Lịch vạn niên - Chọn giờ tốt ngày đẹp
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Luận giải ý nghĩa lời hào và lời quẻ dịch số 15 Địa Sơn Khiêm chính xác nhất

Thứ ba - 16/02/2021 07:09
Bài viết này sẽ luận giải ý nghĩa lời hào và lời quẻ Địa Sơn Khiêm một cách dễ hiểu nhất để độc giả có thể áp dụng vào chiêm đoán cát hung trong xem bói dịch theo quẻ mai hoa, bát tự hà lạc, lục hào… Khiêm có nghĩa là khiêm tốn, nhún nhường, nhũn nhặn… nên là quẻ đại cát

Bài viết “Luận giải ý nghĩa lời hào và lời quẻ dịch số 15 Địa Sơn Khiêm chính xác nhất” gồm các phần chính sau đây:

 1. Giải mã ý nghĩa lời quẻ Địa Sơn Khiêm
 2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ lục (hào 1) của quẻ Địa Sơn Khiêm
 3. Luận giải ý nghĩa lời hào lục nhị (hào 2) của quẻ Địa Sơn Khiêm
 4. Luận bàn ý nghĩa lời hào cửu tam (hào 3) của quẻ Địa Sơn Khiêm
 5. Bật mí ý nghĩa lời hào lục tứ (hào 4) của quẻ Địa Sơn Khiêm
 6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào lục ngũ (hào 5) của quẻ Địa Sơn Khiêm
 7. Giải nghĩa lời hào thượng lục (hào 6) của quẻ Địa Sơn Khiêm

1. Giải mã ý nghĩa thoán từ, tượng truyện, lời quẻ Địa Sơn Khiêm

Ý nghĩa lời hào và lời quẻ dịch số 15 Địa Sơn Khiêm
Ý nghĩa lời hào và lời quẻ dịch số 15 Địa Sơn Khiêm

Tổng quan về quẻ dịch số 15 trong 64 quẻ Kinh dịch – Quẻ Địa Sơn Khiêm là một trong 8 quẻ thuộc nhóm cung Đoài (Thuần Đoài, Trạch Thủy Khốn, Trạch Địa Tụy, Trạch Sơn Hàm, Thủy Sơn Kiển, Địa Sơn Khiêm, Lôi Sơn Tiểu Quá, Lôi Trạch Quy Muội) nên có các đặc trưng sau: có số cung Lạc Thư là 7, đại biểu phương chính Tây, ngũ hành Kim, thời gian ứng với giao thời của Đông và Xuân. Có số 4 và 9 là 2 số “sinh thành” của Hành Kim bản mệnh của Quẻ Đoài. Can tương ứng là Canh và Chi tương ứng là Dậu. Độc giả tìm hiểu sâu hơn ở bài viết “Ý nghĩa tượng vạn vật của nhóm quẻ Đoài trong chiêm bói dịch”.

Quẻ Địa Sơn Khiêm có Hạ quái (Nội quái) là: ☶ ( gen4) Cấn hay Núi (). Thượng quái (Ngoại quái) là: ☷ ( kun1) Khôn hay Đất () nên là quẻ “tỷ hòa”. Tượng của quẻ Khiêm là núi ở trong đất. Đất là chỗ thấp kém, núi là cái cao cứng; cái cao cứng ở trong cái thấp kém cũng như người quân tử có địa vị cao sang biết hòa mình trong dân dã là biểu tượng của đức khiêm tốn. Do đó Khiêm có nghĩa là khiêm tốn, nhún nhường, nhũn nhặn.

Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Tượng quẻ Địa Sơn Khiêm:

.    山,謙 寡,稱 施。

Địa trung hữu sơn. Khiêm. Quân tử dĩ biều đa ích quả. Xứng vật bình thi.

Núi trong lòng đất là Khiêm,

Hiền nhân, nhiều bớt, ít thêm, mới là

Những gì chênh lệch, quá đà,

Sửa sang, thêm bớt, cho vừa, cho cân.

Luận giải ý nghĩa: Trong đất có núi là quẻ Khiêm. Người quân tử theo đó mà bớt chỗ nhiều bù chỗ ít, làm cho vật cân bằng. Người quân tử khi trị dân cũng phải biết hạn chế quyền uy, giảm bớt tài sản của những kẻ giàu sang, đồng thời cũng phải biết nâng đỡ, khuyến khích những kẻ khó nghèo, ngu muội, như vậy mới giữ được thế quân bình cho xã hội. 

Thoán từ quẻ Địa Sơn Khiêm:

謙:亨,君 終。

Khiêm. Hanh. Quân tử hữu chung.

Khiêm là khiêm tốn, mới hay.

Việc người quân tử có ngày thành công.

Luận giải ý nghĩa: Thoán Từ chủ trương Khiêm tốn rồi ra sẽ đem lại sự thành công mỹ mãn.

Thoán truyện quẻ Địa Sơn Khiêm:

謙,亨,天 明,地 行。天 謙,地 謙,鬼 謙,人 謙。謙 光,卑 踰,君 也。

Khiêm tốn mới hay.

Trời kia giúp dưới, nên đầy quang minh,

Đất kia chốn thấp, phận đành,

Thấp nên mới có công trình vươn cao.

Trời làm vơi chốn dồi dào,

Mà thêm vào những chỗ nào khiêm cung.

Đất soi mòn, bớt cao phong,

Để cho lòng biển, lòng sông thêm dày,

Quỷ thần hại kẻ no đầy,

Mà đem phúc lại cho người khiêm cung.

Người thường ghét kẻ thừa dùng,

Còn người khiêm tốn thật lòng, thời ưa.

Trên khiêm, thì sáng mãi ra,

Dưới khiêm, ai kẻ hơn ta được nào,

Khiêm cung, giữ vẹn trước sau,

Rồi ra, quân tử gót đầu hanh thông.

Luận giải ý nghĩa: Quẻ Khiêm tiếp theo quẻ Đại Hữu là có ý nghĩa lớn. Càng có nhiều càng phải khiêm tốn. Có nhiều càng phải chú ý đến người không có (người hầu hạ mình), càng phải chú ý đến việc chia đều, phải san bớt để đừng quá đầy, đó là đức khiêm. Vì vậy khiêm còn có nghĩa là chia đều, là san bớt. Những tài năng ưu việt, những địa vị cao sang đều phải chú ý đến đức khiêm mới mong lâu bền và tỏa sáng. 

Dự báo Hà Lạc, Mai hoa dịch số: Quẻ Khiêm chỉ thời vận tiến tới chỗ bình ổn vô sự, điều chỉnh chỗ thái quá, sự vật tiến tới chỗ cân bằng hơn, Là thời cơ tốt cho triển khai công việc, tuy chưa thể thành công ngay nhưng dần sẽ tiến tới. Tài vận tương lai sẽ đến, nôn nóng sẽ hỏng việc. Sự nghiệp về sau thành đạt, muốn nhanh cũng không được. Xuất hành thuận lợi. Kiện tụng kéo dài, nên hòa giải thì hơn. Bệnh tật dây dưa nhưng về sau khỏi. Thi cử không có gì trở ngại. Tình yêu nên lấy khiêm nhường, tôn trọng lẫn nhau thì có nhiều thuận lợi. Hôn nhân không thể nôn nóng nhưng có thể trở thành lương duyên. 

Những tuổi nạp Giáp: - Bính: Thìn, Ngọ, Thân 

- Quý hay Ất: Sửu, Hợi, Dậu.

Để biết số điện thoại của bạn gieo được quẻ nào, có hợp tuổi, hợp phong thủy với bạn hay không? hãy kiểm tra ngay với công cụ xem bói sim số 1 hiện nay được lập bởi chuyên gia phong thủy của chúng tôi ở bên dưới.

Xem bói sim
Số điện thoại
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ lục (hào 1) của quẻ Địa Sơn Khiêm

.     子,用 川,吉。

曰:   子,卑 也。 

Sơ Lục: Khiêm Khiêm quân tử. Dụng thiệp đại xuyên. Cát.

Quân tử khiêm cung, thế tốt rồi.

Vượt qua sông lớn dễ như chơi.

Tượng viết: Khiêm Khiêm quân tử. Ti dĩ tự mục dã.

Quân tử khiêm nhường,

Nhún mình cốt để lo lường tu thân.

Luận giải ý nghĩa: Hào Sơ bàn đến sự khiêm cung, nhũn nhặn của người quân tử, khi còn ở địa vị thấp và cho rằng, nhờ sự khiêm cung ấy, sẽ lướt thắng được mọi sự khó khăn, sẽ dễ dàng tu thân, đắc đạo.

Suy ngẫm: Hào Sơ Lục bản chất nhu thuận, lại khởi đầu thời Khiêm, nghĩa là quân tử vốn khiêm lại khiêm thêm, nên Cát, dù gặp cảnh nguy hiểm cũng thoát được. Ví dụ Lạn Tương Như xuất thân bần tiện, sau khi lập được công cao vẫn chịu nhường nhịn Liêm Pha.

Dự báo Hào 1 Quẻ Địa Sơn Khiêm: Hào tốt cho sự khiêm tốn. Giới chức sát dân. Kẻ sĩ gần quần chúng. Thương gia phát đạt, Số xấu dễ bị kỷ luật, giáng chức; sĩ tử bị chê trách. Người thường, buôn gian bán lận bị thiệt hại.

Mệnh hợp: người khiêm nhường, được nhiều người mến, xây dựng được sự nghiệp, nhiều phúc lộc. 

Mệnh không hợp: người thô vụng, không đảm đương nổi trách nhiệm, kém phúc lộc.


3. Luận giải ý nghĩa lời hào lục nhị (hào 2) của quẻ Địa Sơn Khiêm

.       謙,貞 吉。

曰: 吉,中 也。 

Lục nhị: Minh Khiêm. Trinh cát.

Lục nhị khiêm cung hiện ra ngoài,

Ôn tồn ăn nói, tốt mấy mươi.

Tượng viết: Minh Khiêm trinh cát. Trung tâm đắc dã.

Khiêm hiện ra ngoài,

Là vì trong đã đầy rồi, phát ra.

Luận giải ý nghĩa: Hào hai dạy rằng: Khiêm cung phải làm sao cho thành khẩn, trung thực để sự khiêm cung ấy được thể hiện một cách tự nhiên vào lời ăn, tiếng nói. 

Suy ngẫm: Hào Lục Nhị: đắc trung đắc chính, trong tâm vốn khiêm tốn rồi, không phải là làm ra vẻ khiêm tốn nên Cát. Ví dụ Án Anh làm tướng quốc nước Tề cường thịnh mà mặc áo cừu rách, đi xe ngựa gầy.

Dự báo Hào 2 Quẻ Địa Sơn Khiêm: Hào tốt: biết kiên trì nhường nhịn, mọi sự gặp may. Giới chức được khen thưởng, đề bạt. Sĩ tử thi đậu, được trọng dụng. Người thường được tiếng tốt, kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: người kiên trì, khiêm tốn, hợp với cán bộ giảng dạy, tuyên giáo, có tín nhiệm, được mọi người kính trọng.

Mệnh không hợp: cũng gặp được vận may, dễ tìm công ăn việc làm, có phúc lộc.
4. Luận bàn ý nghĩa lời hào cửu tam (hào 3) của quẻ Địa Sơn Khiêm

.      謙,君 終,吉。

曰: 子,萬 也。

Cửu tam: Lao Khiêm quân tử. Hữu chung. Cát.

Công lao chất ngất, lại khiêm cung,

Quân tử làm nên việc đến cùng.

Lao Khiêm như vậy, có hay không.

Tượng viết: Lao Khiêm quân tử. Vạn dân phục dã.

Công lớn, lại Khiêm,

Làm cho dân chúng mọi miền, phục tuân.

Luận giải ý nghĩa: Hào ba là Hào Dương duy nhất, lại cũng là chủ Hào, tượng trưng người quân tử công đức cao dầy với dân, với nước, mà vẫn khiêm cung một dạ, khiến cho mọi người phải khâm phục.

Suy ngẫm: Hào Cửu Tam: làm chủ cho toàn quẻ nhưng không khoe khoang vì ở thời Khiêm lại ở hạ quái, Cát. Ví dụ Hưng Đạo Vương công trùm đời mà không bao giờ lạm dụng quyền vua ban cho.

Dự báo Hào 3 Quẻ Địa Sơn Khiêm: Hào tốt cho mọi việc. Biết khiêm tốn, nhún mình cầu người thì kết quả tốt, nhiều phúc lộc.

Mệnh hợp: Người có tài đức hơn người, lập công lớn, phúc lộc nhiều. 

Mệnh không hợp: cũng là người khiêm nhường, không khoe khoang về mình, được mọi người kính nể. 


5. Bật mí ý nghĩa lời hào lục tứ (hào 4) của quẻ Địa Sơn Khiêm

  利,撝 謙。

曰: 利,撝 也。  

Lục tứ: Vô bất lợi. Vi Khiêm.

Đức Khiêm hãy phát huy.

Rồi ra ích lợi chẳng thiếu gì.

Tượng viết: Vô bất lợi vi Khiêm. Bất vi tắc dã.

Khiêm tốn cho hay,

Đừng Khiêm thái quá, phải tày phép khuôn.

Luận giải ý nghĩa: Hào tứ dạy rằng: Khi ở vào bậc trọng thần, phải khiêm cung, thành khẩn, nhất là khi trên mình còn có một vì vua khiêm cung đức độ, dưới mình có một công thần quán chúng mà không kiêu ngạo, cậy mình. Khiêm cung nhưng đúng mực, không a dua, nịnh hót. 

Suy ngẫm: Hào Lục Tứ: nhu thuận đắc chính.

Dự báo Hào 4 Quẻ Địa Sơn Khiêm: Hào tốt cho mọi việc, mọi người. Không tốt cho những ai kiêu căng, hợm hĩnh.

Mệnh hợp: Người có đức khiêm nhường, được lòng mọi người, có nhiều phúc lộc. 

Mệnh không hợp: cũng là người khiêm tốn có tiếng trong vùng.

Đừng quên trải nghiệm 1 lần phần mềm luận giải vận mệnh trọn đời chính xác nhất hiện nay của chúng tôi ở bên dưới. Phiên bản xem vận mệnh 2022 phân tích bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) theo lá số tử vi, lá số tứ trụ rồi giải đoán chi tiết vận mệnh theo tử vi khoa học, tứ trụ tử bình, luận đoán giàu nghèo theo phép cân xương đoán số, theo thập nhị trực, mệnh theo cửu tinh, theo sách số diễn cầm tam thế diễn nghĩa…nhằm giúp độc giả có cái tổng hợp, cho kết quả chính xác hơn… nên vinh dự được độc giả bình chọn là phần mềm xem vận mệnh trọn đời uy tín nhất hiện nay. Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem vận mệnh khác.

Xem bói vận mệnh trọn đời
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào lục ngũ (hào 5) của quẻ Địa Sơn Khiêm

.       鄰,利 伐,無 利。

曰: 伐,征 也。 

Lục ngũ: Bất phú dĩ kỳ lân. Lợi dụng xâm phạt. Vô bất lợi.

Chẳng ỷ giầu sang, được láng giềng,

Có khi chinh phạt, vẫn là nên.

Tượng viết: Lợi dụng xâm phạt. Chinh bất phục dã.

Chinh phạt cũng nên,

Để ai chưa phục, phục quyền mới hay.

Luận giải ý nghĩa: Hào năm dạy rằng: Khiêm cung không phải là nhu nhược, như ở ngôi vị quân vương mà có những dân man di, mọi rợ không chịu qui phục mình, thì cũng nên dùng đến uy vũ mà chinh phạt, như vua Thuấn đánh Miêu, vua Võ  dẹp Hung Nô vậy. 

Suy ngẫm: Hào Lục Ngũ ở vị trí chí tôn gồm đủ ân uy (âm hào cư dương vị), lấy khiêm thu phục nhân tâm, lấy uy vũ khuất phục kẻ chống đối.

Dự báo Hào 5 Quẻ Địa Sơn Khiêm: Hào vừa tốt vừa xấu: Tốt cho nghề binh, có thời cơ lập công. Kẻ sĩ dễ lập nghiệp, lập danh. Quan chức thì dễ bị tai tiếng, nghi ky. Số xấu dễ bị kiện cáo, bị kỷ luật, tai nạn. 

Mệnh hợp: người khiêm tốn được lòng mọi người, biết phát huy thế lực lúc cần thiết, như ý Hào: “đã được lòng hàng xóm thì khi cần xâm phạt cũng không hại”. 

Mệnh không hợp: người bình thường thiếu khiêm tốn, khi hữu sự lại muốn phát huy uy quyền, kết quả thành ít bại nhiều. 

Nếu bạn quan tâm đến phong thủy thì đừng bỏ qua 1 lần trải nghiệm phần mềm tìm dụng thần theo bát tự của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm dụng thần chính xác từ đó chọn ngũ hành phù hợp để bổ cứu, cải vận

Phần mềm tìm dụng thần theo bát tự
Họ tên
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

7. Giải nghĩa lời hào thượng lục (hào 6) của quẻ Địa Sơn Khiêm

.     謙,利 師,征 國。

曰:   謙,志 也。 師,征 也。  

Thượng Lục: Minh Khiêm. Lợi dụng hành sư. Chinh ấp quốc.

Khiêm cung hiện ra ngoài.

Dẹp loạn khi cần, lợi hẳn thôi.

Tượng viết: Minh Khiêm. Chí vị đắc dã. Khả dụng hành sư. Chinh ấp quốc dã.

Khiêm hiện ra ngoài,

Ước nguyền chưa được vẹn mười thỏa thuê,

Tảo thanh trong xứ, ngoài quê,

Xuất sư chinh phạt, cũng khi phải dùng.

Luận giải ý nghĩa: Hào Thượng Lục dạy thêm rằng: Khiêm cung nhưng phải khiêm cung cho lý sự, chứ không phải khiêm cung đến mức độ yếu mềm, hèn hạ. Khiêm cung nhưng lúc cần ra uy vũ, dẹp loạn.

Suy ngẫm: Hào Thượng Lục : quá Nhu (Âm hào cư âm vị), tuy biết Khiêm mà không biết dùng uy vũ. Ví dụ: Lưu Biểu, Lưu Chương.

Dự báo Hào 6 Quẻ Địa Sơn Khiêm: Hào bình: như người lợi dụng đức khiêm tốn để hành động ra oai thì cũng chỉ thành công trong việc nhỏ. Quan chức được thắng thưởng trong phạm vi nhỏ, nội bộ. Sĩ tử đỗ bằng thấp. Kinh doanh lợi nhỏ. Số xấu: bị kiện cáo, hao tài tốn của. 

Mệnh hợp: người hoàn thành trách nhiệm, lập được công nhỏ, phúc lộc trung bình. 

Mệnh không hợp: người thành công nhỏ trong phạm vi gia đình, họ tộc. 

Để xem luận giải ý nghĩa các quẻ dịch khác vui lòng chọn tên quẻ ở bên dưới rồi kích vào Luận giải.

Luận giải 64 quẻ kinh dịch
Quẻ chủ
Hào động

Tác giả bài viết: Thầy Uri – Chuyên gia dịch học của xemvm.com

Nguồn tin: Tổng hợp từ sách, báo về Quẻ Địa Sơn Khiêm

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích hãy ấn nút chia sẻ (share) bên dưới để ủng hộ chúng tôi và chia sẻ kiến thức hay cho bạn bè của bạn. Đừng quên truy cập fanpage Xemvm.com” để cập nhật các bài viết và các chương trình khuyến mãi mới nhất. Cám ơn bạn rất nhiều!
Phần mềm xem bói dãy số bất kỳ của số tài khoản ngân hàng, số CCCD, số CMT, số thẻ ATM, số sổ bảo hiểm xã hội… Chỉ cần nhập vào một dãy số và bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) của bạn rồi kích vào “Luận giải”, hệ thống sẽ luận giải phân tích cát hung dãy số theo âm dương, ngũ hành, thiên thời (vận khí), phối quẻ theo mai hoa dịch số để tính ra quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến, hào động, tính tổng nút dãy số, tính hung cát 4 số cuối theo 81 linh số… Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem bói dãy số khác.
Xem bói dãy số
Dãy số
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc ý kiến góp ý để bài viết này… hoàn thiện hơn vui lòng để lại một bình luận bên dưới để chúng ta có thể thảo luận thêm!

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự
Hỗ trợ khách hàng
NV1: 0926.138.186 (Zalo)
NV2: 0926.138.186
Khiếu nại: 0926.138.186
Sim phong thủy điểm cao
Sim giảm giá
Thống kê
 • Đang truy cập335
 • Máy chủ tìm kiếm46
 • Khách viếng thăm289
 • Hôm nay77,184
 • Tháng hiện tại1,957,346
 • Tổng lượt truy cập71,946,670
Sim đẹp phong thủy

xemVM Copyright © 2019-2023
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây