Lịch vạn niên - Chọn giờ tốt ngày đẹp
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Luận giải về ý nghĩa các quẻ kinh dịch chính xác nhất - Tự học kinh dịch

Các bài viết về giải nghĩa quẻ kinh dịch hiện nay đều chỉ tập trung vào dịch nghĩa thoán từ, hào từ khiến độc giả đọc xong chả hiểu gì, chả biết quẻ tốt hay là xấu

Anh 64 que Kinh dich

Kinh dịch là gì và luận giải ý nghĩa 64 Quẻ dịch dễ hiểu – chính xác

 08:01 07/04/2017

Kinh Dịch là một bộ thiên cổ kì thư và độc đáo có một không hai của nhân loại. Các bài viết giải nghĩa quẻ dịch hiện nay đều chỉ tập trung vào thoán từ, hào từ khiến độc giả đọc xong chả hiểu gì, hãy cùng chuyên gia dịch học giải mã bí ấn Kinh dịch một cách dễ hiểu - chính xác nhất.
quẻ phong thiên tiểu súc

Luận giải Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc – Quẻ số 9 trong kinh Dịch - “Mật Vân Bất Vũ” – Tạm thời phải nhẫn

 08:31 04/04/2017

Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc đứng số 9 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc có điềm “Tạm thời phải nhẫn”, là quẻ xấu trong Kinh dịch. Đứng trước tình hình bất lợi, bạn phải hết sức kiên nhẫn.

quẻ trạch lôi tùy

Ứng dụng Quẻ Trạch Lôi Tùy – Quẻ số 17 trong kinh Dịch - “Thôi Xa Kháo Nhai” – Lên cao từng bước

 18:09 03/04/2017

Quẻ Trạch Lôi Tùy đứng số 17 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Trạch Lôi Tùy có điềm “lên cao từng bước”. Khổ tận cam lai, vui vẻ phấn khởi, mọi sự dần dần như ý. Tuy nhiên cần chú ý căn cứ vào tình hình thực tế, không được cố chấp bởi nếu cứ hành động theo ý mình, bất chấp kết quả ra sao sẽ thất bại.
quẻ địa trạch lâm

Bạn có biết ý nghĩa Quẻ Địa Trạch Lâm – Quẻ số 19 trong kinh Dịch - “Phát Chính Thi Nhân” – Thời vận hanh thông

 17:57 03/04/2017

Quẻ Địa Trạch Lâm đứng số 19 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Địa Trạch Lâm có điềm “Thời vận hanh thông”, là quẻ cát trong kinh dịch. Cãi cọ mất hết, bệnh tật tiêu tan, cầu danh như ý, cầu lộc phát tài, gia cảnh an khang.
quẻ phong địa quán

Luận giải Quẻ Phong Địa Quan – Quẻ số 20 trong kinh Dịch - “Hạn Hà Đắc Thủy” – Quý nhân phù trợ

 17:46 03/04/2017

Quẻ Phong Địa Quan đứng số 20 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Phong Địa Quán có điềm “Quý nhân phù trợ”, là quẻ tốt trong kinh dịch. Của mất lại về, cãi cọ mất hết, bệnh tật tiêu tan, gặp thời gặp vận, quý nhân phù trợ.
quẻ hỏa lôi phệ hạp

Tìm hiểu ý nghĩa Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp – Quẻ số 21 trong kinh Dịch - “Cơ Nhân Ngộ Thực” – Gặp may gặp mắn mắn

 17:44 03/04/2017

Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp đứng số 21 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp có điềm “Gặp may mắn”, đây là quẻ tốt trong kinh dịch. Gặp việc công có lí, ra ngoài gặp vui, hôn nhân thành công tốt đẹp, mọi sự như ý.
quẻ địa lôi phục

Khám phá ý nghĩa Quẻ Địa Lôi Phục – Quẻ số 24 trong kinh Dịch - “Phu Thê Phản Mục” – Tráo trở lật lọng

 17:03 03/04/2017

Quẻ Địa Lôi Phục đứng số 24 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Địa Lôi Phục có điềm “Tráo trở lật lọng”, đây là một trong những quẻ xấu nhất trong kinh dịch. Hiện tại không lành, tình cảm không có, chỉ có nhũn nhẫn, nhịn nhường, may ra được yên ổn.
quẻ thuần khảm

Tìm hiểu ý nghĩa Quẻ Thuần Khảm – Quẻ số 29 trong kinh Dịch - “Thuỷ Để Lao Nguyết” – Uổng công phí sức

 14:46 03/04/2017

Quẻ Thuần Khảm đứng số 29 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thuần Khảm có điềm “Uổng công phí sức” là quẻ xấu trong kinh dịch. Cầu danh không thành, bệnh tật không khỏi, hôn nhân trục trặc, góp vốn bất lợi.
quẻ sơn trạch tổn

Suy ngẫm về Quẻ Sơn Trạch Tổn – Quẻ số 41 trong kinh Dịch - “Thôi Xa Điếu Nhĩ” – Uổng phí công sức

 08:14 03/04/2017

Quẻ Sơn Trạch Tổn đứng số 41 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Sơn Trạch Tổn có điềm “Uổng công phí sức”, là quẻ hung trong kinh dịch. Thời vận chưa đến, chớ có làm bừa, thời thế thay đổi, tự nhiên thành công.
quẻ Thiên Phong Cấu

Luận giải Quẻ Thiên Phong Cấu – Quẻ số 44 trong kinh Dịch - “Tha Hương Ngộ Hữu” – Thời vận đã đến

 08:02 03/04/2017

Quẻ Thiên Phong Cấu đứng số 44 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thiên Phong Cấu có điềm “Thời vận đã đến” là quẻ cát trong kinh dịch. Giao dịch thành công, kiện tụng có lí, của mất lại về, lộc tài đưa đến, bệnh tật tiêu tan.
quẻ Trạch Thủy Khốn

Giải nghĩa Quẻ Trạch Thủy Khốn – Quẻ số 47 trong kinh Dịch - “Toát Thê Trừu Can” – Tình trạng bất ổn

 21:53 02/04/2017

Quẻ Trạch Thủy Khốn đứng số 47 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Trạch Thủy Khốn có điềm “Tình trạng bất ổn” là quẻ hơi xấu trong kinh dịch. Cẩn thận hợp tác làm ăn với tiểu nhân, thận trọng với kẻ hẹp hòi. Nếu không dễ bị tiểu nhân làm cho khốn đốn.
quẻ Thủy Phong Tỉnh

Khám phá ý nghĩa Quẻ Thủy Phong Tỉnh – Quẻ số 48 trong kinh Dịch - “Khô Tỉnh Sinh Tuyền ” – Vận tốt đã đến

 21:47 02/04/2017

Quẻ Thủy Phong Tỉnh đứng số 48 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thủy Phong Tỉnh có điềm “Vận tốt đã đến”, đây là quẻ cát trong Kinh dịch. Tinh thần phấn chấn, phúc lộc đều tăng, thanh danh nổi tiếng, vạn sự hanh thông.
Quẻ Thuần Chấn

Bạn có biết ý nghĩa Quẻ Thuần Chấn – Quẻ số 51 trong kinh Dịch“Kim Chung Dạ Chàng” – Mọi sự thành công

 14:47 01/04/2017

Quẻ Thuần Chấn đứng số 51 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thuần Chấn có điềm “Mọi sự thành công”, là quẻ cát trong kinh dịch. Cầu danh như ý, mọi việc tất thành, của mất lại về, người đi có tin, kinh doanh đắc lợi.
Quẻ Thuần Cấn

Luận giải nghĩa Quẻ Thuần Cấn – Quẻ số 52 trong kinh Dịch - “Ải Nhân Cấu Táo” – Mọi việc bất thuận

 14:42 01/04/2017

Quẻ Thuần Cấn đứng số 52 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thuần Cấn có điềm “Mọi việc bất thuận” là quẻ hung trong kinh dịch. Mọi sự việc nên đề phòng, tránh xung đột là thượng sách.
Quẻ Thuần Tốn

Suy ngẫm về Quẻ Thuần Tốn – Quẻ số 57 trong kinh Dịch - “Cô Chu Đắc Thuỷ” – Khốn cực sinh phúc

 14:27 01/04/2017

Quẻ Thuần Tốn đứng số 57 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thuần Tốn có điềm “Khốn cực sinh phúc”, là quẻ tốt trong kinh dịch. Công danh như ý, cầu tài được lợi, giao dịch tốt lành, bệnh tật tự khỏi.
Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá

Khám phá ý nghĩa Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá – Quẻ số 62 trong kinh Dịch - “Cấp Qua Tiểu Kiều” – Tiến lợi lui hại.

 11:40 01/04/2017

Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá đứng số 62 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá có điềm “Tiến lợi lui hại”. Gặp khó khăn phải cẩn thận, nhưng chớ có lui. Tiến từ từ thì có lợi, thoái lui thì hỏng việc. Mọi việc không nên dây dưa, kéo dài mà hỏng việc.
Hỗ trợ khách hàng
NV1: 0926.138.186 (Zalo)
NV2: 0926.138.186
Khiếu nại: 0926.138.186
Sim phong thủy điểm cao
Sim giảm giá
Thống kê
  • Đang truy cập292
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm265
  • Hôm nay33,925
  • Tháng hiện tại2,081,869
  • Tổng lượt truy cập72,071,193
Sim đẹp phong thủy

xemVM Copyright © 2019-2023
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây