Đọc online Cuốn sách Truyện cổ Phật Giáo - Phật giáo cố sự đại toàn

"Cuốn sách “Truyện cổ Phật Giáo” bao gồm những truyện đã xảy ra hoặc được kể vào thời Đức Phật còn tại thế, cho đến những truyền tiền thân Đức Phật vốn được rất nhiều người biết đến qua Kinh Bản sanh

Câu chuyện nhân quả Vòng châu cài tóc

Vòng châu cài tóc - Câu chuyện nhân quả kỳ 99 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:20 26/06/2023

Câu chuyện về Vòng châu cài tóc được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về cô công chúa được vua cha cưng chiều muốn kết vòng châu cài tóc từ bọt bong bóng.
Câu chuyện nhân quả Cúng dường được phước

Cúng dường được phước - Câu chuyện nhân quả kỳ 98 - Phật giáo cố sự đại toàn

 20:36 24/06/2023

Câu chuyện về Cúng dường được phước được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về 2 vợ chồng nghèo Kệ Di La đã bán thân để lấy tiền cúng dường chư tăng và được phước báu luôn trong kiếp này
Câu chuyện nhân quả Hoàng tử Na Nhất Thiên

Hoàng tử Na Nhất Thiên - Câu chuyện nhân quả kỳ 97 - Phật giáo cố sự đại toàn

 20:29 24/06/2023

Câu chuyện về Hoàng tử Na Nhất Thiên được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện xưa về tiền kiếp Đức Phật là Đại hoàng tử Na Nhất Thiên, Hoàng tử Nhật là tôn giả A Nan và hoàng tử Nguyệt chính là tôn giả Xá-lợi-phất.
Câu chuyện nhân quả Một tảng đá

Một tảng đá - Câu chuyện nhân quả kỳ 96 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:53 23/06/2023

Câu chuyện về Một tảng đá được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện đối thoại giữa người nông phu với người ở cõi trời về gốc gác của tảng đá nằm trên trang trại của ông.
Câu chuyện nhân quả Giai cấp Nhất Ức Lý

Giai cấp Nhất Ức Lý - Câu chuyện nhân quả kỳ 95 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:48 23/06/2023

Câu chuyện về Giai cấp Nhất Ức Lý được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về người con bố thí hết tài sản để thực hiện ước nguyện của cha lúc sinh thời là được vào giai cấp Nhất Ức Lý.
Câu chuyện nhân quả Đồng tiền gây phiền lụy

Đồng tiền gây phiền lụy - Câu chuyện nhân quả kỳ 94 - Phật giáo cố sự đại toàn

 11:28 22/06/2023

Câu chuyện về Đồng tiền gây phiền lụy được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về Vị tỳ-kheo đã cứu thoát đoàn thương gia trong rừng khỏi bọn cướp của.
Câu chuyện nhân quả Cô bé lọ lem

Cô bé lọ lem - Câu chuyện nhân quả kỳ 93 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:38 22/06/2023

Câu chuyện về Cô bé lọ lem được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về cô gái nghèo cúng 2 đồng tiền với tâm chí thành nên được thượng tọa trụ trì chúc phúc và trở thành hoàng hậu.
Câu chuyện nhân quả Trưởng giả Y Lý Sa

Y Lý Sa - Câu chuyện nhân quả kỳ 92 - Phật giáo cố sự đại toàn

 13:05 21/06/2023

Câu chuyện về Y Lý Sa được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Trưởng giả Y Lý Sa rất giàu có
Câu chuyện nhân quả Có thân hay không

Có thân hay không - Câu chuyện nhân quả kỳ 91 - Phật giáo cố sự đại toàn

 13:00 21/06/2023

Câu chuyện về Có thân hay không được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về vị thương gia tên gọi là Vương lão lão gặp được đại ngộ, liền phát tâm xuất gia tu hành, tinh tiến giữ giới, lìa bỏ ngũ dục, đoạn trừ phiền não của thế gian và chứng quả A-la-hán.
Câu chuyện nhân quả Hai anh em

Hai anh em - Câu chuyện nhân quả kỳ 90 - Phật giáo cố sự đại toàn

 08:23 20/06/2023

Câu chuyện về Hai anh em được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về hai anh em đã vượt qua được những khoảnh khắc mà niệm ác nổi lên định giết chết lẫn nhau.
Câu chuyện nhân quả Bán thịt tự thân mua lễ vật

Bán thịt tự thân mua lễ vật - Câu chuyện nhân quả kỳ 89 - Phật giáo cố sự đại toàn

 08:14 20/06/2023

Câu chuyện về Bán thịt tự thân mua lễ vật được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện xúc động về Bồ Tát Thường Đề lúc chưa thành đạo đã sẵn sàng bán thịt của mình để lấy tiền mua lễ vật dâng cho Bồ Tát Đàm Vô Kiệt
Vua rồng và tiếng chuông chùa

Vua rồng và tiếng chuông chùa - Câu chuyện Nhân quả kỳ 88 - Phật giáo cố sự đại toàn

 21:45 18/06/2023

Câu chuyện về Vua rồng và tiếng chuông chùa được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện vua rồng hung ác làm hại dân thường đã bị Vua Ca Nị Sắc Ca thu phục
Câu chuyện nhân quả Lời nói thật

Lời nói thật - Câu chuyện nhân quả kỳ 87 - Phật giáo cố sự đại toàn

 21:40 18/06/2023

Câu chuyện về Lời nói thật được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về vua Phổ Minh hết lòng giữ gìn giới “không nói dối” đã cảm hóa được Thái tử Ban Túc vô cùng kiêu ngạo là người định giết ông
Câu chuyện nhân quả Muốn thoát sinh tử

Muốn thoát sinh tử - Câu chuyện nhân quả kỳ 86 - Phật giáo cố sự đại toàn

 21:12 17/06/2023

Câu chuyện về Muốn thoát sinh tử được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện đối thoại giữa hai vị tỳ-kheo và tôn giả Kỳ Dạ Đa về kiếp xưa của Tôn giả, nhờ đó mà ngộ về sinh tử đắc quả Tu Đà Hoàn.
Câu chuyện nhân quả Niệm Phật được cứu

Niệm Phật được cứu - Câu chuyện nhân quả kỳ 85 - Phật giáo cố sự đại toàn

 20:56 17/06/2023

Câu chuyện về Niệm Phật được cứu được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về người chồng của bà Hiền Huệ bị đọa địa ngục may nhờ lúc sống biết niệm phật mà được đầu thai lên làm người.
Câu chuyện nhân quả Ác quỷ

Ác quỷ - Câu chuyện nhân quả kỳ 84 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:45 16/06/2023

Câu chuyện về Ác quỷ được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về người con là vị Phật tử thuần thành thường cúng dường các vị tỳ-kheo, nhưng lại có người cha làm nghề mổ lợn bán thịt nên khi chết đi bị đọa thành ác quỷ, may nhờ các vị tỳ-kheo và người con làm công đức hồi hướng mà thoát cảnh ác quỷ.
Câu chuyện nhân quả Tâm ham danh

Tâm ham danh - Câu chuyện nhân quả kỳ 83 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:40 16/06/2023

Câu chuyện về Tâm ham danh được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về một người đàn bà thuộc dòng Bà-la-môn tên là Đề Vi vì muốn giữ danh dự và thể diện mà định tự thiêu may nhờ tôn giả Biện Tài đến giáo hóa mà tỉnh ngộ.
Câu chuyện nhân quả Phước đức của hoàng hậu

Phước đức của hoàng hậu - Câu chuyện nhân quả kỳ 82 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:57 14/06/2023

Câu chuyện về Phước đức của hoàng hậu được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về hoàng hậu có nhiều phước đức nên chiếc nhẫn bị nhà vua ném đi lại tìm được về.
Câu chuyện nhân quả Tâm độc địa

Tâm độc địa - Câu chuyện nhân quả kỳ 81 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:53 14/06/2023

Câu chuyện về Tâm độc địa được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về bà vợ cả vì ganh ghét đố kỵ mà giết chết con trai của vợ lẽ, cô vợ lẽ khi chết đi đã đầu thai làm con bà vợ cả để trả thù
Câu chuyện nhân quả Bài học cho người háo sắc

Bài học cho người háo sắc - Câu chuyện nhân quả kỳ 80 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:59 12/06/2023

Câu chuyện về Bài học cho người háo sắc được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về chồng tên Lạc Tu, vợ tên Hân Kiến đều là người xuất gia tu hành đã cảm hóa được vua Tự Tại
Câu chuyện nhân quả Hiểu đạo và tu đạo

Hiểu đạo và tu đạo - Câu chuyện nhân quả kỳ 79 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:55 12/06/2023

Câu chuyện về Hiểu đạo và tu đạo được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện hai anh em cùng xuất gia theo Phật, Người anh thì rất tinh tấn hành đạo nên chứng quả A-la-hán, còn người em thì tự cho mình học rộng nghe nhiều nên kiêu ngạo
Câu chuyện nhân quả Tâm không thối chuyển

Tâm không thối chuyển - Câu chuyện nhân quả kỳ 78 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:10 11/06/2023

Câu chuyện về Tâm không thối chuyển được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện đối thoại giữa một vị sa-môn và một vị thần cây có nhân duyên với ông.
Câu chuyện nhân quả Làm vua bảy ngày

Làm vua bảy ngày - Câu chuyện nhân quả kỳ 77 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:04 11/06/2023

Câu chuyện về Làm vua bảy ngày được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về vua A Dục là một vị Phật tử thuần thành nhưng em trai là Thường Tu không những không tin Phật mà còn tin theo tà giáo.
Câu chuyện nhân quả So sánh phúc báo

So sánh phúc báo - Câu chuyện nhân quả kỳ 76 - Phật giáo cố sự đại toàn

 11:18 10/06/2023

Câu chuyện về So sánh phúc báo được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về Vua A Dục rất tài giỏi và anh dũng nhưng lại vô cùng kiêu ngạo nên muốn long vương phải khuất phục mình
Câu chuyện nhân quả Vua A Dục hối lỗi

Vua A Dục hối lỗi - Câu chuyện nhân quả kỳ 75 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:52 10/06/2023

Câu chuyện về Vua A Dục hối lỗi được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về Vua A Dục tính tình vô cùng tàn bạo, lấy chuyện giết người làm niềm vui đã được Vị Hải là vị A-la-hán khuyên nhủ mà biết sám hối bỏ ác, theo thiện.
Câu chuyện nhân quả Bà cư sĩ ngộ đạo

Bà cư sĩ ngộ đạo - Câu chuyện nhân quả kỳ 74 - Phật giáo cố sự đại toàn

 12:12 09/06/2023

Câu chuyện về Bà cư sĩ ngộ đạo được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về một vị tỳ-kheo già tên là Ma Ha Lô với một câu nói: Sự ngu si của con người đúng là gốc rễ của muôn phiền não! đã giúp một bà cư sĩ tu tại gia ngộ đạo.
Câu chuyện nhân quả Chuyện kiếp xưa

Chuyện kiếp xưa - Câu chuyện nhân quả kỳ 73 - Phật giáo cố sự đại toàn

 12:07 09/06/2023

Câu chuyện về Chuyện kiếp xưa được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về tôn giả Kỳ Dạ Đa đã hàng phục long vương A Lợi Na và câu chuyện ngài gặp trên đường đi khất thực
Câu chuyện nhân quả Tôn kính người già

Tôn kính người già - Câu chuyện nhân quả kỳ 72 - Phật giáo cố sự đại toàn

 17:46 08/06/2023

Câu chuyện về Tôn kính người già được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về ở nước Ba La Nại có một điều luật quái dị rằng: “Không ai được nuôi dưỡng người già trong nhà, nếu trái luật thì cả nhà sẽ bị xử tử hình.” tý nữa dẫn đến diệt vong cả nước.
Câu chuyện nhân quả Thời và vận

Thời và vận - Câu chuyện nhân quả kỳ 71 - Phật giáo cố sự đại toàn

 17:40 08/06/2023

Câu chuyện về Thời và vận được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về người cùng đinh gặp thời vận xin đi trừ quỷ thì lại kiếm được kho tàng còn người hớt tóc đi bắt trước thì bị tù tội.
Câu chuyện nhân quả Nai biết trọng chữ tín

Nai biết trọng chữ tín - Câu chuyện nhân quả kỳ 70 - Phật giáo cố sự đại toàn

 12:03 07/06/2023

Câu chuyện về Nai biết trọng chữ tín được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện một con nai mẹ bị sa xuống hố nhưng biết giữ chữ tín với người thợ săn nên được người thợ săn cảm động tha cho về với các con
Câu chuyện nhân quả A la hán gặp nạn

A-la-hán gặp nạn - Câu chuyện nhân quả kỳ 69 - Phật giáo cố sự đại toàn

 11:57 07/06/2023

Câu chuyện về A-la-hán gặp nạn được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về một vị cao tăng tên gọi là Ly Việt chứng được quả A-la-hán và sáu phép thần thông nhưng vẫn phải chịu cảnh ngồi tù oan suốt 12 năm để trả nghiệp kiếp xưa từng nghi ngờ một vị xuất gia tu hành bắt trộm trâu của mình.
Câu chuyện nhân quả Công đức cúng dường

Công đức cúng dường - Câu chuyện nhân quả kỳ 68 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:33 06/06/2023

Câu chuyện về Công đức cúng dường được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về một cô gái đem một bó hoa tươi thắm và thơm ngào ngạt đến chùa dâng cúng đức Phật có công đức không thể nghĩ bàn
Nhân quả Con chó biến thành bà hoàng

Con chó biến thành bà hoàng - Câu chuyện Nhân quả kỳ 67 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:29 06/06/2023

Câu chuyện về Con chó biến thành bà hoàng được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về một con chó nhờ có thiện tâm đối với vị tỳ kheo mà sau khi chết được đầu thai làm công chúa nước An Tức
Câu chuyện nhân quả Tâm an thì đất bằng

Tâm an thì đất bằng - Câu chuyện Nhân quả kỳ 66 - Phật giáo cố sự đại toàn

 12:50 05/06/2023

Câu chuyện về Tâm an thì đất bằng được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện Bồ Tát Trì Địa phát nguyện vì chúng sinh mà xây cầu đắp đường. Trong nhiều đời như thế, Bồ Tát Trì Địa cứ một lòng làm việc khổ nhọc, không giải đãi, không mệt mỏi, không than vãn, không khoe khoang.
Câu chuyện nhân quả Tài sản chân thật

Tài sản chân thật - Câu chuyện nhân quả kỳ 65 - Phật giáo cố sự đại toàn

 12:09 05/06/2023

Câu chuyện về Tài sản chân thật được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về hai anh em được cha mẹ để lại gia tài, người anh chăm làm việc thiện tinh tấn tu hành chứng được quả A la hán còn người em mải mê kiếm tiền, làm điều bất thiện, tham lam khi chết bị đọa thân trâu.
Câu chuyện nhân quả Nghiệp giết hại

Nghiệp giết hại - Câu chuyện nhân quả kỳ 64 - Phật giáo cố sự đại toàn

 08:27 04/06/2023

Câu chuyện về Nghiệp giết hại được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về hoàng tử Câu-na-la con vua A-dục bị vương phi móc mắt và giết hại là do một tiền kiếp là người thợ săn chuyên móc mắt và giết nai
Câu chuyện nhân quả Năm loại bất tử

Năm loại bất tử - Câu chuyện nhân quả kỳ 63 - Phật giáo cố sự đại toàn

 08:23 04/06/2023

Câu chuyện về Năm loại bất tử được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện tôn giả Bạc Câu La là một trong 16 vị đại đệ tử của đức Phật, ngài còn có cái phúc đức là không bao giờ chết vì năm loại tai họa.
Câu chuyện nhân quả Chim gõ kiến

Chim gõ kiến - Câu chuyện nhân quả kỳ 61 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:59 03/06/2023

Câu chuyện về Chim gõ kiến được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về con chim gõ kiến thực hành tâm từ bi và đạo Bồ Tát với một con sư tử vong ân bội nghĩa
Câu chuyện nhân quả Rắn trả ơn

Rắn trả ơn - Câu chuyện Nhân quả kỳ 62 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:56 03/06/2023

Câu chuyện về Rắn trả ơn được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về một tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là phú ông Thiện Nhân đã cứu một con rùa, một con rắn, một con cáo và một người tâm địa xấu xa.
Câu chuyện nhân quả Vua Nhất Thiết Thí

Vua Nhất Thiết Thí - Câu chuyện nhân quả kỳ 60 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:49 03/06/2023

Câu chuyện về Vua Nhất Thiết Thí được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện kiếp xưa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vua Nhất Thiết Thí, của vị vua nước láng giềng là Xá-lợi-phất còn đứa bé nghèo khổ là Đề-bà-đạt-đa.
Câu chuyện nhân quả Sát sinh cúng tế người chết

Sát sinh cúng tế người chết - Câu chuyện nhân quả kỳ 59 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:51 02/06/2023

Câu chuyện về Sát sinh cúng tế người chết được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện một vị Bà-la-môn định giết một con dê để cúng tế người chết, được con dê cảnh tỉnh về quả báo sát sinh.
Câu chuyện nhân quả Hoa sen trong ngục lửa

Hoa sen trong ngục lửa - Câu chuyện nhân quả kỳ 58 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:47 02/06/2023

Câu chuyện về Hoa sen trong ngục lửa được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về một tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị thương nhân từ bi và luôn luôn bố thí giúp đỡ người nghèo khổ.
Câu chuyện nhân quả Hóa hình cứu bạn

Hóa hình cứu bạn - Câu chuyện nhân quả kỳ 57 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:51 01/06/2023

Câu chuyện về Vợ chồng ông Cấp Cô Độc được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về một tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với bà chủ tiệm bán hàng.
Câu chuyện nhân quả Chết vì việc nghĩa

Chết vì việc nghĩa - Câu chuyện nhân quả kỳ 56 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:47 01/06/2023

Câu chuyện về Chết vì việc nghĩa được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về con chim trĩ tìm cách dập lửa cho khu rừng sinh sống của nó cho đến khi nào chết mới thôi.
Câu chuyện nhân quả Trâu nước cao thượng

Trâu nước cao thượng - Câu chuyện nhân quả kỳ 55 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:59 31/05/2023

Câu chuyện về Trâu nước cao thượng được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về một con trâu nước vốn là một vị Bồ Tát hóa thân có bản tính nhân từ và hiền hậu, giàu lòng thương người, biết chịu đựng và nhẫn nhục.
Câu chuyện nhân quả Người dạy voi

Người dạy voi - Câu chuyện nhân quả kỳ 54 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:51 31/05/2023

Câu chuyện về Người dạy voi được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về kiếp xa xưa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vua Đại Quang Minh, con voi trắng thuở ấy nay chính là A-la-hán Nan Đà. Vị thầy dạy voi nay là Đại Trí Xá-lợi-phất.
Không phân biệt kẻ oán người thân

Không phân biệt kẻ oán người thân - Câu chuyện nhân quả kỳ 53 - Phật giáo cố sự đại toàn

 13:03 30/05/2023

Câu chuyện về Không phân biệt kẻ oán người thân được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về vị Đại Bồ Tát tên gọi là Tiên Thán hết lòng bố thí giúp đỡ người bị bệnh.
Câu chuyện nhân quả Tiên nhân ngũ thông

Tiên nhân ngũ thông - Câu chuyện nhân quả kỳ 52 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:57 30/05/2023

Câu chuyện về Tiên nhân ngũ thông được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về con rắn độc có thiện tâm, chịu học pháp với vị tiên nhân mà sau khi chết được sinh lên cõi trời.
Câu chuyện nhân quả Đại Y vương

Đại Y vương - Câu chuyện nhân quả kỳ 51 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:44 29/05/2023

Câu chuyện về Đại Y vương được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện một tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hoàng tử Nhân Dược chữa được bách bệnh nên được mọi người xưng tụng là Đại Y Vương.
Câu chuyện nhân quả Hối lỗi thoát khổ

Hối lỗi thoát khổ - Câu chuyện nhân quả kỳ 50 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:40 29/05/2023

Câu chuyện về Hối lỗi thoát khổ được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về kiếp xưa của Tôn giả La Bi Đề gửi đến thông điệp: Chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, đừng thấy điều thiện nhỏ mà bỏ qua.
Câu chuyện nhân quả Bốn loại phúc đức

Bốn loại phúc đức - Câu chuyện nhân quả kỳ 49 - Phật giáo cố sự đại toàn

 10:48 28/05/2023

Câu chuyện về Bốn loại phúc đức được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về Trưởng giả Âm Duyệt rất giàu có, được hưởng 4 loại phúc đức cùng đến nhưng rồi cũng lại mất hết, tán gia bại sản.
Câu chuyện nhân quả Tình đời

Tình đời - Câu chuyện nhân quả kỳ 48 - Phật giáo cố sự đại toàn

 10:42 28/05/2023

Câu chuyện về Tình đời được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về tỳ kheo Đăng Chỉ sinh ra trong gia đình đại phú hộ, được hưởng giàu sang phú quý nhưng rồi gia sản cũng mất hết, rơi vào cảnh nghèo hèn nên giúp cậu tỉnh ngộ thế gian là vô thường từ đó xuất gia đi theo đức Phật, tinh tấn tu tập, chứng đắc được quả A-la-hán
Câu chuyện nhân quả Bảy năm trong chậu máu

Bảy năm trong chậu máu - Câu chuyện nhân quả kỳ 47 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:47 27/05/2023

Câu chuyện về Bảy năm trong chậu máu được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về Trưởng giả Tất Bà Lợi phải chịu nghiệp báo ở trong chậu máu suốt bảy năm trời, và chịu 7 ngày đau đớn mới sinh ra đời
Câu chuyện nhân quả Nhân thiện quả thiện

Nhân thiện quả thiện - Câu chuyện nhân quả kỳ 46 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:39 27/05/2023

Câu chuyện về Nhân thiện quả thiện được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về tỳ kheo Da Xỉ Mật Đa lúc sinh ra đã thông minh dị thường, tuy còn nhỏ nhưng xuất gia không lâu đã chứng quả A-la-hán có đại thần thông.
Câu chuyện nhân quả Hoàng tử Dũng Quân

Hoàng tử Dũng Quân - Câu chuyện nhân quả kỳ 45 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:51 25/05/2023

Câu chuyện về Hoàng tử Dũng Quân được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về hoàng tử tên là Dũng Quân mải ăn chơi phóng túng bê tha, Đức Phật thương tình mới cho ngài A Nan khuyên hoàng tử xuất gia.
Tài nghị luận của tôn giả Ca Chiên Diên

Tài nghị luận của Ca Chiên Diên - Câu chuyện nhân quả kỳ 44 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:47 25/05/2023

Câu chuyện về Tài nghị luận của Ca Chiên Diên được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện đối đáp giữa tôn giả Ca Chiên Diên, vị “luận nghị đệ nhất” trong hàng tăng chúng của Đức Phật với vị Bà-la-môn già.
Câu chuyện nhân quả Ai không phải chết

Ai không phải chết - Câu chuyện Nhân quả kỳ 43 - Phật giáo cố sự đại toàn

 12:54 24/05/2023

Câu chuyện về Ai không phải chết được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về 2 vợ chồng phú hộ giàu có nhưng cầu mãi mới sinh ra được 1 đứa con trai chẳng may trèo cây bị chết sớm, 2 vợ chồng quá buồn đau định tự tử theo nhưng nhờ Đức Phật thuyết pháp mà giác ngộ thế gian chuyện gì cũng vô thường
Câu chuyện nhân quả Bốn đứa con

Bốn đứa con - Câu chuyện nhân quả kỳ 42 - Phật giáo cố sự đại toàn

 12:51 24/05/2023

Câu chuyện về Bốn đứa con được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về vị nữ cư sĩ tại gia học Phật cầu xin có 4 đứa con nhưng chỉ sinh có một đứa con đã làm được 4 điều ước nguyện của bà
Câu chuyện nhân quả Đại Ca Diếp quy y

Đại Ca Diếp quy y - Câu chuyện nhân quả kỳ 41 - Phật giáo cố sự đại toàn

 08:09 23/05/2023

Câu chuyện về Đại Ca Diếp quy y được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về Vị phú hào tên là Đại Ca Diếp. Ông thông minh học rộng, giàu có nhất thiên hạ đã xin quy y làm đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Câu chuyện nhân quả Sa di ngộ đạo

Sa-di ngộ đạo - Câu chuyện nhân quả kỳ 40 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:47 23/05/2023

Câu chuyện về Sa-di ngộ đạo được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về vị tỳ-kheo trẻ tuổi kiêu ngạo, tự phụ nên chê vị tỳ kheo già vốn là một vị thánh đã chứng quả A-la-hán nên khi chết bị đọa làm chó
Thần thông không chống được nghiệp lực

Thần thông không chống được nghiệp lực - Câu chuyện nhân quả kỳ 39 - Phật giáo cố sự đại toàn

 13:05 22/05/2023

Câu chuyện về Thần thông không chống được nghiệp lực được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về ngài Mục-kiền-liên tuy bậc đệ nhất thần thông nhưng khi nghiệp lực đến vẫn phải trả nợ, bị ngoại đạo đánh đập tàn nhẫn.
Câu chuyện nhân quả Ma Ha Lô đắc đạo

Ma Ha Lô đắc đạo - Câu chuyện nhân quả kỳ 38 - Phật giáo cố sự đại toàn

 13:00 22/05/2023

Câu chuyện về Ma Ha Lô đắc đạo được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về vị tỳ-kheo lớn tuổi tên là Ma Ha Lô ngu si đần độn, cho đến một câu kệ ông cũng không nhớ nổi định treo cổ tự sát nhưng được Đức Phật khai thị mà chứng đắc được quả A-la-hán.
Câu chuyện nhân quả Hằng Già Đạt

Hằng Già Đạt - Câu chuyện nhân quả kỳ 37 - Phật giáo cố sự đại toàn

 14:56 21/05/2023

Câu chuyện về Hằng Già Đạt được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về con trai của thừa tướng nước Ba La Nại là Hằng Già Đạt muốn xả bỏ thân nhưng không làm sao mà chết được, về sau gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà xuất gia đắc quả A La Hán.
Câu chuyện nhân quả Hai đứa bé sinh đôi

Hai đứa bé sinh đôi - Câu chuyện nhân quả kỳ 36 - Phật giáo cố sự đại toàn

 14:49 21/05/2023

Câu chuyện về Hai đứa bé sinh đôi được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về hai đứa bé sinh đôi Song Đức và Song Phước chưa đầy tháng đã biết nói và nhớ về kiếp trước của mình được Đức Phật độ hóa.
Câu chuyện nhân quả Vua thánh tôi hiền

Vua thánh tôi hiền - Câu chuyện nhân quả kỳ 35 - Phật giáo cố sự đại toàn

 13:07 20/05/2023

Câu chuyện về Vua thánh tôi hiền được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về Thái tử Bích La tại thiên cung nhớ về kiếp trước là vua đã giao cho đại thần Khuông Thượng đúc trống lớn để bố thí cho dân chúng.
Câu chuyện nhân quả Thân là gốc khổ

Thân là gốc khổ - Câu chuyện nhân quả kỳ 34 - Phật giáo cố sự đại toàn

 13:02 20/05/2023

Câu chuyện về Thân là gốc khổ được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho 4 vị tỳ kheo trẻ: cái khổ não hoạn nạn lớn nhất của con người là có cái thân ngũ uẩn giả hợp này. Thân là căn bổn cho tất cả mọi ưu khổ tạo thành
Câu chuyện nhân quả Hai vợ chồng phát tâm

Hai vợ chồng phát tâm - Câu chuyện nhân quả kỳ 33 - Phật giáo cố sự đại toàn

 12:57 19/05/2023

Câu chuyện về Hai vợ chồng phát tâm được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni độ cho hai vợ chồng Bà-la-môn.
Câu chuyện Nhân quả Hy sinh cứu người

Hy sinh cứu người - Câu chuyện nhân quả kỳ 32 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:27 19/05/2023

Câu chuyện về Hy sinh cứu người được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng là vua Thí Đặc Cần do quốc gia bị hạn hán mà vua nguyện làm cá lớn để cứu sống nhân dân của mình
Câu chuyện Nhân quả Những cư sĩ đầu tiên

Những cư sĩ đầu tiên - Câu chuyện nhân quả kỳ 31 - Phật giáo cố sự đại toàn

 12:56 18/05/2023

Câu chuyện về Những cư sĩ đầu tiên được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về trưởng lão Câu Lê Ca, vợ ông và con trai Già Xá quy y với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trở thành những cư sĩ đầu tiên.
Câu chuyện Nhân quả Ác khẩu lưỡng thiệt

Ác khẩu lưỡng thiệt - Câu chuyện nhân quả kỳ 30 - Phật giáo cố sự đại toàn

 12:51 18/05/2023

Câu chuyện về Ác khẩu lưỡng thiệt được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về tỳ-kheo Khóc Gào kiếp trước là vị phú ông vì ghen tức và đố kỵ mà vu oan cho vị phú ông khác, vị này bị tra tấn chịu đau đớn sau đó vào núi tu hành đắc được quả vị Bích Chi Phật.
Câu chuyện Nhân quả Vua A Xà Thế sám hối

Vua A Xà Thế sám hối - Câu chuyện nhân quả kỳ 29 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:43 17/05/2023

Câu chuyện về Vua A Xà Thế sám hối được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện Vua A Xà Thế mắc tội giết cha là vua Tần Bà Sa La nhưng được người cha tha thứ mà khuyên nhủ đến trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sám hối
Câu chuyện Nhân quả Bào thai chắp tay

Bào thai chắp tay - Câu chuyện nhân quả kỳ 28 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:40 17/05/2023

Câu chuyện về Bào thai chắp tay sám hối được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về đứa con đang mang thai của Bà Tỳ Lâu tuy con trong bụng mẹ nhưng biết chắp tay khi được nghe Đức Phật thuyết pháp
Câu chuyện Nhân quả Người xấu xí được độ

Người xấu xí được độ - Câu chuyện nhân quả kỳ 27 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:56 16/05/2023

Câu chuyện về Người xấu xí được độ được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện Xú nhân (người xấu xí) bị người đời xa lánh nhưng được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ bi độ hóa cho.
Câu chuyện Nhân quả Hào quang đức Phật

Hào quang đức Phật - Câu chuyện nhân quả kỳ 26 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:32 16/05/2023

Câu chuyện về Hào quang đức Phật được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về Quỷ Vương bắt cóc đứa con trai của trưởng lão Tài Đức định đem đi ăn thịt nhưng bị Đức Phật độ hóa cho thọ nhận Tam quy, Ngũ giới.
Câu chuyện Nhân quả Kho tàng là rắn độc

Kho tàng là rắn độc - Câu chuyện nhân quả kỳ 24 - Phật giáo cố sự đại toàn

 09:13 15/05/2023

Câu chuyện về Kho tàng là rắn độc được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với ngài A Nan kho vàng bạc châu báu bên dưới là rắn độc vì nó mà đã hại người khác.
Câu chuyện Nhân quả Hoàng phi Nguyệt Minh

Hoàng phi Nguyệt Minh - Câu chuyện nhân quả kỳ 25 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:54 15/05/2023

Câu chuyện về Hoàng phi Nguyệt Minh được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về vợ vua Ưu Đạt là Hoàng phi Nguyệt Minh xuất gia đi tu chứng quả A Na Hàm, sau đó quay lại độ cho vua xuất gia tu hành gặp được Đức Phật thuyết pháp mà chứng đắc được quả A-la-hán.
Câu chuyện Nhân quả Tô Ti

Tô Ti - Câu chuyện nhân quả kỳ 23 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:57 14/05/2023

Câu chuyện về Tô Ti được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo huấn các vị tỳ kheo không được ăn thịt vì Ăn thịt là làm đứt đoạn mất giống đại bi, chúng sinh nào cũng có tính Phật, người chân chính tu công đức vạn hạnh làm sao có thể nỡ lòng ăn thịt chúng sinh
Câu chuyện Nhân quả Tự cứu lấy mình

Tự cứu lấy mình - Câu chuyện nhân quả kỳ 22 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:51 14/05/2023

Câu chuyện về Tự cứu lấy mình được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai thị cho ông Thiện La Ni Tân về cách tự mình cứu lấy mình chứ không phải cầu xin sự giúp đỡ của thần linh
Câu chuyện Nhân quả Đói và no

Đói và no - Câu chuyện nhân quả kỳ 21 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:28 13/05/2023

Câu chuyện về Đói và no được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về tăng đoàn của Đức Phật đã nhẫn nhục chịu đựng cực khổ 3 tháng ở thôn Tỳ Lan Nhã.
Câu chuyện Nhân quả Quỷ mẹ

Quỷ mẹ - Câu chuyện nhân quả kỳ 20 - Phật giáo cố sự đại toàn

 07:23 13/05/2023

Câu chuyện về Quỷ mẹ được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giáo hóa con quỷ mẹ chuyên đi bắt cóc ăn thịt trẻ con
Câu chuyện Nhân quả Vua Lưu Ly

Vua Lưu Ly - Câu chuyện nhân quả kỳ 19 - Phật giáo cố sự đại toàn

 13:11 12/05/2023

Câu chuyện về Vua Lưu Ly được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể về vua Lưu Ly của Kiều Tát Di La đã tiêu diệt dòng họ Thích Ca của Đức Phật nhưng bị quả báo chết cháy.
Câu chuyện Nhân quả A la hán ăn mày

A-la-hán ăn mày - Câu chuyện nhân quả kỳ 18 - Phật giáo cố sự đại toàn

 13:02 12/05/2023

Câu chuyện về A-la-hán ăn mày được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể về 500 vị do kiếp trước tạo khẩu nghiệp nên kiếp này sinh ra chịu cảnh ăn mày, nhưng nhờ biết sám hối mà kiếp này gặp Đức Phật thuyết pháp mà chứng quả A-la-hán
Câu chuyện Nhân quả Đừng lãng phí

Đừng lãng phí - Câu chuyện nhân quả kỳ 17 - Phật giáo cố sự đại toàn

 13:30 11/05/2023

Câu chuyện về Đừng lãng phí được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy vị đệ tử không hề biết giữ gìn tiếc rẻ vật dụng một bài học về biết quý trọng giữ gìn đồ đạc mà dân cúng dường
Câu chuyện Nhân quả Hối lỗi sinh cõi trời

Hối lỗi sinh cõi trời - Câu chuyện nhân quả kỳ 16 - Phật giáo cố sự đại toàn

 13:26 11/05/2023

Câu chuyện về Hối lỗi sinh cõi trời được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể về Trưởng giả Hiền Diện là người keo kiệt tham lam chuyên làm việc dối trá gạt người do đó khi chết bị đọa làm rắn độc, con rắn vẫn tiếp tục hại người, vua Tần Bà Sa La đã nhờ Đức Phật đi thu phục con rắn độc
Nhân quả Nói lời ác phải chịu quả báo

Nói lời ác phải chịu quả báo - Câu chuyện nhân quả kỳ 15 - Phật giáo cố sự đại toàn

 13:19 10/05/2023

Câu chuyện về Nói lời ác phải chịu quả báo được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về 3 cha con vì nói lời vọng ngữ nên người cha sau này thành vua bị bệnh đau đầu, người anh biến thành thần cây, người em là người lái buôn kéo người đến chặt cây lấy thuốc chữa bệnh cho vua.
Câu chuyện Nhân quả Ba luồng ánh sáng trắng

Ba luồng ánh sáng trắng - Câu chuyện nhân quả kỳ 14 - Phật giáo cố sự đại toàn

 13:14 10/05/2023

Câu chuyện về Ba luồng ánh sáng trắng được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể về người anh nghe lời người vợ độc ác mà đem em mình treo trên cây may nhờ Đức Phật từ bị cứu giúp nên không bị dã thú giết, từ đó người em theo Phật tu hành chứng được Vô Sinh Pháp Nhẫn, lại quay về độ cho 2 vợ chồng người anh.
Câu chuyện Nhân quả Bộ Tri Ca tỉnh ngộ

Bộ Tri Ca tỉnh ngộ - Câu chuyện nhân quả kỳ 13 - Phật giáo cố sự đại toàn

 20:57 08/05/2023

Câu chuyện về Bộ Tri Ca tỉnh ngộ được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể về một người rất giàu tên là Bộ Tri Ca tính tình lì lợm cứng đầu, ông mắc phải một cơn bệnh rất ngặt nghèo nhưng không có lấy một người đến chăm sóc cho ông, Đức Phật từ bi đã chữa lành bệnh cho ông khiến ông biết hối cải, phát nguyện Bồ-đề.
Câu chuyện Nhân quả Trường Sinh Đồng Tử

Trường Sinh Đồng Tử - Câu chuyện nhân quả kỳ 12 - Phật giáo cố sự đại toàn

 20:46 08/05/2023

Câu chuyện về Trường Sinh Đồng Tử được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể về thái tử Trường Sinh Đồng Tử là con của vua Trường Thọ đã nhẫn nhục để có thể thực hiện được di huấn của cha mình là tha chết cho vua Phạm Dự người có thù giết cha và cướp đất nước của chàng
Câu chuyện Nhân quả Công chúa lột xác

Công chúa lột xác - Câu chuyện nhân quả kỳ 11 - Phật giáo cố sự đại toàn

 17:18 07/05/2023

Câu chuyện về Công chúa lột xác được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể về công chúa Ba An La kiếp trước là con gái ông trưởng giả vì có tâm kinh bỉ mà thốt lời nhục mạ tới một vị A-la-hán nên kiếp này sinh ra có thân hình xấu xí khó coi nhưng lại nhờ biết cúng Phật kính tăng nên được sinh ra trong hoàng gia.
Câu chuyện Nhân quả Bà lão bộc

Bà lão bộc - Câu chuyện nhân quả kỳ 10 - Phật giáo cố sự đại toàn

 17:14 07/05/2023

Câu chuyện về Bà lão bộc được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể về bà lão bộc có kiếp trước là vị thái tử xuất gia học đạo nhưng lại lầm lạc theo đường tà nên đem lời phỉ báng vị tỳ kheo chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kiếp này nên chết rồi đọa ác đạo, chịu đủ hết mọi sự thống khổ trong địa ngục, nay tuy sinh thân người nhưng lại chịu phận nô bộc
Câu chuyện Nhân quả Nghĩa khí của con khỉ mặt đỏ

Nghĩa khí của con khỉ mặt đỏ - Câu chuyện nhân quả kỳ 9 - Phật giáo cố sự đại toàn

 12:45 06/05/2023

Câu chuyện về Nghĩa khí của con khỉ mặt đỏ được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể về con khỉ mặt đỏ đã giết chết con rắn độc để báo thù giúp người bạn là con quạ đen Câu Kỳ.
Câu chuyện Nhân quả Niệm Phật diệt tội

Niệm Phật diệt tội - Câu chuyện nhân quả kỳ 8 - Phật giáo cố sự đại toàn

 12:40 06/05/2023

Câu chuyện về Niệm Phật diệt tội được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể về vị A-la-hán phát nguyện cứu độ tất cả những người đã có nhân duyên với ngài trong những kiếp trước hay trong kiếp này, đã hướng dẫn vua niệm phật để diệt tội.
Câu chuyện Nhân quả Hái hoa dâng Phật

Hái hoa dâng Phật - Câu chuyện nhân quả kỳ 7 - Phật giáo cố sự đại toàn

 21:01 05/05/2023

Câu chuyện về Hái hoa dâng Phật được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể về những người giúp việc bị vua bắt đi hái hoa nhưng gặp Đức Phật, họ sẵn sàng cúng dường hoa bằng tâm chân thành mặc cho có thể bị vua sát hại, nhờ vậy được Đức Phật thọ ký.
Câu chuyện Nhân quả Kiện Đạt Đa ích kỷ

Kiện Đạt Đa ích kỷ - Câu chuyện Nhân quả kỳ 6 - Phật giáo cố sự đại toàn

 20:56 05/05/2023

Câu chuyện về Kiện Đạt Đa ích kỷ được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể về tên cướp Kiện Đạt Đa vì tội ác dẫy đầy chồng chất mà hắn phải đọa xuống địa ngục, dù Đức Phật từ bi thả sợi tơ nhện xuống cứu nhưng do tính ích kỷ của hắn nên sợi tơ đã bị đứt và hắn lại rơi trở lại địa ngục.
Câu chuyện Nhân quả Ác khẩu và quả báo

Ác khẩu và quả báo - Câu chuyện nhân quả kỳ 5 - Phật giáo cố sự đại toàn

 13:04 04/05/2023

Câu chuyện về Ác khẩu và quả báo được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể về Tỳ-kheo Mật Thắng kiếp trước bị đọa làm khỉ vì có lời ác khẩu với vị tỳ kheo khác.
Câu chuyện Nhân quả Có làm có chịu

Có làm có chịu - Câu chuyện nhân quả kỳ 4 - Phật giáo cố sự đại toàn

 12:59 04/05/2023

Câu chuyện về Có làm có chịu được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể về con trâu húc chết 3 người do kiếp trước con trâu là bà lão bị 3 người lái buôn ăn quịt tiền thuê trọ
Câu chuyện Nhân quả Quả báo của sự keo kiệt

Quả báo của sự keo kiệt - Câu chuyện nhân quả kỳ 3 - Phật giáo cố sự đại toàn

 13:28 03/05/2023

Câu chuyện về Quả báo của sự keo kiệt được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể về vợ của người bán nước mía vì sinh tâm tham lam keo kiệt mà đổ nước bẩn vào bát nước mía rồi dâng cho Bích Chi Phật nên bị quả báo đọa ngạ quỷ kéo dài đến 90 ngàn năm.
Câu chuyện Nhân quả Tinh xá và thiên cung

Tinh xá và thiên cung - Câu chuyện nhân quả kỳ 2 - Phật giáo cố sự đại toàn

 13:23 03/05/2023

Câu chuyện về Tinh xá và thiên cung được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về xây dựng Tinh xá Kỳ Viên ở miền Bắc nước Kiêu-tát-la của ngài Xá-lợi-phất và trưởng giả Tu-đạt.

Vợ chồng ông Cấp Cô Độc

Vợ chồng ông Cấp Cô Độc - Truyện về Đức Phật kỳ 1 - Phật giáo cố sự đại toàn

 17:32 02/05/2023

Câu chuyện về Vợ chồng ông Cấp Cô Độc được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể về vợ chồng ông Trưởng giả Tu Ðạt Ða thích làm chuyện phước đức, thích bố thí đã cúng dường tinh xá “Kỳ thọ Cấp Cô Ðộc viên” cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Thống kê
  • Đang truy cập443
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm400
  • Hôm nay73,796
  • Tháng hiện tại1,953,958
  • Tổng lượt truy cập71,943,282
Sim đẹp phong thủy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây