Lịch vạn niên - Chọn giờ tốt ngày đẹp
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Xem ngày tốt theo Nhị thập bát tú có đúng không?

Việc lựa chọn các cầm tượng (tướng tinh) để xem xét “cát – hung”, “tốt – xấu” của nhị thập bát tú trong việc xem ngày tốt, ngày đẹp mang nhiều tính gán ghép, không đáng tin vì không có cơ sở khoa học.

Xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú (28 sao)

Giải mã phép xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú (28 sao)

 12:45 19/06/2021

Việc  xem xét “cát – hung”, “tốt – xấu” của ngày dựa trên các cầm tượng của nhị thập bát tú mang nhiều tính gán ghép, không đáng tin. Tuy nhiên nó đã ăn sâu vào tiềm thức bao đời nay của dân chúng nên tôi vẫn giới thiệu để độc giả biết.

Giải mã Sao Chẩn (Chẩn Thủy Dẫn) tốt hay xấu

Khám phá ngày có Sao Chẩn trực là ngày tốt hay xấu? Ý nghĩa Chẩn Thủy Dẫn

 21:04 14/04/2021

Sao Chẩn (Chẩn Thủy Dẫn) là chòm sao thuộc Chu Tước ở phương Nam, cung Tỵ, cầm tượng (tướng tinh) con giun, có ngũ hành Thủy thuộc Thủy Tinh, chủ trị ngày thứ 4, là sao tốt (kiết tú). Sao Chẩn chủ tốt về thăng quan tiến chức, kinh doanh phát tài lộc, hôn thú và an táng đều tốt.
Luận giải Sao Dực (Dực Hỏa Xà) tốt hay xấu

Luận bàn ngày có Sao Dực chiếu là ngày tốt hay xấu? Ý nghĩa Dực Hỏa Xà

 20:59 14/04/2021

Sao Dực (Dực Hỏa Xà) là chòm sao thuộc Chu Tước ở phương Nam, cung Tỵ, cầm tượng (tướng tinh) con rắn, có ngũ hành Hỏa thuộc Hỏa Tinh, chủ trị ngày thứ 3, là sao xấu (hung tú). Sao Dực chủ xấu về xây dựng, mai táng, hôn nhân.
Sao Trương (Trương Nguyệt Lộc) tốt hay xấu

Giải mã ngày có Sao Trương trực là ngày tốt hay xấu? Ý nghĩa Trương Nguyệt Lộc

 21:00 13/04/2021

Sao Trương (Trương Nguyệt Lộc) là chòm sao thuộc Chu Tước ở phương Nam, cung Ngọ, cầm tượng (tướng tinh) con hươu, có ngũ hành Thủy thuộc Thái Âm, chủ trị ngày thứ 2, là sao tốt (kiết tú). Sao Trương chủ tốt về khởi công, động thổ xây dựng, an táng, khai trương, hôn nhân.
Luận bàn Sao Tinh (Tinh Nhật Mã) tốt hay xấu

Luận giải ngày có Sao Tinh trực là ngày tốt hay xấu? Ý nghĩa Tinh Nhật Mã

 20:49 13/04/2021

Sao Tinh (Tinh Nhật Mã) là chòm sao thuộc Chu Tước ở phương Nam, cung Ngọ, cầm tượng (tướng tinh) con ngựa, có ngũ hành Hỏa thuộc Thái Dương, chủ trị ngày chủ nhật, là sao xấu (hung tú). Sao Tinh chủ xấu về hôn nhân, khai trương, mai táng, riêng xây dựng thì tốt.
Hé lộ Sao Liễu (Liễu Thổ Chương) tốt hay xấu

Hé lộ ngày có Sao Liễu trực là ngày tốt hay xấu? Ý nghĩa Liễu Thổ Chương

 06:47 13/04/2021

Sao Liễu (Liễu Thổ Chương) là chòm sao thuộc Chu Tước ở phương Nam, cung Ngọ, cầm tượng (tướng tinh) con Hoẵng, có ngũ hành Thổ thuộc Thổ Tinh, chủ trị ngày thứ 7, là sao xấu (hung tú). Sao Liễu chủ về hao tài tốn của, tai nạn, bất ổn, đặc biệt đại kỵ chôn cất, xây dựng, động thổ
Bật mí Sao Quỷ (Quỷ Kim Dương) tốt hay xấu

Luận bàn ngày có Sao Quỷ chiếu là ngày tốt hay xấu? Ý nghĩa Quỷ Kim Dương

 21:28 12/04/2021

Sao Quỷ (Quỷ Kim Dương) là chòm sao thuộc Chu Tước ở phương Nam, cung Mùi, cầm tượng (tướng tinh) con dê, có ngũ hành Kim thuộc Kim Tinh, chủ trị ngày thứ 6, là sao xấu (hung tú). Sao Quỷ chủ bất lợi cho xây dựng nhà cửa, khai trương, kết hôn, cầu tài
Hé lộ Sao Tỉnh (Tỉnh Mộc Hãn) là tốt hay xấu

Bật mí ngày có Sao Tỉnh chiếu là ngày tốt hay ngày xấu? Ý nghĩa Tỉnh Mộc Hãn

 21:11 12/04/2021

Sao Tỉnh (Tỉnh Mộc Hãn) là chòm sao thuộc Chu Tước ở phương Nam, cung Mùi, cầm tượng (tướng tinh) con nai, có ngũ hành Mộc thuộc Mộc Tinh, chủ trị ngày thứ 5, là sao tốt (Kiết tú). Sao Tỉnh chủ tốt về xây dựng nhà cửa, thi cử đỗ đạt, nhậm chức công thành danh toại. Kỵ an táng, sửa sang phần mộ.
Giải mã Sao Sâm (Sâm Thủy Viên) tốt hay xấu

Giải mã ngày có Sao Sâm chiếu là ngày tốt hay ngày xấu? Ý nghĩa Sâm Thủy Viên

 20:23 11/04/2021

Sao Sâm (Sâm Thủy Viên) là chòm sao thuộc Bạch Hổ ở phương Tây, cung Thân, cầm tượng (tướng tinh) con vượn, có ngũ hành Thủy thuộc Thủy Tinh, chủ trị ngày thứ 4, là sao tốt (kiết tú). Sao Sâm chủ về vinh hoa phú quý, kinh doanh buôn bán phát tài, riêng kết hôn và an táng là xấu cần tránh.
Bật mí Sao Chủy (Chủy Hỏa Hầu) tốt hay xấu

Khám phá ngày có Sao Chủy là ngày tốt hay ngày xấu? Ý nghĩa Chủy Hỏa Hầu

 06:09 11/04/2021

Sao Chủy (Chủy Hỏa Hầu) là chòm sao thuộc Bạch Hổ ở phương Tây, cung Thân, cầm tượng (tướng tinh) con khỉ, có ngũ hành Hỏa thuộc Hỏa Tinh, chủ trị ngày thứ 3, là sao xấu (hung tú). Sao Chủy chủ về bất lợi công danh, thị phi kiện tụng, mất mát của cải, chôn cất đại hung
Hé lộ Sao Tất (Tất Nguyệt Ô) là tốt hay xấu

Luận giải ngày có Sao Tất chiếu là ngày tốt hay ngày xấu? Ý nghĩa Tất Nguyệt Ô

 22:16 10/04/2021

Sao Tất (Tất Nguyệt Ô) là chòm sao thuộc Bạch Hổ ở phương Tây, cung Dậu, cầm tượng (tướng tinh) con quạ, có ngũ hành Thủy thuộc Thái Âm, chủ trị ngày thứ 2, là sao tốt (kiết tú). Sao Tất chủ về hôn nhân tốt đẹp, mai táng phát phúc, sinh con thuận lợi, sửa chữa nhà cửa.
Giải mã Sao Mão (Mão Nhật Kê) là tốt hay xấu

Giải mã ngày có Sao Mão chiếu là ngày tốt hay xấu? Ý nghĩa Mão Nhật Kê

 21:53 09/04/2021

Sao Mão là chòm sao thuộc Bạch Hổ ở phương Tây, cung Dậu, cầm tượng (tướng tinh) con gà, có ngũ hành Hỏa thuộc Thái Dương, chủ trị ngày chủ nhật, là sao xấu (hung tinh). Sao Mão tốt xây dựng, còn chăn nuôi xấu, bất lợi về công danh, hôn thú không cát lợi.
Luận giải Sao Vị (Vị Thổ Trĩ) là tốt hay xấu

Luận bàn ngày có Sao Vị chiếu là ngày tốt hay xấu? Ý nghĩa Vị Thổ Trĩ

 22:00 07/04/2021

Sao Vị (Vị Thổ Trĩ) là chòm sao thuộc Bạch Hổ ở phương Tây, cung Dậu, cầm tượng (tướng tinh) con chim trĩ, có ngũ hành Thổ thuộc Thổ Tinh, chủ trị ngày thứ 7, là sao tốt (kiết tú). Sao Vị chủ về xây dựng cát lợi, hôn nhân hòa thuận, mai táng tốt đẹp.
Giải mã Sao Lâu (Lâu kim Cẩu) tốt hay xấu

Bật mí ngày có Sao Lâu là ngày tốt hay xấu? Ý nghĩa Lâu Kim Cẩu

 21:35 07/04/2021

Sao Lâu là chòm sao thuộc Bạch Hổ ở phương Tây, cung Tuất, cầm tượng (tướng tinh) con chó, có ngũ hành Kim thuộc Kim Tinh, chủ trị ngày thứ 6, là sao tốt (kiết tú). Sao Lâu chủ về người của đều hưng thịnh, thăng quan tiến chức, hôn thú, sinh đẻ thuận, con cái tốt.
Luận giải Sao Khuê là sao tốt hay xấu

Luận giải ngày có Sao Khuê là ngày tốt hay xấu? Ý nghĩa Khuê Mộc Lang

 21:58 06/04/2021

Sao Khuê (Khuê Mộc Lang) là chòm sao thuộc Bạch Hổ ở phương Tây, cung Tuất, cầm tượng (tướng tinh) con chó sói, có ngũ hành Mộc thuộc Mộc Tinh, chủ trị ngày thứ 5, là sao nửa tốt nửa xấu. Sao Khuê tốt cho phúc lộc, cầu công danh còn xấu về khai trương, động thổ, an táng.

Luận giải lý do sao Bích là sao tốt (cát tinh)

Khám phá ngày có Sao Bích là ngày tốt hay xấu? Ý nghĩa Bích Thủy Du

 21:55 05/04/2021

Sao Bích là chòm sao thuộc Huyền Vũ ở phương Bắc, cung Hợi, cầm tượng (tướng tinh) con nhím, có ngũ hành Thủy thuộc Thủy Tinh, chủ trị ngày thứ 4, là sao tốt (cát). Sao Bích chủ về tốt cho việc mai táng, hôn nhân, kinh doanh buôn bán thuận lợi, xây cất tốt.
Giải đáp lý do Sao Thất lại là sao tốt (cát tinh)

Luận giải Sao Thất là sao tốt hay xấu? Tính chất và ý nghĩa Thất Hảo Trư

 21:51 04/04/2021

Sao Thất là chòm sao thuộc Huyền Vũ ở phương Bắc, cung Hợi, cầm tượng (tướng tinh) con lợn (heo), có ngũ hành Hỏa thuộc Hỏa Tinh, chủ trị ngày thứ 3, là sao tốt (cát). Sao Thất chủ về công danh sự nghiệp tốt, xây dựng buôn bán kinh doanh đều thuận lợi.

Giải đáp lý do Sao Nguy là sao xấu (hung tinh)

Giải mã Sao Nguy là sao tốt hay xấu? Tính chất và ý nghĩa Nguy Nguyệt Yến

 21:42 04/04/2021

Sao Nguy là chòm sao thuộc Huyền Vũ ở phương Bắc, cung Tý, cầm tượng (tướng tinh) con chim én, có ngũ hành Thủy thuộc Thái Âm, chủ trị ngày thứ 2, là sao xấu (hung). Sao Nguy chủ về tán gia bại sản, kinh doanh bất lợi, kỵ xây cất nhà cửa.
Giải mã ngày Sao Hư chiếu là tốt hay xấu

Luận bàn Sao Hư là sao tốt hay xấu? Tính chất và ý nghĩa Hư Nhật Thử

 06:36 04/04/2021

Sao Hư là chòm sao thuộc Huyền Vũ ở phương Bắc, cung Tý, cầm tượng (tướng tinh) con chuột, có ngũ hành Hỏa thuộc Thái Dương, chủ trị ngày chủ nhật, là sao xấu (hung). Sao Hư chủ xấu về hôn nhân, vợ chồng ly tán.
Ngày có sao Nữ trực kiêng kỵ việc gì

Luận giải ngày có Sao Nữ là tốt hay xấu? Ý nghĩa của Sao Nữ Thổ Bức

 06:21 04/04/2021

Sao Nữ là chòm sao thuộc Huyền Vũ ở phương Bắc, cung Tý, cầm tượng (tướng tinh) con Dơi, có ngũ hành Thổ thuộc Thổ Tinh, chủ trị ngày thứ 7, là sao xấu (hung). Sao Nữ chủ về Hao tiền tốn của bất lợi sinh đẻ, dễ bị lừa lọc.
Luận giải lý do ngày có sao Ngưu trực là xấu

Khám phá Sao Ngưu là tốt hay xấu? Tính chất và ý nghĩa của Sao Ngưu Kim Ngưu

 21:27 02/04/2021

Sao Ngưu thuộc chòm sao Huyền Vũ ở phương Bắc, cung Sửu, cầm tượng (tướng tinh) con Trâu, có ngũ hành Kim thuộc Kim Tinh, chủ trị ngày thứ 6, là sao xấu (hung). Sao Ngưu chủ về cưới xin, kinh doanh bất lợi, hao tổn sức lực tài sản.
Tìm hiểu sao Đẩu là sao tốt hay sao xấu

Hé lộ tính chất và ý nghĩa của Sao Đẩu Mộc Giải - Sao Đẩu là tốt hay xấu?

 21:16 02/04/2021

Sao Đẩu thuộc chòm sao Huyền Vũ ở phương Bắc, cung Sửu, cầm tượng (tướng tinh) con Bò, có ngũ hành Mộc thuộc Mộc Tinh, chủ trị ngày thứ 5, là sao tốt (cát). Sao Đẩu chủ về hôn nhân sinh nở tốt đẹp, xây dựng nhà cửa tốt, chăn nuôi trồng trọt tốt.
Giải mã ngày có Sao Cơ là tốt hay xấu

Giải mã Sao Cơ là tốt hay xấu? Tính chất và ý nghĩa của Sao Cơ Thủy Báo

 20:42 31/03/2021

Sao Cơ thuộc chòm sao Thanh Long ở phương Đông, cung Dần, cầm tượng (tướng tinh) con Báo, có ngũ hành Thủy thuộc Thủy Tinh, chủ trị ngày thứ tư, là sao tốt (cát). Sao Cơ chủ tương lai sáng sủa, nhà cửa khang trang, giàu sang thịnh vượng.
Luận bàn ngày có Sao Vĩ tốt hay xấu

Luận giải Sao Vĩ là tốt hay xấu? Tính chất và ý nghĩa của sao Vĩ Hỏa Hổ

 20:29 31/03/2021

Sao Vĩ thuộc chòm sao Thanh Long ở phương Đông, thuộc cung Dần, cầm tượng con Hổ, có ngũ hành Hỏa thuộc Hỏa Tinh, chủ trị ngày thứ ba, là sao tốt (cát). Sao Vĩ chủ về giá thú, xuất ngoại, kinh doanh tốt, thăng quan tiến chức, sự nghiệp hưng vượng, xây cất nhà cửa.
Ngày có Sao Tâm trực có phải là ngày xấu

Tại sao Sao Tâm là sao xấu? Tìm hiểu tính chất và ý nghĩa Tâm Nguyệt Hồ

 21:57 30/03/2021

Sao Tâm thuộc Thanh Long ở phương Đông, cung Mão, cầm tượng (tướng tinh) con cáo, có ngũ hành Thủy thuộc Thái Âm, chủ trị ngày thứ 2, là sao xấu (hung). Sao Tâm chủ việc kinh doanh làm ăn thua lỗ, hôn nhân bất lợi, thị phi kiện tụng.
Hé lộ ý nghĩa Sao Phòng tốt hay xấu

Luận bàn Sao Phòng tốt hay xấu – Tính chất và ý nghĩa Phòng Nhật Thố

 21:49 30/03/2021

Sao Phòng (Phòng Nhật Thố) là một trong 7 chòm sao thuộc Thanh Long ở phương Đông, thuộc cung Mão, cầm tượng (tướng tinh) con mèo (trung quốc gọi là con thỏ), có ngũ hành Hỏa thuộc Thái Dương (mặt trời), chủ trị ngày chủ nhật, là sao tốt (kiết tú). Sao Phòng chủ tốt về khởi công, xây dựng, hôn nhân, khai trương, ký kết hợp đồng.
Bật mí ý nghĩa Sao Đê tốt hay xấu

Bật mí Sao Đê tốt hay xấu – Tính chất và ý nghĩa Đê Thổ Lạc

 22:10 29/03/2021

Sao Đê thuộc Thanh Long ở phương Đông, thuộc cung Thìn, cầm tượng con giao long, có ngũ hành Mộc thuộc Mộc Tinh, chủ trị ngày thứ 5, là sao tốt (cát). Sao Đê chủ về thi cử đỗ đạt, gặp quý nhân, con cháu tốt lành, vinh hiển, lợi cho việc làm hôn thú. Kỵ mai táng và xây cất mộ phần.

Giải mã Sao Cang (Cang Kim long) tốt hay xấu

Giải mã Sao Cang tốt hay xấu – Tính chất và ý nghĩa Cang Kim long

 21:43 29/03/2021

Sao Cang thuộc Thanh Long ở phương Đông, thuộc cung Thìn, cầm tượng con rồng, có ngũ hành Kim thuộc Kim Tinh, chủ trị ngày thứ 6, là sao xấu (hung). Sao Cang chủ về việc phải thận trọng, mọi việc phải giữ gìn, không được tùy tiện làm liều. Kỵ hôn thú.
Luận giải ý nghĩa Sao Giác tốt hay xấu

Luận giải Sao Giác tốt hay xấu – Tính chất và ý nghĩa Giác Mộc Giao

 21:28 28/03/2021

Sao Giác thuộc Thanh Long ở phương Đông, thuộc cung Thìn, cầm tượng con giao long, có ngũ hành Mộc thuộc Mộc Tinh, chủ trị ngày thứ 5, là sao tốt (cát). Sao Giác chủ về thi cử đỗ đạt, gặp quý nhân, con cháu tốt lành, vinh hiển, lợi cho việc làm hôn thú. Kỵ mai táng và xây cất mộ phần.
Hỗ trợ khách hàng
NV1: 0926.138.186 (Zalo)
NV2: 0926.138.186
Khiếu nại: 0926.138.186
Sim phong thủy điểm cao
Sim giảm giá
Thống kê
  • Đang truy cập302
  • Hôm nay26,613
  • Tháng hiện tại1,680,508
  • Tổng lượt truy cập65,148,310
Sim đẹp phong thủy

xemVM Copyright © 2019-2023
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây