Lịch vạn niên - Chọn giờ tốt ngày đẹp
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Suy ngẫm về ý nghĩa lời hào và lời quẻ kinh dịch số 7 Địa Thủy Sư

Thứ bảy - 20/02/2021 09:56
Bài viết này sẽ luận giải ý nghĩa lời hào và lời quẻ Địa Thủy Sư một cách dễ hiểu nhất để độc giả có thể áp dụng vào chiêm đoán cát hung trong xem bói dịch theo quẻ mai hoa, bát tự hà lạc, lục hào… Sư có nghĩa là đám đông, là quần chúng, là quân đội… nên là quẻ bình

Bài viết “Suy ngẫm về ý nghĩa lời hào và lời quẻ kinh dịch số 7 Địa Thủy Sư” gồm các phần chính sau đây:

 1. Giải mã ý nghĩa lời quẻ Địa Thủy Sư
 2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ lục (hào 1) của quẻ Địa Thủy Sư
 3. Luận giải ý nghĩa lời hào cửu nhị (hào 2) của quẻ Địa Thủy Sư
 4. Luận bàn ý nghĩa lời hào lục tam (hào 3) của quẻ Địa Thủy Sư
 5. Bật mí ý nghĩa lời hào lục tứ (hào 4) của quẻ Địa Thủy Sư
 6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào lục ngũ (hào 5) của quẻ Địa Thủy Sư
 7. Giải nghĩa lời hào thượng lục (hào 6) của quẻ Địa Thủy Sư

1. Giải mã ý nghĩa thoán từ, tượng truyện, lời quẻ Địa Thủy Sư

Ý nghĩa lời hào và lời quẻ dịch số 7 Địa Thủy Sư
Ý nghĩa lời hào và lời quẻ dịch số 7 Địa Thủy Sư

Tổng quan về quẻ dịch số 7 trong 64 quẻ Kinh dịch – Quẻ Địa Thủy Sư là một trong 8 quẻ thuộc nhóm cung Khảm (Thuần Khảm, Thủy Trạch Tiết, Thủy Lôi Truân, Thủy Hỏa Ký Tế, Trạch Hỏa Cách, Lôi Hỏa Phong, Địa Hỏa Minh Di, Địa Thủy Sư) nên có các đặc trưng sau: có số cung Lạc Thư là 1, đại biểu phương chính Bắc, ngũ hành Thủy, thời gian ứng với mùa đông. Có 6 và 1 là 2 số “sinh thành” của Hành Thủy bản mệnh của Quẻ Khảm. 2 Can tương ứng là Nhâm – Quý và Chi tương ứng là Tý. Độc giả tìm hiểu sâu hơn ở bài viết “Luận giải về tượng nhóm quẻ Khảm và ý nghĩa trong dự đoán bói dịch”.

Quẻ Địa Thủy Sư có Hạ quái (Nội quái) là: ☵ (坎 kản) Khảm hay Nước (水). Thượng quái (Ngoại quái) là: ☷ (坤 kún) Khôn hay Đất (地) nên là quẻ “tương khắc”. Ý của quẻ là dưới đất có nước; nơi nào có nước có thể đào giếng ăn là nơi đó có đông người tụ họp, đã có đông người là phải có người chỉ huy, vì vậy tượng quẻ Sư có một hào dương thống lĩnh năm hào âm. Do đó Sư có nghĩa là đám đông, là quần chúng, là quân đội.

Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Tượng quẻ Địa Thủy Sư:

. 水,師 眾。

Địa trung hữu thủy. Sư. Quân tử dĩ dung dân súc chúng.

Nước trong lòng đất, gọi là Sư,

Nuôi dưỡng nhân dân, hãy lắng lo.

Quân tử dung dân, và xuất chúng,

Quân dân đất nước, hãy nên so.

Luận giải ý nghĩa: Trong đất có nước là quẻ Sư. Người quân tử theo đó bao dung dân, nuôi dưỡng quần chúng. Tượng Truyện cho rằng quân là dân, dân là quân. Nuôi dân, dạy dân tức là nuôi quân, dạy quân.

Thoán từ quẻ Địa Thủy Sư:

師: 貞,丈 人,吉. 咎。

Sư. Trinh. Trượng nhân, cát. Vô cữu.

Xuất sư, chính nghĩa phải theo,

Tướng gồm tài đức, hết điều dở dang.

Luận giải ý nghĩa: Mỗi khi hưng sư, động binh phải có một duyên cớ xác đáng. Người xưa động binh đao là để trừ bạo chúa, như Thành Thang hưng binh diệt Kiệt, Võ Vương hưng binh diệt Trụ. Vì vậy, không có động chạm đến dân chúng.

Thoán truyện quẻ Địa Thủy Sư:

師,眾 也,貞 也,能 正,可 矣。剛 應,行

順,以 下,而 之,吉 矣。

Sư ấy quân đông.

Trinh là chính nghĩa, phục tùng, mới hay.

Bắt quân theo được đường ngay,

Đáng làm vương tướng, làm thầy thế gian.

Cương cường, thừa lệnh quân vương,

Đi vào nguy hiểm, biết đường sở xoay,

Quân binh độc địa xưa nay,

Biết dùng, thiên hạ vẫn quay theo mình.

Khéo dùng, quân sự cũng lành,

Lỗi lầm, hồ dễ nẩy sinh được nào.

Luận giải ý nghĩa: Một khi đã có lý do chính đáng để hưng binh, động chúng, nhà vua có nhiệm vụ lựa một tướng có tài đức cầm quân. Quyết định này sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự thắng lợi của toàn quân.

Quẻ này ngoài ý nghĩa nói về việc cầm quân, còn có ý nghĩa nói về mặt quản lý một tập thể, một tập đoàn, một xã hội, vì con người không thể sống ngoài xã hội. Quản lý một xã hội không những phải có pháp luật nghiêm minh, phải luôn giữ điều trung chính, mà còn phải chọn người quản lý giỏi, nếu không thì cũng như kẻ cầm quân bất tài để đồng đội phải chở đầy xác chết trở về. Ngoài ra còn phải biết sử dụng nhân tài, tránh xa bọn tiểu nhân. 

Dự báo Hà Lạc, Mai hoa dịch số: Quẻ Sư chỉ vận thế đang trong lúc khó khăn, nguy hiểm, còn phải nhẫn nại cố gắng chờ thời, nôn nóng sẽ thất bại. Sự nghiệp trước mắt chưa thể thành. Tài vận chưa đến, kinh doanh khó đạt. Xuất hành chưa thuận lợi. Tìm việc khó khăn trừ nhập ngũ. Kiện tụng khó khăn giải quyết, nên tìm cơ hội hòa giải. Thi cử dễ chủ quan làm hỏng việc. Bệnh tật dai dẳng, dễ tái phát. Tình yêu trắc trở, dễ có tình địch hoặc kẻ gièm pha. Hôn nhân khó thành hoặc dễ nảy sinh mâu thuẫn. 

Những tuổi nạp Giáp: - Mậu: Dần, Thìn, Ngọ 

- Quý hoặc Ất: Sửu, Hợi, Dậu.

Người gặp quẻ này lại sinh vào tháng bảy là đắc cách, công danh sự nghiệp có nhiều cơ may thành đạt. 

Để biết số điện thoại của bạn gieo được quẻ nào, có hợp tuổi, hợp phong thủy với bạn hay không? hãy kiểm tra ngay với công cụ xem bói sim số 1 hiện nay được lập bởi chuyên gia phong thủy của chúng tôi ở bên dưới.

Xem bói sim
Số điện thoại
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ lục (hào 1) của quẻ Địa Thủy Sư

.      律,否 凶。

曰: 律,失 也。

Sơ Lục: Sư xuất dĩ luật. Phủ tang hung.

Xuất quân cần có phép.

Nếu không hung họa sẽ tới nơi.

Tượng viết: Sư xuất dĩ luật. Thất luật hung dã.

Ra quân phép tắc đàng hoàng.

Nếu không phép tắc, tan hoang đã đành.

Luận giải ý nghĩa: Hào Sơ cho rằng ra quân cần phải có kỷ luật. Điều này cả Đông lẫn Tây đều cho là then chốt. Quân tướng mà không nhất trí, tiến thoái mà không đồng nhất, hiệu lệnh mà không nghiêm chỉnh, thì cũng chỉ là loạn quân, là quân ô hợp, không làm nên chuyện gì.

Suy ngẫm: Hào Sơ Lục: nói lúc xuất sư, phải có chính nghĩa và kỷ luật. Trái lại sẽ gặp hung. Ví dụ chư hầu họp đánh Đổng Trác, tuy có chính nghĩa nhưng vô kỷ luật, nên không phá được Trác, rồi chư hầu ly tán.

Dự báo Hào 1 Quẻ Địa Thủy Sư: Hào tốt, mọi việc hanh thông. Quan chức thăng tiến, sĩ tử công thành danh đạt. Mệnh xấu gặp gian nan, đau ốm, giảm thọ. 

Mệnh hợp: là người có khuôn phép, làm gì cũng có trật tự kỷ cương, mọi người tôn trọng noi theo, xây dựng được sự nghiệp. 

Mệnh không hợp: người hay thay đổi tùy hứng, tính tình bất thường, an nhàn về trước, gian khổ về sau.


3. Luận giải ý nghĩa lời hào cửu nhị (hào 2) của quẻ Địa Thủy Sư

.      中,吉 咎,王 命。

曰: 吉,承 也。 命,懷 也。

Cửu nhị: Tại sư trung. Cát. Vô cửu. Vương tam tích mệnh.

Nếu gặp anh tài cầm quân lữ,

Rồi ra mọi sự sẽ hoá hay.

Vua đã ba lần ban tưởng thưởng,

Nghĩ đến dân gian khắp đó đây.

Tượng viết: Tại sư trung cát. Thừa thiên sủng dã. Vương tam tích mệnh. Hoài vạn bang dã.

Ở chốn ba quân, vẫn được hay,

Ơn trời mưa móc, hưởng tràn đầy.

Ba lần vua đã ban ân thưởng,

Vì luyến dân tình khắp đó đây.

Luận giải ý nghĩa: Hào Cửu nhị cho rằng tướng soái cầm quân cần có tài đức và có đủ uy quyền. Đánh giặc cũng như đánh cờ, giỏi sẽ thắng, dốt sẽ bại. Hưng Đạo Vương cầm quân đã ba lần cả phá quân Nguyên. Tướng soái ra quân cần có đủ uy quyền, như vậy binh sĩ mới phục.

Suy ngẫm: Hào Cửu Nhị: dương hào cương âm vị, đắc trung, chỉ ông tướng giỏi, gồm đủ ân uy, trên lại ứng với Lục Ngũ là quốc trưởng, nên sẽ thành công. Ví dụ Chu Du phò Tôn Quyền, phá Tào ở trận Xích Bích.

Dự báo Hào 2 Quẻ Địa Thủy Sư: Hào tốt, được tín nhiệm trong công việc. Sĩ tử thành đạt, được người giúp đỡ. Người thường kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: là người có quyền mà không lạm dụng, được tín nhiệm, xa gần cảm mến, phúc lộc bền. 

Mệnh không hợp: cũng là người có chức sắc ở địa phương, được mọi người kính trọng. 
4. Luận bàn ý nghĩa lời hào lục tam (hào 3) của quẻ Địa Thủy Sư

.      輿 尸,凶。

曰:   輿 尸,大 功也。

Lục tam: Sư hoặc dư thi. Hung.

Ra quân, mà đến chở thây,

Thì thôi, hung họa, đắng cay, còn gì?

Tượng viết: Sư hoặc dư thi. Đại vô công dã.

Ra quân mà đến chở thây,

Công trình mây khói, khói mây còn gì?

Luận giải ý nghĩa: Hào Lục tam cho ta thấy tướng dở mà cầm quân là đưa quân vào cõi chết.

Suy ngẫm: Hào Lục Tam: bất chính bất trung, chỉ tướng bất tài, sẽ thua. Ví dụ Trịnh Tự Quyền cầm quân ra chống cự với Tây Sơn, quân chưa đánh đã tan vỡ.

Dự báo Hào 3 Quẻ Địa Thủy Sư: Hào xấu (như ý hào: thất bại lớn, không có công lao gì). Có điều lo buồn lớn hoặc có tang phục. Giới chức ít lương bổng, kẻ sĩ khó khăn, chưa thành đạt. Người thường kinh doanh ì ạch, ít tài lộc.

Mệnh hợp: người tài ít, đức mỏng, khó thành đạt.

Mệnh không hợp: người thể chất ốm yếu, suy nhược, kém thọ, phúc mỏng. 


5. Bật mí ý nghĩa lời hào lục tứ (hào 4) của quẻ Địa Thủy Sư

.      次,無 咎。

曰: 咎,未 也。

Lục tứ: Sư tả thứ. Vô cữu.

Lục tứ, lui quân lại phía sau,

Lui quân, nào đáng trách chi đâu.

Tượng viết: Tả thứ vô cữu. Vị thất thường dã.

Lui quân có lỗi chi đâu,

Quân cơ, tiến thoái, trước sau, là thường.

Luận giải ý nghĩa: Hào Lục tứ bàn về một vấn đề binh pháp, người làm tướng phải biết tiến, biết lui, như vậy mới có thể bảo toàn được lực lượng. Chỉ biết tiến, mà không biết lui, nguy hiểm vô cùng. 

Suy ngẫm: Hào Lục Tứ: âm đắc chính, không đủ tài để tiến quân giao tranh, nhưng biết rút quân không tan rã. Ví dụ trước nạn xâm lăng Mãn Thanh, Ngô Thì Nhậm khuyên Tây Sơn rút lui về núi Tam Điệp.

Dự báo Hào 4 Quẻ Địa Thủy Sư: Hào xấu, nên rút lui tránh họa. Quan chức gặp lúc phải rút lui, về hưu. Sĩ tử an phận chờ thời thì lành. Kinh doanh nên rút vốn làm ăn nơi khác mới khá. 

Mệnh hợp: là người linh hoạt cơ mưu, biết ứng biến nên tránh được thất bại, không lấy việc rút lui làm nhục.

Mệnh không hợp là người tham quyền, chỉ biết tiến không biết lui, bị sa cơ lỡ vận. 

Đừng quên trải nghiệm 1 lần phần mềm luận giải vận mệnh trọn đời chính xác nhất hiện nay của chúng tôi ở bên dưới. Phiên bản xem vận mệnh 2022 phân tích bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) theo lá số tử vi, lá số tứ trụ rồi giải đoán chi tiết vận mệnh theo tử vi khoa học, tứ trụ tử bình, luận đoán giàu nghèo theo phép cân xương đoán số, theo thập nhị trực, mệnh theo cửu tinh, theo sách số diễn cầm tam thế diễn nghĩa…nhằm giúp độc giả có cái tổng hợp, cho kết quả chính xác hơn… nên vinh dự được độc giả bình chọn là phần mềm xem vận mệnh trọn đời uy tín nhất hiện nay. Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem vận mệnh khác.

Xem bói vận mệnh trọn đời
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào lục ngũ (hào 5) của quẻ Địa Thủy Sư

  .      次,無 咎。

曰: 咎,未 也。  

Lục ngũ: Điền hữu cầm. Lợi chấp ngôn. Vô cữu. Trưởng tử soái sư. Đệ tử dư thi. Trinh hung.

Thú rừng về đồng nội,

Đi lùng, đi bắt, vẫn là hay.

Dùng được tướng tài, thì khỏi lỗi,

Dùng kẻ vô năng, sẽ chở thây

Tướng tài dùng được, mới hay,

Dùng người bất lực, chở thây vong tàn.

Tượng viết: Trưởng tử soái sư. Dĩ trung hành dã. Đệ tử dư thi. Xử bất đáng dã.

Tướng giỏi ra quân, quân mới vẹn,

Người ngu khiển chúng, chúng phơi thây.

Dùng người, có dở, có hay.

Luận giải ý nghĩa: Hào Lục ngũ cho rằng chỉ khi nào có quân xâm lăng vi phạm cõi bờ, thì mới nên xuất quân chinh phạt. Vì dầu sao, binh cách cũng là chuyện bất tường. Người xưa có câu: Binh đi tới đâu, chông gai nẩy tới đó. Khi đã có lý do chính đáng để hưng binh rồi, cần phải biết dùng tướng tài, bỏ tướng dở. Tôn Tử viết: Binh là việc lớn của nước, là vấn đề sống chết, là con đường còn mất, không thể không xét biết. Tướng chịu trách nhiệm về sự tồn vong của ba quân. Vua chịu trách nhiệm tìm ra tướng tài

Suy ngẫm: Hào Lục Ngũ: ở vị chí tôn, tính nhu thuận, nếu chỉ xua đuổi quân xâm lăng ra khỏi cõi mà không đi gây sự ở ngoài, sẽ được cát. Ví dụ các vua nước ta, sau khi thắng được quân ngoại xâm, đều xin giảng hòa ngay.

Dự báo Hào 5 Quẻ Địa Thủy Sư: Hào vừa tốt vừa xấu (như ý hào: không nên giao việc lớn cho những người kém tài đức). Làm việc lớn hợp thời, vừa sức thì thắng lợi. Ôm việc quá khả năng, làm không đúng lúc thì dễ chuốc tai nạn. Trẻ nhỏ dễ ốm đau, bệnh tật. 

Mệnh hợp: người có công dẹp loạn yên dân, số của người làm tướng giỏi, lập nên sự nghiệp lớn. 

Mệnh không hợp: cũng là người có quyền lực ở địa phương. Hoặc kẻ có quyền mà ương gan, làm bậy, tự chuốc lấy tai vạ. Con út hay bị đau yếu, khó nuôi. 

Nếu bạn quan tâm đến phong thủy thì đừng bỏ qua 1 lần trải nghiệm phần mềm tìm dụng thần theo bát tự của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm dụng thần chính xác từ đó chọn ngũ hành phù hợp để bổ cứu, cải vận

Phần mềm tìm dụng thần theo bát tự
Họ tên
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

7. Giải nghĩa lời hào thượng lục (hào 6) của quẻ Địa Thủy Sư

命,開 家,小 用。

曰: 命,以 也;小 用,必 也。  

Thượng Lục: Đại quân hữu mệnh. Khai quốc thừa gia. Tiểu nhân vật dụng.

Quân vương truyền mệnh lệnh,

Khai quốc công hầu, cấp đất đai.

Tiểu nhân thôi chớ có xài.

Tượng viết: Đại quân hữu mệnh. Dĩ chính công dã. Tiểu nhân vật dụng. Tất loạn bang dã.

Nhà vua lúc thưởng công lao,

Tiểu nhân thôi chớ có trao chức quyền,

Tiểu nhân, ăn chốc, ngồi trên.

Loạn nhà, loạn nước, đến liền chẳng sai.

Luận giải ý nghĩa: Thượng Lục thì bàn rằng, khi đã chiến thắng, khi chiến tranh đã kết liễu, thì nên tưởng thưởng chiến sĩ cho trọng hậu, nhưng không được dùng kẻ tiểu nhân để trị nước, vì đó là mầm họa hoạn. Thế mới hay, trị quân khác trị dân, chống ngoại xâm khác với đem hưng thịnh về cho đất nước.

Suy ngẫm: Hào Thượng lục: âm hào ở thượng cùng, chỉ kẻ tiểu nhân đắc chí. Lúc quẻ sư chấm dứt, đánh giặc đã thành công, đến lúc kiến thiết thì đừng dùng kẻ tiểu nhân, nó sẽ làm loạn. Ví dụ Đường Minh Hoàng sau khi dẹp loạn Vi thị, tin dùng bọn tiểu nhân như Dương Quốc Trung, An lộc Sơn, nên sau gặp nguy.

Dự báo Hào 6 Quẻ Địa Thủy Sư: Hào tốt, gặp thời vận tốt, quan chức dễ thăng tiến, có nhiều cơ hội lập công. Sĩ tử đậu cao, dễ thành danh, thành công trong khoa học kỹ thuật. Người thường cũng gặp thời phát đạt, kinh doanh nhiều tài lộc. Phòng có kẻ lộng quyền lợi dụng chức vụ quấy nhiễu. 

Mệnh hợp: người ở ngôi cao, có đức hạnh, có công to, phúc lộc lâu bền. 

Mệnh không hợp: kẻ có tài nhưng kém đức, cậy thế lộng quyền phúc mỏng, mệnh bạc. 

Để xem luận giải ý nghĩa các quẻ dịch khác vui lòng chọn tên quẻ ở bên dưới rồi kích vào Luận giải.

Luận giải 64 quẻ kinh dịch
Quẻ chủ
Hào động

Tác giả bài viết: Thầy Uri – Chuyên gia dịch học của xemvm.com

Nguồn tin: Tổng hợp từ sách, báo về Quẻ Địa Thủy Sư

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích hãy ấn nút chia sẻ (share) bên dưới để ủng hộ chúng tôi và chia sẻ kiến thức hay cho bạn bè của bạn. Đừng quên truy cập fanpage Xemvm.com” để cập nhật các bài viết và các chương trình khuyến mãi mới nhất. Cám ơn bạn rất nhiều!
Phần mềm xem bói dãy số bất kỳ của số tài khoản ngân hàng, số CCCD, số CMT, số thẻ ATM, số sổ bảo hiểm xã hội… Chỉ cần nhập vào một dãy số và bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) của bạn rồi kích vào “Luận giải”, hệ thống sẽ luận giải phân tích cát hung dãy số theo âm dương, ngũ hành, thiên thời (vận khí), phối quẻ theo mai hoa dịch số để tính ra quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến, hào động, tính tổng nút dãy số, tính hung cát 4 số cuối theo 81 linh số… Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem bói dãy số khác.
Xem bói dãy số
Dãy số
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc ý kiến góp ý để bài viết này… hoàn thiện hơn vui lòng để lại một bình luận bên dưới để chúng ta có thể thảo luận thêm!

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự
Hỗ trợ khách hàng
NV1: 0926.138.186 (Zalo)
NV2: 0926.138.186
Khiếu nại: 0926.138.186
Sim phong thủy điểm cao
Sim giảm giá
Thống kê
 • Đang truy cập279
 • Máy chủ tìm kiếm32
 • Khách viếng thăm247
 • Hôm nay76,656
 • Tháng hiện tại1,875,562
 • Tổng lượt truy cập71,864,886
Sim đẹp phong thủy

xemVM Copyright © 2019-2023
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây