Lịch vạn niên - Chọn giờ tốt ngày đẹp
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Luận giải ý nghĩa lời hào và lời quẻ 24 Địa Lôi Phục - Nghiên cứu dịch học

Thứ năm - 11/02/2021 14:22
Bài viết này sẽ luận giải ý nghĩa lời hào và lời quẻ Địa Lôi Phục một cách dễ hiểu nhất để độc giả có thể áp dụng vào chiêm đoán cát hung trong xem bói dịch theo quẻ mai hoa, bát tự hà lạc, lục hào… Phục có nghĩa là quay trở lại con đường lương thiện nên là quẻ Bình

Bài viết “Luận giải ý nghĩa lời hào và lời quẻ 24 Địa Lôi Phục - Nghiên cứu dịch học” gồm các phần chính sau đây:

 1. Giải mã ý nghĩa lời quẻ Địa Lôi Phục
 2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ cửu (hào 1) của quẻ Địa Lôi Phục
 3. Luận giải ý nghĩa lời hào lục nhị (hào 2) của quẻ Địa Lôi Phục
 4. Luận bàn ý nghĩa lời hào lục tam (hào 3) của quẻ Địa Lôi Phục
 5. Bật mí ý nghĩa lời hào lục tứ (hào 4) của quẻ Địa Lôi Phục
 6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào lục ngũ (hào 5) của quẻ Địa Lôi Phục
 7. Giải nghĩa lời hào thượng lục (hào 6) của quẻ Địa Lôi Phục

1. Giải mã ý nghĩa thoán từ, tượng truyện, lời quẻ Địa Lôi Phục

Ý nghĩa lời hào và lời quẻ dịch số 24 Địa Lôi Phục
Ý nghĩa lời hào và lời quẻ dịch số 24 Địa Lôi Phục

Tổng quan về quẻ dịch số 24 trong 64 quẻ Kinh dịch – Quẻ Địa Lôi Phục là một trong 8 quẻ thuộc nhóm cung Khôn (Thuần Khôn, Địa Lôi Phục, Địa Trạch Lâm, Địa Thiên Thái, Lôi Thiên Đại Tráng, Trạch Thiên Quải, Thủy Thiên Nhu, Thủy Địa Tỷ) nên có các đặc trưng sau: có số cung Lạc Thư là 2, đại biểu phương Tây Nam, ngũ hành Thổ, thời gian ứng với cuối hạ, sang thu. Có số 5 và 10 là 2 số “sinh thành” của Hành Thổ bản mệnh của quẻ Khôn. 2 Can tương ứng là Kỷ – Mậu và 2 Chi tương ứng là Mùi – Thân. Độc giả tìm hiểu sâu hơn ở bài viết “Luận giải về tượng nhóm quẻ Khôn và ý nghĩa trong dự đoán bói dịch”.

Quẻ Địa Lôi Phục có Hạ quái (Nội quái) là: ☳ ( zhen4) Chấn hay Sấm (). Thượng quái (Ngoại quái) là: ☷ ( kun1) Khôn hay Đất () nên là quẻ “tương khắc”. Tượng của quẻ có một hào dương sinh ở dưới năm hào âm, dương mới sinh nên rất mạnh. Là thời kỳ đạo của người quân tử bị tiêu đến cùng nay trở lại. Tuy nhiên trên nó vẫn còn tới năm hào âm nên không thể nôn nóng muốn đốt cháy giai đoạn mà được.

Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Tượng quẻ Địa Lôi Phục:

: 中,復 ; 關,商 行,后 方。

Lôi tại địa trung. Phục. Tiên vương dĩ chí nhật bế quan. Thương lữ bất hành. Hậu bất tỉnh phương.

Phục là lòng đất sấm ran,

Tiên vương Đông chí, cửa quan bế tàng.

Ngược xuôi, vắng bóng khách thương.

Nhà vua tránh chẳng lên đường tuần du.

Luận giải ý nghĩa: Sấm ở trong đất là quẻ Phục. Tiên vương theo đó mà ngày đông chí thì đóng cửa ải, thương gia và bộ hành không đi, vua không đi các địa phương. Đông chí là ngày Nhất Dương sơ động, chính là lúc ứng vào Hào Sơ quẻ Kiền: Tiềm long vật dụng = Rồng ẩn chớ dùng. Cho nên ngày ấy, đóng cửa quan ải, ngăn cấm khách thương đi lại, và nhà vua cũng không đi tuần thú. Do đó ngày Đông chí là ngày hàm dưỡng, nghỉ ngơi. 

Thoán từ quẻ Địa Lôi Phục:

復:亨。 疾,朋 咎。 道,七 復,利 往。

Phục. Hanh. Xuất nhập vô tật. Bằng lai vô cữu. Phản phục kỳ đạo. Thất nhật lai phục. Lợi hữu du vãng.

Dương về, vận đã hanh thông,

Cho nên xuất nhập thong dong, nhẹ nhàng.

Có thêm bè bạn lo toan,

Rồi ra sẽ hết vấn vương, lỗi lầm.

Đạo Trời phản phục, cùng thông,

Đường đi bảy độ, lại vòng về ngay.

Đường về, vận đã hoá hay.

Làm đi, rồi sẽ có ngày thành công.

Luận giải ý nghĩa: Phục là Dương khí mới trở về và sẽ hứa hẹn một vận hội hanh thông mới. Người quân tử tuy biết rằng: Cơ phục hồi đạo lý đã trở lại, nhưng chớ nên vội vàng, chớ nên hấp tấp mà hại cho đạo lý, cho lý tưởng. Hãy ráng chờ cho thêm đồng tâm, đồng chí rồi mới tránh khỏi được những chuyện lỗi lầm.

Thoán truyện quẻ Địa Lôi Phục:

反,動 行,是 疾,朋 咎。反 道,七 復,天 也。 往,剛 也。 乎?

Vận Phục mà hay,

Là vì Dương cứng tới nay phục hồi,

Động mà vẫn thuận cơ Trời,

Cho nên lui tới thảnh thơi, nhẹ nhàng.

Có thêm bè bạn lo toan,

Xây nền đạo lý, ai than, ai cười.

Vãng lai, phản phục đạo Trời,

Đi đà bảy độ, lại hồi, lại quay.

Làm gì cũng sẽ mắn may,

Là vì Dương vận tới ngày hanh thông,

Phục rồi, được thấy Thiên tâm,

Vì lòng Trời đất cũng trong lòng người.

Luận giải ý nghĩa: Phục là đạo của người quân tử trở lại, đã quay về cái tích cực thì hanh thông, ra vào không trở ngại. Khi âm đã cực thịnh thì đến ngày Đông chí, một khí dương được sinh ra ở trong đất. Đó là tượng quẻ Phục, là tượng khí dương phục hồi, đang bắt đầu lớn mạnh. Trong chiêm Dịch, đây là một quẻ tốt đối với việc tìm lại những gì đã mất: tình duyên, tình bạn, của bị mất trước kia... 

Dự báo Hà Lạc, Mai hoa dịch số: Quẻ Phục chỉ thời vận bắt đầu bớt khó khăn, nhưng trước mắt còn nhiều trở ngại. Thời cuộc sẽ dần dần đổi mới, cái tiêu cực sẽ bớt dần, cái tích cực sẽ chiếm ưu thế, nhưng không thể nóng vội. Cơ hội làm nên sự nghiệp sẽ đến, vận may sẽ có nhiều, mọi việc cứ để từ từ sẽ đạt được. Tài vận hiện chưa có nhưng sẽ tới, cơ hội kinh doanh phát đạt đang ở phía trước. Thi cử được toại nguyện. Kiện tụng sẽ thắng tuy trước mắt còn dây dưa. Mất của sẽ tìm thấy. Tình yêu trước khó sau thuận lợi, có thể thành lương duyên. Người cũ bỏ đi nay sẽ tìm về. Mọi việc trước khó, sau dễ giải quyết. Gia đình sẽ hạnh phúc yên vui.

Những tuổi nạp Giáp: Canh: Dần, Thân, Ngọ. 

Quý hoặc Ất: Sửu, Hợi, Dậu.

Người gặp quẻ này, nếu sinh tháng 11 là đắc cách, công danh sự nghiệp dễ thành, phúc lộc nhiều. 

Để biết số điện thoại của bạn gieo được quẻ nào, có hợp tuổi, hợp phong thủy với bạn hay không? hãy kiểm tra ngay với công cụ xem bói sim số 1 hiện nay được lập bởi chuyên gia phong thủy của chúng tôi ở bên dưới.

Xem bói sim
Số điện thoại
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ cửu (hào 1) của quẻ Địa Lôi Phục

.      遠,無 悔,元 吉。

曰: 復,以 也。

Sơ Cửu: Bất viễn phục. Vô kỳ hối. Nguyên cát.

Chưa xa đã biết phục hồi,

Thế thời khỏi hối, thế thời rất may.

Tượng viết: Bất viễn chi phục. Dĩ tu thân dã.

Chưa xa đã biết phục hồi,

Tu thân ấy chính cơ ngơi mối giường.

Luận giải ý nghĩa: Hào Sơ là nhất Dương sơ động, ám chỉ những hạng người như Nhan Hồi, hăng hái theo đường đạo lý. Tuy chưa phải là Thánh Hiền, tuy hãy còn có những điều lầm lỗi, nhưng lỗi thì biết, biết thì không tái phạm nữa. Vì vậy, Hào Sơ này nói lên hai chữ tu thân, tức là đặt căn bản cho công cuộc tu thân vậy. 

Suy ngẫm: Hào Sơ Cửu chính đạo mới nhóm lên, bậc quân tử nên phấn chấn chuẩn bị để phục hưng chính đạo. Ví dụ năm 1418, sau 10 năm bị nhà Minh đô hộ nước ta một cách tàn bạo, Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn, đem lại cho dân nước Nam hy vọng đầu tiên.

Dự báo Hào 1 Quẻ Địa Lôi Phục: Hào tốt: chỉ người biết thận trọng trong việc làm, tiến lui đúng lúc. Nhiều cơ hội thành đạt, thăng tiến. Sĩ tử gặp thời. Kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: người tài đức, hành động đúng thời, tiến thoải đúng vận, làm nên cơ nghiệp, phúc lộc nhiều. 

Mệnh không hợp: cũng là người biết tu thân, sống trong đạo lý, cuộc sống an nhàn.


3. Luận giải ý nghĩa lời hào lục nhị (hào 2) của quẻ Địa Lôi Phục

復,吉。

曰: 吉,以 也。

Lục nhị: Hưu phục. Cát.

Phục hồi đẹp đẽ biết bao!

Tượng viết: Hưu phục chi cát. Dĩ hạ nhân dã.

Phục hồi đẹp đẽ biết bao.

Là vì đã biết nương vào đức nhân.

Luận giải ý nghĩa: Hào Lục nhị là hạng người trung chính, lại có cái may mắn ở gần những người hiền đức. Họ là những người thành khẩn, muốn khắc kỷ, phục lễ, lấy sự hoàn thiện làm tiêu chuẩn cho đời mình, và công cuộc tu thân đối với họ cũng chẳng mấy khó khăn.

Suy ngẫm: Hào Lục Nhị đắc trung đắc chính, lại được gần gũi với Sơ Cửu, sửa đổi lỗi lầm nhanh chóng nên Cát. Ví dụ một số sĩ phu đã lầm theo giặc Minh tưởng chúng khôi phục nhà Trần, đến khi Lê Lợi khởi nghĩa bèn bỏ quan tước đi theo kháng chiến.

Dự báo Hào 2 Quẻ Địa Lôi Phục: Hào tốt, gặp cơ may, vượt qua được tai nạn, có oan được giải, ốm đau chữa khỏi. 

Mệnh hợp: người có công, trước khó khăn, sau gặp cơ may thăng tiến, phúc lộc bền. 

Mệnh không hợp: người sống thanh bần, trường thọ. 
4. Luận bàn ý nghĩa lời hào lục tam (hào 3) của quẻ Địa Lôi Phục

: 復,厲 咎。

曰: 厲,義 也。

Lục tam: Tần phục. Lệ. Vô cữu.

Trở đi, trở lại nhiều lần,

Tuy rằng nguy hiểm, lỗi lầm chi đâu.

Tượng viết: Tần phục chi lệ. Nghĩa vô cữu dã.

Trở đi, trở lại nhiều lần.

Xét theo nghĩa lý, thì lầm lỗi chi?

Luận giải ý nghĩa: Hào Lục tam chỉ những hạng người thiếu nghị lực, nên tuy muốn bỏ điều xấu, mà vẫn không thể dứt bỏ, vẫn sa đi, ngã lại nhiều lần. Mặc dầu vậy, mỗi lần họ sa ngã, là một lần họ ăn năn, họ đứng dậy. Nếu đã thực tâm hối quá, thì cũng không đáng chê bai. 

Suy ngẫm: Hào Lục Tam bất trung bất chính, đã biết mắc lỗi rồi lại tái phạm, không bền chí. Ví dụ người nghiện thuốc phiện, đã cai, rồi hút lại. Nếu cuối cùng cai hẳn thì sẽ được cát.

Dự báo Hào 3 Quẻ Địa Lôi Phục: Hào bình, như người luôn phạm sai lầm nhưng lại cũng biết sửa theo lẽ phải, nên không gặp gian nan nhưng cũng không làm nên việc lớn. 

Mệnh hợp: người chịu nhiều thị phi, không gặp rủi ro nhưng cũng không làm nên sự nghiệp. 

Mệnh không hợp: người nôn nóng, dễ thất bại trong công việc, khó thành danh.


5. Bật mí ý nghĩa lời hào lục tứ (hào 4) của quẻ Địa Lôi Phục

: 復。

曰: 復,以 也。

Lục tứ: Trung hành độc phục.

Một mình giữa bọn tiểu nhân,

Thế mà đơn độc hồi tâm, hồi đầu.

Tượng viết: Trung hành độc phục. Dĩ tòng đạo dã.

Một mình giữa bọn tiểu nhân,

Một mình trở lại theo chân đạo Trời.

Luận giải ý nghĩa: Hào Lục tứ chính là những cánh sen trong bùn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tuy sống trong hoàn cảnh ngang trái, mà lòng vẫn hướng về lý tưởng, đaọ lý. Sống giữa bầy tiểu nhân, mà lòng vẫn hướng về phía chính nhân, quân tử.

Suy ngẫm: Hào Lục Tứ đắc chính ứng với Sơ Cửu, quyết theo Sơ. Ví dụ Nguyễn Trãi tìm gặp Lê Lợi ở Lam Sơn để phù tá, trong khi phần đông sĩ phu còn lẩn tránh.

Dự báo Hào 4 Quẻ Địa Lôi Phục: Hào tốt, là người trung chính làm nên sự nghiệp nhưng phải xa nhà, số cô độc, ít bạn bè. 

Mệnh hợp: người kiên định, độc lập, giữ được đạo trung giữa lúc nhiễu nhương, phúc lộc bền. 

Mệnh không hợp: người sống cảnh cô độc, công chức phải làm việc nơi xa xôi, lính biên phòng, hải đảo. Đi buôn lập nghiệp nơi đất khách, quê người. 

Đừng quên trải nghiệm 1 lần phần mềm luận giải vận mệnh trọn đời chính xác nhất hiện nay của chúng tôi ở bên dưới. Phiên bản xem vận mệnh 2022 phân tích bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) theo lá số tử vi, lá số tứ trụ rồi giải đoán chi tiết vận mệnh theo tử vi khoa học, tứ trụ tử bình, luận đoán giàu nghèo theo phép cân xương đoán số, theo thập nhị trực, mệnh theo cửu tinh, theo sách số diễn cầm tam thế diễn nghĩa…nhằm giúp độc giả có cái tổng hợp, cho kết quả chính xác hơn… nên vinh dự được độc giả bình chọn là phần mềm xem vận mệnh trọn đời uy tín nhất hiện nay. Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem vận mệnh khác.

Xem bói vận mệnh trọn đời
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào lục ngũ (hào 5) của quẻ Địa Lôi Phục

: 復,無 悔。

曰: 悔,中 也。 

Lục ngũ: Đôn Phục. Vô hối.

Đạo Trời thành khẩn phục luôn.

Hết còn hối hận, tâm xoang an bình.

Tượng viết: Đôn Phục vô hối. Trung dĩ tự khảo dã.

Đạo Trời thành khẩn phục luôn.

Một mình nghiền ngẫm sớm hôm đạo Trời.

Luận giải ý nghĩa: Hào Lục ngũ là hạng người không có cái duyên may mắn gần được người Hiền Thánh, nhưng đã một mình tìm được ra Chân Lý mà khi đã tìm ra được đạo lý rồi, thì nhất tâm giữ vẹn Đạo Trời. 

Suy ngẫm: Hào Lục Ngũ đắc trung và ở giữa quẻ Khôn có đức thuận, nên phục thiện rất dầy bền. Mặc dầu trải qua nhiều cơn hoạn nạn mà vẫn không bỏ chí. Ví dụ Lê Lợi chịu cam khổ 10 năm mới bình định xong giặc Ngô.

Dự báo Hào 5 Quẻ Địa Lôi Phục: Hào tốt, nhiều cơ may thành đạt, thăng tiến. Sĩ tử đỗ đạt, tìm được việc làm, lập được sự nghiệp, kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: là người hiền lương, trung hậu, phúc lộc lâu bền.

Mệnh không hợp: cũng là phú hộ địa phương.

Nếu bạn quan tâm đến phong thủy thì đừng bỏ qua 1 lần trải nghiệm phần mềm tìm dụng thần theo bát tự của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm dụng thần chính xác từ đó chọn ngũ hành phù hợp để bổ cứu, cải vận

Phần mềm tìm dụng thần theo bát tự
Họ tên
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

7. Giải nghĩa lời hào thượng lục (hào 6) của quẻ Địa Lôi Phục

: 辭:迷 復,凶,有 眚。用 師,終 敗,

            君,凶 ; 年,不 征。

曰:迷 凶,反 也。 

Thượng Lục: Mê Phục. Hung. Hữu tai sảnh. Dụng hành sư.

Chung hữu đại bại. Dĩ kỳ quốc quân hung. Chí vu thập niên bất khắc chinh.

Nếu mà mê mẩn, chẳng hồi tâm,

Thì thôi họa hại, thật vô ngần.

Điều động binh đao, âu cũng hỏng,

Dẫu làm vua chúa, vẫn gian truân.

Mê chi, mê mẩn tâm thần.

Suốt đời vẫn chẳng qui tâm, hồi đầu.

Tượng viết: Mê phục chi hung. Phản quân đạo dã.

Mê chẳng phục hồi.

Ấy là phản lại đạo Trời trước sau.

Luận giải ý nghĩa: Hào Thượng Cửu: Tuy là ở trong hồi Phục Hưng đạo lý, hồi mà nhân tâm qui thuận thiên lý, cũng vẫn có những người mê lú, không chịu trở lại đường ngay. Họ không chịu phục thiện được vì nhiều lẽ:

+ Vì địa vị họ quá cao, nên họ không thể nhận ra chân lý, đạo lý nơi người khác.

+ Họ xa những người hay, nên không có dịp trở về cùng đạo lý.

+ Bản chất họ tối tăm, nghiệp lực sâu dày nên họ không thể khai ngộ được.

+ Họ không đủ nghị lực để cải tà, qui chánh.

Khi mà họ đã một mực theo đường tà, mặc cho dục tình lôi cuốn, không đếm xỉa gì đến đạo lý nữa, thì dĩ nhiên họ sẽ lâm vào cảnh quốc phá, gia vong. Dẫu họ có làm vua, làm tướng chi nữa, nếu không theo chính nghĩa, thì cũng chỉ là hôn quân, bại tướng.

Suy ngẫm: Hào Thượng Lục thời thế đã thay đổi mà vẫn mê muội, không chịu cải tiến, lại đàn áp bằng quân sự, tự chuốc lấy thất bại

Dự báo Hào 6 Quẻ Địa Lôi Phục: Hào xấu, nhiều thay đổi gian nan nhưng vẫn muốn tham quyền cố vị, bị thiên hạ chê cười. Người thường vất vả, sự nghiệp khó thành. 

Mệnh hợp: người thức thời, tạo dựng được cơ nghiệp, giữ được phúc lộc. 

Mệnh không hợp: kẻ hôn ám bảo thủ, hại nước, hại dân. Người thường: tàn tật, đau yếu, bệnh hoạn. 

Để xem luận giải ý nghĩa các quẻ dịch khác vui lòng chọn tên quẻ ở bên dưới rồi kích vào Luận giải.

Luận giải 64 quẻ kinh dịch
Quẻ chủ
Hào động

Tác giả bài viết: Thầy Uri – Chuyên gia dịch học của xemvm.com

Nguồn tin: Tổng hợp từ sách, báo về Quẻ Địa Lôi Phục

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích hãy ấn nút chia sẻ (share) bên dưới để ủng hộ chúng tôi và chia sẻ kiến thức hay cho bạn bè của bạn. Đừng quên truy cập fanpage Xemvm.com” để cập nhật các bài viết và các chương trình khuyến mãi mới nhất. Cám ơn bạn rất nhiều!
Phần mềm xem bói dãy số bất kỳ của số tài khoản ngân hàng, số CCCD, số CMT, số thẻ ATM, số sổ bảo hiểm xã hội… Chỉ cần nhập vào một dãy số và bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) của bạn rồi kích vào “Luận giải”, hệ thống sẽ luận giải phân tích cát hung dãy số theo âm dương, ngũ hành, thiên thời (vận khí), phối quẻ theo mai hoa dịch số để tính ra quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến, hào động, tính tổng nút dãy số, tính hung cát 4 số cuối theo 81 linh số… Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem bói dãy số khác.
Xem bói dãy số
Dãy số
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc ý kiến góp ý để bài viết này… hoàn thiện hơn vui lòng để lại một bình luận bên dưới để chúng ta có thể thảo luận thêm!

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự
Hỗ trợ khách hàng
NV1: 0926.138.186 (Zalo)
NV2: 0926.138.186
Khiếu nại: 0926.138.186
Sim phong thủy điểm cao
Sim giảm giá
Thống kê
 • Đang truy cập570
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm568
 • Hôm nay59,050
 • Tháng hiện tại207,863
 • Tổng lượt truy cập59,250,455
Sim đẹp phong thủy

xemVM Copyright © 2019-2023
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây