Lịch vạn niên - Chọn giờ tốt ngày đẹp
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Luận cát hung bói dịch qua lời hào và lời quẻ Trạch Thiên Quải - Quẻ số 43

Chủ nhật - 17/01/2021 07:32
Bài viết này sẽ luận giải ý nghĩa lời hào và lời quẻ Trạch Thiên Quải một cách dễ hiểu nhất để độc giả có thể áp dụng vào chiêm đoán cát hung trong xem bói dịch theo quẻ mai hoa, bát tự hà lạc, lục hào… Quải có nghĩa là quyết, quyết tâm, là dứt khoát…là quẻ vừa xấu vừa tốt.

Bài viết “Luận cát hung bói dịch qua lời hào và lời quẻ Trạch Thiên Quải - Quẻ số 43” gồm các phần chính sau đây:

 1. Giải mã ý nghĩa lời quẻ Trạch Thiên Quải
 2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ cửu (hào 1) của quẻ Trạch Thiên Quải
 3. Luận giải ý nghĩa lời hào cửu nhị (hào 2) của quẻ Trạch Thiên Quải
 4. Luận bàn ý nghĩa lời hào cửu tam (hào 3) của quẻ Trạch Thiên Quải
 5. Bật mí ý nghĩa lời hào cửu tứ (hào 4) của quẻ Trạch Thiên Quải
 6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào cửu ngũ (hào 5) của quẻ Trạch Thiên Quải
 7. Giải nghĩa lời hào thượng lục (hào 6) của quẻ Trạch Thiên Quải
Ý nghĩa lời hào và lời quẻ Trạch Thiên Quải - Quẻ 43
Ý nghĩa lời hào và lời quẻ Trạch Thiên Quải - Quẻ 43

1. Giải mã ý nghĩa lời quẻ Trạch Thiên Quải

Tổng quan về quẻ dịch số 43 trong 64 quẻ Kinh dịch – Quẻ Trạch Thiên Quải là một trong 8 quẻ thuộc nhóm cung Khôn (Thuần Khôn, Địa Lôi Phục, Địa Trạch Lâm, Địa Thiên Thái, Lôi Thiên Đại Tráng, Trạch Thiên Quải, Thủy Thiên Nhu, Thủy Địa Tỷ) nên có các đặc trưng sau: có số cung Lạc Thư là 2, đại biểu phương Tây Nam, ngũ hành Thổ, thời gian ứng với cuối hạ, sang thu. Có số 5 và 10 là 2 số “sinh thành” của Hành Thổ bản mệnh của quẻ Khôn. 2 Can tương ứng là Kỷ – Mậu và 2 Chi tương ứng là Mùi – Thân. Độc giả tìm hiểu sâu hơn ở bài viết “Luận giải về tượng nhóm quẻ Khôn và ý nghĩa trong dự đoán bói dịch”.

Quẻ Trạch Thiên Quải có Hạ quái (Nội quái) là: ☰ (乾 qian2) Càn hay Trời (天). Thượng quái (Ngoại quái) là: ☱ (兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤) nên là quẻ “tỷ hòa”. Quẻ Trạch Thiên Quải có tượng quẻ là nước đầm dâng lên, thể hiện ý nghĩa hào Âm đang gần tàn lực nhưng vẫn còn cố hống hách để đè nén quần Dương. Quải là quyết liệt nên quần Dương phải quyết liệt mới trừ bỏ được. Thời kỳ của quẻ Quải quần hảo xúm lại trừ diệt đạo tiểu nhân suy tàn, quyết liệt tiêu diệt mới tới được toàn thắng.

Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Tượng quẻ Trạch Thiên Quải:

. . . 祿 .

Trạch thượng ư thiên. Quải. Quân tử dĩ thi lộc cập hạ. Cư đức tắc kỵ.

Hồ nước lưng trời,

Nước dâng, nước bốc lại rơi xuống trần.

Nên người quân tử thi ân,

Trau dồi đức độ, chẳng phân lơ là.

Luận giải ý nghĩa: Nước hồ mà dâng cao lưng trời, sẽ đổ xuống trần gian. Người quân tử luôn bắt chước đó mà đổ ân trạch xuống cho muôn dân, có vậy mới vững ngôi. Lại nữa, trong vấn đề tu nhân, tích đức, người quân tử chẳng khi nào nên ngưng nghỉ.

Thoán từ quẻ Trạch Thiên Quải:

. . . . .   . .

Quải. Dương vu vương đình. Phu hiệu. Hữu lệ. Cáo tự ấp. Bất lợi tức nhung. Lợi hữu du vãng.

Quải là quyết diệt tiểu nhân,

Giãi bày ủy khúc trước sân triều đình,

Hô Hào thanh thế cho mình,

Hô Hào bằng cách chân thành, chính trung.

Cũng nên lo sợ, đề phòng,

Báo cho trong ấp biết công việc mình.

Chẳng nên điều động đao binh,

Toan tính như vậy tốt lành biết bao.

Luận giải ý nghĩa: Quải là trung thần muốn diệt trừ gian thần. Muốn diệt trừ gian thần phải:

+ Hỏi tội nó trước triều đình

+ Phải vận động, hô hào quần thần nổi lên, một lòng chống đối

+ Phải lo lắng, đề phòng vì gian thần có thể quật khởi, phản công

+ Mình phải ngay chính để gian thần không bắt lỗi mình được

+ Không nên dùng tới quân lực.

Làm được như vậy tiến hành công chuyện mới tốt

Thoán truyện quẻ Trạch Thiên Quải:

. . . . . . . . . . . . . . .

Quải là quyết diệt tiểu nhân,

Dương cương quyết diệt nhu Âm bấy chầy.

Mạnh mà vui vẻ, mới hay,

Đã vừa cương quyết, vả nay ôn hòa.

Giãi bày ở chốn triều ca,

Vì Nhu cưỡi cổ những là năm Dương.

Hô Hào vả lại lo lường,

Là vì nguy hiểm rõ ràng chẳng sai.

Báo cho dân ấp trong ngoài,

Vả đừng nên tính đến bài đao binh.

Thích dùng binh cách chiến tranh,

Sẽ gây bế tắc, tốt lành chi đâu?

Làm đi, lợi sẽ theo sau,

Thuần Dương vận ấy, đáo đầu chẳng sai.

Dự báo Hà Lạc, Mai hoa dịch số: Quẻ Quải vừa tốt, vừa xấu, giữ được đúng đắn thì tốt, phạm sai lầm là rơi vào tình thế nguy ngập. Nói chung không phải là thời vận tốt, công danh sự nghiệp khó thành, tài vận không đến, kinh doanh khó khăn. Khôn khéo lắm cũng chỉ thành đạt nhỏ. Gặp phải kiện tụng dễ thua thiệt. Thi cử khó đạt, mất của khó tìm. Hôn nhân trắc trở, gia đình dễ gặp bất hòa...ốm đau hay trở thành bệnh nặng.

Tuổi nạp Giáp: Giáp hoăc Nhâm: Tý, Dần, Thìn.

Đinh: Hợi, Dậu, Mùi.

Những người sinh vào tháng ba (tháng của quẻ là đắc cách. Các tháng thuộc sự chi phối của quẻ là 5, 10, 4, 9 số của Thổ và Kim (tức các tháng 3, tháng 6, tháng 9 tháng 12) cũng là được tháng sinh, có số tốt.

Để biết số điện thoại của bạn gieo được quẻ nào, có hợp tuổi, hợp phong thủy với bạn hay không? hãy kiểm tra ngay với công cụ xem bói sim số 1 hiện nay được lập bởi chuyên gia phong thủy của chúng tôi ở bên dưới.

Xem bói sim
Số điện thoại
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ cửu (hào 1) của quẻ Trạch Thiên Quải

. . .

. .

Sơ Cửu: Tráng  vu  tiền  chỉ. Vãng bất thắng vi cữu.

Tượng viết: Bất thắng nhi vãng. Cữu dã.

Mạnh mà mạnh ở ngón chân,

Đi mà không thắng, nên lầm, nên sai.

Tượng rằng: Không thắng mà đi,

Đi không sửa soạn, nên chi lỗi lầm.

Luận giải ý nghĩa: Hào Sơ Cửu là chỉ 1 người ở địa vị thấp hèn. Mình đã thấp hèn như vậy, mà lăm le muốn diệt một đại thần gian ác, thì có khác nào một người chỉ mạnh nơi ngón chân, đâu biết rằng không thắng mà vẫn làm, vẫn tiến, là lầm lỗi vậy.

Suy ngẫm: Hào Sơ Cửu ở vị thấp mà tính lại quá hăng, sức không tiến được mà cứ tiến liều, tất nhiên sẽ hỏng việc. Ví dụ Cát Bình mưu đầu độc Tào Tháo.

Dự báo Hào 1 Quẻ Trạch Thiên Quải: Là hào xấu. Người mệnh hợp cũng gặp phải gian nan, nhưng cẩn thận thì qua khỏi.

Người mệnh không hợp thì dễ làm liều, thất bại. Kém tài đức mà ham danh lợi nên chuốc lấy tai vạ. Quan chức dễ bị giáng chức, kỷ luật.

3. Luận giải ý nghĩa lời hào cửu nhị (hào 2) của quẻ Trạch Thiên Quải

. . . .

. . .

Cửu nhị: Mộ dạ hữu nhung. Vật tuất.

Những là lo lắng, hô hào,

Dẫu đêm có giặc, chi nào có lo.

Tượng viết: Hữu nhung vật tuất. Đắc trung đạo dã.

Có giặc chẳng lo,

Là vì xử sự hợp như đạo trời.

Luận giải ý nghĩa: Hào Cửu nhị khuyên muốn diệt gian thần, phải biết lo sợ, biết vận dụng khéo léo cho mọi người theo mình. Được như vậy, mình không còn lo bất trắc, ví như 1 vị tướng quân, biết gia tâm phòng bị, nên dầu có giặc tấn công ban đêm cũng chẳng có lo. Tại sao không lo? Chính vì mình đã hành xử chu toàn.

Suy ngẫm: Hào Cửu Nhị dương cương đắc trung, ở thời Quải biết cẩn thận đề phòng, nên dù có giặc tới cũng không sợ. Ví dụ Tấn Văn Công sau khi phục quốc, còn phải đề phòng bọn Khước Nhuế mưu hại.

Dự báo Hào 2 Quẻ Trạch Thiên Quải: Là hào tốt nhất cho binh nghiệp. Người biết lo trước, ngừa sau, sửa trị lúc chưa loạn, bảo vệ lúc chưa nguy, dễ thành đạt sự nghiệp. Sinh vào hào này cũng là người có mưu trí, có công danh.

4. Luận bàn ý nghĩa lời hào cửu tam (hào 3) của quẻ Trạch Thiên Quải

. 于頄. . 夬夬. . . .

. . .

Cửu tam: Tráng vu quỳ. Hữu hung. Quân tử quyết quyết. Độc hành ngộ vũ. Nhược nhu. Hữu uẩn. Vô cữu.

Mạnh mà sắc mặt lộ ra,

Lộ ra sắc mặt, hẳn là chẳng hay.

Trừ gian đã quyết dạ này,

Nhưng ngoài mặt vẫn bắt tay với thù.

Y như đơn độc dầm mưa,

Ướt dầm, bè bạn đâm ra ghét mình.

Nhưng sau khi chuyện đã thành,

Mới hay ta vẫn anh minh, chẳng nhầm.

Tượng viết: Quân tử quyết quyết. Chung vô cữu dã.

Quân tử quyết lòng,

Rồi ra âu cũng sẽ không lỗi lầm.

Luận giải ý nghĩa: Hào Cửu tam muốn  diệt  trừ  gian  thần, cơ mưu phải kín đáo, không nên để lộ ra sắc diện. Ghét người mà để lộ ra sắc mặt là rất nguy, vì ắt sẽ bị gian thần phản công. Người quân tử trong dạ đã nhất quyết diệt gian thần, bề ngoài nhiều khi vẫn phải o bế gian thần, như vậy danh dự mình đôi khi cũng bị thương tổn, chẳng khác nào 1 người chịu dầm mưa một mình, đến nỗi bị ướt hết. Nhiều người không hiểu đường lối mình sẽ ghét mình dầu vậy cũng chẳng có lỗi. Mình mà quyết tâm diệt gian thần, cuối cùng mọi người sẽ biết, nên chẳng lỗi gì.

Suy ngẫm: Hào Cửu Tam vốn là quân tử, nhưng trót làm bạn với tiểu nhân Thượng Lục, nên e mắc vạ vào thân. Phải cương quyết bỏ tiểu nhân theo quân tử mới được vô cựu.

Dự báo Hào 3 Quẻ Trạch Thiên Quải: Mạnh ở gò má tức là mạnh đã thể hiện ra bên ngoài, vì có năm hào Dương, nay đã là hào 3 là sức mạnh rõ ràng, quyết tâm loại trừ kẻ tiểu nhân, dù có đi một mình, bị mưa ướt cũng không hề gì. Là hào của bậc trượng phu, đức cao, tài trọng, quyết tâm vì nước, trừ hại cho dân, có công lao lớn.

Mệnh không hợp cũng là người cương nghị, hay đấu tranh nên dễ gây thù chuốc oán, lo âu về mình. Người thường tính hay kiện cáo, bất đắc chí.

5. Bật mí ý nghĩa lời hào cửu tứ (hào 4) của quẻ Trạch Thiên Quải

. . . . .

. . . . .

Cửu tứ: Đồn vô phu. Kỳ hành thứ thư. Khiên dương hối vong. Văn ngôn bất tín.

Như mông mà chẳng có da,

Cho nên đi lại vật vờ, lết lê.

Nếu làm được chuyện lùa dê,

Âu là tránh được kẻ chê, người cười.

Nghe lời, nhưng chẳng tin lời.

Tượng viết: Kỳ hành thứ thư. Vị bất đáng dã. Văn ngôn bất tín. Thông bất minh dã.

Đi đứng lết lê,

Là vì chẳng được xứng bề vị ngôi.

Nghe lời, mà chẳng tin lời,

Khôn thời đành có, ngoan thời đành không.

Luận giải ý nghĩa: Lục tứ là một hạng người do dự, khi cả triều đình muốn diệt trừ gian thần; nhưng do dự không dám xử trí ra sao, ấm ớ không có thái độ rứt khoát. Họ như một người mà mông chẳng có thịt, nên đứng ngồi chẳng yên. Giả sử, ho đóng được vai trò lùa dê thì cũng tạm được. Theo đuôi, vì người chăn dê lùa dê đi trước, còn mình theo sau. Đàng này họ kém sáng suốt, có người giải cho nghe điều hơn, lẽ thiệt thì cũng không tin. Họ là những người không xứng ngôi, xứng vị, nên không biết xoay sở thế nào cho phải. Người khuyên hay cũng chẳng tin theo, như vậy có khôn mà chẳng có ngoan.

Suy ngẫm: Hào Cửu Tứ bất trung bất chính, nên do dự không quyết tin theo lời quân tử. Ví dụ Tào Sảng ngu tối, không đề phòng Tư Mã Ý, trở lại bị Ý đánh lừa.

Dự báo Hào 4 Quẻ Trạch Thiên Quải: Hào Dương ở vị trí âm, lại không phải hào trung, vừa bất chính, vừa bất trung, lại đóng vai trò quá cương nên danh không chính, ngôn không thuận, như kẻ mông đít không da chỉ luẩn quẩn đi ra đi vào.

Hào hợp với người tàn tật, người tầm thường, tài nhỏ chí to, không biết lượng sức mình, chỉ làm được việc nhỏ. Mệnh hợp là ngươi biết noi theo lẽ phải, tạo dựng được sự nghiệp.

Đừng quên trải nghiệm 1 lần phần mềm luận giải vận mệnh trọn đời chính xác nhất hiện nay của chúng tôi ở bên dưới. Phiên bản xem vận mệnh 2022 phân tích bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) theo lá số tử vi, lá số tứ trụ rồi giải đoán chi tiết vận mệnh theo tử vi khoa học, tứ trụ tử bình, luận đoán giàu nghèo theo phép cân xương đoán số, theo thập nhị trực, mệnh theo cửu tinh, theo sách số diễn cầm tam thế diễn nghĩa…nhằm giúp độc giả có cái tổng hợp, cho kết quả chính xác hơn… nên vinh dự được độc giả bình chọn là phần mềm xem vận mệnh trọn đời uy tín nhất hiện nay. Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem vận mệnh khác.

Xem bói vận mệnh trọn đời
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào cửu ngũ (hào 5) của quẻ Trạch Thiên Quải

.   . 夬夬   . .

. . .

Cửu ngũ: Hiện lục. Quyết quyết. Trung hành vô cữu.  

Rau sam cương quyết diệt trừ,

Theo đường lối phải, chẳng lo lỗi lầm.

Tượng viết: Trung hành vô cữu. Trung vị quang dã.

Theo đường phải hết lỗi lầm,

Nghĩa là chưa được thập phần quang minh.

Luận giải ý nghĩa: Cửu ngũ dạy, đã diệt trừ gian thần, phải cho cương quyết, phải trảm thảo, trừ căn vì gian thần như loài rau sam, rất dễ sinh lại. Vì thế mình phải hành xử sao cho khéo, mới khỏi lỗi lầm.

Suy ngẫm: Hào Cửu Ngũ cũng như Cửu tam, vốn là quân Tử nhưng gần Thượng Lục, e sẽ bị gần mực thì đen. Nhưng Ngũ đắc chính trung, nên quyết bỏ được Thượng. Ví dụ Tề Hoàn Công nghe lời Quản Trọng, đuổi bọn Dịch Nha.

Dự báo Hào 5 Quẻ Trạch Thiên Quải: Hào này chỉ ngôi cao mà sáng suốt, không bị kẻ phỉnh nịnh làm hỏng việc, gian nan dễ qua. Người mệnh không hợp là kẻ hãnh tiến, không giữ được “trung đạo”, thiên vị, cảm tình, mang hoạ vào thân.

Nếu bạn quan tâm đến phong thủy thì đừng bỏ qua 1 lần trải nghiệm phần mềm tìm dụng thần theo bát tự của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm dụng thần chính xác từ đó chọn ngũ hành phù hợp để bổ cứu, cải vận

Phần mềm tìm dụng thần theo bát tự
Họ tên
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

7. Giải nghĩa lời hào thượng lục (hào 6) của quẻ Trạch Thiên Quải

. . .

. .

Thượng Lục: Vô Hào. Chung hữu hung.

Hô Hào mà chẳng ai theo,

Cuối cùng sẽ bị những điều họa hung.

Tiểu nhân cũng lúc phải dùng,

Làm sao trường thịnh, mà mong cửu trường.

Tượng viết: Vô Hào chi hung. Chung bất khả trường dã.

Luận giải ý nghĩa: Thượng Lục chỉ những gian thần khi đã hết thời, van xin lúc ấy cũng vô ích, chẳng còn có ai thương, ai nghe. Và cuối cùng sẽ gặp hung họa.

Suy ngẫm: Hào Thượng Lục là tên tiểu nhân ở trong rừng quân tử, sẽ bị quân tử xúm lại mà trừ khử. Ví dụ Viên Thuật được ấn ngọc của Tôn Sách, vội xưng đế, nên bị chư hầu tiêu diệt.

Dự báo Hào 6 Quẻ Trạch Thiên Quải: Là hào âm sắp tiêu nên xấu, giống như kẻ tiểu nhân sắp hết thời. Hào này chỉ hợp đối với các nhà tu hành, người ở ẩn. Còn đối với bậc sĩ phu thì không hợp thời, gian nan vất vả, không có cơ may thăng tiến lại dễ bị dèm pha, chịu thị phi, khiển trách. Người lớn tuổi thì thọ yểu. Mệnh không hợp thì phúc mỏng, cô độc, ốm đau.

Để xem luận giải ý nghĩa các quẻ dịch khác vui lòng chọn tên quẻ ở bên dưới rồi kích vào Luận giải.

Luận giải 64 quẻ kinh dịch
Quẻ chủ
Hào động

Tác giả bài viết: Thầy Uri – Chuyên gia dịch học của xemvm.com

Nguồn tin: Tổng hợp từ sách, báo về Quẻ Trạch Thiên Quải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích hãy ấn nút chia sẻ (share) bên dưới để ủng hộ chúng tôi và chia sẻ kiến thức hay cho bạn bè của bạn. Đừng quên truy cập fanpage Xemvm.com” để cập nhật các bài viết và các chương trình khuyến mãi mới nhất. Cám ơn bạn rất nhiều!
Phần mềm xem bói dãy số bất kỳ của số tài khoản ngân hàng, số CCCD, số CMT, số thẻ ATM, số sổ bảo hiểm xã hội… Chỉ cần nhập vào một dãy số và bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) của bạn rồi kích vào “Luận giải”, hệ thống sẽ luận giải phân tích cát hung dãy số theo âm dương, ngũ hành, thiên thời (vận khí), phối quẻ theo mai hoa dịch số để tính ra quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến, hào động, tính tổng nút dãy số, tính hung cát 4 số cuối theo 81 linh số… Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem bói dãy số khác.
Xem bói dãy số
Dãy số
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc ý kiến góp ý để bài viết này… hoàn thiện hơn vui lòng để lại một bình luận bên dưới để chúng ta có thể thảo luận thêm!

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự
Hỗ trợ khách hàng
NV1: 0926.138.186 (Zalo)
NV2: 0926.138.186
Khiếu nại: 0926.138.186
Sim phong thủy điểm cao
Sim giảm giá
Thống kê
 • Đang truy cập250
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm249
 • Hôm nay21,535
 • Tháng hiện tại1,482,960
 • Tổng lượt truy cập62,966,477
Sim đẹp phong thủy

xemVM Copyright © 2019-2023
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây