Lịch vạn niên - Chọn giờ tốt ngày đẹp
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Bảng tra giờ tốt, giờ đẹp xuất hành theo 12 quẻ của Quỷ Cốc Tử

Thứ năm - 24/06/2021 01:58
Theo Quỷ Cốc Tử thì các bạn phải chọn giờ xuất hành là các giờ ứng với các quẻ Bạch Hổ, Thái Thường, Thái Âm, Thiên Hậu, Quý Nhân, Thanh Long, Lục Hợp là các quẻ tốt, mang lại may mắn, tài lộc.

Bài viết “Bảng tra giờ tốt, giờ đẹp xuất hành theo 12 quẻ của Quỷ Cốc Tử” gồm các phần chính sau đây:

  1. Tìm hiểu về Quỷ Cốc Tử là ai
  2. Ý nghĩa 12 quẻ của Quỷ Cốc Tử trong chọn giờ xuất hành
  3. Bảng tra giờ xuất hành theo 12 quẻ của Quỷ Cốc Tử

1. Tìm hiểu về Quỷ Cốc Tử là ai

Quỷ Cốc Tử (鬼谷子) tên thật là Vương Hủ, còn gọi là Vương Thiền, Vương Lợi , Vương Thông, đạo hiệu Huyền Vi Tử. Do ông ẩn cư tại Quỷ Cốc nên người đời thường gọi ông là Quỷ Cốc tiên sinh, Vương Thiền lão tổ. Ông là nhân vật lịch sử Trung Hoa cổ đại, sinh vào khoảng cuối thời Xuân Thu, đầu đời Chiến Quốc. Dân gian có truyền thuyết Quỷ Cốc Tử là ông tổ của các thuật tướng số, phong thủy, bói toán, tinh đẩu. Trong đạo giáo tôn hiệu của Quỷ Cốc Tử là Huyền Đô tiên trưởng. Ông sáng lập ra các phái Âm Dương gia, Tung Hoành gia, Chính Trị gia, Du Thuyết gia.

Ông thu nạp rất nhiều đệ tử, trong đó có 4 học trò nổi tiếng nhất là: Tôn Tẫn (người nước Tề); Bàng Quyên, Trương Nghi (người nước Ngụy); và Tô Tần (người Lạc Dương). Tôn Tẫn và Bàng Quyên kết làm anh em cùng học binh pháp; Trương Nghi và Tô Tần kết làm anh em cùng học du thuyết. Tất cả đều là những nhân vật có ảnh hưởng to lớn tới lịch sử Trung Hoa thời Xuân Thu Chiến Quốc.

2. Ý nghĩa 12 quẻ của Quỷ Cốc Tử trong chọn giờ xuất hành

12 Quẻ tương truyền do Quỷ Cốc Tử định ra có ngũ hành và ý nghĩa như sau:

Quẻ số 1: Quẻ Câu trận có ngũ hành Thổ là quẻ xấu vì nếu giờ xuất hành gặp quẻ này thì:

Gặp kẻ gian tà trộm cắp

Cầu việc không thành

Hôn nhân trục trặc

Tìm người không thấy

Bệnh đau thêm nặng

Quẻ số 2: Quẻ Đằng xà có ngũ hành Thổ là quẻ xấu vì nếu giờ xuất hành gặp quẻ này thì:

Ra đi gặp việc không hay

Cầu danh không thành

Cầu lợi không được

Hôn nhân không hợp

Tìm người không thấy

Bệnh đau thêm nặng

Quẻ số 3: Quẻ Chu Tước có ngũ hành Hỏa là quẻ xấu vì nếu giờ xuất hành gặp quẻ này thì:

Ra đi vô cùng gian lao vất vả

Dù có gặp may mắn, sau cũng uổng công phí sức

Cầu tài không được

Hôn nhân bất thành

Tìm người không thấy

Bệnh càng nặng hơn

Quẻ số 4: Quẻ Bạch Hổ có ngũ hành Kim là quẻ xấu vì nếu giờ xuất hành gặp quẻ này thì:

Ra đi không gặp may

Cầu danh, cầu tài không được

Hôn nhân không hợp

Tìm người không thấy

Bệnh đau thêm nặng

 

Quẻ số 5: Quẻ Thái Thường có ngũ hành Thổ là quẻ tốt vì nếu giờ xuất hành gặp quẻ này thì:

Ra đi gặp việc vui vẻ

Việc công danh dễ thành

Cầu tài được lộc

Hôn nhân hòa hợp

Nhà cửa bình an

Tìm người, thấy ngay

Người ốm đỡ bệnh

Quẻ số 6: Quẻ Thái Âm có ngũ hành Kim là quẻ tốt vì nếu giờ xuất hành gặp quẻ này thì:

Ra đi được lợi, gặp xấu thành tốt

Việc công danh thuận lợi

Hôn nhân tốt lành, làm ăn có lợi

Có bệnh không lo

Tìm người, người về

Nhà cửa bình yên

Quẻ số 7: Quẻ Thiên Không có ngũ hành Hỏa là quẻ xấu vì nếu giờ xuất hành gặp quẻ này thì:

Ra đi đại hung,

Việc công danh không xong

Cầu tài không được

Hôn nhân không thành

Tìm người không thấy

Bệnh càng đau nặng

Quẻ số 8: quẻ Huyền Vũ có ngũ hành Thủy là quẻ xấu vì nếu giờ xuất hành gặp quẻ này thì:

Ra đi rất xấu

Muôn việc không thành

Cầu tài không được

Hôn nhân không xong

Tìm người không thấy

Bệnh nặng không khỏi


Quẻ số 9: Quẻ Thiên Hậu có ngũ hành Thủy là quẻ tốt vì nếu giờ xuất hành gặp quẻ này thì:

Ra đi được ăn uống

Gặp quý nhân giúp đỡ, Mọi việc đều thành

Cầu tài được lộc

Hôn nhân hòa hợp

Tìm người, người về

Bệnh đỡ từ từ

Quẻ số 10: Quẻ Quý Nhân có ngũ hành Thổ là quẻ tốt vì nếu giờ xuất hành gặp quẻ này thì:

Ra đi được ăn uống

Gặp quý nhân giúp đỡ,

Cầu tài được lộc

Hôn nhân tốt đẹp

Tìm người, người về

Người ốm đỡ bệnh

Quẻ số 11: Quẻ Thanh Long có ngũ hành Mộc là quẻ tốt vì nếu giờ xuất hành gặp quẻ này thì:

Ra đi được ăn uống

Mọi việc thành công

Cầu tài có lộc

Cầu danh được lên chức

Tìm người, người về

Người ốm đỡ bệnh

Quẻ số 12: Quẻ Lục Hợp có ngũ hành Mộc là quẻ tốt vì nếu giờ xuất hành gặp quẻ này thì:

Ra đi có lợi, mọi việc thuận lợi

Hôn nhân đắc ý

Cầu tài có lộc

Cầu danh lên chức

Duy chỉ có việc ốm đau, kiện cáo là xấu

3. Bảng tra giờ xuất hành theo 12 quẻ của Quỷ Cốc Tử

Chọn giờ tốt xuất hành theo Quỷ Cốc Tử
Chọn giờ tốt xuất hành theo Quỷ Cốc Tử

Theo Quỷ Cốc Tử thì các bạn phải chọn giờ xuất hành là các giờ ứng với các quẻ Bạch Hổ, Thái Thường, Thái Âm, Thiên Hậu, Quý Nhân, Thanh Long, Lục Hợp. Các quẻ này sẽ luân chuyển theo ngày, theo giờ như ở bảng tra dưới đây:

Giờ Ngày Tý Ngày Sửu Ngày Dần Ngày Mão
Giờ Tý (23-1h) Câu Trận Lục hợp Thanh Long Quý Nhân
Giờ Sửu (1-3h) Đằng Xà Câu Trận Lục hợp Thanh Long
Giờ Dần (3h-5h) Chu Tước Đằng Xà Câu Trận Lục hợp
Giờ Mão (5-7h) Bạch Hổ Chu Tước Đằng Xà Câu Trận
Giờ Thìn (7-9h) Thái Thường Bạch Hổ Chu Tước Đằng Xà
Giờ Tỵ (9-11h) Thái Âm Thái Thường Bạch Hổ Chu Tước
Giờ Ngọ (11-13h) Thiên Không Thái Âm Thái Thường Bạch Hổ
Giờ Mùi (13-15h) Huyền Vũ Thiên Không Thái Âm Thái Thường
Giờ Thân (15-17h) Thiên Hậu Huyền Vũ Thiên Không Thái Âm
Giờ Dậu (17-19h) Quý Nhân Thiên Hậu Huyền Vũ Thiên Không
Giờ Tuất (19-21h) Thanh Long Quý Nhân Thiên Hậu Huyền Vũ
Giờ Hợi (21-23h) Lục hợp Thanh Long Quý Nhân Thiên Hậu
Giờ Ngày Thìn Ngày Tỵ Ngày Ngọ Ngày Mùi
Giờ Tý (23-1h) Thiên Hậu Huyền Vũ Thiên Không Thái Âm
Giờ Sửu (1-3h) Quý Nhân Thiên Hậu Huyền Vũ Thiên Không
Giờ Dần (3h-5h) Thanh Long Quý Nhân Thiên Hậu Huyền Vũ
Giờ Mão (5-7h) Lục hợp Thanh Long Quý Nhân Thiên Hậu
Giờ Thìn (7-9h) Câu Trận Lục hợp Thanh Long Quý Nhân
Giờ Tỵ (9-11h) Đằng Xà Câu Trận Lục hợp Thanh Long
Giờ Ngọ (11-13h) Chu Tước Đằng Xà Câu Trận Lục hợp
Giờ Mùi (13-15h) Bạch Hổ Chu Tước Đằng Xà Câu Trận
Giờ Thân (15-17h) Thái Thường Bạch Hổ Chu Tước Đằng Xà
Giờ Dậu (17-19h) Thái Âm Thái Thường Bạch Hổ Chu Tước
Giờ Tuất (19-21h) Thiên Không Thái Âm Thái Thường Bạch Hổ
Giờ Hợi (21-23h) Huyền Vũ Thiên Không Thái Âm Thái Thường
Giờ Ngày Thân Ngày Dậu Ngày Tuất Ngày Dậu
Giờ Tý (23-1h) Thái Thường Bạch Hổ Chu Tước Đằng Xà
Giờ Sửu (1-3h) Thái Âm Thái Thường Bạch Hổ Chu Tước
Giờ Dần (3h-5h) Thiên Không Thái Âm Thái Thường Bạch Hổ
Giờ Mão (5-7h) Huyền Vũ Thiên Không Thái Âm Thái Thường
Giờ Thìn (7-9h) Thiên Hậu Huyền Vũ Thiên Không Thái Âm
Giờ Tỵ (9-11h) Quý Nhân Thiên Hậu Huyền Vũ Thiên Không
Giờ Ngọ (11-13h) Thanh Long Quý Nhân Thiên Hậu Huyền Vũ
Giờ Mùi (13-15h) Lục hợp Thanh Long Quý Nhân Thiên Hậu
Giờ Thân (15-17h) Câu Trận Lục hợp Thanh Long Quý Nhân
Giờ Dậu (17-19h) Đằng Xà Câu Trận Lục hợp Thanh Long
Giờ Tuất (19-21h) Chu Tước Đằng Xà Câu Trận Lục hợp
Giờ Hợi (21-23h) Bạch Hổ Chu Tước Đằng Xà Câu Trận

Thay vì tra cứu mất thời gian độc giả chỉ cần truy cập lịch vạn niên 2023 của chúng tôi đã tích hợp sẵn mục xem giờ khởi sự theo Quỷ Cốc Tử rất tiện lợi, ngoài ra còn có các mục xem giờ khởi sự khác như xem giờ theo Hoàng Đạo – Hắc Đạo, xem giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong, xem giờ tốt xấu theo dân gian. Thực tế việc xác định ngày đẹp, ngày xấu không hề mê tín mà có cơ sở khoa học, rất phức tạp đòi hỏi sự hiểu biết sâu về âm dương, ngũ hành, các ngôi sao…và cần phải phối hợp nhiều phương pháp xem ngày như sau:

Xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú (28 sao)

Xem ngày theo sinh khắc ngũ hành can chi: ngày Bảo nhật, ngày Thoa nhật, ngày Phạt nhật, ngày Chế nhật, ngày Ngũ ly nhật.

Tránh ngày xung khắc với tuổi người chủ sự

Phép xem ngày tốt xấu theo lục diệu qua 6 đốt ngón tay: Ngày Đại An, ngày Lưu Liên, ngày Tốc Hỷ, ngày Xích Khẩu, ngày Tiểu Cát, ngày Không Vong

Xem ngày theo Thập Nhị Trực (12 trực): Trực Kiến; Trực Trừ; Trực Mãn; Trực Bình; Trực Định; Trực Chấp; Trực Phá; Trực Nguy; Trực Thành; Trực Thu; Trực Khai; Trực Bế

Xem ngày xuất hành theo lịch Khổng Minh

Xem ngày theo Thông thư, ngọc hạp chánh tông

Phép xem ngày tốt xấu theo Kinh Kim Phù (Cửu Tinh): Ngày Yểu Tinh, Ngày Hoặc Tinh, Ngày Hòa Đao, Ngày Sát Cống, Ngày Trực Tinh, Ngày Quẻ Mộc, Ngày Giác Kỷ, Ngày Nhân Chuyên, Ngày Lập Tảo

Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch dựa trên lập quẻ mai hoa dịch số

Lịch vạn niên của xemvm.com là phần mềm lịch vạn niên duy nhất hiện nay đưa ra đầy đủ kết quả và luận giải về tất cả các phương pháp xem ngày bên trên…nên vinh dự được độc giả bình chọn là phần mềm lịch vạn niên số 1 hiện nay. Phiên bản lịch vạn niên 2023 hoàn toàn mới của chúng tôi không những giao diện đẹp, dễ sử dụng mà còn luận giải chính xác và chi tiết từng mục giúp độc giả dễ dàng lựa chọn được ngày tốt, giờ đẹp để khởi sự công việc. Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm lịch vạn sự khác.

Lịch vạn niên - Chọn giờ tốt ngày đẹp
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự

Tác giả bài viết: Thầy Uri – Chuyên gia phong thủy của xemvm.com

Nguồn tin: Tổng hợp từ sách, báo về Quỷ Cốc Tử

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích hãy ấn nút chia sẻ (share) bên dưới để ủng hộ chúng tôi và chia sẻ kiến thức hay cho bạn bè của bạn. Đừng quên truy cập fanpage Xemvm.com” để cập nhật các bài viết và các chương trình khuyến mãi mới nhất. Cám ơn bạn rất nhiều!
Phần mềm xem bói dãy số bất kỳ của số tài khoản ngân hàng, số CCCD, số CMT, số thẻ ATM, số sổ bảo hiểm xã hội… Chỉ cần nhập vào một dãy số và bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) của bạn rồi kích vào “Luận giải”, hệ thống sẽ luận giải phân tích cát hung dãy số theo âm dương, ngũ hành, thiên thời (vận khí), phối quẻ theo mai hoa dịch số để tính ra quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến, hào động, tính tổng nút dãy số, tính hung cát 4 số cuối theo 81 linh số… Hãy thử một lần để cảm nhận sự khác biệt so với các phần mềm xem bói dãy số khác.
Xem bói dãy số
Dãy số
Ngày sinh(DL)
Giờ sinh
Giới tính
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc ý kiến góp ý để bài viết này… hoàn thiện hơn vui lòng để lại một bình luận bên dưới để chúng ta có thể thảo luận thêm!

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Xem ngày tốt xấu theo kinh dịch
Ngày cần xem
Ngày khởi sự (DL)
Giờ khởi sự
Hỗ trợ khách hàng
NV1: 0926.138.186 (Zalo)
NV2: 0926.138.186
Khiếu nại: 0926.138.186
Sim phong thủy điểm cao
Sim giảm giá
Thống kê
  • Đang truy cập331
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm297
  • Hôm nay79,938
  • Tháng hiện tại1,878,844
  • Tổng lượt truy cập71,868,168
Sim đẹp phong thủy

xemVM Copyright © 2019-2023
Nguyện làm người dẫn đường mang tri thức, tinh hoa văn hóa đến cho mọi người
Ghi rõ nguồn xemvm.com và gắn link website khi sử dụng lại thông tin từ trang này.

Powered by NukeViet , support by VINADES.,JSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây