi website, app lại cho kết quả trái ngược nhau, phán lung tung cả. Vậy đâu mới là website xem bói sim uy tín nhất, cho kết quả chính xác nhất hiện nay. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp tuổi

Tại sao sim phong thủy có tác dụng? Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp tuổi?

 13:09 06/02/2020

Đa số mọi người mua sim phong thủy thường mắc phải các sai lầm cơ bản là vào các website bán sim số đẹp mua đại một số điểm cao để khoe với thiên hạ chứ không biết phần mềm xem phong thủy sim của họ tính điểm thế nào? Có đúng hay không? Bài viết này sẽ tư vấn những điều cần biết khi mua sim phong thủy hợp tuổi.
Ứng dụng 81 linh số để xem phong thủy sim

Hướng dẫn xem hung cát 4 số cuối điện thoại theo phong thủy số học

 10:32 09/01/2020

Hung cát 4 số cuối điện thoại rất quan trọng nhưng tôi chưa thấy website bán sim nào dám đưa vào phần mềm, app xem bói sim cả vì khi đó rất nhiều sim số đẹp sẽ không bán được. Ví dụ như các sim tứ quý: 8888, 9999, 6666, 1111, 2222… đều có quẻ rất xấu.
Hỗ trợ khách hàng
NV1: 0926.138.186 (Zalo)
NV2: 0926.138.186
Khiếu nại: 0926.138.186
Sim phong thủy điểm cao
Sim giảm giá
Thống kê
  • Đang truy cập552
  • Máy chủ tìm kiếm344
  • Khách viếng thăm208
  • Hôm nay32,388
  • Tháng hiện tại2,535,425
  • Tổng lượt truy cập68,780,968
Sim đẹp phong thủy

xemVM Copyright © 2019-2023
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây