Lịch vạn niên - Chọn giờ tốt ngày đẹp
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự
quẻ thiên sơn độn

Suy ngẫm về Quẻ Thiên Sơn Độn – Quẻ số 33 trong kinh Dịch - “Nồng Vân Tế Nhật” – Mưu sự bất thành

 11:52 03/04/2017

Quẻ Thiên Sơn Độn đứng số 33 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thiên Sơn Độn có điềm “Mưu sự bất thành”, đây là quẻ hung trong kinh dịch. Mất của khó thấy, giao dịch khó khăn, góp vốn bất lợi, mọi sự bất thành.
quẻ lôi thiên đại tráng

Luận bàn về Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng – Quẻ số 34 trong kinh Dịch - “Công Sư Đắc Mộc” – Vận khí sắp lên

 11:46 03/04/2017

Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng đứng số 34 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng có điềm “Vận khí sắp lên”, là một quẻ tốt trong kinh dịch. Xuất hành cát lợi, bệnh tật tiêu tan, buôn bán đắc lộc, hôn nhân tốt đẹp, góp vốn tốt lành.

quẻ hỏa địa tấn

Bạn có biết ý nghĩa Quẻ Hỏa Địa Tấn – Quẻ số 35 trong kinh Dịch - “Sư Địa Đắc Kim” – Vận đỏ sắp đến

 11:38 03/04/2017

Quẻ Hỏa Địa Tấn đứng số 35 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Hỏa Địa Tấn có điềm “Vận đỏ sắp đến”, là quẻ tốt trong Kinh dịch. Cãi cọ tiêu tan, đi kiện có lí, kinh doanh phát đạt, bệnh tật khỏi dần.
quẻ địa hỏa minh di

Luận giải Quẻ Địa Hỏa Minh Di – Quẻ số 36 trong kinh Dịch - “Quá Hà Sách Kiều” – Vô cùng khó khăn

 11:35 03/04/2017

Quẻ Địa Hỏa Minh Di đứng số 36 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Địa Hỏa Minh Di có điềm “Vô cùng khó khăn”, là quẻ hung trong kinh dịch. Xuất hành bất lợi, cãi cọ liên miên, mọi sự bất ổn, cầu tài không được, hôn nhân khó khăn.
quẻ phong hỏa gia nhân

Tìm hiểu ý nghĩa Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân – Quẻ số 37 trong kinh Dịch - “Kính Lí Quan Hoa” – Theo đuổi ảo ảnh

 08:26 03/04/2017

Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân đứng số 37 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân có điềm “Theo đuổi ảo ảnh”.
quẻ hỏa trạch khuê

Bật mí ý nghĩa Quẻ Hỏa Trạch Khuê – Quẻ số 38 trong kinh Dịch - “Phán Trư Mại Dương” – Long đong lận đận

 08:24 03/04/2017

Quẻ Hỏa Trạch Khuê đứng số 38 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Hỏa Trạch Khuê có điềm “Long đong lận đận”, là quẻ hung trong kinh dịch. Cầu danh cầu lợi đều không được, bệnh tật không khỏi, mọi việc khó khăn.
quẻ thủy sơn kiển

Giải nghĩa Quẻ Thủy Sơn Kiển – Quẻ số 39 trong kinh Dịch - “Vũ Tuyết Mãn Đồ” – Mưu sự không đúng

 08:19 03/04/2017

Quẻ Thủy Sơn Kiển đứng số 39 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thủy Sơn Kiển có điềm “Mưu sự không đúng”, là quẻ xấu trong kinh dịch. Đi không đến nơi, kiện cáo lôi thôi, cầu danh cầu lợi đều không được.
quẻ lôi thủy giải

Khám phá ý nghĩa Quẻ Lôi Thủy Giải – Quẻ số 40 trong kinh Dịch - “Ngũ Quan Thoát Nạn” – May mắn thoát nạn

 08:17 03/04/2017

Quẻ Lôi Thủy Giải đứng số 40 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Lôi Thủy Giải có điềm “May mắn thoát nạn”, là quẻ tốt trong kinh dịch. Hôn nhân rất tốt, người đi sớm về, mưu sự tất thành, mọi việc may mắn.
quẻ sơn trạch tổn

Suy ngẫm về Quẻ Sơn Trạch Tổn – Quẻ số 41 trong kinh Dịch - “Thôi Xa Điếu Nhĩ” – Uổng phí công sức

 08:14 03/04/2017

Quẻ Sơn Trạch Tổn đứng số 41 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Sơn Trạch Tổn có điềm “Uổng công phí sức”, là quẻ hung trong kinh dịch. Thời vận chưa đến, chớ có làm bừa, thời thế thay đổi, tự nhiên thành công.
Quẻ Phong Lôi Ích

Luận bàn Quẻ Phong Lôi Ích – Quẻ số 42 trong kinh Dịch - “Khô Mộc Khai Hoa” – Bĩ cực vinh lai

 08:11 03/04/2017

Quẻ Phong Lôi Ích đứng số 42 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Phong Lôi Ích có điềm “Bĩ cực vinh lai”, là quẻ cát trong kinh dịch. Giao dịch tất thành, kiện cáo có lý, của mất lại về, buôn bán hưng thịnh, bệnh tật tan biến, cãi cọ tự tan.
Quẻ Trạch Thiên Quải

Bạn có biết ý nghĩa Quẻ Trạch Thiên Quải – Quẻ số 43 trong kinh Dịch - “Du Phong Thoát Võng” – Gặp hung hoá cát

 08:06 03/04/2017

Quẻ Trạch Thiên Quải đứng số 43 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Trạch Thiên Quải có điềm “Gặp hung hoá cát”, là quẻ tốt trong kinh dịch. Kiện tụng không còn, bệnh tật tiêu tan, phúc lộc dồi dào, mọi việc như ý.

quẻ Thiên Phong Cấu

Luận giải Quẻ Thiên Phong Cấu – Quẻ số 44 trong kinh Dịch - “Tha Hương Ngộ Hữu” – Thời vận đã đến

 08:02 03/04/2017

Quẻ Thiên Phong Cấu đứng số 44 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thiên Phong Cấu có điềm “Thời vận đã đến” là quẻ cát trong kinh dịch. Giao dịch thành công, kiện tụng có lí, của mất lại về, lộc tài đưa đến, bệnh tật tiêu tan.
quẻ Trạch Địa Tụy

Tìm hiểu ý nghĩa Quẻ Trạch Địa Tụy – Quẻ số 45 trong kinh Dịch “Lí Ngư Biến Long” – Rồng bay lên trời

 22:02 02/04/2017

Quẻ Trạch Địa Tụy đứng số 45 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Trạch Địa Tụy có điềm “Rồng bay trên trời”, là quẻ tốt trong kinh dịch. Hỷ sự liên tiếp, cầu tài như ý, kinh doanh thuận lợi, bệnh tật tiêu tan, phú quý vinh hoa.
Quẻ Địa Phong Thăng

Bật mí ý nghĩa Quẻ Địa Phong Thăng – Quẻ số 46 trong kinh Dịch - “Chỉ Nhật Cao Thăng” – Phát tài phát lộc

 21:59 02/04/2017

Quẻ Địa Phong Thăng đứng số 46 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Địa Phong Thăng có điềm “Phát tài phát lộc” là quẻ khá tốt trong kinh dịch. Cầu tài thành công, mưu sự tất thành, của mất lại về, gia đình phấn khởi, chức vụ lên cao.
quẻ Trạch Thủy Khốn

Giải nghĩa Quẻ Trạch Thủy Khốn – Quẻ số 47 trong kinh Dịch - “Toát Thê Trừu Can” – Tình trạng bất ổn

 21:53 02/04/2017

Quẻ Trạch Thủy Khốn đứng số 47 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Trạch Thủy Khốn có điềm “Tình trạng bất ổn” là quẻ hơi xấu trong kinh dịch. Cẩn thận hợp tác làm ăn với tiểu nhân, thận trọng với kẻ hẹp hòi. Nếu không dễ bị tiểu nhân làm cho khốn đốn.
quẻ Thủy Phong Tỉnh

Khám phá ý nghĩa Quẻ Thủy Phong Tỉnh – Quẻ số 48 trong kinh Dịch - “Khô Tỉnh Sinh Tuyền ” – Vận tốt đã đến

 21:47 02/04/2017

Quẻ Thủy Phong Tỉnh đứng số 48 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thủy Phong Tỉnh có điềm “Vận tốt đã đến”, đây là quẻ cát trong Kinh dịch. Tinh thần phấn chấn, phúc lộc đều tăng, thanh danh nổi tiếng, vạn sự hanh thông.
quẻ Trạch Hỏa Cách

Suy ngẫm về Quẻ Trạch Hỏa Cách – Quẻ số 49 trong kinh Dịch - “Hán Miêu Đắc Thuỷ” – Vận tốt đã đến

 15:00 01/04/2017

Quẻ Trạch Hỏa Cách đứng số 49 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Trạch Hỏa Cách có điềm “Vận tốt đã đến” là quẻ cát trong Kinh dịch. Ra đi đại hỷ, của mất lại về, người đi có tin, cầu tài đắc lộc, kiện tụng tiêu tan.
quẻ Hỏa Phong Đỉnh

Luận bàn về Quẻ Hỏa Phong Đỉnh – Quẻ số 50 trong kinh Dịch - “Ngư Ông Đắc Lợi” – Nhất cử lưỡng tiện

 14:50 01/04/2017

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh đứng số 50 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Hỏa Phong Đỉnh có điềm “Nhất cử lưỡng tiện”, là quẻ tốt trong kinh dịch. Ra đi đắc lợi, giao dịch tất thành, cầu tài có lộc, buôn bán phát tài.
Quẻ Thuần Chấn

Bạn có biết ý nghĩa Quẻ Thuần Chấn – Quẻ số 51 trong kinh Dịch“Kim Chung Dạ Chàng” – Mọi sự thành công

 14:47 01/04/2017

Quẻ Thuần Chấn đứng số 51 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thuần Chấn có điềm “Mọi sự thành công”, là quẻ cát trong kinh dịch. Cầu danh như ý, mọi việc tất thành, của mất lại về, người đi có tin, kinh doanh đắc lợi.
Quẻ Thuần Cấn

Luận giải nghĩa Quẻ Thuần Cấn – Quẻ số 52 trong kinh Dịch - “Ải Nhân Cấu Táo” – Mọi việc bất thuận

 14:42 01/04/2017

Quẻ Thuần Cấn đứng số 52 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thuần Cấn có điềm “Mọi việc bất thuận” là quẻ hung trong kinh dịch. Mọi sự việc nên đề phòng, tránh xung đột là thượng sách.
Quẻ Phong Sơn Tiệm

Tìm hiểu ý nghĩa Quẻ Phong Sơn Tiệm – Quẻ số 53 trong kinh Dịch - “Hành Tẩu Bạc Băng” – Trứng để đầu đẳng.

 14:38 01/04/2017

Quẻ Phong Sơn Tiệm đứng số 53 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Phong Sơn Tiệm có điềm “Trứng để đầu đẳng” là quẻ hung trong kinh dịch. Mọi việc nguy hiểm, làm ăn không thuận, quan hệ phải “dĩ hoà vi quý”
Quẻ Lôi trạch Quy Muội

Bất ngờ với ý nghĩa Quẻ Lôi trạch Quy Muội – Quẻ số 54 trong kinh Dịch - “Duyên Mộc Cầu Ngư” – Mưu sự bất thành

 14:35 01/04/2017

Quẻ Lôi trạch Quy Muội đứng số 54 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Lôi trạch Quy Muội có điềm “Mưu sự bất thành” là quẻ hung trong kinh dịch. Thời vận chưa đến, làm việc ngược đời, mưu sự bất thành.
Quẻ Lôi Hỏa Phong

Bật mí ý nghĩa Quẻ Lôi Hỏa Phong – Quẻ số 55 trong kinh Dịch - “Cổ Kính Trùng Minh” – Vận tốt trở lại

 14:33 01/04/2017

Quẻ Lôi Hỏa Phong đứng số 55 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Lôi Hỏa Phong có điềm “Vận tốt trở lại” là quẻ cát. Thời vận trở lại, tuy có thể không bằng được ngày xưa, song vẫn là đại phúc.

quẻ Hỏa Sơn Lữ

Khám phá ý nghĩa Quẻ Hỏa Sơn Lữ – Quẻ số 56 trong kinh Dịch - “Túc Điểu Phần Sào” – Việc làm không thành

 14:31 01/04/2017

Quẻ Hỏa Sơn Lữ đứng số 56 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Hỏa Sơn Lữ có điềm “Việc làm không thành”, là quẻ hung trong kinh dịch. Xuất hành bất lợi, cầu tài không được, kiện tụng lung tung, buôn bán thua lỗ.
Quẻ Thuần Tốn

Suy ngẫm về Quẻ Thuần Tốn – Quẻ số 57 trong kinh Dịch - “Cô Chu Đắc Thuỷ” – Khốn cực sinh phúc

 14:27 01/04/2017

Quẻ Thuần Tốn đứng số 57 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thuần Tốn có điềm “Khốn cực sinh phúc”, là quẻ tốt trong kinh dịch. Công danh như ý, cầu tài được lợi, giao dịch tốt lành, bệnh tật tự khỏi.
Quẻ Thuần Đoài

Luận bàn về Quẻ Thuần Đoài – Quẻ số 58 trong kinh Dịch - “Sấn Thuỷ Hoà Nê” – Vô cùng thuận tiện

 14:07 01/04/2017

Quẻ Thuần Đoài đứng số 58 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thuần Đoài có điềm “Vô cùng thuận tiện”, là quẻ cát trong kinh dịch. Cãi cọ, bệnh tật tiêu tan, cầu tài được như ý, đại cát đại lợi.
Quẻ Phong Thủy Hoán

Bạn có biết ý nghĩa Quẻ Phong Thủy Hoán – Quẻ số 59 trong kinh Dịch - “Cách Hà Vọng Kim” – Uổng công phí sức

 11:57 01/04/2017

Quẻ Phong Thủy Hoán đứng số 59 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Phong Thủy Hoán có điềm “Uổng công phí sức” là quẻ hung trong kinh dịch. Hôn nhân trục trặc, giao dịch không thành, cầu tài không được, bệnh tật không khỏi.
Quẻ Thủy Trạch Tiết

Luận giải Quẻ Thủy Trạch Tiết – Quẻ số 60 trong kinh Dịch - “Điểm Tướng Phong Thần” – Không phải kiêng kị

 11:55 01/04/2017

Quẻ Thủy Trạch Tiết đứng số 60 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thủy Trạch Tiết có điềm “Không phải kiêng kị”, là quẻ cát trong kinh dịch. Thời vận tốt đẹp, không sợ thua lỗ, mọi việc tốt đẹp, không phải lo lắng tai hoạ. Đại cát đại lợi.
Quẻ Phong Trạch Trung Phù

Tìm hiểu ý nghĩa Quẻ Phong Trạch Trung Phu – Quẻ số 61 trong kinh Dịch - “Tuấn Điểu Xuất Lung” – Vô cùng tốt lành

 11:43 01/04/2017

Quẻ Phong Trạch Trung Phu đứng số 61 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Phong Trạch Trung Phu có điềm “Vô cùng tốt lành”, là quẻ tốt trong kinh dịch. Buôn bán phát tài, hôn nhân hòa hợp, bệnh tật tiêu tan, người đi của mất lại về.
Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá

Khám phá ý nghĩa Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá – Quẻ số 62 trong kinh Dịch - “Cấp Qua Tiểu Kiều” – Tiến lợi lui hại.

 11:40 01/04/2017

Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá đứng số 62 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá có điềm “Tiến lợi lui hại”. Gặp khó khăn phải cẩn thận, nhưng chớ có lui. Tiến từ từ thì có lợi, thoái lui thì hỏng việc. Mọi việc không nên dây dưa, kéo dài mà hỏng việc.
Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế

Suy ngẫm về Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế – Quẻ số 63 trong kinh Dịch - “Kim Bảng Đề Danh” – Cát khánh như ý

 11:37 01/04/2017

Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế đứng số 63 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế có điềm “Cát khánh như ý” là một trong những quẻ cát tốt nhất trong kinh dịch. Thời vận phát đạt, mọi sự hanh thông, buôn bán phát tài, bệnh tật tiêu tan.

Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế

Luận bàn về Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế – Quẻ số 64 trong kinh Dịch - “Thái Tuế Nguyệt Kiến” – Tiểu nhân ám hại

 11:32 01/04/2017

Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế đứng số 64 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế có điềm “tiểu nhân ám hại”, là quẻ rất xấu trong kinh dịch. Kiện tụng bất lợi, cãi cọ tai ương, hiện thời phải nhẫn lại, luôn luôn phải đề phòng.
Hỗ trợ khách hàng
NV1: 0926.138.186 (Zalo)
NV2: 0926.138.186
Khiếu nại: 0926.138.186
Sim phong thủy điểm cao
Sim giảm giá
Thống kê
  • Đang truy cập498
  • Máy chủ tìm kiếm329
  • Khách viếng thăm169
  • Hôm nay27,398
  • Tháng hiện tại2,530,435
  • Tổng lượt truy cập68,775,978
Sim đẹp phong thủy

xemVM Copyright © 2019-2023
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây