Lịch vạn niên - Chọn giờ tốt ngày đẹp
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Ý nghĩa lời hào và lời quẻ dịch số 19 Địa Trạch Lâm trong xem bói dịch

Chủ nhật - 14/02/2021 11:20
Bài viết này sẽ luận giải ý nghĩa lời hào và lời quẻ Địa Trạch Lâm một cách dễ hiểu nhất để độc giả có thể áp dụng vào chiêm đoán cát hung trong xem bói dịch theo quẻ mai hoa, bát tự hà lạc, lục hào… Lâm có nghĩa là lớn, là việc đang tới dần.…nên là quẻ cát

Bài viết “Ý nghĩa lời hào và lời quẻ dịch số 19 Địa Trạch Lâm trong xem bói dịch” gồm các phần chính sau đây:

 1. Giải mã ý nghĩa lời quẻ Địa Trạch Lâm
 2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ cửu (hào 1) của quẻ Địa Trạch Lâm
 3. Luận giải ý nghĩa lời hào cửu nhị (hào 2) của quẻ Địa Trạch Lâm
 4. Luận bàn ý nghĩa lời hào lục tam (hào 3) của quẻ Địa Trạch Lâm
 5. Bật mí ý nghĩa lời hào lục tứ (hào 4) của quẻ Địa Trạch Lâm
 6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào lục ngũ (hào 5) của quẻ Địa Trạch Lâm
 7. Giải nghĩa lời hào thượng lục (hào 6) của quẻ Địa Trạch Lâm

1. Giải mã ý nghĩa tượng truyện, thoán từ, lời quẻ Địa Trạch Lâm

Ý nghĩa lời hào và lời quẻ dịch 19 Địa Trạch Lâm
Ý nghĩa lời hào và lời quẻ dịch 19 Địa Trạch Lâm

Tổng quan về quẻ dịch số 19 trong 64 quẻ Kinh dịch – Quẻ Địa Trạch Lâm là một trong 8 quẻ thuộc nhóm cung Khôn (Thuần Khôn, Địa Lôi Phục, Địa Trạch Lâm, Địa Thiên Thái, Lôi Thiên Đại Tráng, Trạch Thiên Quải, Thủy Thiên Nhu, Thủy Địa Tỷ) nên có các đặc trưng sau: có số cung Lạc Thư là 2, đại biểu phương Tây Nam, ngũ hành Thổ, thời gian ứng với cuối hạ, sang thu. Có số 5 và 10 là 2 số “sinh thành” của Hành Thổ bản mệnh của quẻ Khôn. 2 Can tương ứng là Kỷ – Mậu và 2 Chi tương ứng là Mùi – Thân. Độc giả tìm hiểu sâu hơn ở bài viết “Luận giải về tượng nhóm quẻ Khôn và ý nghĩa trong dự đoán bói dịch”.

Quẻ Địa Trạch Lâm có Hạ quái (Nội quái) là: ☱ ( dui4) Đoài hay Đầm (). Thượng quái (Ngoại quái) là: ☷ ( kun1) Khôn hay Đất () nên là quẻ “tương sinh”. Trong quẻ này thì lấy ý “từ trên chí dưới”, quẻ biểu thị trên dưới gần gũi nhau. Hai hào dương đang trưởng, có nghĩa là đang có xu hướng thăng tiến, thịnh vượng, thời cơ tốt đang tới. Do đó Lâm có nghĩa là lớn, là việc đang tới dần, người trên đến với người dưới.

Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Tượng quẻ Địa Trạch Lâm:

: 地,臨 窮,容 疆。

Trạch thượng hữu địa. Lâm. Quân tử dĩ giáo tư vô cùng. Dung bảo dân vô Cương.

Hồ trên có đất là Lâm,

Hiền nhân giáo dưỡng chúng nhân chẳng rời.

Luận giải ý nghĩa: Trên đầm có đất là quẻ Lâm. Người quân tử coi đó mà dạy dân biết suy nghĩ sâu xa, bao dung và bảo vệ dân không giới hạn. Hồ với đất ven hồ luôn tiếp cận mật thiết với nhau. Đó là bài học dạy người quân tử khi đến với dân, cũng phải thân cận với dân như vậy. Đó là phải lo dạy dỗ dân mãi mãi, và phải lo bao bọc che chở cho dân để họ được có một đời sống sung túc, an lạc. Như vậy mới là trị dân.

Thoán từ quẻ Địa Trạch Lâm:

元,亨,利,貞。 凶。

Lâm. Nguyên hanh lợi trinh. Chí vu bát nguyệt hữu hung.

Lâm là tiến bước dần dà.

Thật là cao đại, thật là hanh thông.

Lợi vì minh chính, một lòng.

Tới hồi tháng tám, họa hung có ngày. 

Luận giải ý nghĩa: Gặp thời Dương thịnh, gặp thời quân tử đương lên, là một điều đáng mừng cho nhân loại, có thể mở một kỷ nguyên thái thịnh, an bình. Nhưng người quân tử đừng thấy mình đắc thế mà quên đi mất chính nghĩa. Phải luôn luôn xử sự theo đường minh chính, mới hay, mới lợi.

Thoán truyện quẻ Địa Trạch Lâm:

臨,剛 長。 順,剛 應,大 正,

                也。至 凶,消 也。

Lâm là tiến bước dần dà,

Cương cường, hùng dũng, được đà triển dương.

Vui hòa, thuận thảo, mọi đường,

Kiên trinh, chính đáng, huy quang với đời,

Chính minh, cao đại, rạng ngời,

Chính minh, cao đại, ắt rồi hanh thông.

Cứ theo đường cũ ruổi rong,

Trời kia âu cũng một giòng thế thôi.

Họa hung tháng tám trông vời.

Sớm chầy cũng sẽ gặp hồi suy vi.

Luận giải ý nghĩa: Quẻ Lâm có tượng trên thì nhu nhuận, dưới thì vui vẻ, đẹp lòng, Quẻ có hai hào dương đang trưởng, nhưng chỉ đến tháng 8 là quẻ gặp quẻ nghịch đảo, thời đương suy. Vì vậy thời cơ tốt không dài, cần phải theo thời vận mà tranh thủ thời gian triển khai công việc, không bỏ lỡ thời cơ tốt.

Dự báo Hà Lạc, Mai hoa dịch số: Quẻ chỉ thời cơ tốt đang đến cần phải tranh thủ, không bỏ lỡ thời cơ. Tuy nhiên thời cơ vận may gắn với khả năng đi sát quần chúng, tranh thủ được mọi người. Công danh sự nghiệp nhiều cơ may thành đạt. Tài vận phát đạt, kinh doanh gặp thời, được như mong muốn. Kiện tụng dễ thắng nhưng nên giữ hoà khí thì hơn. Thi cử dễ đỗ, nhưng đến tháng tám có thể gặp điều không may, vì vậy công việc không nên dây dưa, không nên kéo dài, tránh chủ quan tự mãn. Tình yêu thuận lợi, được như ý. Hôn nhân đẹp lòng, dễ thành lương duyên.

Những tuổi nạp Giáp: Đinh: Tị, Mão, Sửu.

Ất hoặc Quý: Sửu, Hợi, Dậu.

Những người gặp quẻ này, lại sinh tháng 12 là đắc cách, sự nghiệp có nhiều cơ may thắng lợi.

Để biết số điện thoại của bạn gieo được quẻ nào, có hợp tuổi, hợp phong thủy với bạn hay không? hãy kiểm tra ngay với công cụ xem bói sim số 1 hiện nay được lập bởi chuyên gia phong thủy của chúng tôi ở bên dưới.

Xem bói sim
Số điện thoại
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ cửu (hào 1) của quẻ Địa Trạch Lâm

: 臨,貞 吉。

曰: 吉,志 也。

Sơ Cửu: Hàm Lâm. Trinh cát.

Cùng nhau chung sức giúp đời,

Mở mang chính nghĩa, hay thời đã hay.

Tượng viết: Hàm Lâm trinh cát. Chí hành chính dã.

Hay vì chung sức giúp đời,

Mở mang chính nghĩa, chẳng lơi tấc lòng.

Luận giải ý nghĩa: Hào Sơ dạy rằng: khi người quân tử gặp thời cơ thuận tiện, hãy kéo nhau ra giúp đời. Nhưng phải theo đúng nghĩa công chính, mới hay, mới tốt. Cho nên chí hướng lúc nào cũng phải gửi gắm theo nhẽ công chính. 

Suy ngẫm: Hào Sơ Cửu cương đắc chính, liên kết với Cửu Nhị đồng chí hướng, sẽ thành công áp đảo được tứ âm. Ví dụ Lưu Bị liên kết với Đông Ngô để ngăn chặn quân Tào xuống Nam.

Dự báo Hào 1 Quẻ Địa Trạch Lâm: Hào tốt, mọi người dễ cảm thông nhau, công việc dễ thành, nhiều cơ hội thăng tiến, dễ thành đạt. Kinh doanh thuận lợi.

Hợp mệnh là người có tài, có đức, sống sát dân. Nhiều phúc lộc.

Không hợp mệnh cũng là người trung chính, được địa phương nể trọng, gia sản khá.


3. Luận giải ý nghĩa lời hào cửu nhị (hào 2) của quẻ Địa Trạch Lâm

:      臨,吉 利。

曰: 臨,吉 也。

Cửu nhị: Hàm Lâm. Cát. Vô bất lợi.

Cùng nhau chung sức giúp đời,

Xét về lợi ích, thì thôi vẹn toàn.

Tượng viết: Hàm Lâm cát vô bất lợi. Vị thuận mệnh dã.

Cùng nhau chung sức giúp đời,

Làm nên ích lợi, chúa tôi hiệp hòa.

Luận giải ý nghĩa: Khi gặp thời cơ thuận tiện, quân tử hãy hợp lực với nhau, đoàn kết với nhau, mà giúp đời. Nếu được như vậy, làm gì cũng hay, cũng lợi. Hơn nữa, dẫu gặp thời cơ thuận tiện, đừng bao giờ quên nỗ lực, cố gắng, đừng có ỷ lại vào Mệnh Trời

Suy ngẫm: Hào Cửu Nhị cũng như Sơ Cửu, lại thêm đắc trung, dương hào cư âm vị, vừa cương quyết vừa mềm mỏng, đúng là thái độ của bậc lãnh tụ.

Dự báo Hào 2 Quẻ Địa Trạch Lâm: Hào tốt, cơ hội thuận lợi, tiến thủ dễ dàng, kinh doanh phát đạt. Bất lợi cho người tính tình cô độc, làm càn.

Mệnh hợp là người biết thu phục nhân tâm, lấy đức hành đạo, đạt được chí hướng, sự nghiệp lớn.

Mệnh không hợp là người biết sống sát mọi người, được địa phương tôn kính.
4. Luận bàn ý nghĩa lời hào lục tam (hào 3) của quẻ Địa Trạch Lâm

.      臨,無 利。 之,無 咎。

曰: 臨,位 也。 之,咎 也。 

Lục tam: Cam Lâm. Vô du lợi. Ký ưu chi. Vô cữu.

Lục tam vồn vã, ngọt ngào.

Mà không tài đức, thì nào ích chi?

Thà lo tu tỉnh hành vi,

Nếu làm được vậy, có gì lỗi đâu.

Tượng viết: Cam Lâm. Vị bất đáng dã. Ký ưu chi. Cữu bất trưởng dã.

Vồn vã, ngọt ngào,

Vị ngôi không đáng, thì nào ích chi.

Thà lo tu tỉnh hành vi,

Lỗi lầm như vậy, nhẽ gì bền lâu?

Luận giải ý nghĩa: Hào ba là Hào Lục tam bất trung, bất chính, ám chỉ một kẻ tiểu nhân ở địa vị cao, nhưng không có tài đức, chỉ ngọt ngào, ve vãn lấy lòng người. Nhưng sự ngọt ngào ấy là thứ ngọt ngào giả tạo, đáng sợ (trong cái cười có dấu con dao bén). Tiểu nhân dẫu sao cũng không thể chinh phục quân tử bằng sự ngọt ngào giả tạo ấy được. Nếu họ biết rằng tài đức của họ chưa xứng kỳ vị mà biết lo cải hóa, biết lo trau dồi tài đức, thì cái lỗi lầm của họ, một ngày nào đó có thể xóa bỏ được. 

Suy ngẫm: Hào Lục Tam bất chính bất trung, là tiểu nhân muốn dụ cửu nhị đi với mình, sẽ thất bại. Nếu biết hối cải quá thì cũng được khỏi tội lỗi. 

Dự báo Hào 3 Quẻ Địa Trạch Lâm: Hào xấu, như kẻ hám lợi mà tới, mọi người phải đề phòng, chỉ tốt cho nghề thầy giáo (dạy học).

Mệnh hợp: người trông coi việc dạy người, nghề tuyên giáo.

Mệnh không hợp: kẻ mị dân, hay dối người hại đời, đến đâu mọi người phải đề phòng. Nữ mệnh là người lắm điều, chua ngoa, bạc đức.


5. Bật mí ý nghĩa lời hào lục tứ (hào 4) của quẻ Địa Trạch Lâm

臨,無 咎。

曰: 咎,位 也。

Lục tứ: Chí Lâm. Vô cữu.

Hết lòng cộng tác với người hay,

Nếu mình thành khẩn, lỗi chi đây.

Tượng viết: Chí Lâm vô cữu. Vị đáng dã.

Ưa làm việc với người hay,

Vì mình xứng đáng với ngôi vị mình.

Luận giải ý nghĩa: Hào Bốn cũng là Hào Âm, nhưng đắc vị, lại ứng với Sơ Cửu là người có tài. Hai bên nếu biết giao thiệp với nhau cho chí tình, chí thiết, thì cũng có thể cùng nhau giúp đời.

Suy ngẫm: Hào Lục Tứ cũng là hạng tiểu nhân nhưng đắc chính, khéo thu thuận để ứng với Sơ Cửu, sẽ không việc gì.

Dự báo Hào 4 Quẻ Địa Trạch Lâm: Hào tốt, có nhiều bạn bè hợp lực, giúp đỡ, công việc dễ hoàn thành. Sĩ tử dễ đỗ đạt, có người tiến cử. Người kinh doanh có nhiều bạn hàng, dễ dàng phát đạt.

Mệnh hợp là người tận tuy, được nhiều người tin cẩn, sự nghiệp hoàn thành.

Mệnh không hợp cũng là người phát về kỹ thuật, say mê công việc.

Đừng quên trải nghiệm 1 lần phần mềm luận giải vận mệnh trọn đời chính xác nhất hiện nay của chúng tôi ở bên dưới. Phiên bản xem vận mệnh 2022 phân tích bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) theo lá số tử vi, lá số tứ trụ rồi giải đoán chi tiết vận mệnh theo tử vi khoa học, tứ trụ tử bình, luận đoán giàu nghèo theo phép cân xương đoán số, theo thập nhị trực, mệnh theo cửu tinh, theo sách số diễn cầm tam thế diễn nghĩa…nhằm giúp độc giả có cái tổng hợp, cho kết quả chính xác hơn… nên vinh dự được độc giả bình chọn là phần mềm xem vận mệnh trọn đời uy tín nhất hiện nay. Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem vận mệnh khác.

Xem bói vận mệnh trọn đời
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào lục ngũ (hào 5) của quẻ Địa Trạch Lâm

: 臨,大 宜,吉。

曰:大 宜,行 也。 

Lục ngũ: Tri Lâm. Đại quân chi nghi. Cát.

Khôn ngoan, khéo dụng nhân tài,

Đó là hay, khéo của người minh quân.

Tượng viết: Đại quân chi nghi. Hành trung chi vị dã.

Minh quân xử sự êm xuôi,

Đó là làm đúng phận người quân vương.

Luận giải ý nghĩa: Hào năm đề cập đến cách trị dân của một đấng quân vương. Thiên hạ thì bao la, nên vua không thể nào ôm đồm, không thể nào thấu suốt được mọi công việc. Vì vậy bổn phận nhà vua là phải tìm cho ra hiền tài phụ giúp, rồi sau đó phải ủy thác cho họ công cuộc trị dân. Như vậy mới là người minh trí.

Suy ngẫm: Hào Lục Ngũ đắc trung, lại ứng với Cửu Nhị, tin cẩn trao trọng trách cho Nhị sẽ được Cát. Ví dụ chồng tài hèn, nhờ vợ đảm đang mà có được cơ đồ.

Dự báo Hào 5 Quẻ Địa Trạch Lâm: Hào tốt, hợp tác có chí hướng, có trí tuệ. Nhiều cơ may thành đạt cao, thăng tiến tốt. Sĩ tử gặp thời, thi thố được tài năng. Kinh doanh phát đạt, phúc lộc dồi dào.

Mệnh hợp là người có trí cùng hợp tác vì nghiệp lớn, phúc lộc cao dầy.

Mệnh không hợp cũng là người có trí tuệ trong địa phương, có phúc lộc.

Nếu bạn quan tâm đến phong thủy thì đừng bỏ qua 1 lần trải nghiệm phần mềm tìm dụng thần theo bát tự của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm dụng thần chính xác từ đó chọn ngũ hành phù hợp để bổ cứu, cải vận

Phần mềm tìm dụng thần theo bát tự
Họ tên
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

7. Giải nghĩa lời hào thượng lục (hào 6) của quẻ Địa Trạch Lâm

臨,吉 咎。

曰: 吉,志 也。

Thượng Lục: Đôn Lâm. Cát. Vô cữu.

Một lòng nâng đỡ hiền tài,

Là hay, là tốt, ai người kêu ca.

Tượng viết: Đôn Lâm chi cát. Chí tại nội dã.

Hiền tài nâng đỡ mới hay,

Ấy vì quí chuộng người tài, chẳng quên.

Luận giải ý nghĩa: Khi ở ngôi cao trị dân, mà không dồi dào tài đức, thì lại càng phải thành khẩn mà tiếp đãi các bậc hiền tài. Hoặc là đã trị dân, thì trước cũng như sau, phải một lòng thành khẩn vì dân, vì nước mới là hay. 

Suy ngẫm: Hào Thượng Lục âm nhu đắc chính cũng như Lục tứ, nhưng ở địa vị cao tột, đứng đầu bốn âm. Ở thời Lâm, biết dẫn dắt cả bầy tiểu nhân tùng phục hai dương, nên được Cát.

Dự báo Hào 6 Quẻ Địa Trạch Lâm: Hào tốt, thời cơ nhiều thuận lợi, đáng tin. Cán bộ, viên chức được đề bạt vào cương vị trọng yếu. Sĩ tử đỗ đạt cao, được trọng dụng. Kinh doanh được lợi lớn.

Mệnh hợp là những quý nhân có phúc lộc cao dầy; người làm việc từ thiện có tiếng.

Mệnh không hợp là những bậc già cả có đức cao, những người lập nghiệp xa quê.

Để xem luận giải ý nghĩa các quẻ dịch khác vui lòng chọn tên quẻ ở bên dưới rồi kích vào Luận giải.

Luận giải 64 quẻ kinh dịch
Quẻ chủ
Hào động

Tác giả bài viết: Thầy Uri – Chuyên gia dịch học của xemvm.com

Nguồn tin: Tổng hợp từ sách, báo về Quẻ Địa Trạch Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích hãy ấn nút chia sẻ (share) bên dưới để ủng hộ chúng tôi và chia sẻ kiến thức hay cho bạn bè của bạn. Đừng quên truy cập fanpage Xemvm.com” để cập nhật các bài viết và các chương trình khuyến mãi mới nhất. Cám ơn bạn rất nhiều!
Phần mềm xem bói dãy số bất kỳ của số tài khoản ngân hàng, số CCCD, số CMT, số thẻ ATM, số sổ bảo hiểm xã hội… Chỉ cần nhập vào một dãy số và bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) của bạn rồi kích vào “Luận giải”, hệ thống sẽ luận giải phân tích cát hung dãy số theo âm dương, ngũ hành, thiên thời (vận khí), phối quẻ theo mai hoa dịch số để tính ra quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến, hào động, tính tổng nút dãy số, tính hung cát 4 số cuối theo 81 linh số… Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem bói dãy số khác.
Xem bói dãy số
Dãy số
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc ý kiến góp ý để bài viết này… hoàn thiện hơn vui lòng để lại một bình luận bên dưới để chúng ta có thể thảo luận thêm!

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự
Hỗ trợ khách hàng
NV1: 0926.138.186 (Zalo)
NV2: 0926.138.186
Khiếu nại: 0926.138.186
Sim phong thủy điểm cao
Sim giảm giá
Thống kê
 • Đang truy cập256
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm254
 • Hôm nay9,995
 • Tháng hiện tại1,663,890
 • Tổng lượt truy cập65,131,692
Sim đẹp phong thủy

xemVM Copyright © 2019-2023
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây