Lịch vạn niên - Chọn giờ tốt ngày đẹp
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Tìm hiểu ý nghĩa lời hào và lời quẻ Hỏa Địa Tấn - Quẻ dịch số 35

Thứ bảy - 23/01/2021 20:02
Bài viết này sẽ luận giải ý nghĩa lời hào và lời quẻ Hỏa Địa Tấn một cách dễ hiểu nhất để độc giả có thể áp dụng vào chiêm đoán cát hung trong xem bói dịch theo quẻ mai hoa, bát tự hà lạc, lục hào… Tấn có nghĩa là tiến tới, tiến bộ, tiến lên...nên là quẻ tốt

Bài viết “Tìm hiểu ý nghĩa lời hào và lời quẻ Hỏa Địa Tấn - Quẻ dịch số 35” gồm các phần chính sau đây:

 1. Giải mã ý nghĩa lời quẻ Hỏa Địa Tấn
 2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ lục (hào 1) của quẻ Hỏa Địa Tấn
 3. Luận giải ý nghĩa lời hào lục nhị (hào 2) của quẻ Hỏa Địa Tấn
 4. Luận bàn ý nghĩa lời hào lục tam (hào 3) của quẻ Hỏa Địa Tấn
 5. Bật mí ý nghĩa lời hào cửu tứ (hào 4) của quẻ Hỏa Địa Tấn
 6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào lục ngũ (hào 5) của quẻ Hỏa Địa Tấn
 7. Giải nghĩa lời hào thượng cửu (hào 6) của quẻ Hỏa Địa Tấn

1. Giải mã ý nghĩa lời quẻ Hỏa Địa Tấn

Ý nghĩa lời hào và lời quẻ số 35 Hỏa Địa Tấn
Ý nghĩa lời hào và lời quẻ số 35 Hỏa Địa Tấn

Tổng quan về quẻ dịch số 35 trong 64 quẻ Kinh dịch – Quẻ Hỏa Địa Tấn là một trong 8 quẻ thuộc nhóm cung Càn (Thuần Càn, Thiên Phong Cấu, Thiên Sơn Độn, Thiên Địa Bĩ, Phong Địa Quán, Sơn Địa Bác, Hỏa Địa Tấn, Hỏa Thiên Đại Hữu) nên có các đặc trưng sau: có số cung Lạc Thư là 6, đại biểu phương Tây Bắc, ngũ hành Kim, thời gian ứng với cuối thu, đầu đông (giữa tháng 9 và tháng 10). Có số 4 và 9 là 2 số “sinh thành” của Hành Kim bản mệnh của quẻ Càn. Can tương ứng là Tân và 2 Chi tương ứng là Tuất – Hợi. Độc giả tìm hiểu sâu hơn ở bài viết “Luận bàn về tượng quẻ càn và ý nghĩa trong dự báo bói dịch”.

Quẻ Hỏa Địa Tấn có Hạ quái (Nội quái) là: ☷ (坤 kún) Khôn hay Đất (地). Thượng quái (Ngoại quái) là: ☲ (離 lì) Ly hay Hỏa (火) nên là quẻ “tương sinh”. Mặt trời lên khỏi mặt đất, càng lên cao càng sáng tỏ, cho nên Tấn có nghĩa là tiến tới, tiến bộ, tiến lên (thời vận tới). Thời của quẻ Tấn, cần phải mạnh mẽ tiến lên, nhưng không tiến lên một cách mù quáng, dù chậm nhưng vững chắc như mặt trời càng lên cao càng rực sáng. Dù phải đảm đương nhiều công việc nhưng càng gánh vác càng nhận được sự bồi đắp lớn. 

Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Tượng quẻ Hỏa Địa Tấn:

象曰:     明出地上,晉﹔君子以自昭明德。

Minh xuất địa thượng. Tấn. Quân tử dĩ tự chiêu minh đức.

Lửa từ mặt đất tấn cao.

Nên người quân tử chuốt chau tính Trời.

Luận giải ý nghĩa: ánh sáng từ trên mặt đất là quẻ Tấn. Người quân tử lấy đó mà làm sáng rõ cái đức của mình.

- Mặt trời, vốn quang minh; bị trái đất che khuất mới không sáng soi được.

- Thần trong ta, vốn quang minh; bị dục tình che khuất mới không sáng soi được.

Thoán từ quẻ Hỏa Địa Tấn:

晉:康侯用錫馬蕃庶,晝日三接。

Tấn. Khang hầu. Dụng tích mã phồn thứ. trú nhật tam tiếp.

Tấn như một vị khang hầu

Được ban nhiều ngựa, ngày chầu ba phiên.

Luận giải ý nghĩa: Thoán đề cập đến một vị khang hầu, giúp vua trị an đất nước, được vua hết sức sủng ái, ban cho ngựa xe đầy rẫy, lại còn cho vào triều kiến một ngày mấy lần.

Thoán truyện quẻ Hỏa Địa Tấn:

彖曰:      晉,進也。 明出地上,順而麗乎大明,柔進而上行。

                是以康侯用錫馬蕃庶,晝日三接也。

Tấn ấy tiến lên,

Sáng từ mặt đất, sáng lên rõ ràng.

Thuận thừa nương ánh dương quang,

Mềm từ dưới thấp, nhịp nhàng tiến lên.

Nên rằng: hầu tước uy quyền,

Được ban nhiều ngựa, ba phiên ngày hầu.

Dự báo Hà Lạc, Mai hoa dịch số: Quẻ Tấn chỉ thời cuộc đang cực thịnh, mọi việc trôi chảy tiến lên, có nhiều thuận lợi cho việc hoàn thành sự nghiệp. Những người biết dựa vào những chủ trương đẹp lòng người của cấp trên, biết thuận theo cái mới, không chủ quan tự mãn thì rất dễ thành công. Tài vận sung mãn, kinh doanh phát đạt, là thời cơ để kiếm tiền hợp lệ. Xuất hành tốt, gặp may. Thi cử đạt kết quả như ý. Bệnh tật dễ nặng lên, Kiện tụng kéo dài dễ gây rắc rối, nên giải hòa sớm thì tốt. Tình yêu và hôn nhân thuận lợi, đôi bên thông cảm dễ dàng, dễ thành lương duyên, hôn nhân bền chặt. 

Những tuổi nạp Giáp: Ất hoặc Quý: Mùi, Tý, Mão. 

Kỷ: Dậu, Mùi, Tỵ

Người gặp quẻ này, sinh vào tháng hai là được cách tốt: công danh sự nghiệp dễ thành.

Để biết số điện thoại của bạn gieo được quẻ nào, có hợp tuổi, hợp phong thủy với bạn hay không? hãy kiểm tra ngay với công cụ xem bói sim số 1 hiện nay được lập bởi chuyên gia phong thủy của chúng tôi ở bên dưới.

Xem bói sim
Số điện thoại
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

2. Phân tích ý nghĩa lời hào sơ lục (hào 1) của quẻ Hỏa Địa Tấn

初六 晉如,摧如,貞吉。 罔孚,裕無咎。

象曰:    晉如,摧如﹔獨行正也。 裕無咎﹔未受命也。

Sơ lục: Tấn như tồi như. Trinh cát. Võng phu. Dụ vô cữu.

Tiến lên, mà bị cản lui,

Lòng luôn minh chính, âu thời mắn may.

Ví bằng đấy chửa tin đây,

Lâng lâng, thanh thản lòng này quản chi,

Vậy thời nào có lỗi gì?

Tượng viết: Tấn như tồi như. Độc hành chính dã. Dụ vô cữu. Vị thụ mệnh dã.

Tiến lên, mà bị cản lui,

Thi hành chính đạo, âu thời riêng ta.

Lâng lâng, thanh thản khoan hòa,

Là vì lộc nước, mệnh vua chưa từng.

Luận giải ý nghĩa: Hào Sơ lục là bước đầu tiên của một hiền thần, trên con đường tiến thân. Muốn tiến lên, mà lại bao khó khăn, trắc trở còn đang chờ đợi. Vì thế Hào từ mới nói: Tấn tiến lên mà bị ngăn chặn, bắt phải lui. Trong trường hợp ấy, hãy biết chờ thời, ăn theo lẽ phải, ung dung, thanh thản, sống cho qua ngày, đừng nóng lòng vội, tiến như vậy mới khỏi lỗi lầm.

Suy ngẫm: Hào Sơ Lục ở vị trí thấp, lại ứng với Cửu Tứ bất trung bất chính, nên bị ngăn cản, muốn tiến mà không được. Ví dụ Trương Tùng, thấy Lưu Chương hèn yếu muốn hiến Ba Thục cho Tào Tháo, nhưng Tào Tháo kiêu ngạo, hống hách, nên Trương Tùng phải ôm hận rút lui.

Dự báo Hào 1 Quẻ Hỏa Địa Tấn: Hào vừa tốt vừa xấu. Tốt đối với người biết thời cơ, biết tiến thoái đúng thời. Xấu đối với mọi người bình thường: hay bị trở ngại, gièm pha, khó tiến thủ. 

Mệnh hợp cách: người biết thời cơ, bình tĩnh giữ đạo, dù bị cản trở cũng cứ ung dung tiến thủ, đạt ý nguyện, có nhiều phúc lộc. 

Mệnh không hợp cách: người có tài năng, có cơ hội nhưng không được tín nhiệm, bị cản trở, không toại chí. Người thường yếu đuối, đoản mệnh.

3. Luận giải ý nghĩa lời hào lục nhị (hào 2) của quẻ Hỏa Địa Tấn

六二: 晉如,愁如,貞吉。 受茲介福,于其王母。

象曰:   受之介福,以中正也。

Lục nhị: Tấn như sầu như. Trinh cát. Thụ tư giới phúc vu kỳ vương mẫu.

Tiến lên lòng những âu sầu,

Một niềm minh chính, trước sau tốt lành.

Rồi ra phúc lộc quân doanh,

Là vì trung nghĩa, phân minh đường hoàng.

Tượng viết: Thụ tư giới phúc. Dĩ trung chính dã

Luận giải ý nghĩa: Hào Lục nhị, tượng trưng cho những bậc thần tử có tài, muốn tiến lên, cho vua biết mặt, chủ biết tên, nhưng bị những quan chức triều đình ghen ghét đố kỵ, không để cho xuất đầu lộ diện được. Trong trường hợp ấy, cũng vẫn phải cư xử cho phải phép rồi sẽ có ngày được vinh hoa, quyền cao, chức trọng.

Suy ngẫm: Hào Lục Nhị có đức trung chính, nhưng không ứng với ai, chưa được đời biết đến, nên buồn rầu chưa tiến lên được. Nếu bền gan giữ đạo trung chính, sẽ có lộc vị tự đem đến, như được phúc ấm tổ tiên.

Dự báo Hào 2 Quẻ Hỏa Địa Tấn: Hào tốt, trước khó sau dễ. Nhờ được phúc tổ tiên, trong nhà có mẹ hiền vợ thảo, dễ tạo dựng sự nghiệp. 

Mệnh hợp cách: người nhờ phúc tổ tiên lập được nghiệp, có cuộc sống an vui. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có phúc, được vợ đảm đang, giữ được phúc lộc của tổ tiên.

4. Luận bàn ý nghĩa lời hào lục tam (hào 3) của quẻ Hỏa Địa Tấn

六三 眾允,悔亡。

象曰:    眾允之,志上行也。

Lục tam: Chúng doãn. Hối vong.

Mọi người ý hợp, tâm đầu,

Còn đâu hối hận, còn đâu phàn nàn.

Tượng viết: Chúng doãn chi. Chí thượng hành dã.

Mọi người ý hiệp, tâm đầu,

Con đường tiến bộ, cùng nhau thượng hành.

Luận giải ý nghĩa: Hào Lục tam. Khi một vị anh tài đã được mọi người kính phục, thì bấy giờ bước tiến sẽ thanh thản, và không còn gì bận lòng nữa. Khi Hàn Tín đã đem sở học của mình, làm cho Tiêu Hà, Đằng Công phục rồi, bấy giờ mới mang thư tiến cử của Trương Lương ra cho họ xem. Tiêu Hà, Đằng Công lại một phen nữa bảo tấu cho Hàn Tín. Bái Công, sau khi đã rõ đầu đuôi, mới phục tài Hàn Tín, mới chịu lập đàn bái tướng, phong Hàn Tín làm Phá Sở Đại Nguyên Soái. 

Suy ngẫm: Hào Lục Tam tuy bất trung bất chính nhưng ở thời Tấn, được nhị âm ở dưới tin cẩn đẩy lên, nên có thể thành công nhất thời.

Dự báo Hào 3 Quẻ Hỏa Địa Tấn: Hào tốt, tác động lớn của sự tín nhiệm đến tâm lý con người. Quan chức dễ thăng tiến, Sĩ tử dễ đỗ đạt. Người thường làm ăn phát đạt, có gia đình hòa thuận yên vui. 

Mệnh hợp cách: người được tín nhiệm trong quần chúng, tạo dựng được sự nghiệp, có cuộc sống yên vui. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có tín nhiệm, nhiều bạn ít thù, dễ phát đạt, có cuộc sống yên vui.

5. Bật mí ý nghĩa lời hào cửu tứ (hào 4) của quẻ Hỏa Địa Tấn

九四: 晉如碩鼠,貞厲。

象曰:   碩鼠貞厲,位不當也。

Cửu tứ: Tấn như thạng thử. Trinh lệ.

Tiến mà như chuột, hay chi,

Gian manh như chuột, ắt khi nguy nạn.

Tượng viết: Thạch thử trinh lệ. Vị bất đáng dã.

Gian manh như chuột, ắt nguy,

Vị ngôi chẳng xứng, ắt khi lỡ làng.

Luận giải ý nghĩa: Hào Cửu tứ là một Hào Dương, nằm sát ngay dưới Hào Lục ngũ, nhưng lại đè trên 3 hào Âm. Như vậy chẳng khác nào một gian thần che mắt vua, mà đè nén người có công ở dưới. Triều đình xưa nay, thường hay có hạng gian thần này. Dịch Kinh sánh họ với những con chuột đồng. Chuột đồng thì tham ăn, sợ người, sợ ánh sáng; ngày nấp, đêm ra. Những bọn gian thần cũng tham quyền cố vị; úy kỵ kẻ hiền tài, lại chuyên làm những điều ám muội.

Suy ngẫm: Hào Cửu Tứ cũng bất trung bất chính, lại ngồi trên tam âm, nếu tham lam tàn bạo quá độ, sẽ nguy tới nơi. Ví dụ Đổng Trác cầm đầu bọn tiểu nhân, muốn tiến lên làm vua thay Hiến Đế, nên bị Vương Doãn đánh lừa và Lã Bố đâm chết.

Dự báo Hào 4 Quẻ Hỏa Địa Tấn: Hào Xấu (Như kẻ bất tài tiến lên địa vị cao không hợp thời, không hợp vị thì giữ chính cũng nguy). Hào chỉ sự khó tiến thủ, nhiều gian nan, trở ngại, không phục lẫn nhau, dễ bị gièm pha kiện cáo.

Mệnh hợp cách: người ở ngôi cao, không xứng đức tài bị khinh rẻ, tai tiếng. 

Mệnh không hợp cách: kẻ ngang ngạnh làm bừa, dễ gây nên tai họa, làm hỏng cơ đồ.

Đừng quên trải nghiệm 1 lần phần mềm luận giải vận mệnh trọn đời chính xác nhất hiện nay của chúng tôi ở bên dưới. Phiên bản xem vận mệnh 2022 phân tích bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) theo lá số tử vi, lá số tứ trụ rồi giải đoán chi tiết vận mệnh theo tử vi khoa học, tứ trụ tử bình, luận đoán giàu nghèo theo phép cân xương đoán số, theo thập nhị trực, mệnh theo cửu tinh, theo sách số diễn cầm tam thế diễn nghĩa…nhằm giúp độc giả có cái tổng hợp, cho kết quả chính xác hơn… nên vinh dự được độc giả bình chọn là phần mềm xem vận mệnh trọn đời uy tín nhất hiện nay. Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem vận mệnh khác.

Xem bói vận mệnh trọn đời
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

6. Tìm hiểu ý nghĩa lời hào lục ngũ (hào 5) của quẻ Hỏa Địa Tấn

六五 晉其角,維用伐邑,厲吉無咎,貞吝。

象曰:    維用伐邑,道未光也。

Lục ngũ: Hối vong. Thất đắc vật tuất. Vãng cát vô bất lợi.

Hết còn hối hận, phàn nàn,

Cuộc đời thành bại, chẳng màng, chẳng lo,

Khi nên, trời sẽ giúp cho,

Rồi ra muôn sự tròn vo, êm đềm.

Tượng viết: Thất đắc vật tuất. Vãng hữu khánh dã.

Đắc thất chẳng màng,

Việc gì rồi cũng muôn vàn mắn may.

Luận giải ý nghĩa: Lục ngũ, tượng trưng bậc đại minh, mà người dưới đều thuận phục, như vậy làm gì chẳng nên, có việc gì mà phải ăn năn nữa.

Suy ngẫm: Hào Lục Ngũ làm chủ quẻ Tấn, có đức đại minh, lại được quần âm phụ thuộc, nên tấn hành được Cát, không lo sợ gì.

Dự báo Hào 5 Quẻ Hỏa Địa Tấn: Hào tốt, nhiều cơ may thăng tiến. Quan chức được đề bạt, có nhiều công lao, sĩ tử thành công, thành danh. Nhà buôn gặp thời, kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp cách: người có tài đức, có địa vị cao sang, tạo dựng được sự nghiệp lớn, phúc lộc cao đầy. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có tài đức, hết lòng vì việc công, được mọi người kính trọng.

Nếu bạn quan tâm đến phong thủy thì đừng bỏ qua 1 lần trải nghiệm phần mềm tìm dụng thần theo bát tự của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm dụng thần chính xác từ đó chọn ngũ hành phù hợp để bổ cứu, cải vận

Phần mềm tìm dụng thần theo bát tự
Họ tên
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính

7. Giải nghĩa lời hào thượng cửu (hào 6) của quẻ Hỏa Địa Tấn

上九: 晉其角,維用伐邑,厲吉無咎,貞吝。

象曰:   維用伐邑,道未光也。

Thượng Cửu: Tấn kỳ giác. Duy dụng phạt ấp. Lệ cát. Vô cữu. Trinh lận.

Tiến mà tiến độc đôi sừng,

Ấp mình riêng trị, trị chừng ấy thôi.

Biết nguy, biết hiểm, may rồi,

Trị binh khéo léo, âu thời lỗi chi.

Nếu như sinh dụng quyền uy,

Ưa dùng võ lực, thế thì tiếc thay.

Tượng viết: Duy dụng phạt ấp. Đạo vi quang dã.

Đánh độc ấp mình,

Nghĩa là đạo đức chưa thành quang hoa.

Luận giải ý nghĩa: Thượng Cửu nói: Tiến bằng sừng, tức là đã hết đường tiến rồi, đã tiến đến cùng rồi. Lúc ấy cần phải biết tự trị, tự xử cho hay, lại phải biết đề phòng nguy hiểm, mới tốt.

Suy ngẫm: Hào Thượng Cửu dương cường cùng cực, không chịu an phận trong quốc quận của mình, đòi tiến lên bình định thiên hạ thì sẽ bị nguy.

Dự báo Hào 6 Quẻ Hỏa Địa Tấn: Hào bình, địa vị cao mà thành đạt nhỏ, phúc mỏng. Sĩ tử long đong. Người thường ít lộc. Số xấu dễ bị kiện tụng, hình phạt. 

Mệnh hợp cách: người có quyền chức nhưng cậy thế làm bừa, không bị tội nhưng bị người đời chê cười. 

Mệnh không hợp cách: có tài, có địa vị nhưng thiếu đức hạnh, vô kỷ luật, làm ẩu, dễ bị giáng chức.

Để xem luận giải ý nghĩa các quẻ dịch khác vui lòng chọn tên quẻ ở bên dưới rồi kích vào Luận giải.

Luận giải 64 quẻ kinh dịch
Quẻ chủ
Hào động

Tác giả bài viết: Thầy Uri – Chuyên gia dịch học của xemvm.com

Nguồn tin: Tổng hợp từ sách, báo về Quẻ Hỏa Địa Tấn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích hãy ấn nút chia sẻ (share) bên dưới để ủng hộ chúng tôi và chia sẻ kiến thức hay cho bạn bè của bạn. Đừng quên truy cập fanpage Xemvm.com” để cập nhật các bài viết và các chương trình khuyến mãi mới nhất. Cám ơn bạn rất nhiều!
Phần mềm xem bói dãy số bất kỳ của số tài khoản ngân hàng, số CCCD, số CMT, số thẻ ATM, số sổ bảo hiểm xã hội… Chỉ cần nhập vào một dãy số và bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) của bạn rồi kích vào “Luận giải”, hệ thống sẽ luận giải phân tích cát hung dãy số theo âm dương, ngũ hành, thiên thời (vận khí), phối quẻ theo mai hoa dịch số để tính ra quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến, hào động, tính tổng nút dãy số, tính hung cát 4 số cuối theo 81 linh số… Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem bói dãy số khác.
Xem bói dãy số
Dãy số
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc ý kiến góp ý để bài viết này… hoàn thiện hơn vui lòng để lại một bình luận bên dưới để chúng ta có thể thảo luận thêm!

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự
Hỗ trợ khách hàng
NV1: 0926.138.186 (Zalo)
NV2: 0926.138.186
Khiếu nại: 0926.138.186
Sim phong thủy điểm cao
Sim giảm giá
Thống kê
 • Đang truy cập324
 • Máy chủ tìm kiếm33
 • Khách viếng thăm291
 • Hôm nay80,271
 • Tháng hiện tại1,879,177
 • Tổng lượt truy cập71,868,501
Sim đẹp phong thủy

xemVM Copyright © 2019-2023
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây