Lịch vạn niên - Chọn giờ tốt ngày đẹp
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Luận bàn về vai trò và ảnh hưởng của quẻ biến trong chiêm bói dịch

Thứ năm - 31/12/2020 19:44
Dù quẻ Chủ dù có là quẻ Dụng sinh thể rất tốt nhưng hào động biến Quẻ Chủ thành quẻ Biến là quẻ khắc Thể thì sự việc cần hỏi cuối cùng nhất định sẽ có rủi ro. Trường hợp này gọi là trước tốt, sau xấu.

Bài viết “Luận bàn về vai trò và ảnh hưởng của quẻ biến trong chiêm bói dịch” gồm các phần chính sau đây:

  1. Hướng dẫn lập quẻ biến từ quẻ gốc (Quẻ chủ)
  2. Luận về vai trò và ảnh hưởng của quẻ biến trong chiêm bói dịch
  3. Ví dụ minh họa dự đoán cát hung bói dịch thông qua quẻ biến

1. Hướng dẫn lập quẻ biến từ quẻ gốc (Quẻ chủ)

Quẻ Biến là thông qua tổng số của quẻ Chủ chia cho 6, lấy số dư làm hào động, sau khi hào động biến ta được quẻ biến. Khi hào động nằm ở ngôi hào dương của quẻ chủ, động thì biến thành âm, hào âm của quẻ chủ động thì biến dương, còn các hào khác không thay đổi. Ở quẻ gốc (quẻ chủ) ta đếm từ dưới lên trên để lấy hào động. Nếu số dư là 1 tức hào động là hào đầu ở dưới nhất. Nếu số dư không có thì hào động là hào 6 trên cùng như thế gọi là hào trên động hoặc hào 6 động. Việc tìm hào động của quẻ chủ được xác định tùy thuộc vào phương pháp lập quẻ dịch. Quẻ Chủ không có hào nào “động” hoặc có 1 hay 2, 3 Hào động; có khi được quẻ cả 6 Hào đều động. Xem thêm bài viết “Hào động là gì và có ý nghĩa như thế nào trong dự đoán cát hung bói dịch

Ví dụ: Quẻ chủ số 26 là Sơn Thiên Đại Súc có hào 4 động thì biến thành quẻ số 14 Hỏa Thiên Đại Hữu hoặc Quẻ chủ số 14 là Hỏa Thiên Đại Hữu có hào 6 động biến thành quẻ số 34 Lôi Thiên Đại Tráng như hình bên dưới:

Quẻ chủ số 26 có hào 4 động biến thành quẻ số 14
Quẻ chủ số 26 có hào 4 động biến thành quẻ số 14

2. Luận bàn về vai trò và ảnh hưởng của quẻ biến trong chiêm bói dịch

Quẻ gốc là quẻ lập nên ban đầu, còn gọi là quẻ chủ hay quẻ chính. Hai quẻ trên dưới của quẻ chủ phân biệt ra là quẻ Thể (Thể quái) và quẻ Dụng (Dụng quái). Quẻ Thể là chủ (bản thân mình, người cần xem) còn quẻ Dụng là khách (sự vật, sự việc). Quẻ Chủ là tiền đề quyết định sự cát hung, thành bại của sự việc còn quẻ hỗ, quẻ biến biểu thị các thông tin trong quá trình phát triển của sự việc.

Chiêm đoán cát hung chủ yếu phải dựa trên quan hệ sinh khắc về ngũ hành giữa các quẻ trong đó quẻ Thể làm quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ dụng và quẻ biến đều làm quẻ ứng. Trong đó Quẻ Dụng quan trọng nhất, sau đó xem quẻ Hỗ và cuối cùng mới xem quẻ Biến. Sự ứng nghiệm của quẻ Dụng là thời điểm bắt đầu sự việc, còn ứng nghiệm của Quẻ Hỗ là thời khắc ở trong sự việc, còn ứng kỳ của Quẻ Biến làm điểm cuối cùng kết cục. Nếu xuất hiện quẻ Biến làm quẻ khắc Thể thì sự việc cần hỏi cuối cùng nhất định sẽ có rủi ro, còn nếu có tình huống quẻ Biến sinh Thể hoặc quẻ Biến tỷ hòa quẻ Thể thì sự việc cần hỏi cuối cùng sẽ là may mắn.

Quẻ Dụng Cát biến thành Hung là trước tốt, sau xấu: khi quẻ Chủ có quẻ dụng sinh quẻ Thể hoặc quẻ Thể khắc quẻ Dụng đều chủ ban đầu tốt nhưng trong quẻ Biến có quẻ Dụng khắc quẻ Thể đương nhiên là về sau xấu. Ví dụ quẻ Chủ là Sơn Thiên Đại Súc có hào 4 động biến thành quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu như hình bên dưới:

Quẻ Thể là quái Càn có ngũ hành Kim và Quẻ Dụng là quái Cấn có ngũ hành Thổ như vậy là Quẻ Dụng sinh nhập Quẻ Thể Quẻ Thể được bồi bổ thêm → Càng thêm mạnh → rất tốt, có điều mừng, có lợi. Tuy nhiên do hào 4 động nên hào âm biến thành hào dương, quẻ Thể vẫn là quái Càn có ngũ hành Kim nhưng Quẻ Dụng biến thành quái Ly có ngũ hành Hỏa → Quẻ Dụng khắc nhập Quẻ Thể → Quẻ Thể bị ức chế, kìm hãm → rất xấu. Như thế được gọi là trước tốt, sau xấu.

Quẻ Dụng Hung biến thành Cát là trước xấu, sau tốt: Khi quẻ Chủ có quẻ dụng khắc quẻ Thể đều chủ ban đầu xấu nhưng trong quẻ Biến có quẻ Dụng sinh quẻ Thể hoặc Quẻ Thể khắc quẻ Dụng hoặc quẻ Dụng tỷ hòa quẻ thể thì là về sau tốt. Ví dụ Quẻ Chủ là Hỏa Thiên Đại Hữu có hào 6 động biến thành quẻ Lôi Thiên Đại Tráng như hình bên dưới:

Quẻ Thể là quái Càn có ngũ hành Kim và quẻ Dụng là quái Ly có ngũ hành Hỏa → Quẻ Dụng khắc nhập Quẻ Thể → Quẻ Thể bị ức chế, kìm hãm → chủ lúc ban đầu rất xấu. Tuy nhiên do hào 6 động quẻ Dụng biến thành quái Chấn có ngũ hành Mộc → Quẻ Thể khắc xuất Quẻ Dụng → chủ giai đoạn cuối tốt. Như thế được gọi là trước xấu, sau tốt.

3. Ví dụ minh họa dự đoán cát hung bói dịch thông qua quẻ biến

Việc luận đoán cát hung trong chiêm bói dịch không hề đơn giản mà đòi hỏi phải am hiểu về âm dương, học thuyết quái khí…và đặc biệt là sự sinh khắc ngũ hành giữa các quẻ. Tôi lấy ví dụ để độc giả dễ hình dung.

Ví dụ 2: 9 giờ tối ngày 15 tháng 6 năm Bính Tý dự định ký kết hợp đồng giao dịch. Người bói gieo được quẻ gốc là Thủy Thiên Nhu có hào 3 động biến thành quẻ Thủy Trạch Tiết. Còn quẻ hỗ là Hỏa Trạch Khuê như hình bên dưới:

Quẻ gốc Thủy Thiên Nhu có hào 3 động biến thành quẻ Thủy Trạch Tiết
Quẻ gốc Thủy Thiên Nhu có hào 3 động biến thành quẻ Thủy Trạch Tiết

Do hào 3 động nên quẻ Thể là quái Khảm (Thủy) còn quẻ Dụng là quái Càn (Kim) như vậy là Quẻ Dụng sinh nhập Quẻ Thể → Quẻ Thể được bồi bổ thêm → Càng thêm mạnh → rất tốt, có điều mừng, có lợi.

Tiếp đến ta xét Quẻ Hỗ Hỏa Trạch Khuê có Quẻ Thể là quái Ly (Hỏa) và quẻ Dụng là quái Đoài (Kim), tuy Đoài bị Ly khắc chế nhưng quẻ Thể (Thủy) lại có thể khắc chế Hỏa nên không đáng ngại và quẻ Thể được quẻ Đoài bồi bổ thêm rất tốt.

Cuối cùng ta xét quẻ Biến Thủy Trạch Tiết có quẻ Dụng là quái Đoài (Kim) sinh nhập quẻ Thể rất tốt → Quẻ Thể được sinh thêm, bản mệnh được rất vững. Do đó có thể khẳng định việc ký kết hợp đồng tương đối thuận lợi.

Ví dụ 2: vào tháng 6 (mùa hạ) người con đưa cha bị tai nạn giao thông vào bệnh viện Việt Đức, người con muốn xem tình trạng bệnh tật của cha ra sao bèn gieo được quẻ Thủy Lôi Truân có hào 1 động biến thành quẻ Thủy Địa Tỷ còn quẻ Hỗ là Sơn Địa Bác như hình bên dưới:

Quẻ Chủ Thủy Lôi Truân có hào 1 động biến thành quẻ Thủy Địa Tỷ
Quẻ Chủ Thủy Lôi Truân có hào 1 động biến thành quẻ Thủy Địa Tỷ

Do hào 1 động nên quẻ Thể là quái Khảm (Thủy) còn quẻ Dụng là quái Chấn (Mộc) như vậy là Quẻ Thể sinh xuất Quẻ Dụng → quẻ Thể bị hao tổn. Mặt khác theo học thuyết quái khí thì vào mùa hạ tháng 6 là tháng Thổ thịnh nên Thủy suy do đó quẻ Thể càng yếu.

Tiếp theo xét quẻ Hỗ Sơn Địa Bác có quẻ Thể là quái Ly (Hỏa) và quẻ Dụng là quái Đoài (Kim) nên Đoài bị Ly khắc chế không hỗ trợ được nhiều cho bản mệnh Thủy, Quẻ Thể (Thủy) tuy có thể khắc chế Hỏa nhưng cũng bị hao tổn không ít nên đã suy càng thêm suy.

Cuối cùng ta xét quẻ Biến Thủy Địa Tỷ có quẻ Dụng là quái Khôn (Thổ) vào mùa hạ nên rất vượng mà lại khắc nhập quẻ Thể nên bản mệnh Thủy bị kiệt quệ, suy kiệt hoàn toàn.

Như vậy dựa trên sinh khắc ngũ hành có thể dự đoán là người cha không qua khỏi. Mặt khác xem về tượng ta thấy tượng của quẻ gốc là Thủy Lôi Truân có quẻ Thể là người đang ốm (Quẻ Khảm) như đã được đặt trên cỗ quan tài (tượng quẻ Chấn – Mộc ở dưới), còn tượng quẻ Biến Thủy Địa Tỷ là tượng người ốm nằm trên mô đất (Quẻ Khôn – Đất ở dưới) còn tượng quẻ Hỗ Sơn Địa Bác có quẻ dương ít sắp tiêu còn âm thì nhiều đang thịnh là tượng của cái chết sắp đến.

Kết luận: người cha chắc chắn không qua khỏi.

Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích hãy like, share bài viết và fanpage Xemvm.com để ủng hộ chúng tôi và chia sẻ kiến thức hay cho bạn bè của bạn. Vui lòng ghi rõ nguồn website xemvm.com khi bạn trích dẫn nội dung từ bài viết này. Cám ơn bạn rất nhiều!

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc ý kiến góp ý để bài viết hoàn thiện hơn vui lòng gửi email về info@xemvm.com hoặc để lại một bình luận bên dưới để chúng ta có thể thảo luận thêm!

Tác giả bài viết: Thầy Uri – Chuyên gia dịch học của xemvm.com

Nguồn tin: Tổng hợp từ sách, báo về quẻ biến

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích hãy ấn nút chia sẻ (share) bên dưới để ủng hộ chúng tôi và chia sẻ kiến thức hay cho bạn bè của bạn. Đừng quên truy cập fanpage Xemvm.com” để cập nhật các bài viết và các chương trình khuyến mãi mới nhất. Cám ơn bạn rất nhiều!
Phần mềm xem bói dãy số bất kỳ của số tài khoản ngân hàng, số CCCD, số CMT, số thẻ ATM, số sổ bảo hiểm xã hội… Chỉ cần nhập vào một dãy số và bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) của bạn rồi kích vào “Luận giải”, hệ thống sẽ luận giải phân tích cát hung dãy số theo âm dương, ngũ hành, thiên thời (vận khí), phối quẻ theo mai hoa dịch số để tính ra quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến, hào động, tính tổng nút dãy số, tính hung cát 4 số cuối theo 81 linh số… Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem bói dãy số khác.
Xem bói dãy số
Dãy số
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc ý kiến góp ý để bài viết này… hoàn thiện hơn vui lòng để lại một bình luận bên dưới để chúng ta có thể thảo luận thêm!

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự
Hỗ trợ khách hàng
NV1: 0926.138.186 (Zalo)
NV2: 0926.138.186
Khiếu nại: 0926.138.186
Sim phong thủy điểm cao
Sim giảm giá
Thống kê
  • Đang truy cập346
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm312
  • Hôm nay78,202
  • Tháng hiện tại1,877,108
  • Tổng lượt truy cập71,866,432
Sim đẹp phong thủy

xemVM Copyright © 2019-2023
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây