Lịch vạn niên - Chọn giờ tốt ngày đẹp
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Gieo được quẻ Thuần Tốn là cát hay hung - Giải nghĩa lời hào và lời quẻ

Thứ hai - 04/01/2021 21:07
Bài viết này sẽ luận giải ý nghĩa lời hào và lời quẻ Thuần Tốn một cách dễ hiểu nhất để độc giả có thể áp dụng vào chiêm đoán cát hung trong xem bói dịch theo quẻ mai hoa, bát tự hà lạc, lục hào… Tốn có nghĩa là thấm vào, khiêm tốn, thuận theo...nên là quẻ tốt

Bài viết “Gieo được quẻ Thuần Tốn là cát hay hung - Giải nghĩa lời hào và lời quẻ” gồm các phần chính sau đây:

 1. Giải mã ý nghĩa lời quẻ Thuần Tốn
 2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ lục (hào 1) của quẻ Thuần Tốn
 3. Luận giải ý nghĩa lời hào cửu nhị (hào 2) của quẻ Thuần Tốn
 4. Luận bàn ý nghĩa lời hào cửu tam (hào 3) của quẻ Thuần Tốn
 5. Bật mí ý nghĩa lời hào lục tứ (hào 4) của quẻ Thuần Tốn
 6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào cửu ngũ (hào 5) của quẻ Thuần Tốn
 7. Giải nghĩa lời hào thượng cửu (hào 6) của quẻ Thuần Tốn
Ý nghĩa lời hào và lời quẻ Thuần Tốn Quẻ 57
Ý nghĩa lời hào và lời quẻ Thuần Tốn   Quẻ 57

1. Giải mã ý nghĩa lời quẻ Thuần Tốn

Tổng quan về quẻ dịch số 57 trong 64 quẻ Kinh dịch – Quẻ Thuần Tốn là một trong 8 quẻ thuộc nhóm cung Tốn (Thuần Tốn, Phong Thiên Tiểu Súc, Phong Hỏa Gia Nhân, Phong Lôi Ích, Thiên Lôi Vô Vọng, Hỏa Lôi Phệ Hạp, Sơn Lôi Di, Sơn Phong Cổ) nên có các đặc trưng sau: có số cung Lạc Thư là 4, đại biểu phương Đông Nam, ngũ hành Mộc, thời gian ứng với giao thời của Xuân và Hạ. Có số 3 và 8 là 2 số “sinh thành” của Hành Mộc bản mệnh của Quẻ Tốn. Can tương ứng là Ất và Chi tương ứng là Thìn – Tỵ. Độc giả tìm hiểu sâu hơn ở bài viết “Tìm hiểu về tượng vạn vật nhóm quẻ Tốn và ý nghĩa trong dự đoán bói dịch”.

Quẻ Thuần Tốn có Hạ quái là: ☴ (巽 xun4) Tốn hay Gió (風). Thượng quái là: ☴ (巽 xun4) Tốn hay Gió (風) nên là quẻ “tỷ hòa”. Quẻ Tốn ở mỗi quái có hai hào Dương khiến một hào Âm dưới phải phục tùng theo. Tuy có phục tùng nhưng âm khí đang lên, thể hiện tiểu nhân lấy lòng được quân tử.

Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Tượng quẻ Thuần Tốn:

. . . .

Tùy phong. Tốn. Quân tử dĩ thân mệnh hành sự. → Gió  theo  nhau  là  Tốn. Quân  tử  theo  gương  đó, quảng bá mệnh lệnh bằng cách nhắc đi, nhắc lại để ghi tạc vào lòng dân, như vậy mới thực thi được chính sự.

Dịch nghĩa:

Tốn là gió thổi theo nhau,

Lệnh truyền thấm thía, cho sâu mới tình.

Rồi ra lại phải thi hành,

Thi hành chính sự, hoàn thành mới thôi.

Thoán từ quẻ Thuần Tốn:

. . . .

Tốn. Tiểu  hanh. Lợi hữu du vãng. Lợi kiến đại nhân. → Từ tốn mà hành sự, sẽ không thâu lượm được kết quả mạnh mẽ, nhãn tiền nhưng sẽ giúp ta thành công lâu dài. Nhất là khi sự từ tốn, mềm dẻo, lại được một người giỏi giang đem áp dụng. 

Dịch nghĩa:

Tốn là từ tốn nhẹ nhàng,

Nhỏ nhoi, nhưng vẫn có đàng hanh thông.

Làm gì cũng lợi, chẳng không,

Đại nhân gặp được, mới mong lợi nhiều.

Thoán truyện quẻ Thuần Tốn:

.   . . .  

              . . .

Dịch nghĩa:

Trên truyền mệnh lệnh, dưới theo,

Đinh ninh, trân trọng đâu người dễ đuổi,

Cương, nhưng theo đúng lẽ trời,

Nhu, nhưng biết thuận theo người đức cương.

Thế thời hanh vận, có đường,

Làm gì, âu cũng có phương thành toàn.

Đại nhân gặp  được mới ngoan,

Đại  nhân gặp được, mới mang  lợi nhiều.

Suy ngẫm: Tốn là Gió, là Lọt vào, là Từ tốn. Nho giáo xưa sánh ảnh hưởng người quân tử, như là Gió, còn tiểu nhân như là Cỏ. Gió thổi thì cỏ phải lướt theo chiều

Dự báo Hà Lạc, Mai hoa dịch số: Quẻ Tốn chỉ thời vận lợi cho việc nhỏ, việc lớn khỏ thành, lợi cho nữ giới bất lợi cho nam giới. Nói chung, không phải thời thuận lợi, có nhiều khó khăn, công danh sự nghiệp khó thành đạt, dễ bị mê hoặc bởi sự dụ dỗ, lời nói ngọt. Nếu có những người có quyền thế, có tiếng tăm và đạo đức làm chỗ dựa thì có thể thành đạt. Tài vận nhỏ, kinh doanh nhỏ thì có lợi. Tìm việc làm và thi cử khó khăn. Xuất hành bất lợi. Kiện tụng dây dưa, tốn kém, nên tránh thì hơn. Tình yêu và hôn nhân không thuật, khó gặp được người vừa ý. 

Để biết số điện thoại của bạn gieo được quẻ nào, có hợp tuổi, hợp phong thủy với bạn hay không? hãy kiểm tra ngay với công cụ xem bói sim số 1 hiện nay được lập bởi chuyên gia phong thủy của chúng tôi ở bên dưới.

Xem bói sim
Số điện thoại
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ lục (hào 1) của quẻ Thuần Tốn

.      退 . .

.      退 . . . .

Sơ Lục: Tiến thoái. Lợi vũ nhân chi trinh. → kẻ do dự, tiến lui đều không cương quyết. Phải chi một người vũ biền thay vì quá hăng hái, bốp chát, sống sượng, mà biết pha một chút ít từ tốn, thời hay biết mấy.

Tượng viết: Tiến thoái. Chí nghi dã. Lợi vũ nhân chi trinh. Chí trị dã.

→  Dùng dằng, chẳng biết tiến lui,

Là vì tâm trí pha phôi, nghi nan,

Võ biền cương trực, thời ngoan,

Là vì tâm trí vững vàng, bình an.

Dịch nghĩa:

Dùng dằng, chẳng biết tiến lui,

Võ biền, từ tốn vậy thời lại hay

Suy ngẫm: Viên Thiệu vì quá nhu nhược do dự, khi nghe mưu sĩ này, nghe mưu sĩ kia, nên tha Tào Tháo cuối cùng bị Tào Tháo đánh bại.

Dự báo Hào 1 quẻ Thuần Tốn: Hào tốt cho nhà binh, không tốt cho người thường. Quan chức thăng thoái bất thường, được mất bất định. Người thường dễ bị nghi ngờ, gièm pha, khi mất, khi được. 

Mệnh hợp: người có trí, biết tiến thoái, lập được công, tạo dựng được sự nghiệp, 

Mệnh không hợp: người tính tình do dự, thiếu quyết đoán, chỉ làm việc nhỏ, phúc lộc mỏng.

3. Luận giải ý nghĩa lời hào cửu nhị (hào 2) của quẻ Thuần Tốn

.        .   . . .

.            . .

Cửu nhị: Tốn tại sàng hạ. Dụng sử vu phân nhược. Cát. Vô cữu. → Từ tốn không phải là khúm núm. Sự khúm núm chỉ có thể chấp nhận được, là khi đem tâm thành van vái thần linh, hoặc dùng các thầy bùa, thầy cúng đông đảo để cầu phúc.

Tượng viết: Phân nhược chi cát. Đắc trung dã. → Cái hay ở đây là vì đã đem hết lòng thành khẩn để mà cảm động được thần linh.

Dịch nghĩa:

Tốn mà nép xuống dưới giường,

Dùng đồng, dùng cốt mấy phường lăng  nhăng.

Nếu vì cầu đảo thành tâm,

Thế thời cũng tốt, chẳng lầm lỗi chi

Suy ngẫm: hào Cửu nhị dương hào cư âm vị, là người cương nghị ôn hòa, ở vào thời Tốn phải chịu uốn mình nép dưới Cửu Tam, nhưng không phải là kẻ xiểm nịnh. Lấy đức trung cảm động lòng người nên được Cát. Ví dụ Quan Công bất đắc dĩ hàng Tào, nhưng vẫn nghĩ đến chủ cũ là Lưu Bị, nên Tào Tháo vẫn kính phục mà không nỡ hại.

Dự báo Hào 2 quẻ Thuần Tốn: Hào tốt, đối với những người nhu thuận, cúi mình cầu người. Hào này đắc trung nhưng không đắc chính (âm vị dương hào) nên phải ép mình nhu thuận. Quan chức làm những việc không liên quan đến chính trị, như nghiên cứu Sử, Lịch Toản. Sĩ tử thành danh. Người thường kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: người có tài đức mà nhu thuận, có địa vị cao, phúc lộc bền. 

Mệnh không hợp: tốt thì làm thầy thuốc. Hoặc làm các thầy tướng số, tăng ni.

4. Luận bàn ý nghĩa lời hào cửu tam (hào 3) của quẻ Thuần Tốn

.      . .

.      .

Cửu tam: Tần tốn. Lận. → Tần tốn là từ tốn nhiều lần, nhượng bộ nhiều lần, như vậy đáng xấu hổ.

Tượng viết: Tần tốn chi lận. Chí cùng dã. → Từ tốn đâu phải là không có lập trường. Cái dở của Hào này, chính là mới đầu thì ngông nghênh tự thị, sau vì thất bại liên miên, nên lại trở nên nhũn nhặn quá cỡ như vậy, chính là cùng đường chẳng biết xử trí ra sao

Dịch nghĩa:

Thuận tòng lia lịa, chẳng hay,

Chí cùng, mới đến nỗi này mà thôi.

Suy ngẫm: Hào cửu Tam trùng cương bất trung, không hợp với thời Tốn, tính kiêu ngạo miễn cưỡng làm ra Tốn, khiến thiên hạ khinh khi. Ví dụ Nguyễn Hữu Chỉnh bỏ Bắc Hà theo Tây Sơn, giả dạng trung thành với chủ mới, nhưng vẫn bị Tây Sơn nghi kỵ, cho là kẻ phản phúc nguy hiểm.

Dự báo Hào 3 quẻ Thuần Tốn: Hào xấu. Công chức dễ bị thành kiến, khiển trách, khó thăng tiến. Sĩ tử long đong, bị tổn hại thanh danh, khó thành đạt. Người thường cùng quẫn, làm điều xấu hổ. 

Mệnh hợp: người nhún mình quá mức, không hợp với vị trí, trở thành lố bịch, bị chê cười. Hoặc người thiếu sự nhún thuận, kiêu căng, xa rời quần chúng. Mệnh không hợp: kẻ ngỗ ngược hay gây sự, không biết nhún nhường, hoặc kẻ xu nịnh lộ liễu, mọi người không ưa.

5. Bật mí ý nghĩa lời hào lục tứ (hào 4) của quẻ Thuần Tốn

.    . .

  .    . .

Lục tứ: Hối vong. Điền hoạch tam phẩm. → khéo xử, biết đường từ tốn, nhún nhường cho phải phép, vì thế nên khỏi mọi điều hối hận, phàn nàn, chẳng những thế mà còn nên công, nên việc nữa, chẳng khác nào người đi săn mà được cả ba phần muông chim, thế tức là hay, là lợi nhiều.

Tượng viết: Điền hoạch tam phẩm hữu công dã. → Từ tốn phải phép như vậy mới nên công

Dịch nghĩa:

Việc gì mà phải phàn nàn,

Đi săn mà được, sẻ san ba phần.

Suy ngẫm: Hào Lục Tứ âm nhu đắc chính, trên toàn là hào dương, đáng lẽ phải có việc hối, nhưng ở vào thời Tốn âm nhu rất đắc địa, nên Tứ không bị nhị dương ở trên đàn áp mà còn được tin yêu. Ví dụ Nguyễn Khản, là bào huynh của Nguyễn Du, tính xuề xòa, chỉ thích chơi bời phong lưu, rất được lòng chúa Trịnh, làm đến Quốc Sư.

Dự báo Hào 4 quẻ Thuần Tốn: Hào tốt cho những người trông coi việc quân cơ, nghi lễ. Sĩ tử công thành, danh toại. Người thường kinh doanh đắc lợi. 

Mệnh hợp: người có tài đức, có công to nhưng vẫn giữ được tính khiêm nhường, phúc lộc cao dày. 

Mệnh không hợp: là người giàu sang, có nhiều điền sản.

Đừng quên trải nghiệm 1 lần phần mềm luận giải vận mệnh trọn đời chính xác nhất hiện nay của chúng tôi ở bên dưới. Phiên bản xem vận mệnh 2022 phân tích bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) theo lá số tử vi, lá số tứ trụ rồi giải đoán chi tiết vận mệnh theo tử vi khoa học, tứ trụ tử bình, luận đoán giàu nghèo theo phép cân xương đoán số, theo thập nhị trực, mệnh theo cửu tinh, theo sách số diễn cầm tam thế diễn nghĩa…nhằm giúp độc giả có cái tổng hợp, cho kết quả chính xác hơn… nên vinh dự được độc giả bình chọn là phần mềm xem vận mệnh trọn đời uy tín nhất hiện nay. Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem vận mệnh khác.

Xem bói vận mệnh trọn đời
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào cửu ngũ (hào 5) của quẻ Thuần Tốn

.     . . . .

                . . .

.     . .

Cửu ngũ: Trinh cát. Hối vong. Vô bất lợi. Vô sơ hữu chung.

Tiên canh tam nhật. Hậu canh tam nhật. Cát.

Tượng viết: Cửu ngũ chi cát. Vị chính trung dã. → mọi sự được hẳn hoi, là vì Cửu ngũ xử sự đàng hoàng, đứng đắn.

Dịch nghĩa:

Một lòng trung chính, mới hay

Phàn nàn, hối hận, từ nay chẳng còn.

Làm gì cũng được vuông tròn,

Rồi ra, lợi ích thành toàn, xong xuôi.

Không đầu, nhưng lại có đuôi,

Thủy thời vô thủy, chung thời hữu chung.

Lo lường, tính chuyện, tính công,

Ba ngày sau trước, mới mong tốt lành.

Suy ngẫm: Hào Cửu Ngũ ở vị chí tôn, đắc chính đắc trung. ở vào thời Tốn, vừa cương kiện vừa khiêm tốn, nên được Cát. Dù lúc đầu có điều hối, tất phải thận trọng trước và sau khi cải cách cho đến khi không còn điều gì để hối nữa. Ví dụ Quản Trọng cầm quyền trong nước Tề, đặt kế hoạch phú quốc cường binh cho thật chu đáo, rồi mới phát lệnh. Lệnh phát ra toàn dân đều theo hoặc nếu còn chỗ nào thiếu sót thì khiêm tốn nhận lỗi sửa sai.

Dự báo Hào 5 quẻ Thuần Tốn: Hào tốt về sau, hào này vừa đắc chính, vừa đắc trung. Hào muốn nói: Việc gì muốn thay đổi đều phải suy nghĩ kỹ trước sau mới tiến hành. Quan chức lập được công về sau. Kẻ sĩ thành đạt muộn, Người thường đạt phúc lợi về cuối. 

Mệnh hợp: người có trí, biết uốn nắn mọi việc cho hợp lẽ, lúc trẻ khó khăn, về sau thành đạt, lập được nhiều công, xây dựng được sự nghiệp.

Mệnh không hợp: người gặp việc gian nan lúc trẻ, về già được toại nguyện.

Nếu bạn quan tâm đến phong thủy thì đừng bỏ qua 1 lần trải nghiệm phần mềm tìm dụng thần theo bát tự của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm dụng thần chính xác từ đó chọn ngũ hành phù hợp để bổ cứu, cải vận

Phần mềm tìm dụng thần theo bát tự
Họ tên
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

7. Giải nghĩa lời hào thượng cửu (hào 6) của quẻ Thuần Tốn

.     .     . .

  .    . . .     .

Thượng Cửu: Tốn tại sàng hạ. Táng kỳ tư phủ. Trinh hung. → Từ tốn quá hóa hỏng. Phán đoán không còn được sáng suốt, rành rẽ, và sẽ mất cả của cải. Như vậy, dầu có chính trực cũng chẳng ra gì. 

Tượng viết: Tốn tại sàng hạ. Thượng cùng dã. Táng kỳ tư phủ. Chính hồ hung dã. → Từ tốn thái quá, đến nỗi mất cả sự nghiệp, thì chắc là hung rồi, còn gì nữa 

Dịch nghĩa:

Tốn mà nép xuống dưới giường,

Mất rìu, mất của mọi đường chẳng hay,

Thế mà chẳng đổi, chẳng thay.

Suy ngẫm: Hào Thượng Cửu ở cuối quẻ Tốn. Bản tính Thượng là dương cương, nhưng tốn thái quá thành kẻ siểm nịnh, tất hung. Ví dụ Thụ Điêu tự thiến để vào hầu hạ trong cung, Dịch Nha giết con làm thịt dâng vua nếm, đều là những kẻ tiểu nhân quá tự hạ, đáng khinh.

Dự báo Hào 6 quẻ Thuần Tốn: Hào xấu, vì quá nhu thuận không xứng với vị trí trở thành xấu. Quan chức bị tổn hại, truất giảng, kỷ luật. Kẻ sĩ long đong vì tính quá nhu nhược. Người thường bị hao tán tài sản. Số tốt có hậu sẽ được quý nhân giúp đỡ, đạt được phú quý về già. 

Mệnh hợp: kẻ có chức trọng quyền cao mà không biết cách xử sự, tự hạ mình quá mức để cố giữ địa vị, bị thiên hạ chê cười, lưu tiếng xấu cho hậu thế. 

Mệnh không hợp: kẻ bỉ lậu, luồn cúi, nhưng cũng không thoát khỏi số gian nan vất vả, tự gây tai vạ.

Để xem luận giải ý nghĩa các quẻ dịch khác vui lòng chọn tên quẻ ở bên dưới rồi kích vào Luận giải.

Luận giải 64 quẻ kinh dịch
Quẻ chủ
Hào động

Tác giả bài viết: Thầy Uri – Chuyên gia dịch học của xemvm.com

Nguồn tin: Tổng hợp từ sách, báo về Quẻ Thuần Tốn

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích hãy ấn nút chia sẻ (share) bên dưới để ủng hộ chúng tôi và chia sẻ kiến thức hay cho bạn bè của bạn. Đừng quên truy cập fanpage Xemvm.com” để cập nhật các bài viết và các chương trình khuyến mãi mới nhất. Cám ơn bạn rất nhiều!
Phần mềm xem bói dãy số bất kỳ của số tài khoản ngân hàng, số CCCD, số CMT, số thẻ ATM, số sổ bảo hiểm xã hội… Chỉ cần nhập vào một dãy số và bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) của bạn rồi kích vào “Luận giải”, hệ thống sẽ luận giải phân tích cát hung dãy số theo âm dương, ngũ hành, thiên thời (vận khí), phối quẻ theo mai hoa dịch số để tính ra quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến, hào động, tính tổng nút dãy số, tính hung cát 4 số cuối theo 81 linh số… Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem bói dãy số khác.
Xem bói dãy số
Dãy số
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc ý kiến góp ý để bài viết này… hoàn thiện hơn vui lòng để lại một bình luận bên dưới để chúng ta có thể thảo luận thêm!

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự
Hỗ trợ khách hàng
NV1: 0926.138.186 (Zalo)
NV2: 0926.138.186
Khiếu nại: 0926.138.186
Sim phong thủy điểm cao
Sim giảm giá
Thống kê
 • Đang truy cập343
 • Hôm nay38,300
 • Tháng hiện tại1,354,375
 • Tổng lượt truy cập64,822,177
Sim đẹp phong thủy

xemVM Copyright © 2019-2023
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây