Điều khoản sử dụng


BAN QUẢN TRỊ WEBSITE XEMVM.COM

Hà Nội, Ngày 10-10-2019

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ WEBSITE XEMVM.COM

I. Nội dung - Điều khoản sử dụng dịch vụ

1. Nội dung dịch vụ

Thông qua website xemvm.com, Xem Vận Mệnh (sau đây viết tắt là XEMVM) cung cấp cho người dùng khả năng truy nhập đến các tài nguyên trên Website của XEMVM, sử dụng các dịch vụ do XEMVM cung cấp, bao gồm các thông tin thể hiện trên trang Web dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video minh họa, cơ sở dữ liệu, các thông báo hoặc thông điệp quản lý và các dịch vụ khác (gọi chung là “Dịch Vụ”). Dịch vụ trên website này được XEMVM sẵn sàng thay đổi mà không bắt buộc phải thông báo hoặc xác nhận và không bảo đảm Dịch Vụ sẽ thỏa mãn yêu cầu, tương thích hoặc phù hợp với mục đích của Người Sử Dụng. XEMVM cũng không bảo đảm rằng các chức năng của Dịch Vụ sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi kỹ thuật hoặc virus, các sai sót (nếu có) sẽ được khắc phục kịp thời.

2. Điều khoản sử dụng

Để truy cập và sử dụng dịch vụ trên xemvm.com, Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà xemvm.com liên kết, tích hợp bao gồm. Nếu bạn không đồng ý vui lòng không sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi XEMVM.

Khi truy cập, sử dụng xemvm.com bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi, thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng xemvm.com thì Người Sử Dụng cũng phải tuân theo Quy chế này.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người Sử Dụng, xemvm.com không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ website xemvm.com có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng, sự thay đổi sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày đưa lên web. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại các điều khoản để có thể cập nhật bất kỳ thay đổi nào. Hãy nhớ rằng các Điều khoản sử dụng này chỉ áp dụng trên website này, không có bất kỳ tác dụng nào tới nội dung của các bên thứ ba.

Sản phẩm và dịch vụ của chủ thể khác: Trên Website của hệ thống xemvm.com có một số liên kết với website bên ngoài, hoặc biểu tượng website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của xemvm.com. Việc đưa liên kết ngoài tại xemvm.com không nên được hiểu là sự ưng thuận dành cho trang web hay chủ của nó (cũng như sản phẩm/dịch vụ của họ). Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng các website liên kết này. XEMVM sẽ không chịu trách nhiệm hay quyền hạn gì dù trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ rủi ro hay nguyên nhân mất mát nào khi bạn sử dụng hay tin tưởng vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ của các website đó hoặc điểm đến nào ngoài hệ thống các trang web của XEMVM.

Các Banner quảng cáo được XEMVM cho thuê để lấy tiền duy trì hoạt động của website. XEMVM không sản xuất hay duy trì/cập nhật nội dung các chuyên mục này. Nội dung các chuyên mục này do người đi thuê sản xuất, duy trì và cập nhật nội dung với mục đích quảng cáo, tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của họ. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng hay tin tưởng vào nội dung của các chuyên mục này. XEMVM sẽ không chịu trách nhiệm hay quyền hạn gì dù trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ rủi ro hay nguyên nhân mất mát nào khi bạn sử dụng hay tin tưởng vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ của các chuyên mục này.

II. Các nội dung cấm hoạt động, trao đổi và chia sẻ trên website

Khi sử dụng các dịch vụ của hệ thống xemvm.com, nghiêm cấm người sử dụng thực hiện một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:

Điều 1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên xemvm.com nhằm mục đích:

+ Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;

+ Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

+ Bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

Điều 2. Người Sử Dụng lợi dụng việc sử dụng hệ thống xemvm.com nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên hệ thống website xemvm.com.

Điều 3. Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền có nội dung khiêu dâm.

Điều 4. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên xemvm.com xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Điều 5. Tạo đường dẫn trái phép tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, virus máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hoặc can thiệp vào hệ thống xemvm.com, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

Điều 6. Lợi dụng xemvm.com để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 7. Phá hoại hệ thống website xemvm.com: Đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ nhằm phá hoại tài sản, website hoặc cản trở việc truy cập thông tinvà sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên xemvm.com.

Điều 8. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác (ví dụ: logo) được đánh dấu trên Nội dung của website.

Điều 09. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

Điều 10. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm… trên xemvm.com.

Điều 11. Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý của cá nhân đó.

Điều 12. Đăng thông tin quảng cáo trái phép, SEO link khi chưa có sự đồng ý của XEMVM.

Điều 13. Nói tục, chửi bậy. Không dùng tiếng việt có dấu hoặc toàn chữ viết HOA hoặc sai chính tả khi đăng câu hỏi, trả lời, hay bình luận. Chú ý: Sai chính tả trên 20% số từ bị coi là vi phạm qui định. Đưa các câu hỏi, trả lời hay bình luận lạc đề, không đúng nội dung chuyên mục.

III. Quy tắc quản lí xử phạt vi phạm người dùng

Người Sử Dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng. Trường hợp hành vi vi phạm của Người Sử Dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm XEMVM sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.

IV. Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin.

xemvm.com hiện tại cung cấp nhiều dịch vụ Internet bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ như bài viết, tài liệu, video…

Điều 1. Nội dung đăng tải ở các chuyên mục phải tương thích, phù hợp với chủ đề mà xemvm.com định hướng. XEMVM có quyền điều chỉnh hoặc xóa những thông tin mà chúng tôi thấy là không phù hợp.

Điều 2. Hệ thống website xemvm.com cho phép Người Sử Dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi các thông tin, hình ảnh hoặc các nội dung khác lên trên website trừ những nội dung cấm được quy định trong bản Thỏa thuận này và các văn bản pháp luật liên quan.

Điều 3. Bạn có thể chia sẻ thông tin, hình ảnh trên website bằng cách kích vào các nút mặc định (Thích, Chia sẻ) của chúng tôi. Bạn đồng ý cam kết thực hiện trách nhiệm đảm bảo sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng internet và mạng viễn thông.

Điều 4. Trong mọi trường hợp, XEMVM được toàn quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của bạn xuất hiện hay tồn tại trên hệ thống website xemvm.com.

Điều 5. Người Sử Dụng hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng website này, Người Sử Dụng sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Vì vậy bạn đồng ý rằng XEMVM sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng thông tin trên website.

Điều 6. Người Sử Dụng hiểu và đồng ý rằng, việc bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch Vụ của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Bạn không được sử dụng nội dung từ Dịch Vụ của chúng tôi trừ khi bạn được chúng tôi cho phép hoặc được luật pháp cho phép.

V. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng

5.1 Quyền của người sử dụng:

Khi tham gia website xemvm.com Người Sử Dụng sẽ được tự do khai thác thông tin, tự do trao đổi, bình luận miễn phí về các nội dung website xemvm.com cung cấp trong phạm vi nội dung quy định tại thỏa thuận sử dụng website.

5.2 Nghĩa vụ của người sử dụng

Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ website. Khi phát hiện ra lỗi của xemvm.com, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua địa chỉ Email: xemvmu@gmail.com

VI. Quyền và trách nhiệm của xemvm.com

a. Cung cấp mọi dịch vụ trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.  Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ website. Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của khách hàng.

b. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để loại bỏ ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại điều 5 nghị định 72/2013 NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

c. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng xemvm.com

VII. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo.

Điều 1. XEMVM sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình bạn sử dụng Dịch Vụ trên xemvm.com.

Điều 2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet, tấn công mạng hoặc do thiên tai ... người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên xemvm.com sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

Điều 3. XEMVM hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của XEMVM. Khi bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

VIII.  Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền

Điều 1. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong sản phẩm và dịch vụ của XEMVM. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Điều 2. Nếu Người Sử Dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình được cung cấp thông qua Dịch vụ trên xemvm.com đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo địa chỉ email: xemvmu@gmail.com

IX. Các quy định khác

Ngoài các quy định trên thì một số chuyên mục trên xemvm.com còn có các quy định bổ sung nhằm diễn giải rõ hơn các nội dung của Điều khoản sử dụng giúp cho người sử dụng hiểu rõ, từ đó thực hiện đúng. Người sử dụng kích vào nội dung bên dưới để xem chi tiết các qui định này:

- Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

- Chính sách bán hàng

X. Hiệu lực của thỏa thuận.

1. Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được đăng ở mục Điều khoản sử dụng trên website, và có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng.

2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ website xemvm.com này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Hotline
hotline 0926.138.186
Ảnh DMCA

xemVM Copyright © 2019-2023
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Da thong bao BCT
Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây