Điều khoản sử dụng

Để truy cập và sử dụng dịch vụ trên 989me.vn, Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà 989me.vn liên kết, tích hợp bao gồm. Nếu bạn không đồng ý vui lòng không đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi 989me.vn
Logo

989 M&E Co.,Ltd

PHÒNG QUẢN TRỊ WEBSITE 989ME.VN

Hà Nội, Ngày 14-05-2017


THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI
 

I. Nội dung - Điều khoản sử dụng dịch vụ
1. Nội dung dịch vụ

Thông qua website 989me.vn, CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ 989 (sau đây viết tắt là 989 M&E) cung cấp cho người dùng khả năng truy nhập đến các tài nguyên trên Website của 989 M&E, sử dụng các dịch vụ do 989 M&E cung cấp, bao gồm các thông tin thể hiện trên trang Web dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc phim minh họa, cơ sở dữ liệu, các thông báo hoặc thông điệp quản lý và các dịch vụ khác (gọi chung là “Dịch Vụ”). Dịch vụ trên website này được 989 M&E sẵn sàng thay đổi mà không bắt buộc phải thông báo hoặc xác nhận và không bảo đảm Dịch Vụ sẽ thỏa mãn yêu cầu, tương thích hoặc phù hợp với mục đích của Người Sử Dụng. 989 M&E cũng không bảo đảm rằng các chức năng của Dịch Vụ sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi kỹ thuật hoặc virus, các sai sót (nếu có) sẽ được khắc phục kịp thời.
2. Điều khoản sử dụng

Để truy cập và sử dụng dịch vụ trên 989me.vn, Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà 989me.vn liên kết, tích hợp bao gồm. Nếu bạn không đồng ý vui lòng không đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi 989 M&E.

Khi truy cập, sử dụng 989me.vn bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi, thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng 989me.vn thì Người Sử Dụng cũng phải tuân theo Quy chế này.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người Sử Dụng, 989me.vn không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội 989me.vn có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng, sự thay đổi sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày đưa lên web. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại các điều khoản để có thể cập nhật bất kỳ thay đổi nào. Hãy nhớ rằng các Điều khoản sử dụng này chỉ áp dụng trên website này, không có bất kỳ tác dụng nào tới nội dung của các bên thứ ba.

II. Đăng kí tài khoản và sử dụng dịch vụ

1. Người Sử Dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng website của 989me.vn. Chú ý: Website này chỉ cho phép các thành viên từ 16 tuổi trở lên đăng ký.

2. Sau khi Người Sử Dụng đăng nhập vào hệ thống, Người Sử Dụng có thể thay đổi tên thành viên. Tên thành viên phải tuân theo nội quy đặt tên theo quy định, không vi phạm những điều cấm của Thỏa thuận này.

3. Một số tính năng yêu cầu Người Sử Dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu Người Sử Dụng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng được các tính năng thông thường. Chúng tôi khuyến khích Người Sử Dụng đăng ký tài khoản để sử dụng đầy đủ các tính năng trên hệ thống website 989me.vn được tốt nhất.

4. Sản phẩm và dịch vụ của chủ thể khác:

Trên Website của hệ thống 989me.vn có một số liên kết với website bên ngoài, hoặc biểu tượng website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của 989me.vn. Việc đưa liên kết ngoài tại 989me.vn không nên được hiểu là sự ưng thuận dành cho trang web hay chủ của nó (cũng như sản phẩm/dịch vụ của họ). Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng các website liên kết này. 989 M&E sẽ không chịu trách nhiệm hay quyền hạn gì dù trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ rủi ro hay nguyên nhân mất mát nào khi bạn sử dụng hay tin tưởng vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ của các website đó hoặc điểm đến nào ngoài hệ thống các trang web của 989 M&E.

Các chuyên mục Thông tin doanh nghiệp, Banner quảng cáo được 989 M&E cho thuê để lấy tiền duy trì hoạt động của website. 989 M&E không sản xuất hay duy trì/cập nhật nội dung các chuyên mục này. Nội dung các chuyên mục này do người đi thuê sản xuất, duy trì và cập nhật nội dung với mục đích quảng cáo, tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của họ. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng hay tin tưởng vào nội dung của các chuyên mục này. 989 M&E sẽ không chịu trách nhiệm hay quyền hạn gì dù trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ rủi ro hay nguyên nhân mất mát nào khi bạn sử dụng hay tin tưởng vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ của các chuyên mục này.

III. Các nội dung cấm hoạt động, trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội
Khi sử dụng các dịch vụ của hệ thống 989me.vn, nghiêm cấm người sử dụng thực hiện một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:
Điều 1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên 989me.vn nhằm mục đích:

 • Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 • Bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

Điều 2. Người Sử Dụng lợi dụng việc sử dụng hệ thống 989me.vn nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên hệ thống website 989me.vn.

Điều 3.Thành viên đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền có nội dung khiêu dâm.

Điều 4. Đặt tên thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

Điều 5. Thành viên có hành vi lợi dụng 989me.vn để đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện vật.

Điều 6. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên 989me.vn xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Điều 7. Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, virus máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hoặc can thiệp vào hệ thống 989me.vn, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

Điều 8. Lợi dụng 989me.vn để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 9. Phá hoại hệ thống mạng xã hội 989me.vn: Đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ nhằm phá hoại tài sản, website hoặc cản trở việc truy cập thông tinvà sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên 989me.vn. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm thay đổi số điểm E-Coins hoặc nhằm treo máy, spam chat. Đánh cắp dữ liệu, thông tin, tài khoản, mật khẩu của thành viên.

Điều 10. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác (ví dụ: logo) được đánh dấu trên Nội dung của website.

Điều 11. Đăng ký tên tài khoản bằng các ký tự đặc biệt như: [* ¤ ° ´ ¯ )], hoặc giống hay gần giống với Ban Quản trị 989 M&E, ví dụ như: 989MExyz, Adminxyz, Modxyz,…

Điều 12. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

Điều 13. Chát khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác đến 989 M&E để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin sai sự thật nhằm phá hoại hình ảnh của 989me.vn.

Điều 14. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm... trên 989me.vn.

Điều 15. Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý của cá nhân đó.

Điều 16. Lợi dụng mạng xã hội 989me.vn để thu thập thông tin của Người Sử Dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người Sử Dụng khác.

Điều 17. Các hình ảnh, video đăng tải có tính chất nhạy cảm, khiêu gợi, dung tục. Ảnh đại diện phản cảm hoặc có liên quan đến các vấn đề chính trị, kinh tế và tôn giáo có thể gây bất lợi cho Website 989me.vn.

Điều 18. Đăng thông tin quảng cáo trái phép, SEO link khi chưa có sự đồng ý của 989 M&E.

Điều 19. Tố cáo sai sự thật: thành viên có hành vi tố cáo không đúng sự thật đối với thành viên khác.

Điều 20. Chữ ký thành viên dài quá 5 dòng chữ (tính cả dòng trống). Chữ ký chứa nội dung hoặc hình ảnh không phù hợp với luật pháp, thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Chú ý: chỉ có thành viên có tài khoản từ cấp 3 trở lên mới được cho phép đặt link trong chữ ký.

Điều 21. Nói tục, chửi bậy, công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.

Điều 22. Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung, sao chép hoặc trích dẫn các bài viết, tài liệu có bản quyền mà không được phép của người sở hữu bản quyền.

Điều 23. Không dùng tiếng việt có dấu hoặc toàn chữ viết HOA hoặc sai chính tả khi đăng tin bài viết, câu hỏi, trả lời, hay bình luận. Chú ý: Sai chính tả trên 20% số từ bị coi là vi phạm qui định.

Điều 24. Đưa các câu hỏi, trả lời hay bình luận lạc đề, không đúng nội dung chuyên mục.

IV. Quy tắc quản lí xử phạt vi phạm người dùng

1. Các nguyên tắc đối với người sử dụng:
Người Sử Dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng. Trường hợp hành vi vi phạm của Người Sử Dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm 989 M&E sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.

 • Hình thức xử phạt khai trừ: khóa vĩnh viễn tài khoản; thông báo trên mục Vi phạm nội quy.
 • Hình thức xử phạt kỷ luật: khóa tài khoản 30 ngày; thông báo trên mục Vi phạm nội quy.
 • Hình thức xử phạt cảnh cáo: khóa tài khoản 10 ngày; thông báo trên mục Vi phạm nội quy.
 • Hình thức xử phạt khiển trách: thông báo trên mục Vi phạm nội quy.

2. Các hình thức xử phạt.
a.) Hình thức xử phạt khai trừ, khóa vĩnh viễn tài khoản được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

 • Các hành vi vi phạm thuộc Điều 1 đến Điều 11 của mục III. Các nội dung cấm hoạt động, trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội.
 • Đã từng nhận hình thức xử phạt kỷ luật nhưng tiếp tục tái phạm và bị áp dụng hình thức xử phạt kỷ luật lần 2.

b.) Hình thức xử phạt kỷ luật, khóa tài khoản 30 ngày được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

 • Các hành vi vi phạm thuộc Điều 12 đến Điều 16 của mục III. Các nội dung cấm hoạt động, trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội.
 • Đã từng nhận hình thức xử phạt cảnh cáo nhưng tiếp tục tái phạm và bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo lần 2.

c.) Hình thức xử phạt cảnh cáo, khóa tài khoản 10 ngày được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

 • Các hành vi vi phạm thuộc Điều 17 đến Điều 19 của mục III. Các nội dung cấm hoạt động, trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội.
 • Đã từng nhận hình thức xử phạt khiển trách nhưng tiếp tục tái phạm và bị áp dụng hình thức xử phạt khiển trách lần 2.

d.) Hình thức xử phạt khiển trách, được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

 • Các hành vi vi phạm thuộc Điều 20 đến Điều 24 của mục III. Các nội dung cấm hoạt động, trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội.

V. Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin.
989me.vn hiện tại cung cấp nhiều dịch vụ Internet bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ như bài viết, tài liệu, video...
Điều 1. Nội dung đăng tải ở các chuyên mục phải tương thích, phù hợp với chủ đề mà 989me.vn định hướng. 989 M&E có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà chúng tôi thấy là không phù hợp.
Điều 2. Hệ thống website 989me.vn cho phép Người Sử Dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi các thông tin, hình ảnh hoặc các nội dung khác lên trên website trừ những nội dung cấm được quy định trong bản Thỏa thuận này và các văn bản pháp luật liên quan.
Điều 3. Người Sử Dụng được quyền trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu trực tuyến…và/hoặc những nội dung khác phù hợp với các quy định của 989me.vn. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng tải lên 989me.vn các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ trường hợp bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp thuận từ chủ sở hữu.
Điều 4. Bạn có thể chia sẻ thông tin, hình ảnh trên website bằng cách kích vào các nút mặc định (Thích, Chia sẻ) của chúng tôi. Bạn đồng ý cam kết thực hiện trách nhiệm đảm bảo sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng internet và mạng viễn thông.
Điều 5. Trong mọi trường hợp, 989 M&E được toàn quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của bạn xuất hiện hay tồn tại trên hệ thống website 989me.vn.
Điều 6. Người Sử Dụng hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng website và phần mềm mạng xã hội này, Người Sử Dụng sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. 989me.vn không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà Người Sử Dụng khác đăng tải. Vì vậy bạn đồng ý rằng 989 M&E sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng thông tin trên website.
Điều 7. Người Sử Dụng hiểu và đồng ý rằng, việc bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch Vụ của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Bạn không được sử dụng nội dung từ Dịch Vụ của chúng tôi trừ khi bạn được chúng tôi cho phép hoặc được luật pháp cho phép.

VI. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng
6.1 Quyền của người sử dụng:
Khi tham gia mạng xã hội 989me.vn Người Sử Dụng sẽ được đảm bảo các quyền lợi sau:
a. Quyền được tự do tạo lập tài khoản tại 989me.vn để chia sẻ trao đổi thông tin về lĩnh vực điện, điện tử, cơ khí; cũng như đăng tải những thông tin liên quan đến lĩnh vực điện, điện tử, cơ khí lên mạng xã hội 989me.vn để cùng nhau trao đổi, bình luận.
b. Quyền được 989me.vn bảo mật thông tin tài khoản.
c. Quyền được tự do khai thác thông tin, tự do trao đổi, bình luận miễn phí về các nội dung mạng xã hội 989me.vn cung cấp trong phạm vi nội dung quy định tại thỏa thuận sử dụng mạng xã hội.
d. Quyền được yêu cầu ban quản trị tiến hành các biện pháp xác minh thông tin để giải quyết các tranh chấp trong quá trình khai thác và sử dụng các thông tin, tiện ích tại 989me.vn.
6.2 Nghĩa vụ của người sử dụng
a. Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
b. Cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký tài khoản, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này. Địa chỉ email nhập vào phải là địa chỉ xác thực, nếu không bạn sẽ không nhận được thư yêu cầu xác nhận để kích hoạt tài khoản. Trong trường hợp bạn sử dụng địa chỉ email của người khác để đăng ký thì có thể việc liên hệ giữa bạn với ban quản trị có thể bị gián đoạn, việc này đôi khi có thể gây hại cho tài khoản của bạn. Ngoài ra nếu thành viên không nhớ mật khẩu thì việc sử dụng đúng địa chỉ email sẽ giúp thành viên sớm khôi phục được mật khẩu.
c. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.
d. Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Trong trường hợp Người Sử Dụng phát hiện có sự truy cập trái phép tài khoản của mình, bạn cần thông báo ngay cho chúng tôi. 989 M&E sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
e. Khi phát hiện ra lỗi của 989me.vn, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua hai hệ thống sau:

f. Người Sử Dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định trong mục "III. Các nội dung cấm hoạt động, trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội" trong quy chế này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm 989 M&E sẽ tiến hành khóa tài khoản vĩnh viễn và có thể sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.
g. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

VII. Quyền và trách nhiệm của 989me.vn
7.1 Quyền của 989me.vn

a. Cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho công cộng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật. 
b. Người Sử Dụng đồng ý để 989 M&E tự do kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức khác của bạn mà bạn cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông qua việc sử dụng hệ thống website 989me.vn một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ hoặc tất cả những thông tin, hình ảnh mà bạn cung cấp, chia sẻ, trao đổi của bạn.
c. Trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, nếu Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội này, 989 M&E có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn, tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn. Đồng thời sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết. Quyết định của 989 M&E là quyết định cuối cùng và người dùng đồng ý chấp hành.
d. Khi Người Sử Dụng có hành vi vi phạm thuộc Điều 1 đến Điều 10 mục "III. Các nội dung cấm hoạt động, trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội", 989 M&E có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
e. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ gửi các thông báo cho bạn. Lưu ý có thể có một số hệ thống email dùng công nghệ lọc hoặc ngăn chặn việc bạn nhận được thư. 989 M&E sẽ không chịu trách nhiệm về việc bạn có thực sự nhận được thư thông báo hay không trong những trường hợp này.
7.2 Trách nhiệm của 989me.vn 
a. Cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho công cộng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp Luật;
b. Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
c. Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng.
d. Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;
e. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của 989me.vn.
f. Có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng, thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng.
g. Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm tại điều 5 nghị định 72/2013 NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.
h. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để loại bỏ ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại điều 5 nghị định 72/2013 NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.
i. Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
j. Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
k. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội.
l. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng 989me.vn, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
m. Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

VIII. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo.
Điều 1. 989 M&E sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình bạn sử dụng Dịch Vụ trên 989me.vn.
Điều 2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet, tấn công mạng hoặc do thiên tai ... người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên 989me.vn sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
Điều 3. 989 M&E hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của 989 M&E. Khi bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.
Điều 4. Bài viết, clip, video của Người Sử Dụng có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp. 989 M&E không có trách nhiệm cho bất kỳ bài viết nào, clip, video, hình ảnh nào. Nội dung được đăng tải không phản ánh quan điểm hay chính sách của 989 M&E. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát và hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên trừ khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng như vi phạm pháp luật.

IX.  Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền
Điều 1. Tại các khu vực được phép đăng tải nội dung, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm Người Sử Dụng, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.
Điều 2. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong sản phẩm và dịch vụ của 989 M&E. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Điều 3. Người Sử Dụng đồng ý để 989 M&E tự do kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức khác của bạn mà bạn cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông qua việc sử dụng hệ thống website 989me.vn một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ hoặc tất cả những thông tin, hình ảnh mà bạn cung cấp, chia sẻ, trao đổi của bạn.

Điều 4. Nếu Người Sử Dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình được cung cấp thông qua Dịch vụ trên 989me.vn đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo Quy trình báo cáo vi phạm bản quyền dưới đây.
Bước 1. Bạn vui lòng gửi thông báo bằng văn bản cho chúng tôi theo địa chỉ: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ 989. Số 5, ngách 355/49/29, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Văn bản phải bao gồm các thông tin như sau:

 • Chữ ký thật của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.
 • Mô tả bài viết, tài liệu... có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm.
 • Mô tả về nơi mà các tài liệu bạn cho là vi phạm nằm trên các Dịch vụ 989me.vn đủ để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu đó.
 • Thông tin liên hệ của bạn như địa chỉ, số điện thoại, email để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.
 • Bạn tuyên bố rằng bạn tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật.
 • Bạn tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn chấp nhận hình phạt về tội khai man mà bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Bước 2. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và xác minh các thông tin mà bạn cung cấp và đối chiếu với các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ.
Bước 3. Sau khi có kết quả xác minh, trong trường tài khoản thành viên trên 989me.vn vi phạm về sở hữu trí tuệ, chúng tôi sẽ gỡ bài viết, tài liệu...ra khỏi hệ thống trên website 989me.vn đồng thời tiến hành xử phạt tài khoản thành viên vi phạm theo Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
Bước 4. Chúng tôi sẽ gửi thông báo trả lời bằng văn bản đến địa chỉ mà bạn cung cấp để bạn nắm được kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm của chúng tôi.

X. Những rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên internet
Khi chia sẻ thông tin trên các diễn đàn, mạng xã hội, bạn thường cập nhật thông tin trong phần tiểu sử, ảnh, cập nhật trạng thái (những tin bạn chia sẻ với những người trong danh sách bạn bè) và bình luận. Những thông tin này có chiều hướng tăng dần và thường xuyên được cập nhật liên tục. Chẳng hạn, bạn có thể để lộ địa chỉ nơi mình sống, thời gian bạn thường có mặt (và vắng mặt) ở nhà, nơi làm việc hoặc trường của bạn. Việc chia sẻ này vô tình tạo điều kiện cho những kẻ có mưu đồ bất chính có thông tin để lên kế hoạch thực hiện một vụ án (trộm cắp, giết người, hiếp dâm …).

Nhiều người sử dụng internet dễ dàng để lộ thông tin trong trang cá nhân của mình. Các thông tin có thể bị bộc lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số điện thoại có thể khiến bạn bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng.

Trong phạm vi của mình, Công ty sẽ bảo đảm tối đa thông tin cá nhân thành viên, tuy nhiên trong môi trường Internet dễ bị tấn công và xâm phạm là khó tránh khỏi.

XI. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp
Thời hạn giải quyết khi có khiếu nại, tranh chấp phát sinh là 2 tuần, theo quy trình cụ thể sau:
Bước 1: Khi có tranh chấp xảy ra (từ 3 đến 5 ngày):

 • Đối với người gửi khiếu nại tranh chấp cần có trách nhiệm cung cấp các chứng cứ thông tin xác thực liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn.
 • Đối với 989me.vn sẽ có trách nhiệm kiểm tra các chứng cứ, thông tin mà bên khiếu nại đưa ra và có phản hồi thông qua hệ thống đã nhận khiếu nại.

Bước 2: Giải quyết tranh chấp (từ 4 tới 6 ngày):

 • Trong trường hợp tranh chấp phát sinh đã được chứng minh từ lỗi của một thành viên của mạng xã hội 989me.vn thì 989 M&E sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. 989 M&E sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ bài viết, bình luận của thành viên đó trên 989me.vn đồng thời yêu cầu thành viên đó phải công khai xin lỗi bên đã bị xâm phạm.
 • Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ trao đổi giữa các bên, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Bước 3: Nghĩa vụ thông báo (2 ngày):
Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp, các bên phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị website 989me.vn.
Những thành viên là các nhân tổ chức có thể gửi khiếu nại về hai kênh hỗ trợ sau:

989me.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của các thành viên tham gia mạng xã hội. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng ký hoặc viết bình luận tôn trọng lẫn nhau đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nhân thân. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong thông tin đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

XII. Thu thập thông tin cá nhân và chính sách bảo vệ thông tin các nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
1. Phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Mạng xã hội 989me.vn bao gồm: tên thành viên, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính. Đây là các thông tin mà 989 M&E cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để 989 M&E liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các thành viên. Thành viên phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin này. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của người sử dụng. Tập hợp các thông tin này được gọi là Hồ sơ cá nhân, mỗi thành viên 989me.vn có một Hồ sơ cá nhân riêng. Tuy nhiên 989 M&E chỉ tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong trường hợp bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định.
2. Mục đích sử dụng thông tin
Mạng xã hội 989me.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Mạng xã hội 989me.vn;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ bằng văn bản của thành viên. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của 989me.vn.
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ 989
Trụ sở chính: Số 5, ngách 355/49/29, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Email: support@989me.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Bằng cách đăng nhập tài khoản, sau đó vào mục Tài khoản của tôi\Thiết lập tài khoản, thành viên có thể kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. Thông tin sẽ được cập nhật ngay lập tức.
6. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành viên

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên 989me.vn được 989me.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của 989me.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, 989me.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của 989me.vn.
 • Ban quản lý 989me.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại … và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị 989me.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

XIII. Các qui định khác

Ngoài các qui định trên thì một số chuyên mục trên 989me.vn còn có các qui định bổ sung nhằm diễn giải rõ hơn các nội dung của Điều khoản sử dụng giúp cho thành viên hiểu rõ, từ đó thực hiện đúng, góp phần giảm tỷ lệ xử phạt vi phạm nội quy. Các thành viên kích vào nội dung bên dưới để xem chi tiết các qui định này:

XIV. Hiệu lực của thỏa thuận.
1. Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được đăng ở mục Điều khoản sử dụng trên website, và có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. 989 M&E sẽ công bố rõ tại mục Thông báo\Tin công ty trên Website trong trường hợp có những thay đổi, bổ sung của Thỏa thuận này.
2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội 989me.vn này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.
 

Hỗ trợ
Mạng xã hội 989me.vn
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ 989
Phòng quản trị website

Trụ sở chính: Số 5, ngách 355/49/29, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
E-mail: support@989me.vn

 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Ảnh DMCA

xemVM Copyright © 2019-2020
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Da thong bao BCT
Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây