Lịch vạn niên - Chọn giờ tốt ngày đẹp
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Giải nghĩa lời hào và lời quẻ Lôi Trạch Quy Muội trong xem bói dịch

Thứ ba - 05/01/2021 06:30
Bài viết này sẽ luận giải ý nghĩa lời hào và lời quẻ Lôi Trạch Quy Muội một cách dễ hiểu nhất để độc giả có thể áp dụng vào chiêm đoán cát hung trong xem bói dịch theo quẻ mai hoa, bát tự hà lạc, lục hào… Quy muội là làm điều gì chưa thật chính đáng, cứ làm thì xấu…nên là quẻ hung

Bài viết “Giải nghĩa lời hào và lời quẻ Lôi Trạch Quy Muội trong xem bói dịch” gồm các phần chính sau đây:

 1. Giải mã ý nghĩa lời quẻ Lôi Trạch Quy Muội
 2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ cửu (hào 1) của quẻ Lôi Trạch Quy Muội
 3. Luận giải ý nghĩa lời hào cửu nhị (hào 2) của quẻ Lôi Trạch Quy Muội
 4. Luận bàn ý nghĩa lời hào lục tam (hào 3) của quẻ Lôi Trạch Quy Muội
 5. Bật mí ý nghĩa lời hào cửu tứ (hào 4) của quẻ Lôi Trạch Quy Muội
 6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào lục ngũ (hào 5) của quẻ Lôi Trạch Quy Muội
 7. Giải nghĩa lời hào thượng lục (hào 6) của quẻ Lôi Trạch Quy Muội
Ý nghĩa lời hào và lời quẻ Lôi trạch Quy Muội
Ý nghĩa lời hào và lời quẻ Lôi trạch Quy Muội

1. Giải mã ý nghĩa lời quẻ Lôi Trạch Quy Muội

Tổng quan về quẻ dịch số 54 trong 64 quẻ Kinh dịch – Quẻ Lôi Trạch Quy Muội là một trong 8 quẻ thuộc nhóm cung Đoài (Thuần Đoài, Trạch Thủy Khốn, Trạch Địa Tụy, Trạch Sơn Hàm, Thủy Sơn Kiển, Địa Sơn Khiêm, Lôi Sơn Tiểu Quá, Lôi Trạch Quy Muội) nên có các đặc trưng sau: có số cung Lạc Thư là 7, đại biểu phương chính Tây, ngũ hành Kim, thời gian ứng với giao thời của Đông và Xuân. Có số 4 và 9 là 2 số “sinh thành” của Hành Kim bản mệnh của Quẻ Đoài. Can tương ứng là Canh và Chi tương ứng là Dậu. Độc giả tìm hiểu sâu hơn ở bài viết “Ý nghĩa tượng vạn vật của nhóm quẻ Đoài trong chiêm bói dịch”.

Quẻ Lôi trạch Quy Muội có Hạ quái là: ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤). Thượng quái là: ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷). Quẻ Quy Muội, trên là Chấn, là trưởng nam, dưới là Đoài, là thiếu nữ là chưa thật hợp lý. Trưởng nam phải lấy trưởng nữ mới đúng vị, lấy thiếu nữ là chỉ về làm nàng hầu hay vợ lẽ, như vậy mới thành xấu. Quy Muội vì thế còn có nghĩa là làm điều gì chưa thật chính đáng, cứ làm thì xấu, có khi phải hối hận.

Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Tượng quẻ Lôi Trạch Quy Muội:

. . . .

Trạch thượng hữu lôi. Quy muội. Quân tử dĩ vĩnh chung chi tệ

Quy muội sấm động mặt hồ,

Nhìn xa để biết hay ho, hư hèn.

Nhìn xa, trông rộng, mới nên.

Luận giải ý nghĩa: Trên đầm có sấm là quẻ Quy Muội. Người quân tử lấy đó mà nghĩ về cái lâu bền sau này. Biết trước điều tệ hại. Muốn biết một việc hay, dở, phải nhìn cho xa. Ví như thấy sự phối hợp bất chính, thì sẽ đoán được chung cuộc sẽ chẳng hay. Suy ra thì muôn sự đều như vậy. Hễ không đường hoàng, chính đáng, cuối cùng sẽ sinh tệ hại.

Thoán từ quẻ Lôi Trạch Quy Muội:

. . .

Quy muội. Chinh hung. Vô du lợi.

Quy muội, gái nhỏ vu quy,

Lạ lùng, bỡ ngỡ, làm gì cho đây.

Luận giải ý nghĩa: Quẻ Quy Muội, trên là Chấn, là trưởng nam, dưới là Đoài, là thiếu nữ. Như vậy về độ tuổi cũng chênh lệch, mà Đoài là duyệt, Chấn là động; lấy sự thỏa thích làm động cơ cho công việc làm, thì vợ chồng sẽ đi đến chỗ phóng túng dục tình, cho nên sẽ chẳng ra gì.

Thoán truyện quẻ Lôi Trạch Quy Muội:

. . . . . . . . . . . .

Cảm tình Quy Muội, gái trai

Âm Dương phối ngẫu, luật trời xưa nay,

Đất trời gàng quải, đó đây,

Thế thời vạn vật, biết ngày nào sinh.

Gái trai, Quy muội chi tình,

Ấy là đầu cuối, mối manh con người.

Vui nên hành động buông xuôi,

Thế nên, gái mới theo trai ra về,

Làm gì, cũng sẽ ê chề,

Là vì chẳng được xứng bề, xứng ngôi.

Trăm điều, chẳng tốt, chẳng xuôi.

Là vì Nhu lại cưỡi chòi lên Cương.

Luận giải ý nghĩa: Chuyện vợ chồng dĩ nhiên là quan trọng. Nhưng vợ chồng lấy nhau cốt để sinh con đẻ cái, là cho dòng họ trở nên hùng tráng, vững bền, lại cũng cùng nhau tế tự tổ tiên, chứ không phải là để phóng túng dục tình. Trong gia đình, muốn ấm êm, phải có tôn ti, trật tự thì mọi sự mới êm đẹp. Nếu mà vợ lấn át chồng, vợ lẽ đòi hơn vợ cả, thì chẳng làm gì nên chuyện. 

Dự báo Hà Lạc, Mai hoa dịch số: Quẻ chỉ thời vận xấu, mọi việc đều khó khăn, dễ bị tình cảm chi phối, dễ bị chuyện trai gái dẫn dắt vào đường cùng, ngõ cụt. Công danh sự nghiệp dang dở, tài vận không đến. Thi cử khó đạt, đi xa bất lợi, kiện tụng dễ bị thua thiệt. Hôn nhân dở dang, có khi không đúng vị. Cảnh vợ lẽ nàng hầu, bệnh tật khó chữa.

Những tuổi nạp Giáp: Đinh: Tị, Mão, Sửu.

Canh: Ngọ, Thân, Tuất.

Người gặp quẻ này, lại sinh vào tháng 7 là đắc cách, công danh sự nghiệp thuận lợi, dễ thành.

Để biết số điện thoại của bạn gieo được quẻ nào, có hợp tuổi, hợp phong thủy với bạn hay không? hãy kiểm tra ngay với công cụ xem bói sim số 1 hiện nay được lập bởi chuyên gia phong thủy của chúng tôi ở bên dưới.

Xem bói sim
Số điện thoại
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ cửu (hào 1) của quẻ Lôi Trạch Quy Muội

.     . . .

.     . . . . .

Sơ Cửu: Quy Muội dĩ đệ. Bả năng lý. Chinh cát.

Tượng viết: Quy muội dĩ đệ. Dĩ hằng dã. Bả năng lý. Cát. Tương thừa dã.

Phận em, phận lẽ vu quy,

Kiên trinh, hiền thục, vẹn bề trước sau.

Què mà đi được, chẳng sao.

Biết điều, biết xử, biết theo tốt lành.

Luận giải ý nghĩa: Sơ Cửu mô tả một người em cùng về nhà chồng với chị, để làm phận lẽ, nếu không dám tự chuyên, biết khuôn xử hợp ý người vợ cả, thì mọi sự đều hay, chẳng khác nào người thọt chân mà vẫn đi lại được. Xưa, thiên tử, chư hầu cưới vợ, thì lúc về nhà chồng, người vợ cả bao giờ cũng mang theo em, cháu về theo để làm hầu thiếp. Đó là cái vinh dự cho người em.

Tượng Truyện cho rằng: Về nhà chồng mà chị dẫn  em theo là chuyện thông thường, thông lệ. Người em mà biết thuận thảo với người chị, thì cũng hay

Suy ngẫm: Hào Sơ Cửu đắc chính, nhưng trên không ứng với ai, ví như người đàn bà giỏi phải lấy lẽ, tuy vậy vẫn có thể giúp vợ cả để làm lợi cho gia đình, hoặc như người chân thọt mà cố gắng đi, rồi cũng tới đích, được Cát.

Dự báo Hào 1 Quẻ Lôi Trạch Quy Muội: Hào bình; là người có địa vị thấp kém (như hào sơ), đức nhỏ, tài mọn, an phận thì hơn.

Mệnh hợp, là người tuy có đức (là Dương hào), nhưng không có viện (không có hào đối ứng) không người giúp đỡ, ví như người thọt chân, chỉ làm nên việc nhỏ.

Mệnh không hợp là người tật nguyền, phải an phận.

3. Luận giải ý nghĩa lời hào cửu nhị (hào 2) của quẻ Lôi Trạch Quy Muội

.      . .

.      . .

Cửu nhị: Diếu năng thị. Lợi u nhân chi trinh.

Chột mắt, mà vẫn trông nhìn.

Con người hiền đức, trinh bền, vẫn hay.

Tượng viết: Lợi u nhân chi trinh. Vị biến thường dã.

Con người trinh chính vẫn hay,

Đạo thường lẽ phải, chẳng hay, chẳng rời.

Luận giải ý nghĩa: Cửu nhị tượng trưng người vợ hiền. Lục ngũ tượng trưng người chồng dở. Vợ hay mà chồng dở, cũng khó dựng được nghiệp lớn, như người một mắt chỉ trông được gần, không tinh tường bằng người có đủ hai mắt. Gặp tình cảnh ấy, nếu biết im hơi lặng tiếng, một lòng chung thủy với chồng là hay nhất. Hào từ này cũng có thể giải thích là, người vợ cả hiền thục, nhưng không được chồng yêu, mà lại đi yêu người vợ lẽ kém tài, kém đức hơn mình. 

Tượng Truyện cho rằng: Những người đàn bà hiền thục, thời dầu gặp hoàn cảnh nào cũng không thay lòng, đổi dạ. Trinh liệt như vậy, nên mới đẹp đẽ. 

Suy ngẫm: Hào Cửu Nhị dương cương, đắc trung, nhưng ứng với Lục Ngũ là người âm nhu. Dụ cho con gái giỏi lấy phải chồng hèn, hoặc bề tôi giỏi phải thờ hôn quân. Tuy không thi thố được tài năng, không làm được việc gì to tát, nhưng bản thân trung chính cũng đáng quý trọng. Ví dụ Quân thờ vua Hán hèn yếu, sau phải đi cống Hồ, tuy số phận hẩm hiu nhưng cũng là một tài nữ nghĩa liệt.

Dự báo Hào 2 Quẻ Lôi Trạch Quy Muội: Hào xấu: hào 2 dương chỉ người con gái có đức, nhưng gặp hào đối ứng là “lục ngũ” tượng kẻ tiểu nhân ở ngôi cao, nên đành giữ tiết thì hơn. Quan chức khó thăng tiến, sĩ tử khó tiến thân, người thường ít cơ may phát đạt.

Hợp mệnh là người có tài đức nhưng không gặp được minh chủ, không có cơ hội tiến thân.

Không hợp mệnh là người không màng danh lợi, ẩn cư nơi thôn dã.

4. Luận bàn ý nghĩa lời hào lục tam (hào 3) của quẻ Lôi Trạch Quy Muội

.     . .

.     . .

Lục tam: Quy Muội dĩ tu. phản quy dĩ đệ.

Vu quy, có lúc nên chờ,

Không chờ, lấy lẽ mới ra thân hèn.

Tượng viết: Quy muội dĩ tu. Vị đáng dã.

Vu quy có lúc nên chờ,

Dở dang, nên hãy đắn đo chờ thời.

Luận giải ý nghĩa: Hào Lục tam, Âm nhu, bất trung, bất chính, không khéo xử, không biết chờ thời, nên không được làm vợ chính, mà phải cam phận làm vợ lẽ, nàng hầu.

Tượng truyện cho rằng tất cả những chuyện éo le, dang dở của Lục tam, đều là do sự cư xử không thích đáng mà ra.

Suy ngẫm: Hào Lục Tam bất trung bất chính, ví như người con gái hèn mọn kén chồng giỏi nhưng vô ích, chỉ chờ đợi suông, chỉ còn cách làm kẻ nô tì.

Dự báo Hào 3 Quẻ Lôi Trạch Quy Muội: Hào xấu không người phù trợ. Quan chức dễ bị truất giáng, kỷ luật. Sĩ tử gian nan, không thành đạt, người thường kinh doanh thất thoát.

Mệnh hợp là người chỉ làm nên những việc nhỏ.

Mệnh không hợp là người tầm thường, phận kém.

5. Bật mí ý nghĩa lời hào cửu tứ (hào 4) của quẻ Lôi Trạch Quy Muội

.     . .

.     . .

Cửu tứ: Quy muội khiên kỳ. Trì quy hữu thì.

Vu quy, phải hoãn, phải chờ,

Từ từ, cho hợp thời cơ mới là.

Tượng viết: Khiên kỳ chi chí. Hữu đãi nhi hành dã.

Có gan, khoan dãn đợi chờ,

Đợi chờ, cho gặp thời cơ mới làm.

Luận giải ý nghĩa: Cửu tứ là người con gái hiền đức, biết tự trọng, nhưng vì không có chính ứng, nên chậm về nhà chồng. Nhưng nếu mình biết chờ đợi, rồi ra cũng lấy được chồng hay, chậm về nhà chồng, nhưng rồi cũng về nhà chồng.

Tượng Truyện cho rằng: Cửu tứ chậm đi lấy chồng, không phải vì ế chồng, mà là có ý kén chồng tốt mới chịu lấy.

Suy ngẫm: Hào Cửu Tứ dương hào cư âm vị, là người giỏi và hiền, nhưng không có ai chính ứng, nên tượng như người con gái quá thì mà chưa lấy chồng. Nhưng vì Cửu Tứ tài giỏi, rồi cũng sẽ có người rước mình vu quy. Ví dụ Đoàn Thị Điểm muộn chồng, sau cũng lấy được tiến sĩ Nguyễn Kiều.

Dự báo Hào 4 Quẻ Lôi Trạch Quy Muội: Hào xấu, thời cơ chưa đến, phải chờ thời.

Mệnh hợp là người kiên trì, biết dữ đạo chờ thời, thành đạt muộn.

Mệnh không hợp cũng bị vất vả long đong, về già mới khá.

Đừng quên trải nghiệm 1 lần phần mềm luận giải vận mệnh trọn đời chính xác nhất hiện nay của chúng tôi ở bên dưới. Phiên bản xem vận mệnh 2022 phân tích bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) theo lá số tử vi, lá số tứ trụ rồi giải đoán chi tiết vận mệnh theo tử vi khoa học, tứ trụ tử bình, luận đoán giàu nghèo theo phép cân xương đoán số, theo thập nhị trực, mệnh theo cửu tinh, theo sách số diễn cầm tam thế diễn nghĩa…nhằm giúp độc giả có cái tổng hợp, cho kết quả chính xác hơn… nên vinh dự được độc giả bình chọn là phần mềm xem vận mệnh trọn đời uy tín nhất hiện nay. Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem vận mệnh khác.

Xem bói vận mệnh trọn đời
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào lục ngũ (hào 5) của quẻ Lôi Trạch Quy Muội

.     . . . . .

.     . . . .

Lục ngũ: Đế Ất quy muội. Kỳ quân chi duệ. Bất như kỳ đệ chi duệ lương. Nguyệt cơ vọng. Cát.

Kìa vua Đế Ất gả em,

Nàng dâu, tay áo trông xem kém người,

Kém người lẽ mọn, tôi đòi.

Tôi đòi, lẽ mọn, trông ngoài sang hơn.

Vầng trăng xấp xỉ chưa tròn,

Vừa cao, vừa quí, vừa ngoan, vừa lành.

Tượng viết: Đế Ất quy muội. Bất như kỳ đệ chi duệ lương dã. Kỳ vị tại trung. Dĩ quí hành dã.

Đế Ất gả em,

Xuềnh xoàng áo xống, trông xem kém người.

Kém người phù tá, tôi đòi,

Xuềnh xoàng, dản dị, thế thời mới hay.

Vị cao, mà đức lại dày,

Trinh trung, nhu thuận ra người cao sang.

Luận giải ý nghĩa: Lục ngũ bàn về chuyện vua Đế Ất gả em gái là Thái Tự cho vua Văn Vương. Theo Trình Tử thì vua Đế Ất đã ra sắc chỉ quy định rằng công chúa mà lấy chồng, cũng phải vâng phục quyền chồng. Nàng dâu ở đây rất đức hạnh, không ưa trang điểm, nên phục sức có vẻ thua sút các nàng đi theo phù dâu. Nàng lại khiêm cung, không dám lấn át chồng. Như vậy mới là ngoan.

Tượng Truyện khen nàng dâu nhã nhặn, không ưa phục sức lộng lẫy, và cho rằng sở dĩ được vậy là vì địa vị đã cao, xử sự lại đúng mức, hành vi lại thanh quí.

Suy ngẫm: Hào Lục Ngũ âm nhu đắc trung, ở vị chí tôn mà khiêm cung, tượng như em gái vua Đế ất lấy chồng bình dân mà không kiêu sa. Ví dụ như Mạc Đĩnh Chi đỗ tới trạng nguyên, làm đại thần, mà cách ăn mặc ở rất cần kiệm.

Dự báo Hào 5 Quẻ Lôi Trạch Quy Muội: Hào tốt, như người phụ nữ có đức, không chuộng hình thức bên ngoài.

Hợp mệnh là người có đức khoan dung, độ lượng, phúc lộc cao đầy.

Không hợp mệnh là người không tham lam, sang hèn đều coi trọng.

Nếu bạn quan tâm đến phong thủy thì đừng bỏ qua 1 lần trải nghiệm phần mềm tìm dụng thần theo bát tự của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm dụng thần chính xác từ đó chọn ngũ hành phù hợp để bổ cứu, cải vận

Phần mềm tìm dụng thần theo bát tự
Họ tên
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

7. Giải nghĩa lời hào thượng lục (hào 6) của quẻ Lôi Trạch Quy Muội

.      . . .

.      . .

Thượng Lục: Nữ thừa khuông vô thực. Sĩ khuê dương vô huyết. Vô du lợi.

Gái bưng một cái giỏ không,

Giai đem dê giết, máu hồng chẳng rơi.

Việc gì, cũng chẳng có lơi,

Việc gì cũng sẽ lôi thôi, chẳng toàn.

Tượng viết: Thượng Lục vô thực. Thừa hư khuông dã.

Thượng Lục rỗng lòng,

Thế là bưng cái giỏ không có đồ. 

Luận giải ý nghĩa: Xưa người vợ hiền, phải cộng tác với chồng để đồng tế lễ tiên tổ là chuyện hết sức hệ trọng. Hào Thượng Lục đây đề cập đến trường hợp cả hai vợ chồng đều lỗi bổn phận trong khi tế lễ. Vợ thì dâng giỏ không chồng thì chọc tiết dê không ra máu. Như vậy là cặp vợ chồng hỏng, không ăn đời, ở kiếp với nhau được.

Suy ngẫm: Hào Thượng Lục ở cuối quẻ Quy Muội, tượng như người con gái vì cẩu hợp đi làm vợ người ta. Không ra gì, chỉ có hư danh, không có tình nghĩa thực sự.

Dự báo Hào 6 Quẻ Lôi Trạch Quy Muội: Hào xấu, chỉ hư vị, hư danh, như hào 6 âm là kẻ vô tài lại ở ngôi cao, không có hào đối ứng, không lộc, chẳng khác gì cô gái xách giỏ không, con trai cắt tiết dê mà không có máu, lấy gì cúng tế?

Mệnh hợp là người có tài mà không được dùng, có vợ mà không con

Mệnh không hợp là kẻ bất tài lại chuộng hư danh, suốt đời vất vả, không thành đạt gì.

Để xem luận giải ý nghĩa các quẻ dịch khác vui lòng chọn tên quẻ ở bên dưới rồi kích vào Luận giải.

Luận giải 64 quẻ kinh dịch
Quẻ chủ
Hào động

Tác giả bài viết: Thầy Uri – Chuyên gia dịch học của xemvm.com

Nguồn tin: Tổng hợp từ sách, báo về Quẻ Lôi trạch Quy Muội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích hãy ấn nút chia sẻ (share) bên dưới để ủng hộ chúng tôi và chia sẻ kiến thức hay cho bạn bè của bạn. Đừng quên truy cập fanpage Xemvm.com” để cập nhật các bài viết và các chương trình khuyến mãi mới nhất. Cám ơn bạn rất nhiều!
Phần mềm xem bói dãy số bất kỳ của số tài khoản ngân hàng, số CCCD, số CMT, số thẻ ATM, số sổ bảo hiểm xã hội… Chỉ cần nhập vào một dãy số và bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) của bạn rồi kích vào “Luận giải”, hệ thống sẽ luận giải phân tích cát hung dãy số theo âm dương, ngũ hành, thiên thời (vận khí), phối quẻ theo mai hoa dịch số để tính ra quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến, hào động, tính tổng nút dãy số, tính hung cát 4 số cuối theo 81 linh số… Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem bói dãy số khác.
Xem bói dãy số
Dãy số
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc ý kiến góp ý để bài viết này… hoàn thiện hơn vui lòng để lại một bình luận bên dưới để chúng ta có thể thảo luận thêm!

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự
Hỗ trợ khách hàng
NV1: 0926.138.186 (Zalo)
NV2: 0926.138.186
Khiếu nại: 0926.138.186
Sim phong thủy điểm cao
Sim giảm giá
Thống kê
 • Đang truy cập544
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm543
 • Hôm nay54,924
 • Tháng hiện tại203,737
 • Tổng lượt truy cập59,246,329
Sim đẹp phong thủy

xemVM Copyright © 2019-2023
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây