Lịch vạn niên - Chọn giờ tốt ngày đẹp
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Gieo được quẻ Trạch Thủy Khốn là cát hay hung - Giải nghĩa lời hào và lời quẻ số 47

Thứ tư - 06/01/2021 10:37
Bài viết này sẽ luận giải ý nghĩa lời hào và lời quẻ Trạch Thủy Khốn một cách dễ hiểu nhất để độc giả có thể áp dụng vào chiêm đoán cát hung trong xem bói dịch theo quẻ mai hoa, bát tự hà lạc, lục hào… Khốn có nghĩa là khốn đốn, nguy nan…nên là quẻ đại hung

Bài viết “Gieo được quẻ Trạch Thủy Khốn là cát hay hung - Giải nghĩa lời hào và lời quẻ số 47” gồm các phần chính sau đây:

 1. Giải mã ý nghĩa lời quẻ Trạch Thủy Khốn
 2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ lục (hào 1) của quẻ Trạch Thủy Khốn
 3. Luận giải ý nghĩa lời hào cửu nhị (hào 2) của quẻ Trạch Thủy Khốn
 4. Luận bàn ý nghĩa lời hào lục tam (hào 3) của quẻ Trạch Thủy Khốn
 5. Bật mí ý nghĩa lời hào cửu tứ (hào 4) của quẻ Trạch Thủy Khốn
 6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào cửu ngũ (hào 5) của quẻ Trạch Thủy Khốn
 7. Giải nghĩa lời hào thượng lục (hào 6) của quẻ Trạch Thủy Khốn
Ý nghĩa lời hào và lời quẻ Trạch Thủy Khốn - Quẻ 47
Ý nghĩa lời hào và lời quẻ Trạch Thủy Khốn - Quẻ 47

1. Giải mã ý nghĩa lời quẻ Trạch Thủy Khốn

Tổng quan về quẻ dịch số 47 trong 64 quẻ Kinh dịch – Quẻ Trạch Thủy Khốn là một trong 8 quẻ thuộc nhóm cung Đoài (Thuần Đoài, Trạch Thủy Khốn, Trạch Địa Tụy, Trạch Sơn Hàm, Thủy Sơn Kiển, Địa Sơn Khiêm, Lôi Sơn Tiểu Quá, Lôi Trạch Quy Muội) nên có các đặc trưng sau: có số cung Lạc Thư là 7, đại biểu phương chính Tây, ngũ hành Kim, thời gian ứng với giao thời của Đông và Xuân. Có số 4 và 9 là 2 số “sinh thành” của Hành Kim bản mệnh của Quẻ Đoài. Can tương ứng là Canh và Chi tương ứng là Dậu. Độc giả tìm hiểu sâu hơn ở bài viết “Ý nghĩa tượng vạn vật của nhóm quẻ Đoài trong chiêm bói dịch”.

Quẻ Trạch Thủy Khốn có Hạ quái (Nội quái) là: ☵ ( kan3) Khảm hay Nước (). Thượng quái (Ngoại quái) là: ☱ ( dui4) Đoài hay Đầm () nên là quẻ “tương sinh”. Nước ở trên đầm là đầm có nước, ở đây nước lại ở dưới đầm, có nghĩa là đầm cạn nước, như thế là gian nan vì thiếu nước.

Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Tượng quẻ Trạch Thủy Khốn:

. . . .

Trạch vô thủy. Khốn. Quân tử dĩ trí mệnh toại chí.

Khốn là nước rút khỏi đầm,

Khốn cùng, quân tử xả thân vẹn nghì.

Luận giải ý nghĩa: Hồ mà không có nước, thì cá lấy đâu mà sống, người lấy nước đâu mà dùng nên ắt khốn. Người quân tử suy ra rằng, lúc cùng khốn phải biết coi thường sinh mạng, để bảo tồn đạo nghĩa. Gặp nguy mà biết đó là Mệnh Trời, thì sẽ bình tĩnh tự thủ, không đến nỗi xao xuyến tâm thần, còn không thời sẽ mất tinh thần, và sẽ mắc kẹt trong tai ách.

Thoán từ quẻ Trạch Thủy Khốn:

. . . . . .

Khốn. Hanh. Trinh. Đại nhân cát. Vô cữu. Hữu ngôn bất tín.

Khốn cùng, nhưng vẫn hanh thông,

Trung trinh, quân tử khốn cùng vẫn hay.

Khốn cùng, mà vẫn thẳng ngay,

Tuyệt nhiên không có đơn sai, lỗi lầm.

Gặp thời điên đảo phong trần.

Hãy nên kín miệng, nói năng ích gì.

Luận giải ý nghĩa: Khốn là khốn đốn. Khốn đốn trước mắt phàm phu, thời là cùng cực nhưng trước mắt Thánh hiền, thì khốn vẫn mang lại sự hanh thông. Thật vậy, thân tuy khốn, nhưng phẩm giá vẫn vẹn toàn. Đạo vẫn cao, đức vẫn trọng, vẫn để được tiếng thơm muôn đời. Lúc cùng khốn, lúc thất thế, mình có nói gì cũng chẳng ai tin mình. Như vậy, thà kín tiếng, ít lời thì hơn. 

Thoán truyện quẻ Trạch Thủy Khốn:

. . . . . .   . . .

Khốn là cứng bị mềm che,

Tuy trong gian hiểm, thỏa thuê khác nào.

Khốn cùng, mà vẫn thanh tao,

Trừ phi quân tử, nhẽ nào hanh thông.

Khốn cùng, mà vẫn trinh trung,

Phải là quân tử, mới mong tốt lành.

Gặp thời cùng khốn, điêu linh,

Sắt son, trung chính, thế tình mấy ai?

Chẳng nên cả tiếng, lắm lời,

Bạ mồm, có thể họa tai khôn cùng.  

Luận giải ý nghĩa: Toàn bộ quẻ đều chỉ các mức độ khác nhau của sự khốn quẫn, tình trạng khốn quẫn của người quân tử bị những kẻ tiểu nhân che lấp, áp chế, hành hạ. Trong tình thế đó thì sự nhẫn nhục để giữ lòng ngay thẳng và cái chí thâm sâu của mình là quan trọng, không thể quá cương mà phải lấy sự làm đẹp lòng của quẻ Đoài ngoại kết hợp với đức nhu thuận của quẻ Khảm nội mới là thượng sách. 

Dự báo Hà Lạc, Mai hoa dịch số: Quẻ Khốn thì thời vận xấu, cái tiêu cực chiếm ưu thế, cái tích cực bị lấn át, thời đại mà những người lương thiện khó sống, người quân tử bị bao vây, vô hiệu hóa, công danh sự nghiệp khó thành, phải kiên nhẫn chờ thời, phải lấy sự nhẫn nhục bên ngoài để giữ cái chí bên trong. Kinh doanh thì tài vận không đến, nợ nần chồng chất, Công việc khó tìm, xuất hành bất lợi, kiện tụng thua thiệt, thi cử khó đỗ. Nếu không may bị bệnh thì dễ nặng lên, hao tiền tốn của. Tình yêu dễ bị lừa đảo, hôn nhân không thuận lợi. 

Những tuổi nạp Giáp: Mậu: Dần, Thìn, Ngọ 

Đinh: Hợi, Dậu, Mùi

Những người có quẻ này, sinh vào tháng năm là đạt cách công danh phú quý, sự nghiệp có nhiều cơ may thành công.

Để biết số điện thoại của bạn gieo được quẻ nào, có hợp tuổi, hợp phong thủy với bạn hay không? hãy kiểm tra ngay với công cụ xem bói sim số 1 hiện nay được lập bởi chuyên gia phong thủy của chúng tôi ở bên dưới.

Xem bói sim
Số điện thoại
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ lục (hào 1) của quẻ Trạch Thủy Khốn

.      株木 . 于幽 .   .

.      . .

Sơ Lục: Đồn khốn vu chu mộc. Nhập vu u cốc. Tam tuế bất địch.

Mông trần, gốc trụi ngồi nhầm,

Vào trong hang tối ba năm thấy gì?

Tượng viết: Nhập vu u cốc. U bất minh dã.

Hang tối đi vào,

Thế là dốt nát, chứ nào thông minh.

Luận giải ý nghĩa: Hào Sơ Lục tượng trưng một người mắc khốn, mới đầu không hiểu vì đâu mà có tai bay, vạ gió như vậy, thực là như ngồi phải chông, phải cọc như lạc vào hang sâu, đến 3 năm, mà cũng chẳng thấy được nẻo ra, chẳng thấy được người cứu. Tượng truyện bình thêm rằng: Nhiều khi mình mắc hoạ hoạn, chính là vì mình không sáng suốt.

Suy ngẫm: Hào Sơ Lục âm nhu, ở đáy quẻ Khốn, lại không được Cửu Tứ giúp đỡ vì Tứ bất trung bất chính. Nên sơ lục bị vướng mắc, không được ai cứu. Ví dụ Chiêm Vũ Hầu, thờ Trịnh Khải vô tài, nên bị kiêu binh loạn đao phân thây.

Dự báo Hào 1 Quẻ Trạch Thủy Khốn: Hào xấu: Hào sơ lục chỉ người lớp dưới cùng lâm vào vòng khốn quẫn, không có khả năng thoát nạn. Quan chức gặp tình thế khó khăn, nên rút lui là hơn. Kẻ sĩ không gặp thời, phải chờ thời cơ. Người thường có điều lo sợ hoặc có tang phục. 

Mệnh hợp cách: Người có trí ở ẩn, tuy không đắc dụng nhưng tránh được hiểm nguy, không bị nhục. 

Mệnh không hợp cách: kẻ thấp kém ngu muội, không biết thời thế, bị lâm vào vòng nguy hiểm, khốn quẫn.

3. Luận giải ý nghĩa lời hào cửu nhị (hào 2) của quẻ Trạch Thủy Khốn

.      . . . . .

.      .

Cửu nhị: Khốn vu tửu thực. Chu phất phương lai. Lợi dụng hưởng tự. Chinh hung. Vô cữu.

Ngoài tuy ăn uống, rượu chè,

Nhưng mà lòng vẫn ủ ê, buồn phiền.

Rồi ra vua sẽ lưu liên,

Rồi ra tất đỏ có phen gặp mình,

Lòng thành cảm động thần minh,

Nhưng đừng vội vã tiến hành việc chi.

Vội làm hung họa có khi,

Mình làm, mình chịu, kêu gì được ai.

Tượng viết: Khốn vu tửu thực. Trung hữu khánh dã.

Rượu chè, mà vẫn khốn nàn,

Một lòng trung liệt, chứa chan phước lành.

Luận giải ý nghĩa: Hào Cửu nhị tượng trưng là 1 bậc công thần, tuy bên ngoài vẫn sống trong nhung lụa, vẫn ăn sung, mặc sướng, nhưng không vì thế mà vui được, trái lại nhiều khi vẫn buồn khổ. Buồn khổ, có khi vì vận nước điêu linh, nhân dân đồ thán, có khi vì thù nhà chưa báo. Những người như vậy, rồi ra sẽ được quân vương chiếu cố. Trong khi chờ đợi, hãy tâm thành van vái thần minh. Nếu vội vàng hành động, sẽ mang họa và không đổ lỗi cho ai được.

Tượng Truyện bình thêm rằng: Cơm rượu ê hề, mà vẫn thấy lòng đau đớn, những người có lòng thành như vậy sẽ cảm động được đất trời, nên rồi ra cũng sẽ được phúc khánh.

Suy ngẫm: Hào Cửu Nhị dương cương đắc trung, là người tài đức. Ở thời Khốn tuy mình được giầu sang nhưng thấy thiên hạ khốn khổ cũng buồn lây. Bạo động thì hung, chờ thời thì cát. Ví dụ khi Pháp xâm lăng ta, Tuy Lý vương tọa thị thì giữ được giầu sang, còn Phan Đình Phùng khởi nghĩa thì khốn đốn, nhưng vẫn vui giữ được nghĩa lớn.

Dự báo Hào 2 Quẻ Trạch Thủy Khốn: Hào bình, vừa tốt vừa xấu. Có lợi cho những người làm lễ tân, trông coi nghi lễ. Sĩ tử có dịp may, được sử dụng. Người thường kinh doanh phát đạt. Số xấu có tang phục. 

Mệnh hợp cách: Người có địa vị, lâm vào khốn quẫn nhưng được người cứu giúp, nên không bị tai vạ gì. 

Mệnh không hợp cách: Kẻ hay rượu chè, ăn chơi, không làm nên công trạng gì, hoặc người làm nghề bói toán chuyên đoán may rủi.

4. Luận bàn ý nghĩa lời hào lục tam (hào 3) của quẻ Trạch Thủy Khốn

.      . . . . .

.      . . . . .

Lục tam: Khốn vu thạch. Cứ vu tật lê. Nhập vu kỳ cung. Bất kiến kỳ thê. Hung.

Những là vấp đá, chạm gai,

Khốn sao khốn khổ, tơi bời tấm thân.

Về nhà thời vợ biệt tăm,

Tứ bề quạnh quẽ, thập phần hung tai.

Tượng viết: Cứ vu tật lê. Thừa cương dã. Nhập vu kỳ cung. Bất kiến kỳ thê. Bất tường dã.

Dựa phải bụi gai,

Mình nhu, mà dám cưỡi chòi trên cương,

Về nhà vợ biệt hà phương,

Thế là gặp chuyện bất tường còn chi.

Luận giải ý nghĩa: Hào Lục tam tượng trưng một người Âm nhu chi tài, lại bất trung, bất chính. Gặp lúc cùng khốn, đã không có tài, mà lại làm liều, thì làm sao thoát nạn. Muốn tiến lên, thì Cửu tứ, Cửu ngũ như đá ngăn trước mặt. Muốn lùi, mà sau có Cửu nhị, như gai đâm sau lưng, lại trên không ứng với Thượng Lục, có khác nào người gặp nguy khốn đã tiến thoái, lưỡng nan; mà tìm về nhà thì vợ đã biệt tăm tích như vậy thì dĩ nhiên là hung hoạ rồi.

Tượng Truyện bình thêm rằng: Phàm Nhu mà cưỡi lên Cương, phàm những người bất tài, bất tướng mà trèo đèo, đòi ăn trên, ngồi chốc người anh tài, thế là dựa vào gai, đạp vào gai vậy. Thân đã bất an, mà còn đạp gai, đạp góc, thế là bất tường vậy, y như về nhà mà không thấy vợ.

Suy ngẫm: Hào Lục Tam âm nhu, lại bất trung bất chính, lại ở vị khảm chi cực. Tiến lên đụng phải Tứ như hòn đá, lùi xuống vấp phải Nhị như gai góc: hung. Ví dụ Nguyễn Văn Tường, bị thiên hạ khinh bỉ và Pháp cũng không dùng nên bị đem đi đầy.

Dự báo Hào 3 Quẻ Trạch Thủy Khốn: Hào xấu: Hào 3 âm, bất chính bất trung, tiến lên thì bị hào 4 dương cương như tảng đá án ngữ, lui xuống thì đụng hào 2 âm như bụi gai, trở về tìm hào ứng là hào 6 âm (không có ứng) như người không thấy vợ, nên hung. Tuế vận; thường là quan chức nơi nghiêm cẩn, luôn luôn phải lo âu, sợ hãi. Kẻ sĩ gian nan, khó khăn về đường thê thiếp. Người thường gặp nhiều trắc trở gian nan. 

Mệnh hợp cách: người giữ nhiệm vụ bảo vệ nơi thần nghiêm, phải lo nghỉ đêm ngày. Hoặc người phải ở chốn rừng núi, cô độc. 

Mệnh không hợp cách: kẻ tài hèn sức mọn, thân cô thế quẫn.

5. Bật mí ý nghĩa lời hào cửu tứ (hào 4) của quẻ Trạch Thủy Khốn

.       . . . .

.       . . . .

Cửu tứ: Lai từ từ. Khốn vu kim xa. Lận. Hữu chung.

Tới nhưng chậm chạp, dùng dằng.

Muốn đi, khốn nỗi xe ngăn mất đường.

Tuy là đáng phải phàn nàn,

Cuối cùng âu cũng sẽ làm nên công.

Tượng viết: Lai từ từ. Chí tại hạ dã. Tuy bất đáng vị. Hữu dữ dã.

Tới nhưng chậm chạp, dùng dằng,

Xót tình kẻ dưới, dạ hằng vấn vương.

Tuy là ngôi vị dở dang,

Nhưng mà vẫn kẻ lo toan cùng mình.

Luận giải ý nghĩa: Hào Cửu tứ: Nhiều khi thấy những người chân tay mình mắc nạn, mà muốn giúp cũng khó lòng, phải tuần tự tiến hành, phải tránh né cho khỏi vấp váp sự chống đối của đối phương, tuy làm vậy cũng đáng xấu hổ, nhưng không đáng trách.

Tượng Truyện bình thêm rằng: Tuy là hoạt động chậm chạp, nhưng mà ý chí vẫn gửi gắm nơi người dưới. Tuy rằng ngôi vị không được chính đáng, nhưng sau cùng cũng vẫn tới được mà cứu vớt được Sơ.

Suy ngẫm: Hào Cửu Tứ dương hào cư âm vị, bất chính bất trung. Muốn ứng với Sơ Lục nhưng bị Cửu Nhị ngăn cách, nên tự thương thân và thẹn. Nhưng nếu tứ cố gắng thì cuối cùng Sơ cũng sẽ giúp đỡ được Tứ và kéo ra khỏi hiểm. Ví dụ hoàng thân Lê Duy Mật. Muốn ứng với vua Lê nhưng bị chúa Trịnh ngăn cách. Vì trung nghĩa nên được một số nghĩa sĩ hưởng ứng, giữ được Trấn Ninh vài chục năm.

Dự báo Hào 4 Quẻ Trạch Thủy Khốn: Hào xấu lúc đầu, tốt về sau. Quan chức gian nan mới thành đạt. Sĩ tử long đong, khó tiến thủ. Người thường vất vả lúc đầu, về già mới khá. Mệnh không hợp cách: người gian nan lúc trẻ, về giá thành đạt.

Đừng quên trải nghiệm 1 lần phần mềm luận giải vận mệnh trọn đời chính xác nhất hiện nay của chúng tôi ở bên dưới. Phiên bản xem vận mệnh 2022 phân tích bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) theo lá số tử vi, lá số tứ trụ rồi giải đoán chi tiết vận mệnh theo tử vi khoa học, tứ trụ tử bình, luận đoán giàu nghèo theo phép cân xương đoán số, theo thập nhị trực, mệnh theo cửu tinh, theo sách số diễn cầm tam thế diễn nghĩa…nhằm giúp độc giả có cái tổng hợp, cho kết quả chính xác hơn… nên vinh dự được độc giả bình chọn là phần mềm xem vận mệnh trọn đời uy tín nhất hiện nay. Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem vận mệnh khác.

Xem bói vận mệnh trọn đời
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào cửu ngũ (hào 5) của quẻ Trạch Thủy Khốn

.      . . . .

.      . . . .

                 . .

Cửu ngũ: Tị nguyệt. Khốn vu xích phất. Nãi từ hữu duyệt. Lợi dụng tế tự.

Ra uy cắt mũi, chặt chân.

Quân thần xui khiến, ra thân khốn nàn.

Từ từ, lòng sẽ rảnh rang,

Hãy nên tế lễ, vái van ơn trời.

Tượng viết: Tị nguyệt. Chí vị đắc dã. Nãi từ hữu duyệt. Dĩ trung trực dã. Lợi dụng tế tự. Thụ phúc dã.

Ra uy cắt mũi, chặt chân.

Ý nguyền chưa được thập phần thỏa thuê.

Từ từ âu sẽ đẹp bề,

Một niềm trung trực, lo gì chẳng hay.

Tế thần sẽ được phúc dầy,

Chân thành cầu đảo, tràn đầy ơn trên.

Luận giải ý nghĩa: Bậc quân vương mà bị khốn, là vì trên, dưới đều bỏ. Bậc quân vương mà bị khốn là vì thiên hạ bỏ mình. Tuy nhiên Cửu ngũ đồng đức với cửu nhị, rồi ra sẽ được Cửu nhị cứu khốn phò nguy. Phàm Quân vương bị khốn, phải lo  cầu hiền tài, với tất cả lòng thành như là tế tự thần minh vậy, âu sẽ gặp may lành.

Suy ngẫm: Hào Cửu Ngũ là vị chí tôn. ở thời Khốn, trên bị Thượng Lục đè ép, dưới bị Cửu Tứ lộng hành, nên không làm được gì. Nhưng Ngũ là người cương trung, cứ giữ lòng chí thành thì sẽ được phúc. Ví dụ Lê Hiển tông ở giữa cảnh khốn, nào kiêu binh nào chúa Trịnh, nào Tây sơn, mà vẫn giữ được lộc vị.

Dự báo Hào 5 Quẻ Trạch Thủy Khốn: Hào “tiền nghịch hậu thuận”, trước gặp khó khăn gian nan, sau thuận lợi. Số xấu hay có tang phục, kiện tụng. 

Mệnh hợp cách: người lúc đầu gặp nhiều gian nan, nhưng kiên trì trong công việc, nhẫn nại không sờn lòng, nên về sau thuận lợi, hoàn thành sự nghiệp (như người bị xẻo mũi, chặt chân vẫn kiên trì chịu đựng để mưu cầu sự nghiệp). 

Mệnh không hợp cách: người phải xa người thân lánh nạn, anh em mỗi người một nơi, cốt nhục phân ly; bị hình thương gian khổ, nhưng sau được toại nguyện.

Nếu bạn quan tâm đến phong thủy thì đừng bỏ qua 1 lần trải nghiệm phần mềm tìm dụng thần theo bát tự của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm dụng thần chính xác từ đó chọn ngũ hành phù hợp để bổ cứu, cải vận

Phần mềm tìm dụng thần theo bát tự
Họ tên
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

7. Giải nghĩa lời hào thượng lục (hào 6) của quẻ Trạch Thủy Khốn

.   .   . . .

. . . .   .   .

Thượng Lục: Khốn vu cát lũy. Vu nghiệt ngột. Viết động hối. Hữu hối . Chinh cát.

Sắn bìm quấn quít, nhiễu nhương,

Khó bề dở dói, nên vương khốn nàn.

Khốn nàn mà biết lo toan,

Lỗi lầm mà biết phàn nàn thời hay.

Tượng viết: Khốn vu cát lũy. Vị đáng dã. Động hối hữu hối. Cát hành dã.

Sắn bìm quấn quít, vấn vương,

Hãy còn khốn đốn, chưa đường thoát ra.

Tránh điều ân hận, phiền hà.

Liệu cơ thoát khốn, mới là mắn may.

Luận giải ý nghĩa: Lúc này, là thời khốn đã tới cùng, cùng tất biến. Tuy nhiên Thượng Lục còn bị khốn khó như dây dợ sắn bìm, vướng mắc chưa thoát được, hoạt động còn có mối nguy hiểm lắm. Nhưng nếu biết tự nhủ rằng: Hoạt động sẽ gặp điều đáng phàn nàn. Nếu làm sai, mà biết phàn nàn, sang sửa, được như vậy mà tiến hành công chuyện, sẽ thoát khốn.

Tượng truyện bình thêm rằng: Bị khốn khó buộc ràng, chưa biến đổi hoàn cảnh, thế là chưa biết xử sự cho hay, hành động cho khéo. Biết lo trước những trắc trở khi hoạt động, làm sai biết hối quá, như vậy có thể thoát khốn, thế là tiến hành sẽ gặp may.

Suy ngẫm: Hào Thượng Lục ở thời Khốn chi cực, tất nhiên bị khốn. Nhưng cùng tắc biến, nếu Thượng biết hối quá, xét lại cách cư xử của mình chưa đúng đạo mà sửa đổi đi thì chắc được Cát. Ví dụ Chiêu Thống không hiểu lẽ đó như tổ phụ Hiển Tông, nên bị khốn, lần lượt bị Trịnh Lệ, Trịnh Bồng, Nguyễn Hữu Chỉnh chèn ép, rồi mời quân thanh sang tái lập hư vị, nên mới ngậm hờn ở Trung Quốc. Trái lại Nguyễn Ánh cũng bị khốn đốn vì Tây Sơn, nhưng biết tự cường, chiêu tập binh sĩ, khéo dụng binh, nên sau thống nhất được đất nước.

Dự báo Hào 6 Quẻ Trạch Thủy Khốn: Hào vừa tốt vừa xấu (hào 6 âm, tượng kẻ tiểu nhân ở ngôi cao, sắp biến, nhưng đến đường cùng vẫn lúng túng vì đám dây leo, biết dứt bỏ biến theo thời thì tốt). Tuế vận: Quan chức kém tài đức, dễ bị kỷ luật, giáng chức. Sĩ tử tài mọn mà kiêu căng, bị nhục. Người buôn bán thì có cơ phát đạt. Người thường phòng có tang. 

Mệnh hợp cách: người có trí, biết sửa mình, thoát được gian nan, tai nạn, làm nên sự nghiệp. 

Mệnh không hợp cách: kẻ tha phương cầu thực. Hoặc người thiếu tài năng, không thức thời, không thoát được khốn quẫn gian nan.

Để xem luận giải ý nghĩa các quẻ dịch khác vui lòng chọn tên quẻ ở bên dưới rồi kích vào Luận giải.

Luận giải 64 quẻ kinh dịch
Quẻ chủ
Hào động

Tác giả bài viết: Thầy Uri – Chuyên gia dịch học của xemvm.com

Nguồn tin: Tổng hợp từ sách, báo về Quẻ Trạch Thủy Khốn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích hãy ấn nút chia sẻ (share) bên dưới để ủng hộ chúng tôi và chia sẻ kiến thức hay cho bạn bè của bạn. Đừng quên truy cập fanpage Xemvm.com” để cập nhật các bài viết và các chương trình khuyến mãi mới nhất. Cám ơn bạn rất nhiều!
Phần mềm xem bói dãy số bất kỳ của số tài khoản ngân hàng, số CCCD, số CMT, số thẻ ATM, số sổ bảo hiểm xã hội… Chỉ cần nhập vào một dãy số và bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) của bạn rồi kích vào “Luận giải”, hệ thống sẽ luận giải phân tích cát hung dãy số theo âm dương, ngũ hành, thiên thời (vận khí), phối quẻ theo mai hoa dịch số để tính ra quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến, hào động, tính tổng nút dãy số, tính hung cát 4 số cuối theo 81 linh số… Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem bói dãy số khác.
Xem bói dãy số
Dãy số
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc ý kiến góp ý để bài viết này… hoàn thiện hơn vui lòng để lại một bình luận bên dưới để chúng ta có thể thảo luận thêm!

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự
Hỗ trợ khách hàng
NV1: 0926.138.186 (Zalo)
NV2: 0926.138.186
Khiếu nại: 0926.138.186
Sim phong thủy điểm cao
Sim giảm giá
Thống kê
 • Đang truy cập353
 • Máy chủ tìm kiếm37
 • Khách viếng thăm316
 • Hôm nay77,204
 • Tháng hiện tại1,876,110
 • Tổng lượt truy cập71,865,434
Sim đẹp phong thủy

xemVM Copyright © 2019-2023
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây