Lịch vạn niên - Chọn giờ tốt ngày đẹp
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Suy ngẫm về ý nghĩa lời hào và lời quẻ Trạch Sơn Hàm - Quẻ dịch 31

Thứ hai - 08/02/2021 08:57
Bài viết này sẽ luận giải ý nghĩa lời hào và lời quẻ Trạch Sơn Hàm một cách dễ hiểu nhất để độc giả có thể áp dụng vào chiêm đoán cát hung trong xem bói dịch theo quẻ mai hoa, bát tự hà lạc, lục hào… Hàm có nghĩa là cảm, cảm thông, giao cảm...nên là quẻ tốt

Bài viết “Suy ngẫm về ý nghĩa lời hào và lời quẻ Trạch Sơn Hàm - Quẻ dịch 31” gồm các phần chính sau đây:

 1. Giải mã ý nghĩa lời quẻ Trạch Sơn Hàm
 2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ lục (hào 1) của quẻ Trạch Sơn Hàm
 3. Luận giải ý nghĩa lời hào lục nhị (hào 2) của quẻ Trạch Sơn Hàm
 4. Luận bàn ý nghĩa lời hào cửu tam (hào 3) của quẻ Trạch Sơn Hàm
 5. Bật mí ý nghĩa lời hào cửu tứ (hào 4) của quẻ Trạch Sơn Hàm
 6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào cửu ngũ (hào 5) của quẻ Trạch Sơn Hàm
 7. Giải nghĩa lời hào thượng lục (hào 6) của quẻ Trạch Sơn Hàm

1. Giải mã ý nghĩa lời quẻ Trạch Sơn Hàm

Ý nghĩa lời hào và lời quẻ số 31 Trạch Sơn Hàm
Ý nghĩa lời hào và lời quẻ số 31 Trạch Sơn Hàm

Tổng quan về quẻ dịch số 31 trong 64 quẻ Kinh dịch – Quẻ Trạch Sơn Hàm là một trong 8 quẻ thuộc nhóm cung Đoài (Thuần Đoài, Trạch Thủy Khốn, Trạch Địa Tụy, Trạch Sơn Hàm, Thủy Sơn Kiển, Địa Sơn Khiêm, Lôi Sơn Tiểu Quá, Lôi Trạch Quy Muội) nên có các đặc trưng sau: có số cung Lạc Thư là 7, đại biểu phương chính Tây, ngũ hành Kim, thời gian ứng với giao thời của Đông và Xuân. Có số 4 và 9 là 2 số “sinh thành” của Hành Kim bản mệnh của Quẻ Đoài. Can tương ứng là Canh và Chi tương ứng là Dậu. Độc giả tìm hiểu sâu hơn ở bài viết “Ý nghĩa tượng vạn vật của nhóm quẻ Đoài trong chiêm bói dịch”.

Quẻ Trạch Sơn Hàm có Hạ quái (Nội quái) là: ☶ (艮 gen4) Cấn hay Núi (山). Thượng quái (Ngoại quái) là: ☱ (兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤) nên là quẻ “tương sinh”. Quẻ Hàm gồm hai quẻ: Đoài trên, Cấn dưới. Đoài, Cấn là gái trẻ và trai trẻ. Trai gái cảm nhau nồng nàn nhất là lúc trẻ, cho nên lấy quẻ Hàm làm đầu mối cho đạo vợ chồng là dựa theo ý nghĩa đó. Do đó Hàm có nghĩa là cảm, cảm thông, giao cảm, cảm động, lấy sự đẹp lòng làm chủ.

Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Tượng quẻ Trạch Sơn Hàm:

曰:山 . . .

Sơn thượng hữu trạch. Hàm. Quân tử dĩ hư thụ nhân.

Hồ trên đỉnh núi là Hàm,

Hiền nhân mở rộng tâm xoang đón người.

Hư tâm đối xử với đời.

(Hư tâm nên mới thảnh thơi hòa đồng.)

Luận giải ý nghĩa: Trên núi có đầm là quẻ Hàm. Người quân tử theo đó lấy hư tâm để tiếp thu người. Đỉnh núi có rỗng, có trũng thì mới chứa được nước, mới có được hồ nước ở trên. Người quân tử phải trống lòng, mới cảm thông được với mọi người.

Thoán từ quẻ Trạch Sơn Hàm:

. 亨,利 貞,取 吉。

Hàm. Hanh. Lợi trinh. Thủ nữ cát.

Lẽ trời cảm ứng mới hay,

Cảm mà chính đáng, lợi nay mới nhiều.

Ví như thiếu nữ mình yêu,

Mình mà lấy được là điều mắn may.

Luận giải ý nghĩa: Muốn cảm ứng với nhau cho hay, cho lợi, phải dựa trên nền tảng đạo lý, công chính. Trai gái yêu nhau, thương nhau mà lấy nhau, rồi ra cuộc sống sẽ đẹp đẽ.

Thoán truyện quẻ Trạch Sơn Hàm:

曰:咸,感 . 下,二 與,止 說,男 女,是 貞,取 . 生,聖 . 感,而 .

Hàm là cảm ứng lẽ thường,

Mềm trên, cứng dưới, đôi đường cảm nhau.

Âm Dương nhị khí tương cầu,

Chân thành vui thỏa, trước sau mới là.

Trai tơ nhượng bộ gái tơ,

Nam cầu, nữ ứng, bây giờ mới hay.

Cảm cầu hợp lẽ chính ngay,

Cảm mà chính đáng, lợi nay mới nhiều.

Ví như thiếu nữ mình yêu,

Mình mà lấy được là điều mắn may.

Đất trời rung cảm hoà hài,

Cho nên vạn vật muôn loài hoá sinh.

Thánh nhân cảm hóa sinh linh,

Làm cho thiên hạ hòa bình âu ca.

Xem chiều cảm ứng hiệp hòa,

Đất trời, muôn vật, tìm ra ý tình.

Luận giải ý nghĩa: Tự Quái nói rằng: có trời đất rồi mới cả muôn vật, Trời Đất là đầu mối của muôn vật, là đạo của muôn vật, cho nên lấy hai quẻ Càn Khôn khởi đầu cho Thượng Kinh. Có muôn vật rồi mới có trai gái, có trai gái rồi mới có vợ chồng, có vợ chồng rồi mới cả cha con, có cha con rồi mới có vua tôi, có vua tôi rồi mới có trên dưới, có trên dưới rồi lễ nghĩa mới có chỗ đặt. Vợ chồng là đạo của người, cho nên lấy hai quẻ Hàm, Hằng khởi đầu của Hạ Kinh là theo ý nghĩa đó.

Dự báo Hà Lạc, Mai hoa dịch số: Quẻ Hàm chỉ thời vận có lợi cho giới trẻ. Con người dễ thông cảm lẫn nhau, mọi việc tiến hành đều thuận lợi. Là thời cơ tốt cho việc hoàn thành sự nghiệp, có nhiều cơ may trong cuộc sống. Những mong muốn, ước nguyện nếu biết hợp tác với nhiều người đều có thể hoàn thành. Tài vận tốt, dễ kiếm ra tiền, kinh doanh phát đạt, nhưng phải đề phòng sa vào ăn chơi sa đọa. Dễ kiếm việc làm. Thi cử đỗ đạt. Xuất hành gặp may. Bệnh tật chóng lành, kiện tụng dễ hòa giải. Tình yêu và hôn nhân thuận lợi, tìm được người vừa ý, dễ thành lương duyên. 

Những tuổi nạp Giáp: - Bính: Thìn, Ngọ, Thân 

- Đinh: Hợi, Dậu, Mùi

Người có quẻ này sinh vào tháng giêng là gặp cách công danh dễ thành đạt. 

Để biết số điện thoại của bạn gieo được quẻ nào, có hợp tuổi, hợp phong thủy với bạn hay không? hãy kiểm tra ngay với công cụ xem bói sim số 1 hiện nay được lập bởi chuyên gia phong thủy của chúng tôi ở bên dưới.

Xem bói sim
Số điện thoại
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ lục (hào 1) của quẻ Trạch Sơn Hàm

六:咸 .

曰:咸 拇,志 .

Sơ Lục: Hàm kỳ mẫu.

Cảm ngón cái chân,

Tượng viết: Hàm kỳ mẫu. Chí tại ngoại dã.

Cảm ngón cái chân,

Nghĩa là đã có để tâm tới ngoài.

Luận giải ý nghĩa: Muốn ảnh hưởng đến người, cần phải có nội công, nội lực dồi dào. Vì vậy Hào Sơ cho rằng: mới có ý muốn gây ảnh hưởng đối với người mà chưa làm được việc gì cụ thể bên ngoài, thì chưa gây được ảnh hưởng là bao. Giống như ngón chân cái mấp máy, thì làm sao di chuyển được cái chân.

Suy ngẫm: Hào Sơ Lục cầu Cửu Tứ, nghĩa là thấp với cao. Mới có ý thế thôi, chưa hành động, nên chưa nói cát, hung. 

Dự báo Hào 1 Quẻ Trạch Sơn Hàm: Hào bình (Như ý hào: mới cảm ứng bề ngoài, chưa vào tâm được). Thời vận chưa đến, còn phải kiên trì, nóng vội khó thành. 

Mệnh hợp cách: người có chí nhưng chưa thành danh, còn phải chờ đợi.

Mệnh không hợp cách: người chưa toại chí, phải tha phương cầu thực. 


3. Luận giải ý nghĩa lời hào lục nhị (hào 2) của quẻ Trạch Sơn Hàm

二:    腓,凶,居 .

曰: 凶,居 吉,順 .

Lục nhị: Hàm kỳ phì. Hung. cư cát.

Bắp chân cảm động xấu thay,

Ở yên, rồi mới được hay, được lành.

Tượng viết: Tuy hung. Cư cát. Thuận bất hại dã.

Tuy vội chẳng hay,

Ở yên sẽ thuận luật trời, hại chi.

Luận giải ý nghĩa: Hào Hai cho rằng: Muốn gây ảnh hưởng nhất là đối với người trên, phải có thời cơ. Khi người trên chưa vời mình, mà mình cầu cạnh để gây ảnh hưởng, để tác động họ, là làm một công chuyện chẳng hay. Cần phải biết ở yên, chờ khi người trên có lời cầu mình đã; lúc ấy lời lẽ, hành động mình mới có thể có ảnh hưởng lớn đối với họ.

Suy ngẫm: Hào Lục nhị cũng như hào Sơ, nhị cầu Cửu Ngũ nghĩa là thấp với cao, xấu. Nhưng Nhị vốn trung chính, nếu biết giữ đức đó, cầu mà vẫn tự trọng, thì sẽ được Cát. Ví dụ con trai nhà nghèo mà mơ tưởng tiểu thơ con quan. Nếu ve vãn thì xấu. Nhưng nếu chịu khó học hành thi đỗ, thì sẽ có ngày được toại nguyện.

Dự báo Hào 2 Quẻ Trạch Sơn Hàm: Hào bình: chỉ thời tĩnh lợi hơn động, động lắm có hại, an cư thì tốt. Khó có dịp may. Khó thăng tiến, khó hoàn thành sự nghiệp kinh doanh không có lợi.

Mệnh hợp cách: người biết xem thời hành động, biết lấy tĩnh thắng động, nên an cư lạc nghiệp, giữ được cơ nghiệp.

Mệnh không hợp cách: người nhiều tham vọng, phải bôn ba xoay sở nhưng khó thành, về già mới thành đạt. 
4. Luận bàn ý nghĩa lời hào cửu tam (hào 3) của quẻ Trạch Sơn Hàm

三:     股,執 隨,往 .

曰: 股,亦 人,所 .

Cửu tam: Hàm kỳ cổ. Chấp kỳ tuỳ. Vãng lận.

Cửu tam cảm vế, cảm đùi,

Theo người hành sự, tiếc thôi có ngày.

Tượng viết: Hàm kỳ cổ. Diệc bất xử dã. Chí tại tuỳ nhân. Sở chấp hạ dã.

Cảm ở vế đùi,

Cũng chưa giữ được vẻ người thanh cao.

Theo người hành sự lao nhao,

Đi theo hạ cấp, tránh sao tiếng hèn.

Luận giải ý nghĩa: Hào tam bàn tiếp thêm rằng: Muốn gây ảnh hưởng, muốn cảm hóa người khác, trước tiên mình phải là người có nhân cách, biết tự trọng. Nhược bằng mình chạy theo thị hiếu, thị dục của người ta để thỏa mãn họ, hoặc mình để cho ngoại cảnh, ngoại nhân, dục vọng sai sử, như vậy chẳng hóa ra hèn hạ lắm sao.

Suy ngẫm: Hào Cửu Tam quá nóng, đã vội đi cầu người hơn mình, không biết tự trọng. Tư cách hèn hạ.

Dự báo Hào 3 Quẻ Trạch Sơn Hàm: Hào xấu (Như ý hào: cảm ứng không chính đáng, xấu hổ). Hành động thiếu chính đáng, chỉ làm được những việc bình thường, không có cơ hội thăng tiến. 

Mệnh hợp cách: người có chức vị khá, biết tiến thoái nhưng làm nhiều điều không đúng, phải hổ thẹn. 

Mệnh không hợp cách: kẻ ăn theo, nói leo, a dua, tự chuốc lấy thất bại. 


5. Bật mí ý nghĩa lời hào cửu tứ (hào 4) của quẻ Trạch Sơn Hàm

四:    亡,憧 來,朋 .

曰: 亡,未 . 來,未 .

Cửu tứ: Trinh cát hối vong. Đồng đồng vãng lai. Bằng tòng nhĩ tư.

Cảm người một cách tự nhiên,

Mới hay, mới tốt, hết niềm ăn năn.

Còn như cuống quít, lăng xăng,

Bạn bè cảm ứng, công năng chưa đầy.

Tượng viết: Trinh cát hối vong. Vị cảm hại dã. Đồng đồng vãng lai. Vị quang đại dã.

Quang minh, khinh khoát một lòng, 

Mới hay, mới tốt, mới không phàn nàn.

Đó là cảm ứng đàng hoàng,

Tình riêng chưa có quải gàng lẽ công.

Còn như cuống quít long tong

Bạn bè cảm ứng, đừng hòng quang minh.

Luận giải ý nghĩa: Hào cửu tứ là chủ Hào. Ba hào dưới đều mượn những phần thân thể ở nơi chân.

- Hào Sơ nói cảm ở ngón chân cái.

- Hào Nhị nói cảm ở bắp chân.

- Hào Tam nói cảm ở vế đùi.

Duy có Hào Tứ này nói cảm bằng tâm hồn. Muốn gây ảnh hưởng cho sâu rộng, muốn cảm hóa được mọi người cho sâu rộng, phải theo chính lý, chính đạo, phải gạt bỏ tư tâm.

Suy ngẫm: Hào Cửu Tứ dương hào cư âm vị, nghĩa là quyết cầu người và lễ độ cầu người. Nếu vô tư thì tốt, người sẽ cảm ứng lại. Còn nếu có lòng tư tà, dùng mẹo vặt, thì không chính đại. Ví dụ Lưu Bị ba lần tới cầu Khổng Minh, không phải vì mình mà vì thiên hạ, nên được Khổng Minh cảm ứng ra giúp.

Dự báo Hào 4 Quẻ Trạch Sơn Hàm: Hào bình, hành động và suy nghĩ không thực tế, lợi cho người biết ăn năn, giữ được chính nghĩa. Chưa phải thời làm ăn lớn, kinh doanh to. Giữ trung bình thì tốt. 

Mệnh hợp cách: người trung chính, sống thực tế, phúc lộc nhiều. 

Mệnh không hợp cách: người tài nhỏ chí to, học đòi làm việc lớn, chuốc vạ vào thân.

Đừng quên trải nghiệm 1 lần phần mềm luận giải vận mệnh trọn đời chính xác nhất hiện nay của chúng tôi ở bên dưới. Phiên bản xem vận mệnh 2022 phân tích bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) theo lá số tử vi, lá số tứ trụ rồi giải đoán chi tiết vận mệnh theo tử vi khoa học, tứ trụ tử bình, luận đoán giàu nghèo theo phép cân xương đoán số, theo thập nhị trực, mệnh theo cửu tinh, theo sách số diễn cầm tam thế diễn nghĩa…nhằm giúp độc giả có cái tổng hợp, cho kết quả chính xác hơn… nên vinh dự được độc giả bình chọn là phần mềm xem vận mệnh trọn đời uy tín nhất hiện nay. Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem vận mệnh khác.

Xem bói vận mệnh trọn đời
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào cửu ngũ (hào 5) của quẻ Trạch Sơn Hàm

五:     脢,無 .

曰: 脢,志 .

Cửu ngũ: Hàm kỳ mỗi. Vô hối.

Cảm mà ở gáy ở vai,

Tuy không thấm thía, thoát bài ăn năn.

Tượng viết: Hàm kỳ mỗi. Chí mạt dã.

Cảm ở gáy vai,

Nghĩa là cảm vật, hợt hời chẳng sâu.

Luận giải ý nghĩa: Cảm ở gáy, ở vai ở sau tâm, mà chẳng thấy tâm. Nghĩa là nếu quên được tư tâm, không cứ rằng nhìn thấy mới thích, thì sẽ đi đúng được lối chính đáng của bậc nhân quân, vì vậy không có gì đáng trách.

Suy ngẫm: Hào Cửu Ngũ đã ứng với Lục Nhị, đáng lẽ phải một lòng với Nhị, lại còn ve vãn Thượng Lục, nên đê mạt. Ví dụ chồng có vợ hiền, lại còn đi ve vãn một cô gái xinh

Dự báo Hào 5 Quẻ Trạch Sơn Hàm: Hào xấu. Thời cuộc không thuận lợi, quan chức khó tiến, sĩ tử long đong, kinh doanh không thuận, phúc lộc ít. 

Mệnh hợp cách: người có vị trí nhưng hẹp hòi, hay chấp nhặt gây cãi vã làm mất lòng người, bỏ gốc theo ngọn, phúc mỏng, lộc thưa.

Nếu bạn quan tâm đến phong thủy thì đừng bỏ qua 1 lần trải nghiệm phần mềm tìm dụng thần theo bát tự của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm dụng thần chính xác từ đó chọn ngũ hành phù hợp để bổ cứu, cải vận

Phần mềm tìm dụng thần theo bát tự
Họ tên
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

7. Giải nghĩa lời hào thượng lục (hào 6) của quẻ Trạch Sơn Hàm

六:     輔,頰 .

曰: 輔,頰 舌,滕 .

Thượng lục: Hàm kỳ phụ. Giáp thiệt.

Cảm bằng miệng lưỡi mép môi

Tượng viết: Hàm kỳ phụ. Giáp thiệt. Đằng khẩu thuyết dã.

Cảm bằng miệng lưỡi mép môi

Ấy là khua múa, chuốt lời cho hay.

Luận giải ý nghĩa: Thượng lục đề cập đến cách cảm hóa con người bằng miệng lưỡi; đó là đường lối tầm thường của tiểu nhân, nữ tử, của Tô tần, Trương Nghi. Thánh nhân không mấy chuộng đường lối này.

Suy ngẫm: Hào Thượng Lục : âm hiểm, ở thời Hàm, dùng miệng lưỡi để o bế Cửu Ngũ, có ý gian, kết quả xấu.

Dự báo Hào 6 Quẻ Trạch Sơn Hàm: Hào vừa tốt vừa xấu (Như ý hào: cảm thông đã đến mức sâu sắc). Có lợi cho những người làm nghề luật sư, bình luận, thông tin. Công chức không gặp vận tốt, dễ bị gièm pha, kỷ luật. 

Mệnh hợp cách: người có tài thuyết phục người khác, làm nên sự nghiệp, có phúc lộc cao. 

Mệnh không hợp cách: kẻ hay gây thị phi, làm loạn dư luận xã hội, không tránh khỏi bị chê trách, bị lỷ luật, thậm chí bị tai vạ. 

Để xem luận giải ý nghĩa các quẻ dịch khác vui lòng chọn tên quẻ ở bên dưới rồi kích vào Luận giải.

Luận giải 64 quẻ kinh dịch
Quẻ chủ
Hào động

Tác giả bài viết: Thầy Uri – Chuyên gia dịch học của xemvm.com

Nguồn tin: Tổng hợp từ sách, báo về Quẻ Trạch Sơn Hàm

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích hãy ấn nút chia sẻ (share) bên dưới để ủng hộ chúng tôi và chia sẻ kiến thức hay cho bạn bè của bạn. Đừng quên truy cập fanpage Xemvm.com” để cập nhật các bài viết và các chương trình khuyến mãi mới nhất. Cám ơn bạn rất nhiều!
Phần mềm xem bói dãy số bất kỳ của số tài khoản ngân hàng, số CCCD, số CMT, số thẻ ATM, số sổ bảo hiểm xã hội… Chỉ cần nhập vào một dãy số và bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) của bạn rồi kích vào “Luận giải”, hệ thống sẽ luận giải phân tích cát hung dãy số theo âm dương, ngũ hành, thiên thời (vận khí), phối quẻ theo mai hoa dịch số để tính ra quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến, hào động, tính tổng nút dãy số, tính hung cát 4 số cuối theo 81 linh số… Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem bói dãy số khác.
Xem bói dãy số
Dãy số
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc ý kiến góp ý để bài viết này… hoàn thiện hơn vui lòng để lại một bình luận bên dưới để chúng ta có thể thảo luận thêm!

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự
Hỗ trợ khách hàng
NV1: 0926.138.186 (Zalo)
NV2: 0926.138.186
Khiếu nại: 0926.138.186
Sim phong thủy điểm cao
Sim giảm giá
Thống kê
 • Đang truy cập319
 • Máy chủ tìm kiếm45
 • Khách viếng thăm274
 • Hôm nay78,598
 • Tháng hiện tại1,877,504
 • Tổng lượt truy cập71,866,828
Sim đẹp phong thủy

xemVM Copyright © 2019-2023
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây