Lịch vạn niên - Chọn giờ tốt ngày đẹp
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự
quẻ thuần càn

Luận giải Quẻ Thuần Càn (Càn Vi Thiên) – Quẻ số 1 trong kinh Dịch - “Khốn Long Đắc Thủy” – Thời vận đã đến

 08:52 04/04/2017

Quẻ Thuần Càn hay còn gọi là Càn Vi Thiên là quẻ đứng đầu trong kinh dịch, tượng trưng cho “Trời”. Quẻ Thuần Càn có điểm “Thời vận đã đến” là quẻ Đại Cát rất tốt, đặc biệt vui sướng nhất là về đường công danh, sự nghiệp. Người xem thấy quẻ này rất mừng, mọi việc như ý, không sợ họa hung.
quẻ thuần khôn

Luận Quẻ Thuần Khôn (Khôn Vi Địa) – Quẻ số 2 trong kinh Dịch - “Hổ Ngã Đắc Thực” – Thỏa lòng mãn ý

 08:51 04/04/2017

Quẻ Thuần Khôn (Khôn Vi Địa) đứng số hai trong số 64 quẻ, tượng trưng cho “Đất”. Quẻ Thuần Khôn có điềm “Thỏa lòng mãn ý” là quẻ Cát rất tốt, Tìm người thấy người, mất của tìm được, bệnh tật khỏi dần, mọi việc như ý.
quẻ thủy lôi truân

Giải nghĩa Quẻ Thủy Lôi Truân – Quẻ số 3 trong kinh Dịch - “Loạn Ty Vô Đầu” – Lòng dạ rối bời

 08:47 04/04/2017

Quẻ Thủy Lôi Truân đứng số 3 trong số 64 quẻ. Quẻ Thủy Lôi Truân có điềm chủ nhân “Lòng dạ rối bời”. Bệnh tật khó chữa khỏi, hôn nhân không hay, cãi nhau chuyện vặt, mọi việc rối mù. Đúng là “Loạn ty vô đầu”, thật là “lòng dạ rối bời”.
quẻ sơn thủy mông

Khám phá ý nghĩa Quẻ Sơn Thủy Mông – Quẻ số 4 trong kinh Dịch - “Tiểu Quỷ Thâu Tiền” - “Thời vận không hay”

 08:43 04/04/2017

Quẻ Sơn Thủy Mông đứng số 4 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Sơn Thủy Mông có điềm “thời vận không hay” là quẻ xấu trong kinh dịch. Việc hôn nhân, việc góp vốn kinh doanh không thành. Mọi việc gian lao vất vả, phí công vô ích.
quẻ thủy thiên nhu

Luận bàn về Quẻ Thủy Thiên Nhu – Quẻ số 5 trong kinh Dịch - “Minh Châu Xuất Thổ” – Vận tốt đã đến

 08:41 04/04/2017

Quẻ Thủy Thiên Nhu đứng số 5 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thủy Thiên Nhu có điềm “Vận tốt đã đến” là quẻ cát trong kinh dịch, Mưu việc tất thành, hôn nhân hòa hợp, cầu tài như ý, ước nguyện thỏa mãn.
quẻ thiên thủy tụng

Tìm hiểu ý nghĩa Quẻ Thiên Thủy Tụng – Quẻ số 6 trong kinh Dịch - “Nhị Nhân Tranh Lộ” – Việc làm không thuận

 08:39 04/04/2017

Quẻ Thiên Thủy Tụng đứng số 6 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thiên Thủy Tụng có điềm “Việc làm không thuận”. Tình thế không hay, chớ tranh việc không đâu, mọi việc khó thành, cầu tài phí sức. Kiện tụng để phân đúng sai. Theo kiện là việc hung. Thắng kiện là mầm tai họa.
quẻ địa thủy sư

Bạn có biết ý nghĩa Quẻ Địa Thủy Sư – Quẻ số 7 trong kinh Dịch - “Mã Đáo Thành Công” – Mọi sự tốt đẹp

 08:37 04/04/2017

Quẻ Địa Thủy Sư đứng số 7 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Địa Thủy Sư có điềm “Mọi sự tốt đẹp”, là quẻ cát trong Kinh dịch.  Bệnh tật khỏi hẳn, của mất lại về, đi xa có tin, mọi việc suôn sẻ.
quẻ thủy địa tỷ

Giải nghĩa Quẻ Thủy Địa Tỷ – Quẻ số 8 trong kinh Dịch - “Thuyền Đắc Thuận Phong” – Việc gì cũng lợi

 08:34 04/04/2017

Quẻ Thủy Địa Tỷ đứng số 8 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thủy Địa Tỷ có điềm “Việc gì cũng lợi” là quẻ Cát trong Kinh dịch. Mất của tìm thấy, việc công có lí, hôn nhân tốt đẹp, cầu danh thuận lợi, mọi việc vui vẻ.
quẻ phong thiên tiểu súc

Luận giải Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc – Quẻ số 9 trong kinh Dịch - “Mật Vân Bất Vũ” – Tạm thời phải nhẫn

 08:31 04/04/2017

Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc đứng số 9 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc có điềm “Tạm thời phải nhẫn”, là quẻ xấu trong Kinh dịch. Đứng trước tình hình bất lợi, bạn phải hết sức kiên nhẫn.

quẻ thiên trạch lý

Bật mí ý nghĩa Quẻ Thiên Trạch Lý – Quẻ số 10 trong kinh Dịch - “Phượng Minh Kì Sơn” - Quốc gia cát tường

 08:27 04/04/2017

Quẻ Thiên Trạch Lý đứng số 10 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thiên Trạch Lý có điềm “Quốc gia cát tường”, là quẻ rất tốt trong kinh dịch. Xuất hành có ích, cầu tài được lợi, bệnh tật tiêu tan, mưu sự tất thành
quẻ địa thiên thái

Khám phá ý nghĩa Quẻ Địa Thiên Thái – Quẻ số 11 trong kinh Dịch - “Hỷ Báo Tam Nguyên" – Đại cát đại lợi

 08:25 04/04/2017

Quẻ Địa Thiên Thái đứng số 11 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Địa Thiên Thái có điềm “Đại cát đại lợi”. Hôn nhân thành công đã đi là được, của mất lại về. Âm dương giao hòa thì muôn vật sinh thành, mọi sự hanh thông.
Quẻ Thiên Địa Bĩ

Luận bàn về Quẻ Thiên Địa Bĩ – Quẻ số 12 trong kinh Dịch - “Hổ Lạc Thâm Khanh" – Cát ít hung nhiều

 08:06 04/04/2017

Quẻ Thiên Địa Bĩ đứng số 12 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thiên Địa Bĩ có điềm “Cát ít hung nhiều”, đây là quẻ xấu trong kinh dịch. Của mất khó tìm, giao dịch buôn bán không thành, hôn nhân bất lợi, góp vốn thua thiệt.
quẻ thiên hỏa đồng nhân

Bạn có biết ý nghĩa Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân – Quẻ số 13 trong kinh Dịch - “Tiên Nhân Chỉ Lộ” – “Đi đâu cũng lợi”

 08:02 04/04/2017

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân đứng số 13 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân có điềm “đi đâu cũng lợi”, là quẻ tốt trong kinh dịch. Hôn nhân tất thành, người đi trở về, của mất tìm thấy, làm việc không sai.
quẻ hỏa thiên đại hữu

Luận giải Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu – Quẻ số 14 trong kinh Dịch - “Khảm Thụ Mô Tước” – Làm việc chắc chắn

 08:00 04/04/2017

Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu đứng số 14 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu có điềm “Làm việc chắc chắn” đây là quẻ cát trong kinh dịch. Mọi việc hanh thông. Tuy nhiện cần chú ý, việc chưa hiểu kỹ thì không làm, phải làm theo cách chắc chắn thành công.
quẻ Địa Sơn Khiêm

Tìm hiểu ý nghĩa Quẻ Địa Sơn Khiêm – Quẻ số 15 trong kinh Dịch - “Nhị Nhân Phân Kim” – Vạn sự hanh thông

 18:23 03/04/2017

Quẻ Địa Sơn Khiêm đứng số 15 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Địa Sơn Khiêm có điềm “vạn sự hanh thông” là quẻ rất tốt trong Kinh dịch. Hôn nhân như ý, xuất hành có lợi, giao dịch tốt đẹp, góp vốn được lợi, việc gì cũng cát lợi.
quẻ lôi địa dự

Bất ngờ với ý nghĩa Quẻ Lôi Địa Dự – Quẻ số 16 trong kinh Dịch - “Thanh Long Đắc Thủy” – Gặp hung hóa cát

 18:11 03/04/2017

Quẻ Lôi Địa Dự đứng số 16 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Lôi Địa Dự có điềm “Gặp hung hóa cát”, mọi việc như ý, đây cũng là một quẻ tốt trong kinh dịch. Giao dịch thành công, người đi sẽ về, góp vốn dễ dàng.
quẻ trạch lôi tùy

Ứng dụng Quẻ Trạch Lôi Tùy – Quẻ số 17 trong kinh Dịch - “Thôi Xa Kháo Nhai” – Lên cao từng bước

 18:09 03/04/2017

Quẻ Trạch Lôi Tùy đứng số 17 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Trạch Lôi Tùy có điềm “lên cao từng bước”. Khổ tận cam lai, vui vẻ phấn khởi, mọi sự dần dần như ý. Tuy nhiên cần chú ý căn cứ vào tình hình thực tế, không được cố chấp bởi nếu cứ hành động theo ý mình, bất chấp kết quả ra sao sẽ thất bại.
quẻ sơn phong cổ

Luận bàn về Quẻ Sơn Phong Cổ – Quẻ số 18 trong kinh Dịch - “Thôi Ma Sá Lộ” – Làm không đúng cách

 18:06 03/04/2017

Quẻ Sơn Phong Cổ đứng số 18 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Sơn Phong Cổ có điềm “làm không đúng cách”, đây là quẻ xấu trong kinh dịch. Xuất hành bất lợi, hôn nhân bất thành, của mất không về, mọi sự trục trặc.
quẻ địa trạch lâm

Bạn có biết ý nghĩa Quẻ Địa Trạch Lâm – Quẻ số 19 trong kinh Dịch - “Phát Chính Thi Nhân” – Thời vận hanh thông

 17:57 03/04/2017

Quẻ Địa Trạch Lâm đứng số 19 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Địa Trạch Lâm có điềm “Thời vận hanh thông”, là quẻ cát trong kinh dịch. Cãi cọ mất hết, bệnh tật tiêu tan, cầu danh như ý, cầu lộc phát tài, gia cảnh an khang.
quẻ phong địa quán

Luận giải Quẻ Phong Địa Quan – Quẻ số 20 trong kinh Dịch - “Hạn Hà Đắc Thủy” – Quý nhân phù trợ

 17:46 03/04/2017

Quẻ Phong Địa Quan đứng số 20 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Phong Địa Quán có điềm “Quý nhân phù trợ”, là quẻ tốt trong kinh dịch. Của mất lại về, cãi cọ mất hết, bệnh tật tiêu tan, gặp thời gặp vận, quý nhân phù trợ.
quẻ hỏa lôi phệ hạp

Tìm hiểu ý nghĩa Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp – Quẻ số 21 trong kinh Dịch - “Cơ Nhân Ngộ Thực” – Gặp may gặp mắn mắn

 17:44 03/04/2017

Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp đứng số 21 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp có điềm “Gặp may mắn”, đây là quẻ tốt trong kinh dịch. Gặp việc công có lí, ra ngoài gặp vui, hôn nhân thành công tốt đẹp, mọi sự như ý.
quẻ sơn hỏa bí

Bất ngờ với ý nghĩa Quẻ Sơn Hỏa Bí – Quẻ số 22 trong kinh Dịch - “Hỷ Khí Doanh Môn” – Vạn sự như ý

 17:41 03/04/2017

Quẻ Sơn Hỏa Bí đứng số 22 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Sơn Hỏa Bí có điềm “Vạn sự như ý”, đây là quẻ khá tốt trong kinh dịch. Xuất hành cát tường, vạn sự hanh thông, của mất tìm thấy.
Quẻ Sơn Địa Bác

Ứng dụng Quẻ Sơn Địa Bác – Quẻ số 23 trong kinh Dịch - “Oanh Thước Đồng Lâm(*)” – Việc làm không thành

 17:05 03/04/2017

Quẻ Sơn Địa Bác đứng số 23 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Sơn Địa Bác có điềm “Việc làm không thành”, đây là quẻ khá xấu trong kinh dịch. Mọi sự không thông, người đi không về, mất của khó tìm, cầu lợi không được.
quẻ địa lôi phục

Khám phá ý nghĩa Quẻ Địa Lôi Phục – Quẻ số 24 trong kinh Dịch - “Phu Thê Phản Mục” – Tráo trở lật lọng

 17:03 03/04/2017

Quẻ Địa Lôi Phục đứng số 24 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Địa Lôi Phục có điềm “Tráo trở lật lọng”, đây là một trong những quẻ xấu nhất trong kinh dịch. Hiện tại không lành, tình cảm không có, chỉ có nhũn nhẫn, nhịn nhường, may ra được yên ổn.
quẻ thiên lôi vô vọng

Suy ngẫm về Quẻ Thiên Lôi Vô Vọng – Quẻ số 25 trong kinh Dịch - “Điểu Bị Long Lao” – Tù túng buồn lo

 17:01 03/04/2017

Quẻ Thiên Lôi Vô Vọng đứng số 25 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thiên Lôi Vô Vọng có điềm “Tù túng buồn lo”, đây là quẻ rất xấu trong kinh dịch. Góp vốn bất lợi, hôn nhân bất thành, bệnh tật không khỏi, ra đi không gặp
quẻ sơn thiên đại súc

Luận bàn Quẻ Sơn Thiên Đại Súc – Quẻ số 26 trong kinh Dịch - “Trận Thế Đắc Khai” – Không còn trở ngại

 16:07 03/04/2017

Quẻ Sơn Thiên Đại Súc đứng số 26 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Sơn Thiên Đại Súc có điềm “không còn trở ngại”, là quẻ tốt trong kinh dịch. Gặp vận tốt, người đi có tin về, xuất hành đại cát, mọi sự thuận lợi
quẻ sơn lôi di

Bạn có biết ý nghĩa Quẻ Sơn Lôi Di – Quẻ số 27 trong kinh Dịch - “Vị Thủy Phỏng Hiền” – Bĩ cực thái lai

 14:51 03/04/2017

Quẻ Sơn Lôi Di đứng số 27 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Sơn Lôi Di có điềm “Bĩ cực thái lai”, đây là quẻ tốt trong kinh dịch. Vị thuỷ phỏng hiền, đại cát đại lợi, mọi việc như ý, làm ăn gặp vận.
quẻ trạch phong đại quá

Luận giải Quẻ Trạch Phong Đại Quá – Quẻ số 28 trong kinh Dịch - “Dạ Mộng Kim Tiền” – Không vẫn hoàn không

 14:48 03/04/2017

Quẻ Trạch Phong Đại Quá đứng số 28 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Trạch Phong Đại Quá có điềm “Không vẫn hoàn không”, là quẻ xấu trong kinh dịch. Làm việc bất thành, cầu tài không được, hôn nhân không thành. Mọi sự bất thành, phải nhẫn nại, chớ có mơ mộng.
quẻ thuần khảm

Tìm hiểu ý nghĩa Quẻ Thuần Khảm – Quẻ số 29 trong kinh Dịch - “Thuỷ Để Lao Nguyết” – Uổng công phí sức

 14:46 03/04/2017

Quẻ Thuần Khảm đứng số 29 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thuần Khảm có điềm “Uổng công phí sức” là quẻ xấu trong kinh dịch. Cầu danh không thành, bệnh tật không khỏi, hôn nhân trục trặc, góp vốn bất lợi.
quẻ thuần ly

Bật mí ý nghĩa Quẻ Thuần Ly – Quẻ số 30 trong kinh Dịch - “Thiên Quan Tứ Phúc” – Phát phúc sinh tài

 14:44 03/04/2017

Quẻ Thuần Ly đứng số 30 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Thuần Ly có điềm “Phát phúc sinh tài”, đây là quẻ cát trong kinh dịch. Mọi việc hanh thông, ra ngoài vui vẻ, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu tan.
quẻ trạch sơn hàm

Giải nghĩa Quẻ Trạch Sơn Hàm – Quẻ số 31 trong kinh Dịch - “Manh Nha Xuất Thổ”- Thời vận đã đến

 11:57 03/04/2017

Quẻ Trạch Sơn Hàm đứng số 31 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Trạch Sơn Hàm có điềm ”Thời vận đã đến”, là quẻ cát trong kinh dịch. Mưu sự tất thành, xuất hành có lợi, của mất lại về, bệnh tật tiêu tan
quẻ lôi phong hằng

Khám phá ý nghĩa Quẻ Lôi Phong Hằng – Quẻ số 32 trong kinh Dịch - “Ngư lai chàng võng” – Vạn sự như ý

 11:55 03/04/2017

Quẻ Lôi Phong Hằng đứng số 32 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Lôi Phong Hằng có điềm “Vạn sự như ý”, là quẻ khá tốt trong Kinh Dịch. Xuất hành có lợi, bệnh tật tự khỏi, cãi cọ tự mất, kinh doanh thuận lợi.
Hỗ trợ khách hàng
NV1: 0926.138.186 (Zalo)
NV2: 0926.138.186
Khiếu nại: 0926.138.186
Sim phong thủy điểm cao
Sim giảm giá
Thống kê
  • Đang truy cập305
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm262
  • Hôm nay29,228
  • Tháng hiện tại2,077,172
  • Tổng lượt truy cập72,066,496
Sim đẹp phong thủy

xemVM Copyright © 2019-2023
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây