Lịch vạn niên - Chọn giờ tốt ngày đẹp
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Tìm hiểu ý nghĩa lời hào và lời quẻ Sơn Thủy Mông - Quẻ kinh dịch số 4

Thứ ba - 23/02/2021 09:33
Bài viết này sẽ luận giải ý nghĩa lời hào và lời quẻ Sơn Thủy Mông một cách dễ hiểu nhất để độc giả có thể áp dụng vào chiêm đoán cát hung trong xem bói dịch theo quẻ mai hoa, bát tự hà lạc, lục hào… Mông là mông muội, tối tăm, là non nớt, ấu trĩ, mờ tối...nên là quẻ xấu (hung)

Bài viết “Tìm hiểu ý nghĩa lời hào và lời quẻ Sơn Thủy Mông - Quẻ kinh dịch số 4” gồm các phần chính sau đây:

 1. Giải mã ý nghĩa thoán từ, tượng truyện, lời quẻ Sơn Thủy Mông
 2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ lục (hào 1) của quẻ Sơn Thủy Mông
 3. Luận giải ý nghĩa lời hào cửu nhị (hào 2) của quẻ Sơn Thủy Mông
 4. Luận bàn ý nghĩa lời hào lục tam (hào 3) của quẻ Sơn Thủy Mông
 5. Bật mí ý nghĩa lời hào lục tứ (hào 4) của quẻ Sơn Thủy Mông
 6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào lục ngũ (hào 5) của quẻ Sơn Thủy Mông
 7. Giải nghĩa lời hào thượng cửu (hào 6) của quẻ Sơn Thủy Mông

1. Giải mã ý nghĩa thoán từ, tượng truyện, lời quẻ Sơn Thủy Mông

Ý nghĩa lời hào và lời quẻ dịch số 4 Sơn Thủy Mông
Ý nghĩa lời hào và lời quẻ dịch số 4 Sơn Thủy Mông

Tổng quan về quẻ dịch số 4 trong 64 quẻ Kinh dịch – Quẻ Sơn Thủy Mông là một trong 8 quẻ thuộc nhóm cung Ly (Thuần Ly, Hỏa Sơn Lữ, Hỏa Phong Đỉnh, Hỏa Thủy Vị Tế, Sơn Thủy Mông, Phong Thủy Hoán, Thiên Thủy Tụng, Thiên Hỏa Đồng Nhân) nên có các đặc trưng sau: có số cung Lạc Thư là 9, đại biểu phương chính Nam, ngũ hành Hỏa, thời gian ứng với mùa hạ. Có 2 và 7 là 2 số “sinh thành” của Hành Hỏa bản mệnh của Quẻ Ly. 2 Can tương ứng là Bính – Đinh và Chi tương ứng là Ngọ. Độc giả tìm hiểu sâu hơn ở bài viết “Nghiên cứu bói dịch - tượng nhóm quẻ Ly và ý nghĩa trong dự đoán”.

Quẻ Sơn Thủy Mông có Hạ quái (Nội quái) là: ☵ (坎 kản) Khảm hay Nước (水). Thượng quái (Ngoại quái) là: ☶ (艮 gẽn) Cấn hay Núi (山) nên là quẻ “tương khắc”. Tượng quẻ là nước chảy dưới núi. (Cấn trên, Khảm dưới). Nước mới ra khỏi khe núi thì còn mông muội chưa biết chảy về đâu. Do đó Mông là mông muội, tối tăm, là non nớt, ấu trĩ, mờ tối.

Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Tượng quẻ Sơn Thủy Mông:

泉,蒙 德。

Sơn hạ xuất tuyền. Mông. Quân tử dĩ quả hạnh dục đức.

Dưới núi suối tuôn,

Lo sao đức hạnh vuông tròn, mới nên.

Luận giải ý nghĩa: Dưới núi xuất hiện suối là quẻ Mông. Người quân tử lấy đó mà giữ nết, nuôi đức. Nhìn Tượng quẻ Mông, ta liên tưởng tới một dòng suối từ lòng núi tuôn ra, còn ngỡ ngàng, e ấp, chưa biết chảy về hướng nào, ngả nào. Tượng Truyện nhân đó khuyên ta nên lập chí cho cương kiên, tu đức cho sung mãn, có như vậy ta sẽ như dòng suối vô tận ào ạt tuôn ra tràn ngập bốn biển, năm hồ.

Thoán từ quẻ Sơn Thủy Mông:

蒙:亨。 蒙,童 我。初 告,再 瀆,瀆 告。 貞。 

Mông. Hanh. Phỉ ngã cầu đồng mông. Đồng mông cầu  ngã. Sơ phệ cốc. Tái tam độc. Độc tắc bất cốc. Lợi trinh.

Ngây thơ Mông muội có cơ hay,

Thầy không cầu trẻ, trẻ cầu thầy.

Nhất thứ cầu ta, ta chỉ giáo,

Tái tam sàm sỡ, chẳng phô bày.

Đại phàm dạy dỗ, vẽ bày,

Phải cho trinh chính, mới hay, mới lời.

Luận giải ý nghĩa: Quẻ Mông muốn đề cập đến công trình giáo hóa, để khai phóng cho con người khỏi dốt nát, mông muội; hoặc là con người lịch sử khi còn man di, mông muội; hoặc là con người lê thứ còn dốt nát, u mê; hoặc là những trẻ thơ còn khờ khạo, vừa chập chững bước vào đời. Nếu xét về thời gian và tuổi tác, con người có thể ngu muội nhất thời, nhưng nếu xét về bản tính, về tính chất, thì con người vốn thông minh. Dẫu hồng trần, dẫu ngoại cảnh, có thể nhất thời như sa mù che mất cốt cách, mất tâm linh, con người vẫn có thể nhờ giáo hóa mà trở nên sáng láng. Vì vậy Thánh nhân đề cao sự giáo hóa, giáo dục.

Thoán truyện quẻ Sơn Thủy Mông:

. 蒙,山 險,險 止,蒙。蒙 亨,以   也。匪 蒙,童 我,志 也。初 告,以 也。再 瀆,瀆 告,瀆 也。蒙 正,聖 也。

Mông là dưới núi có nguy nan,

Nguy hiểm dừng chân, vẻ ngỡ ngàng.

Mông đấy, rồi ra hạnh vận đấy,

Hợp thời, hợp Đạo, sẽ thênh thang.

Ta đâu cầu trẻ, để khai quang,

Trẻ phải cầu ta, chỉ lối đàng.

Chí trẻ, chí ta cần ứng hợp,

Tương ứng rồi ra dễ bảo ban.

Nhất thứ cầu ta, ta chỉ giáo,

Mới là chính đáng, mới khôn ngoan.

Tái tam sàm sỡ, thôi dạy bảo,

Sàm sỡ âu đành tính trẻ con.

Ta đây dạy dỗ mầm non,

Cốt là nuôi dưỡng, bảo toàn tinh hoa.

Khải mông, dưỡng chính bôn ba,

Dưỡng nuôi chính khí, mới là Thánh công.

Luận giải ý nghĩa: Giáo hóa, giáo dục, cốt là để phát huy phẩm cách con người, tinh hoa con người, để rốt ráo con người sẽ trở nên Thánh Hiền. Như vậy, đừng thấy con người còn ngu si, mà đã vội thất vọng. Đó là những viên ngọc quí, đang chờ sự dũa mài để trở nên giá trị. Vì thế, tuy Mông mà vẫn Hanh. Nhưng muốn giáo hóa cho kết quả, không phải thầy đi cầu trò, mà trò phải thành khẩn cầu thầy. Nước mới chảy ra từ khe núi, lúc đầu còn nhỏ bé chưa biết hướng về đâu, như trạng thái mông muội của đứa trẻ vậy. Nhưng sau nước đó sẽ thành suối lớn, thành lòng chảy ra biển. Quẻ này nói về phương pháp giáo dục trẻ thơ qua từng giai đoạn, rất cần cho nghề thầy. 

Dự báo Hà Lạc, Mai hoa dịch số: Quẻ Mông chỉ thời vận mông lung, mơ hồ chưa rõ rệt, mọi việc không biết đâu là phải trái, không phải là thời cơ để hành động, mà là thời cơ để học tập, tìm người hướng dẫn. Công danh sự nghiệp không có người trên có quyền lực và trí tuệ chỉ bảo không thể hoàn thành, có cố gắng sức cũng vô ích. Tài vận không có, khó bề kinh doanh. Tìm việc khó khăn. Thi cử chưa đủ sức, Xuất hành chưa thuận vì chưa có mục đích rõ ràng. Kiện tụng dây dưa, dễ thất bại. Tình yêu và hôn nhân còn mơ hồ, tìm hiểu chưa kỹ, chưa chắc chắn, khó thành. 

Những tuổi nạp Giáp: - Mậu: Dần, Thìn, Ngọ. 

- Bính: Tuất, Tý, Dần.

Để biết số điện thoại của bạn gieo được quẻ nào, có hợp tuổi, hợp phong thủy với bạn hay không? hãy kiểm tra ngay với công cụ xem bói sim số 1 hiện nay được lập bởi chuyên gia phong thủy của chúng tôi ở bên dưới.

Xem bói sim
Số điện thoại
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ lục (hào 1) của quẻ Sơn Thủy Mông

.     蒙,利 人,用 梏,以 吝。發 蒙,利 人,用 梏,以 吝。象 .      人,以 也。

Sơ Lục: Phát Mông. Lợi dụng hình nhân. Dụng thoát chất cốc. Dĩ vãng lận.

Dạy trẻ có khi phải vọt roi.

Gông cùm cố gắng gỡ cho người.

Gông cùm mông muội khi đã gỡ,

Đập đánh làm chi nữa, hỡi ai?

Tượng viết: Lợi dụng hình nhân. Dĩ chính pháp dã.

Cũng lúc vọt roi,

Vọt roi là cốt dạy người phép khuôn.

Luận giải ý nghĩa: Hào Sơ Lục đề cập đến phương pháp giáo hóa, và cho rằng khi con người còn ngu si, dốt nát, khi mà tâm hồn còn đần độn, cứng cỏi, chưa biết rung động trước Chân, Thiện, Mỹ, thì cũng cần dùng hình phạt, thị uy. Lập ra hình phạt, thị uy để con người biết sợ hãi, biết nép mình vào khuôn phép, để dần dần hấp thụ được lời giáo huấn và sẽ sửa đổi được tâm tính. Hình phạt chỉ là phương tiện nhất thời; khi con người đã biết phục thiện, thì phải bỏ. Dùng hình phạt mãi đâu có hay.

Suy ngẫm: Hào Sơ Lục: trò ngu tối, hôn ám nên phải dùng kỷ luật để bắt nó vào khuôn phép, nhưng không nên lạm dụng hình phạt. Không nên dùng roi vọt như thời xưa, cũng không nên buông thả như thời nay.

Dự báo Hào 1 Quẻ Sơn Thủy Mông: hào vừa tốt vừa xấu (hào này nêu phương pháp dạy trẻ thơ cũng như giáo huấn kẻ ngu muội). Thời vận ban đầu có gian nan nhưng giữ đúng đắn thì sau tốt. Người thường hay bị kiện tụng, gièm pha. Số xấu dễ bị hình án, riêng nghề dạy học, luật gia dễ thành đạt. 

Mệnh hợp: gặp được quý nhân, lập được đức nghiệp tốt, sau có công danh khá, phúc lộc nhiều. 

Mệnh không hợp: cũng là người ngay thẳng thật thà, có cuộc sống an nhàn. 


3. Luận giải ý nghĩa lời hào cửu nhị (hào 2) của quẻ Sơn Thủy Mông

.      家。

家,剛 也。

Cửu nhị: Bao mông cát. Nạp phụ cát. Tử khắc gia

Mông Cửu nhị, bao dung mới tốt.

Dung trẻ thơ, thâu nạp nữ nhi.

Rộng dung, đẹp đẽ mọi bề,

Phận con, đã biết lo bề gia cang.

Tượng viết: Tử khắc gia. Cương nhu tiếp dã

Con biết lo lường,

Dưới, trên, mềm, cứng, đôi đường hài hòa.

Luận giải ý nghĩa: Hào hai là Dương cương, mà lại đắc trung, sẽ đóng vai chủ chốt trong công cuộc giáo hoá mọi người. Cửu nhị là một minh sư, đã cương, lại đắc trung, nên cảm thông, bao dung được mọi hạng người, lại biết linh động giáo hóa, khiến mọi hạng người đều được mang ơn giáo dục, cải hoá. Vì thế Hào Cửu nhị là chủ Hào trong quẻ này.

Suy ngẫm: Hào Cửu Nhị: dương cương đắc trung, chỉ người con hoặc bề tôi giỏi, có thể sửa đổi lỗi lầm của cha hoặc quân vương là Lục Ngũ. Ví dụ Khổng Minh giỏi giữ vững được ngôi vua cho Hậu Chủ ngu tối.

Dự báo Hào 2 Quẻ Sơn Thủy Mông: Hào tốt, phát về nghề dạy học, luật gia. Thời vận bình yên, trong ngoài đoàn kết, hôn nhân và gia đình thuận lợi. 

Mệnh hợp: là người hiền lương, có lòng bao dung lớn, đoàn kết được mọi người, giữ êm ấm họ hàng, làng xóm, có phúc lộc.

Mệnh không hợp: cũng là người tháo vát, công bằng, lập được nghiệp, giữ được gia đình yên vui. 
4. Luận bàn ý nghĩa lời hào lục tam (hào 3) của quẻ Sơn Thủy Mông

夫,不 躬,無 利。

象曰:      女,行 也。

Lục tam: Vật dụng thủ nữ. Kiến kim phu. Bất hữu cung. Vô du lợi.

Lục tam chớ dụng gái tham tài,

Tham vàng, cuống quít vội theo trai.

Đốt của, quên mình, quên thể thống,

Hư thân, thôi thế cũng là thôi.

Tượng viết: Vật dụng thủ nữ. Hành bất thuận dã.

Hạng gái ngược đời,

Dùng chi cho uổng, thôi thôi chớ dùng.

Luận giải ý nghĩa: Trong  xã  hội  vẫn có những hạng người gian manh tham vàng bỏ nghĩa, những hạng người ăn xổi, ở thì, không cần đếm xỉa gì đến lương tâm, đến Đạo lý, những hạng người giả dối, sống bừa phứa chẳng cần gì đến danh dự, đến tình nghĩa. Dịch dùng Hào Lục tam bất trung, bất chính để đề cập đến hạng người ấy một cách bóng bẩy, coi họ như là những đàn bà con gái mất nết, vong tình; chẳng kể gì đến người tình chính đáng của mình là Thượng Cửu, mà muốn hiến thân cho Cửu nhị gần kề.

Suy ngẫm: Hào Lục Tam: âm nhu bất chính, chỉ trò bất chính thì chớ có nhận dạy, hoặc người con gái bất chính thì chớ lấy làm vợ.

Dự báo Hào 3 Quẻ Sơn Thủy Mông: Hào xấu: không thành đạt vì lười nhác, sống buông thả. Quan chức tham nhũng, gian trá. Sĩ tử kém tư cách, tửu sắc, nhiều tai tiếng xấu. Người thường bê tha, kinh doanh thất thoát. 

Mệnh hợp: là người hám lợi cầu vinh, bỏ chính theo tà, dù học nhiều biết rộng cũng bỏ, không tạo dựng được sự nghiệp. Nữ mệnh là ca kỹ, lỡ phận đi tu hoặc làm tỳ thiếp. 

Mệnh không hợp: là dân bụi đời, bôn ba kiếm sống. Nham hiểm, tham lam, không đáng tin cậy.


5. Bật mí ý nghĩa lời hào lục tứ (hào 4) của quẻ Sơn Thủy Mông

.      蒙,吝。

吝,獨 也。

Lục tứ: Khốn mông. Lận

Lục tứ, thẹn thay kẻ tối tăm,

Tối tăm, khốn nạn, khổ cho thân.

Tượng viết: Khốn mông chi lận. Độc viễn thực dã.

Khốn đốn, tối tăm,

Lìa xa chân thực, cho thân thẹn thùng.

Luận giải ý nghĩa: Lại còn một hạng người thà chịu dốt nát, chứ chẳng thèm tìm thầy, chọn bạn. Họ như bóng tối, mà muốn trốn tránh ánh sáng mặt trời, thì hỏi sao mà chẳng tối tăm, khốn nạn, khổ cho thân mới được chứ. 

Suy ngẫm: Hào Lục Tứ: âm hào cư âm vị, lại ở thượng quái, chỉ vị hôn quân xung quanh lại toàn tiểu nhân, bậc hiền tài nên xa lánh. Ví dụ: biết Lưu Biểu tài hèn, mặc dù có Kinh Châu mà sẽ không làm nổi sự nghiệp, nên Từ Thứ bỏ đi tìm chủ khác.

Dự báo Hào 4 Quẻ Sơn Thủy Mông: Hào xấu: hào này biểu thị sự khốn đốn của kẻ ngu muội. Cô độc, không người giúp đỡ, khó thăng tiến, khó thành đạt, không biết cách làm ăn, kinh doanh. 

Mệnh hợp: người cô độc, không có bạn bè thân thuộc, không người giúp đỡ, xa rời thực tế, dù có tài cũng trở thành vô dụng.

Mệnh không hợp: cũng là người cô độc lẻ loi, không bạn bè, không người thân, khó thành gia thất, trở thành người dở hơi xa rời thực tế, nên làm tăng lữ thì hơn.

Đừng quên trải nghiệm 1 lần phần mềm luận giải vận mệnh trọn đời chính xác nhất hiện nay của chúng tôi ở bên dưới. Phiên bản xem vận mệnh 2022 phân tích bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) theo lá số tử vi, lá số tứ trụ rồi giải đoán chi tiết vận mệnh theo tử vi khoa học, tứ trụ tử bình, luận đoán giàu nghèo theo phép cân xương đoán số, theo thập nhị trực, mệnh theo cửu tinh, theo sách số diễn cầm tam thế diễn nghĩa…nhằm giúp độc giả có cái tổng hợp, cho kết quả chính xác hơn… nên vinh dự được độc giả bình chọn là phần mềm xem vận mệnh trọn đời uy tín nhất hiện nay. Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem vận mệnh khác.

Xem bói vận mệnh trọn đời
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào lục ngũ (hào 5) của quẻ Sơn Thủy Mông

.       蒙,吉。

.       吉,順 也。

Lục ngũ:  Đồng mông. Cát.

Lục ngũ thơ ngây, cũng vẫn hay

Tượng viết: Đồng mông chi cát. Thuận dĩ tốn dã.

Thơ dại vẫn hay,

Vừa ngoan, vừa nhũn, thơ ngây tốt lành.

Luận giải ý nghĩa: Dịch đề cao những người ở ngôi cao cả, mà vẫn giữ được tấm lòng thành khẩn như trẻ thơ, hạ mình cầu học. Đó là đường lối của các minh chúa xưa kia đã dùng để đi vào lịch sử như Thành Thang học Y Doãn, như Cao Tông học Phó Duyệt. Lẽ đời, khi ở ngôi cao thì tự cao, tự đại không chịu khuất kỷ cầu nhân. Đây trái lại, Lục ngũ nhu trung cư tôn vị, mà vẫn vui lòng cầu ứng với minh sư là Cửu nhị. Nuôi dưỡng mình bằng chính lý, chính Đạo, thế là thành công, thế là có cơ thành tựu. Vậy cho nên tốt, cho nên hay.

Suy ngẫm: Hào Lục Ngũ: âm hào cư vị chí tôn, chỉ bậc quân vương ngu tối nhưng có thiện chí, chịu tín nhiệm bề tôi giỏi là Cửu Nhị. Ví dụ: khi Khổng Minh còn sống Hậu Chủ còn nghe lời.

Dự báo Hào 5 Quẻ Sơn Thủy Mông: Hào tốt, thời nhiều người chất phác thật thà, yên vui, ít điều khó xử. 

Mệnh hợp: là người có đức hạnh, dung dị chất phác, được nhiều người mến mộ, lập được sự nghiệp tốt, phúc lộc cao đầy.

Mệnh không hợp: cũng là người chân thật, hiền lành, không tranh dành, cãi vã với ai, có cuộc sống an lạc, hạnh phúc. 

Nếu bạn quan tâm đến phong thủy thì đừng bỏ qua 1 lần trải nghiệm phần mềm tìm dụng thần theo bát tự của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm dụng thần chính xác từ đó chọn ngũ hành phù hợp để bổ cứu, cải vận

Phần mềm tìm dụng thần theo bát tự
Họ tên
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

7. Giải nghĩa lời hào thượng cửu (hào 6) của quẻ Sơn Thủy Mông

. 蒙,不 寇,利 寇。

. 寇,上 也。

Thượng Cửu: Kích mông. Bất lợi vi khấu. Lợi ngự khấu.

Thượng Cửu những thẳng tay dạy trẻ,

Quá khắt khe, bắt bẻ ích chi.

Hay là, cố tránh vô nghì,

Hay là, ngăn chặn những gì nhố nhăng

Tượng viết: Lợi dụng ngự khấu. Thượng hạ thuận dã.

Chặn được nhố nhăng,

Dưới trên hoà thuận, êm dầm, mới hay.

Luận giải ý nghĩa: Dịch cho rằng dẫu sao trong công trình giáo hóa, cũng không nên quá nghiêm khắc. Khi mà người còn quá mông muội, mà chính mình lại quá nghiêm khắc, ép buộc người học hỏi làm những điều quá tầm họ, thì rút cuộc làm hại họ; làm cho họ phát khùng, phản lại mình mà thôi. Phải biết ngăn chặn thói xấu như ngăn phòng giặc mới có lợi.

Suy ngẫm: Hào Thượng Cửu: dương hào cư âm vị, ở thời Mông chỉ kẻ cương cường nhưng ngu tối. Nếu công kích nó nặng lời, thì nó nổi khùng không nghe. Nếu khéo dẫn nó, thì có thể có kết quả tốt. Ví dụ Án Anh khuyên can vua Tề khéo léo, vua Tề không bị phạm lòng tự ái nên nghe theo

Dự báo Hào 6 Quẻ Sơn Thủy Mông: Hào tốt cho những người làm công việc giữ an ninh trật tự, ngăn ngừa điều xấu. Người thường cũng có cơ may phát đạt. Cần đề phòng trộm cướp, mất của, kiện tụng hoặc bị cấp dưới làm hại.

Mệnh hợp: là người hiểu biết, biết cách trị dẫn, giữ được nghiệp cũ, có công, phúc lộc bền. 

Mệnh không hợp: cũng là người có khí tiết, là chức sắc địa phương, biết cách ngăn ngừa điều xấu, giữ yên xóm làng, duy trì được phúc lộc. 

Để xem luận giải ý nghĩa các quẻ dịch khác vui lòng chọn tên quẻ ở bên dưới rồi kích vào Luận giải.

Luận giải 64 quẻ kinh dịch
Quẻ chủ
Hào động

Tác giả bài viết: Thầy Uri – Chuyên gia dịch học của xemvm.com

Nguồn tin: Tổng hợp từ sách, báo về Quẻ Sơn Thủy Mông

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích hãy ấn nút chia sẻ (share) bên dưới để ủng hộ chúng tôi và chia sẻ kiến thức hay cho bạn bè của bạn. Đừng quên truy cập fanpage Xemvm.com” để cập nhật các bài viết và các chương trình khuyến mãi mới nhất. Cám ơn bạn rất nhiều!
Phần mềm xem bói dãy số bất kỳ của số tài khoản ngân hàng, số CCCD, số CMT, số thẻ ATM, số sổ bảo hiểm xã hội… Chỉ cần nhập vào một dãy số và bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) của bạn rồi kích vào “Luận giải”, hệ thống sẽ luận giải phân tích cát hung dãy số theo âm dương, ngũ hành, thiên thời (vận khí), phối quẻ theo mai hoa dịch số để tính ra quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến, hào động, tính tổng nút dãy số, tính hung cát 4 số cuối theo 81 linh số… Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem bói dãy số khác.
Xem bói dãy số
Dãy số
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc ý kiến góp ý để bài viết này… hoàn thiện hơn vui lòng để lại một bình luận bên dưới để chúng ta có thể thảo luận thêm!

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự
Hỗ trợ khách hàng
NV1: 0926.138.186 (Zalo)
NV2: 0926.138.186
Khiếu nại: 0926.138.186
Sim phong thủy điểm cao
Sim giảm giá
Thống kê
 • Đang truy cập343
 • Máy chủ tìm kiếm36
 • Khách viếng thăm307
 • Hôm nay79,875
 • Tháng hiện tại1,878,781
 • Tổng lượt truy cập71,868,105
Sim đẹp phong thủy

xemVM Copyright © 2019-2023
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây