Lịch vạn niên - Chọn giờ tốt ngày đẹp
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Luận giải ý nghĩa lời hào và lời quẻ Thuần Đoài dễ hiểu nhất

Thứ hai - 04/01/2021 20:47
Bài viết này sẽ luận giải ý nghĩa lời hào và lời quẻ Thuần Đoài một cách dễ hiểu nhất để độc giả có thể áp dụng vào chiêm đoán cát hung trong xem bói dịch theo quẻ mai hoa, bát tự hà lạc, lục hào… Đoài có nghĩa là đẹp lòng, vừa ý, tượng song hỉ...nên là quẻ cát

Bài viết “Luận giải ý nghĩa lời hào và lời quẻ Thuần Đoài dễ hiểu nhất” gồm các phần chính sau đây:

 1. Giải mã ý nghĩa lời quẻ Thuần Đoài
 2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ lục (hào 1) của quẻ Thuần Đoài
 3. Luận giải ý nghĩa lời hào cửu nhị (hào 2) của quẻ Thuần Đoài
 4. Luận bàn ý nghĩa lời hào lục tam (hào 3) của quẻ Thuần Đoài
 5. Bật mí ý nghĩa lời hào cửu tứ (hào 4) của quẻ Thuần Đoài
 6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào cửu ngũ (hào 5) của quẻ Thuần Đoài
 7. Giải nghĩa lời hào thượng lục (hào 6) của quẻ Thuần Đoài
Ý nghĩa lời hào và lời quẻ Thuần Đoài
Ý nghĩa lời hào và lời quẻ Thuần Đoài

1. Giải mã ý nghĩa lời quẻ Thuần Đoài
Tổng quan về quẻ dịch số 58 trong 64 quẻ Kinh dịch – Quẻ Thuần Đoài là một trong 8 quẻ thuộc nhóm cung Đoài (Thuần Đoài, Trạch Thủy Khốn, Trạch Địa Tụy, Trạch Sơn Hàm, Thủy Sơn Kiển, Địa Sơn Khiêm, Lôi Sơn Tiểu Quá, Lôi Trạch Quy Muội) nên có các đặc trưng sau: có số cung Lạc Thư là 7, đại biểu phương chính Tây, ngũ hành Kim, thời gian ứng với giao thời của Đông và Xuân. Có số 4 và 9 là 2 số “sinh thành” của Hành Kim bản mệnh của Quẻ Đoài. Can tương ứng là Canh và Chi tương ứng là Dậu. Độc giả tìm hiểu sâu hơn ở bài viết “Ý nghĩa tượng vạn vật của nhóm quẻ Đoài trong chiêm bói dịch”.

Quẻ Thuần Đoài có Hạ quái là: ☱ (兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤). Thượng quái là: ☱ (兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤) nên là quẻ “tỷ hòa”. Đoài có nghĩa là đẹp lòng, lịch duyệt, vừa ý, tượng “Song Hỉ”.

Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Tượng quẻ Thuần Đoài:

. . . .

Lệ trạch. Đoài. Quân tử dĩ bằng hữu giảng tập.

Hai hồ kế cận thông nhau,

Bạn bè giảng tập, cơ mầu mới tinh.

Luận giải ý nghĩa: Đầm liền đầm là quẻ Đoài, người quân tử theo đó mà cùng bạn bè giảng giải học tập. Ý khuyên, tượng của quẻ Đoài là hai cái đầm liền nhau, nương tựa vào nhau, như con người phải có bạn bè biết nương tựa học hỏi lẫn nhau thì mọi việc mới hanh thông. Như vậy, muốn vui phải có đôi, có bạn.

Thoán từ quẻ Thuần Đoài:

. . 利貞 .

Đoài. Hanh. Lợi trinh.

Đoài là vui vẻ, thỏa thuê,

Rồi ra mới được mọi bề hanh thông.

Chính trinh, mà trọn được lòng,

Thế thời ích lợi, mới mong chu toàn.

Luận giải ý nghĩa: Làm cho người đẹp lòng, đẹp dạ, người ta sẽ vui lòng cộng tác với mình để làm nên đại sự. Nhưng làm đẹp lòng người đây, không phải bằng những thủ đoạn bất chính, mà phải bằng những đường lối chính đáng, những cách thức đường hoàng, như vậy mới hay, mới lợi 

Thoán truyện quẻ Thuần Đoài:

. . . . . . .   . . . . . .

Đoài là vui vẻ, thỏa thuê,

Trong cương, ngoài lại thêm bề thuận nhu.

Vui mà chính đáng vui hòa,

Vui theo chính ý, lợi là mấy mươi.

Trên thời thuận với lòng trời,

Dưới thời ứng với lòng người gần xa.

Khiến dân đẹp ý, vui hòa,

Dẫu dân mệt nhọc, cũng là quên đi,

Dân vui, dân gặp hiểm nguy,

Băng chừng hiểm nạn, quản gì tử vong.

Làm cho dân được vui lòng.

Thời thôi, hậu quả vô cùng lớn lao.

Luận giải ý nghĩa: Quẻ khuyên người có chức quyền ở ngôi cao, phải biết lấy đức làm đẹp lòng dân thì dân tin theo, xông vào nơi nguy hiểm cũng làm. Cai trị  dân, hướng dẫn dân, mà làm cho dân vui đẹp, thì dẫu khiến dân làm lụng vất vả, dân cũng chẳng nề hà, dẫu bắt dân xông pha gian khổ, dân cũng liều chết hy sinh. Tượng quẻ, cứng trong mà mềm ngoài là cái đức của việc làm vui lòng muôn dân. Đó là cái đạo của quẻ Thuần Đoài.

Dự báo Hà Lạc, Mai hoa dịch số: Quẻ chỉ thời vận tốt, được mọi người yêu mến, nhất là người khác giới. Cần chú ý đề phòng tửu sắc, ăn nói quá đà sinh hỏng việc. Có cơ hội thành đạt, đường công danh gặp nhiều thuận lợi, dễ thăng quan tiến chức. Tài lộc đồi dào. Thi cử dễ đỗ. Bệnh tật do ăn uống sinh ra, dễ nặng. Kiện tụng nên tránh vì không hợp với quẻ, nên hoà giải thì hơn. Hôn nhân thuận lợi, tìm được vợ hiền. Gia đình vui vẻ.

Những tuổi nạp Giáp: Đinh: Tị, Mão, Sửu, Hợi, Dậu, Mùi.

Lại sinh vào tháng 10 là đắc cách, dễ thành đạt đường công danh, tài lộc nhiều. Có nhiều cơ may.

Để biết số điện thoại của bạn gieo được quẻ nào, có hợp tuổi, hợp phong thủy với bạn hay không? hãy kiểm tra ngay với công cụ xem bói sim số 1 hiện nay được lập bởi chuyên gia phong thủy của chúng tôi ở bên dưới.

Xem bói sim
Số điện thoại
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ lục (hào 1) của quẻ Thuần Đoài

.     . .

.     . .

Sơ Cửu: Hòa Đoài. Cát.

Một niềm hòa duyệt, thời hay,

Tượng viết: Hòa Đoài chi cát. Hành vị nghi dã.

Hòa duyệt mà hay,

Là vì cư xử, chẳng ai nghi ngờ.

Luận giải ý nghĩa: Hào Sơ cửu ở dưới cùng quẻ Đoài, Dương cương mà lại không ứng với Cửu tứ. Thế nghĩa là Sơ Cửu biết hạ mình, sống hòa thuận với mọi người, làm đẹp lòng mọi người, mà chẳng thiên vị ai, vì thế nên tốt.

Tượng truyện bình thêm rằng: Cái hay của Hào Sơ Cửu chính là biết tùy thời thuận xử, chưa làm điều gì sai trái, thất thố.

Suy ngẫm: Hào Sơ Cửu: dương cương đắc chính, lại ở địa vị dưới, biết phận mình, không dám khoe tài, nên hòa duyệt được với người trên nên được cát.

Dự báo Hào 1 quẻ Thuần Đoài: Hào tốt, mang tính hoà thuận, đoàn kết, vừa lòng mọi người. Mệnh hợp là người hiểu biết, có danh vọng và phúc lộc dồi dào.

Mệnh không hợp cũng là người có danh vọng và tài sản, có cuộc sống an vui.

3. Luận giải ý nghĩa lời hào cửu nhị (hào 2) của quẻ Thuần Đoài

.     . . .

.     . .

Cửu nhị: Phu Đoài. Cát. Hối vong.

Sắt son một dạ, chẳng rời,

Hòa mà chẳng để cho người cuốn lôi,

Thế mới hay, thế mới tài.

Thế thời hết chuyện ỉ ôi, phàn nàn.

Tượng viết: Phu Đoài chi cát. Tín chí dã.

Chính trung, hòa duyệt mà hay,

Là vì son sắt, dẫu lay chẳng rời.

Luận giải ý nghĩa: Cửu nhị dương cương, lại đắc trung, nên nói rằng: Dùng sự khảng khái mà được lòng người, vì thế nên hay, nên tốt, không có điều gì đáng phàn nàn. Tượng truyện bình thêm rằng: cửu nhị được lòng người mà vẫn hay, chính là vì có một niềm tin vững mạnh.

Suy ngẫm: Hào Cửu Nhị: dương cương đắc trung, ở dưới Lục Tam nhưng tự trọng, hòa với Tam mà vẫn chính đính, nên được cát.

Dự báo Hào 2 quẻ Thuần Đoài: Hào tốt cho mọi việc. Có tính đoàn kết, hạnh phúc yên vui. Thành công trong công việc. Dễ thăng tiến. Kinh doanh phát đạt. Gia đình hạnh phúc.

Mệnh hợp là người có danh vọng, có công lớn.

Mệnh không hợp cũng là người kết giao rộng rãi, có cuộc sống vui.

4. Luận bàn ý nghĩa lời hào lục tam (hào 3) của quẻ Thuần Đoài

六三 .      . .

.     . .

Lục tam: Lai Đoài. Hung.

Vui đâu, cũng vội sà vào,

Thế thời là xấu, phải nào hay đâu.

Luận giải ý nghĩa: Lai Đoài chi hung. Vị bất đáng dã.

Thấy vui sà tới, hay chi,

Là vì chẳng được xứng vì, xứng ngôi.

Dịch nghĩa: Lai Đoài là một kẻ chuyên chú đi tìm thú vui, lấy hưởng thụ làm lẽ sống, chạy theo những thú vui bên ngoài, thấy đâu vui là sà đến. Như vậy làm sao mà hay được. 

Tượng truyện cho rằng cái dở của Lục tam, chính là tại vì không êm ngôi, xứng vị. Lấy tính cách Âm nhu, mà cầu duyệt bá vơ. Thấy người sang, bắt quàng làm họ, rồi bợ đỡ, nịnh hót. Như vậy đâu có hay chi.

Suy ngẫm: Hào Lục Tam: âm nhu, bất trung bất chính, lại ở giữa bốn dương, ví như gái bất chính ve vãn với nhiều trai nên Hung.

Dự báo Hào 3 quẻ Thuần Đoài: Hào xấu, mang tính xu nịnh để vừa lòng người khác, không ai ưa, dễ thất bại trong công việc.

Mệnh hợp là người thích giao thiệp, nhưng giao hoạt, không làm nên việc lớn.

Mệnh không hợp là kẻ xu nịnh, a dua, bợ đỡ, bị người đời khinh ghét.

5. Bật mí ý nghĩa lời hào cửu tứ (hào 4) của quẻ Thuần Đoài

.     . . .

.     . .

Cửu tứ: Thương Đoài vị ninh. Giới tật hữu hỉ.

Băn khoăn, lưỡng lự, chưa yên,

Bên tà, bên chính, vui bên phía nào?

Rạch ròi, rất khoái phân mao,

Bỏ tà, theo chính, thế nào cũng vui.

Tượng viết: Cửu tứ chi hỉ. Hữu khánh dã.

Được như Cửu tứ mà vui.

Thế là phúc khánh cho đời, còn chi.

Luận giải ý nghĩa: Cửu tứ là Dương cương cư Âm vị, nên chưa phải là một người quân tử hoàn toàn, lại tiếp giáp với Cửu ngũ, tượng trưng cho một người công chính, cho những thú vui tinh thần cao thượng; và với Lục tam tượng trưng cho một kẻ Âm tà, cho những thú vui vật chất hư hèn. Thành thử Cửu tứ lưỡng lự, chưa biết chọn bên nào, vì thế cho nên lòng còn xao xuyến chưa yên. Nhưng rút cuộc, Cửu tứ đã có một thái độ rứt khoát. Đó là xa lánh tiểu nhân, khinh chê những thú vui hư hèn vì thế nên đáng mừng vậy.

Tượng truyện bình thêm rằng: Cửu tứ là một trọng thần, mà cư xử được như vậy, thật là phúc lớn, chẳng những cho Cửu tứ, mà còn cho quốc gia nữa vậy 

Suy ngẫm: Hào Cửu Tứ: dương cương bất trung bất chính, ở giữa Lục Tam (tượng cho tiểu nhân hoặc tính xấu) và Cửu Ngũ (tượng cho quân tử hoặc nết hay), không biết lựa chọn đường nào. Chọn phe tiểu nhân đắc chí hay phe quân tử gian nan? Chọn những vui chơi trác táng hay giữ vững đạo tâm? Nếu Tứ biết chọn đường hay thì sẽ được vui mừng thực sự. Ví dụ Đường Minh Hoàng đều là những bậc anh hùng, nhưng vì quá say đắm nữ sắc nên làm hỏng việc nước. Trái lại Tề Hoàn công cũng ham mê nữ sắc nhưng biết nghe lời hiền thần Quản Trọng nên vẫn giữ được ngôi đế vương.

Dự báo Hào 4 quẻ Thuần Đoài: hào tốt, vì hào này là “Dương cương khắc chính”, từ bỏ kẻ tiểu nhân ở ngôi cao là hào lục tam. Dễ lập công nhưng phải lao tâm khổ tứ. Dễ thăng tiến. Kinh doanh có lợi tuy vất vả.

Mệnh hợp là người biết bỏ tà theo chính, giữ được phúc lộc.

Mệnh không hợp là người ba phải, luôn luôn phải lo nghĩ, nhưng cũng được yên vui.

Đừng quên trải nghiệm 1 lần phần mềm luận giải vận mệnh trọn đời chính xác nhất hiện nay của chúng tôi ở bên dưới.

Xem bói vận mệnh trọn đời
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào cửu ngũ (hào 5) của quẻ Thuần Đoài

.     . .

.     . .

Cửu ngũ: Phu vu bác. Hữu lệ.

Nếu tin kẻ chực hại mình,

Thế thời nguy hiểm, chênh vênh quá chừng.

Tượng viết: Phu vu bác. Vị chính đáng dã.

Nếu tin vào kẻ hại mình,

Thế thì nguy hiểm, chênh vênh quá chừng.

Đã ngôi chính đáng cửu trùng.

Càng nên cẩn mật, đề phòng mới nên.

Luận giải ý nghĩa: Cửu ngũ tuy là một ngôi vị quân vương, Dương cương đắc trung, đắc chính, nhưng nếu tin dùng kẻ tiểu nhân, ngoài mặt thì xu phụ mình, còn trong lòng thì muốn hãm hại mình, như vậy rất nguy hiểm.

Tượng truyện bình thêm rằng: dầu địa vị Cửu ngũ có chính đáng chăng nữa, nhưng vẫn phải đề phòng bọn tiểu nhân.

Suy ngẫm: Hào Cửu Ngũ: dương cương trung chính, vốn là bậc quân tử. Nhưng gần Thượng Lục là kẻ tiểu nhân, ở thời Đoài có thể bị Thượng rủ rê chơi bời mà đánh mất nết hay của mình. Ví dụ Hậu chủ bị Hoàng Hạo rủ rê, trở thành hôn quân.

Dự báo Hào 5 quẻ Thuần Đoài: Hào xấu, hào của những người hay tin nhảm làm giảm lòng trung tín của chính mình, quan chức bị dèm pha, sĩ tử bị chê trách, hỏng thi, người thường buôn bán bị lừa, bị trộm cướp do cả tin.

Mệnh hợp là người có quyền chức mà dùng người không đúng, để mang tiếng, tuy không hại gì đến phúc lộc.

Mệnh không hợp là kẻ không phân biệt chính tà, đặt lòng tin không đúng chỗ, dễ chuốc tai vạ vào thân.

Nếu bạn quan tâm đến phong thủy thì đừng bỏ qua 1 lần trải nghiệm phần mềm tìm dụng thần theo bát tự của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm dụng thần chính xác từ đó chọn ngũ hành phù hợp để bổ cứu, cải vận

Phần mềm tìm dụng thần theo bát tự
Họ tên
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

7. Giải nghĩa lời hào thượng lục (hào 6) của quẻ Thuần Đoài

.     .

.     . .

Thượng Lục: Dẫn Đoài.

Đã vui, còn muốn kéo dài,

Tượng viết: Thượng Lục dẫn Đoài. Vị quang dã.

Thượng muốn vui hoài,

Thế là chưa phải là người quang minh.

Luận giải ý nghĩa: Thượng Lục chính là một người chỉ còn biết có hoan lạc, hưởng thụ, ngoài ra họ không còn có chí hướng, mục tiêu gì khác nữa. Hành xử như vậy, làm sao gọi là quang minh được?

Suy ngẫm: Hào Thượng Lục: duyệt đã cùng cực rồi còn kéo dài ra, rõ là kẻ tiểu nhân vô sỉ, cố duyệt lòng người bằng những phương cách ti tiện. Ví dụ một số quan lại dưới thời Pháp thuộc, ti tiện đến nỗi dâng vợ đẹp cho công sứ hay thống sứ.

Dự báo Hào 6 quẻ Thuần Đoài: Hào tốt, hào này là “âm nhu” ở ngôi cao nhất, thế sáp biên, nên chuyên làm vui lòng mọi người. Quan chức dễ thăng lên bậc cao sang, sĩ tử được đề cử, thăng tiến, người thường cũng có cuộc sống yên vui, hoà thuận vơi mọi người.

Mệnh hợp là người sống hoà hợp, yên vui, phúc lộc dồi dào.

Mệnh không hợp là kẻ xu nịnh, không làm nên công trạng gì hoặc là người bị tật ở mắt.

Để xem luận giải ý nghĩa các quẻ dịch khác vui lòng chọn tên quẻ ở bên dưới rồi kích vào Luận giải.

Luận giải 64 quẻ kinh dịch
Quẻ chủ
Hào động

Tác giả bài viết: Thầy Uri – Chuyên gia dịch học của xemvm.com

Nguồn tin: Tổng hợp từ sách, báo về Quẻ Thuần Đoài

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích hãy ấn nút chia sẻ (share) bên dưới để ủng hộ chúng tôi và chia sẻ kiến thức hay cho bạn bè của bạn. Đừng quên truy cập fanpage Xemvm.com” để cập nhật các bài viết và các chương trình khuyến mãi mới nhất. Cám ơn bạn rất nhiều!
Phần mềm xem bói dãy số bất kỳ của số tài khoản ngân hàng, số CCCD, số CMT, số thẻ ATM, số sổ bảo hiểm xã hội… Chỉ cần nhập vào một dãy số và bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) của bạn rồi kích vào “Luận giải”, hệ thống sẽ luận giải phân tích cát hung dãy số theo âm dương, ngũ hành, thiên thời (vận khí), phối quẻ theo mai hoa dịch số để tính ra quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến, hào động, tính tổng nút dãy số, tính hung cát 4 số cuối theo 81 linh số… Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem bói dãy số khác.
Xem bói dãy số
Dãy số
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc ý kiến góp ý để bài viết này… hoàn thiện hơn vui lòng để lại một bình luận bên dưới để chúng ta có thể thảo luận thêm!

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự
Hỗ trợ khách hàng
NV1: 0926.138.186 (Zalo)
NV2: 0926.138.186
Khiếu nại: 0926.138.186
Sim phong thủy điểm cao
Sim giảm giá
Thống kê
 • Đang truy cập632
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm628
 • Hôm nay63,163
 • Tháng hiện tại211,976
 • Tổng lượt truy cập59,254,568
Sim đẹp phong thủy

xemVM Copyright © 2019-2023
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây