Câu chuyện nhân quả Cúng dường được phước

Cúng dường được phước - Câu chuyện nhân quả kỳ 98 - Phật giáo cố sự đại toàn

 •   24/06/2023 08:36:00 PM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Cúng dường được phước được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về 2 vợ chồng nghèo Kệ Di La đã bán thân để lấy tiền cúng dường chư tăng và được phước báu luôn trong kiếp này
Câu chuyện nhân quả Hoàng tử Na Nhất Thiên

Hoàng tử Na Nhất Thiên - Câu chuyện nhân quả kỳ 97 - Phật giáo cố sự đại toàn

 •   24/06/2023 08:29:00 PM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Hoàng tử Na Nhất Thiên được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện xưa về tiền kiếp Đức Phật là Đại hoàng tử Na Nhất Thiên, Hoàng tử Nhật là tôn giả A Nan và hoàng tử Nguyệt chính là tôn giả Xá-lợi-phất.
Câu chuyện nhân quả Một tảng đá

Một tảng đá - Câu chuyện nhân quả kỳ 96 - Phật giáo cố sự đại toàn

 •   23/06/2023 07:53:00 AM
 •   Đã xem: 252
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Một tảng đá được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện đối thoại giữa người nông phu với người ở cõi trời về gốc gác của tảng đá nằm trên trang trại của ông.
Câu chuyện nhân quả Giai cấp Nhất Ức Lý

Giai cấp Nhất Ức Lý - Câu chuyện nhân quả kỳ 95 - Phật giáo cố sự đại toàn

 •   23/06/2023 07:48:00 AM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Giai cấp Nhất Ức Lý được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về người con bố thí hết tài sản để thực hiện ước nguyện của cha lúc sinh thời là được vào giai cấp Nhất Ức Lý.
Câu chuyện nhân quả Đồng tiền gây phiền lụy

Đồng tiền gây phiền lụy - Câu chuyện nhân quả kỳ 94 - Phật giáo cố sự đại toàn

 •   22/06/2023 11:28:00 AM
 •   Đã xem: 275
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Đồng tiền gây phiền lụy được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về Vị tỳ-kheo đã cứu thoát đoàn thương gia trong rừng khỏi bọn cướp của.
Câu chuyện nhân quả Cô bé lọ lem

Cô bé lọ lem - Câu chuyện nhân quả kỳ 93 - Phật giáo cố sự đại toàn

 •   22/06/2023 07:38:00 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Cô bé lọ lem được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về cô gái nghèo cúng 2 đồng tiền với tâm chí thành nên được thượng tọa trụ trì chúc phúc và trở thành hoàng hậu.
Câu chuyện nhân quả Trưởng giả Y Lý Sa

Y Lý Sa - Câu chuyện nhân quả kỳ 92 - Phật giáo cố sự đại toàn

 •   21/06/2023 01:05:00 PM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Y Lý Sa được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Trưởng giả Y Lý Sa rất giàu có
Câu chuyện nhân quả Có thân hay không

Có thân hay không - Câu chuyện nhân quả kỳ 91 - Phật giáo cố sự đại toàn

 •   21/06/2023 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Có thân hay không được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về vị thương gia tên gọi là Vương lão lão gặp được đại ngộ, liền phát tâm xuất gia tu hành, tinh tiến giữ giới, lìa bỏ ngũ dục, đoạn trừ phiền não của thế gian và chứng quả A-la-hán.
Câu chuyện nhân quả Hai anh em

Hai anh em - Câu chuyện nhân quả kỳ 90 - Phật giáo cố sự đại toàn

 •   20/06/2023 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Hai anh em được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về hai anh em đã vượt qua được những khoảnh khắc mà niệm ác nổi lên định giết chết lẫn nhau.
Câu chuyện nhân quả Bán thịt tự thân mua lễ vật

Bán thịt tự thân mua lễ vật - Câu chuyện nhân quả kỳ 89 - Phật giáo cố sự đại toàn

 •   20/06/2023 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Bán thịt tự thân mua lễ vật được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện xúc động về Bồ Tát Thường Đề lúc chưa thành đạo đã sẵn sàng bán thịt của mình để lấy tiền mua lễ vật dâng cho Bồ Tát Đàm Vô Kiệt
Vua rồng và tiếng chuông chùa

Vua rồng và tiếng chuông chùa - Câu chuyện Nhân quả kỳ 88 - Phật giáo cố sự đại toàn

 •   18/06/2023 09:45:00 PM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Vua rồng và tiếng chuông chùa được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện vua rồng hung ác làm hại dân thường đã bị Vua Ca Nị Sắc Ca thu phục
Câu chuyện nhân quả Lời nói thật

Lời nói thật - Câu chuyện nhân quả kỳ 87 - Phật giáo cố sự đại toàn

 •   18/06/2023 09:40:00 PM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Lời nói thật được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về vua Phổ Minh hết lòng giữ gìn giới “không nói dối” đã cảm hóa được Thái tử Ban Túc vô cùng kiêu ngạo là người định giết ông
Câu chuyện nhân quả Muốn thoát sinh tử

Muốn thoát sinh tử - Câu chuyện nhân quả kỳ 86 - Phật giáo cố sự đại toàn

 •   17/06/2023 09:12:00 PM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Muốn thoát sinh tử được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện đối thoại giữa hai vị tỳ-kheo và tôn giả Kỳ Dạ Đa về kiếp xưa của Tôn giả, nhờ đó mà ngộ về sinh tử đắc quả Tu Đà Hoàn.
Câu chuyện nhân quả Niệm Phật được cứu

Niệm Phật được cứu - Câu chuyện nhân quả kỳ 85 - Phật giáo cố sự đại toàn

 •   17/06/2023 08:56:00 PM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Niệm Phật được cứu được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về người chồng của bà Hiền Huệ bị đọa địa ngục may nhờ lúc sống biết niệm phật mà được đầu thai lên làm người.
Câu chuyện nhân quả Ác quỷ

Ác quỷ - Câu chuyện nhân quả kỳ 84 - Phật giáo cố sự đại toàn

 •   16/06/2023 07:45:00 AM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Ác quỷ được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về người con là vị Phật tử thuần thành thường cúng dường các vị tỳ-kheo, nhưng lại có người cha làm nghề mổ lợn bán thịt nên khi chết đi bị đọa thành ác quỷ, may nhờ các vị tỳ-kheo và người con làm công đức hồi hướng mà thoát cảnh ác quỷ.
Câu chuyện nhân quả Tâm ham danh

Tâm ham danh - Câu chuyện nhân quả kỳ 83 - Phật giáo cố sự đại toàn

 •   16/06/2023 07:40:00 AM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Tâm ham danh được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về một người đàn bà thuộc dòng Bà-la-môn tên là Đề Vi vì muốn giữ danh dự và thể diện mà định tự thiêu may nhờ tôn giả Biện Tài đến giáo hóa mà tỉnh ngộ.
Câu chuyện nhân quả Phước đức của hoàng hậu

Phước đức của hoàng hậu - Câu chuyện nhân quả kỳ 82 - Phật giáo cố sự đại toàn

 •   14/06/2023 07:57:00 AM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Phước đức của hoàng hậu được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về hoàng hậu có nhiều phước đức nên chiếc nhẫn bị nhà vua ném đi lại tìm được về.
Câu chuyện nhân quả Tâm độc địa

Tâm độc địa - Câu chuyện nhân quả kỳ 81 - Phật giáo cố sự đại toàn

 •   14/06/2023 07:53:00 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Tâm độc địa được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về bà vợ cả vì ganh ghét đố kỵ mà giết chết con trai của vợ lẽ, cô vợ lẽ khi chết đi đã đầu thai làm con bà vợ cả để trả thù
Câu chuyện nhân quả Bài học cho người háo sắc

Bài học cho người háo sắc - Câu chuyện nhân quả kỳ 80 - Phật giáo cố sự đại toàn

 •   12/06/2023 07:59:00 AM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Bài học cho người háo sắc được trích từ Cuốn “Truyện Cổ Phật Giáo” kể câu chuyện về chồng tên Lạc Tu, vợ tên Hân Kiến đều là người xuất gia tu hành đã cảm hóa được vua Tự Tại

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập267
 • Máy chủ tìm kiếm21
 • Khách viếng thăm246
 • Hôm nay35,481
 • Tháng hiện tại2,083,425
 • Tổng lượt truy cập72,072,749
Sim đẹp phong thủy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây