Truyện cổ Phật giáo Hai cậu cháu

Hai cậu cháu - Truyện cổ nhà phật kỳ 99 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 •   01/05/2023 04:11:00 PM
 •   Đã xem: 301
 •   Phản hồi: 4
Câu chuyện về Hai cậu cháu được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tỳ-kheo Trường Trảo, Xá-lỵ-phất, Mục-kiền-liên được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp mà đắc quả A-La-hán.
Truyện cổ Phật giáo Người không thể chết

Người không thể chết - Truyện cổ nhà phật kỳ 98 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 •   01/05/2023 04:06:00 PM
 •   Đã xem: 315
 •   Phản hồi: 4
Câu chuyện về Người không thể chết được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo Hoàn-già-đạt nhờ kiếp trước có công cứu mạng một vị Phật Bích-chi mà chẳng bao giờ gặp nạn chết yểu, lại đến nay gặp Phật xuất gia đắc đạo.
Truyện cổ Phật giáo Người xấu xí

Người xấu xí - Truyện cổ nhà phật kỳ 97 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 •   30/04/2023 07:19:00 AM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 4
Câu chuyện về Người xấu xí được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo xấu xí kiếp trước là vị thần núi do có ác tâm muốn dọa nạt Bồ tát nên kiếp này sinh ra có dung mạo cực kỳ xấu xí.
Truyện cổ Phật giáo Thân thể đầy ung nhọt

Thân thể đầy ung nhọt - Truyện cổ nhà phật kỳ 96 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 •   30/04/2023 07:13:00 AM
 •   Đã xem: 327
 •   Phản hồi: 4
Câu chuyện về Thân thể đầy ung nhọt được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tỳ-kheo Thân Hào  kiếp trước là vị trưởng giả vì vu khống vị Phật Bích-chi mà kiếp này sinh ra bị ung nhọt, đau nhức khốn khổ.
Truyện cổ Phật giáo Sanh tử khổ lắm thay!

Sanh tử khổ lắm thay! - Truyện cổ nhà phật kỳ 95 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 •   29/04/2023 06:30:00 AM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 4
Câu chuyện về Sanh tử khổ lắm thay! được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tỳ-kheo Sanh Tử Khổ vì kiếp trước là sa-di do buông lời ác khẩu với hòa thượng mà năm trăm đời phải đọa vào địa ngục, thọ những khổ não không sao nói hết.
Truyện cổ Phật giáo Đói khổ suốt đời

Đói khổ suốt đời - Truyện cổ nhà phật kỳ 94 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 •   29/04/2023 06:23:00 AM
 •   Đã xem: 317
 •   Phản hồi: 4
Câu chuyện về Đói khổ suốt đời được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tỳ-kheo Lê-quân-chi do kiếp trước sinh lòng tham lam chẳng thuận việc cúng dường nên ngăn cản mẹ bố thí cho Phật Đế-tràng, lại còn bỏ đói mẹ đến chết nên sinh ra dung mạo xấu xí, lúc nào cũng đói khát.
Truyện cổ Phật giáo Người không có tay

Người không có tay - Truyện cổ nhà phật kỳ 93 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 •   28/04/2023 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 4
Câu chuyện về Người không có tay được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tỳ-kheo Ngột Thủ vì kiếp trước ác khẩu thóa mạ A-La-hán mà phải chịu đựng 500 kiếp không có tay.
Truyện cổ Phật giáo Mang thai sáu mươi năm

Mang thai sáu mươi năm - Truyện cổ nhà phật kỳ 92 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 •   28/04/2023 12:55:00 PM
 •   Đã xem: 285
 •   Phản hồi: 4
Câu chuyện về Mang thai sáu mươi năm được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tỳ-kheo Trưởng Lão vì kiếp trước sanh tâm sân hận, mạ nhục tăng chúng mà kiếp này chịu quả báo trong bụng mẹ 60 năm.
Truyện cổ Phật giáo Phật độ người hung ác

Phật độ người hung ác - Truyện cổ nhà phật kỳ 91 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 •   27/04/2023 01:01:00 PM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 4
Câu chuyện về Phật độ người hung ác được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo Tu-bồ-đề kiếp trước vì buông lời ác độc với chư tỳ-kheo mà phải chịu 500 kiếp làm loài rồng, kiếp này sinh ra hung ác nhưng được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp mà đắc quả A-La-hán.
Truyện cổ Phật giáo Thái tử xuất gia

Thái tử xuất gia - Truyện cổ nhà phật kỳ 90 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 •   27/04/2023 12:55:00 PM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 4
Câu chuyện về Thái tử xuất gia được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về tỳ-kheo Hộ Quốc kiếp trước là Vua Tỳ-đề có nhân duyên cúng dường vị Phật Bích-chi mà kiếp này được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp mà đắc quả A-La-hán
Truyện cổ Phật giáo Chúng Bảo Trang Nghiêm

Chúng Bảo Trang Nghiêm - Truyện cổ nhà phật kỳ 87 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 •   26/04/2023 12:46:00 PM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 4
Câu chuyện về Chúng Bảo Trang Nghiêm được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo Chúng Bảo Trang Nghiêm nhờ công đức cúng dường hương hoa, trân bảo, y phục quý giá vào tháp thờ đức Phật Ca-tôn-đà mà kiếp này khi sinh ra có đủ các thứ trân bảo, y phục quý giá.
Truyện cổ Phật giáo Ông hoàng xuất gia

Ông hoàng xuất gia - Truyện cổ nhà phật kỳ 89 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 •   26/04/2023 12:41:00 PM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 4
Câu chuyện về Ông hoàng xuất gia được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo Bạt-đề kiếp trước cúng dường miếng bánh cho Phật Bích-chi mà kiếp này được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni mà được xuất gia đắc quả A-La-hán.
Truyện cổ Phật giáo Ông vua hiếu chiến

Ông vua hiếu chiến - Truyện cổ nhà phật kỳ 88 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 •   26/04/2023 12:37:00 PM
 •   Đã xem: 302
 •   Phản hồi: 4
Câu chuyện về Ông vua hiếu chiến được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về vua Kế-tân-ninh kiếp trước là Vua Bàn-đầu-mạt-đế có công cúng dường đức Phật Tỳ-bà-thi mà kiếp này có sức mạnh hơn người, lại được gặp Phật, xuất gia đắc đạo.
Truyện cổ Phật giáo Vị tỳ kheo hóa sanh

Vị tỳ-kheo hóa sanh - Truyện cổ nhà phật kỳ 86 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 •   25/04/2023 01:07:00 PM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 4
Câu chuyện về Vị tỳ-kheo hóa sanh được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo Hóa sanh kiếp trước nhờ công đức cung cấp món ăn thức uống hàng ngày cho các vị tỳ-kheo mà sau này sinh ra đều có sẵn các món ăn thức uống đủ trăm mùi vị tự nhiên ứng hiện.
Truyện cổ Phật giáo Da xoa Mật đa

Da-xoa-Mật-đa - Truyện cổ nhà phật kỳ 85 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 •   25/04/2023 01:02:00 PM
 •   Đã xem: 286
 •   Phản hồi: 4
Câu chuyện về Da-xoa-Mật-đa được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo Da-xoa-mật-đa  kiếp trước phát tâm cung phụng nước sạch tinh khiết cho chư tăng mà sau này sinh ra đều sẵn có nước quý, không dùng sữa mẹ.
Truyện cổ Phật giáo Tỳ kheo tam tạng

Tỳ-kheo tam tạng - Truyện cổ nhà phật kỳ 84 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 •   24/04/2023 05:35:00 PM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 4
Câu chuyện về Bàn tay vàng được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo Bảo Thủ kiếp trước vị trưởng giả cúng dường một đồng tiền vàng cho tháp thờ đức Phật Ca-diếp mà kiếp này vừa sinh ra đã biết nói ngay và có một tấm áo cà-sa bao quanh thân.
Truyện cổ Phật giáo Bàn tay vàng

Bàn tay vàng - Truyện cổ nhà phật kỳ 83 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 •   24/04/2023 05:32:00 PM
 •   Đã xem: 348
 •   Phản hồi: 4
Câu chuyện về Bàn tay vàng được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về Tỳ-kheo Bảo Thủ kiếp trước vị trưởng giả cúng dường một đồng tiền vàng cho tháp thờ đức Phật Ca-diếp mà kiếp này được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni nghe thuyết pháp mà được xuất gia đắc quả.
Truyện cổ Phật giáo Áo hoa che thân

Áo hoa che thân - Truyện cổ nhà phật kỳ 82 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 •   23/04/2023 02:20:00 PM
 •   Đã xem: 291
 •   Phản hồi: 0
Câu chuyện về Áo hoa che thân được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về sa-di Tu-mạn-na sinh ra đã có tấm y bằng hoa Tu-mạn bao quanh người do kiếp trước cúng dường rất nhiều hoa Tu-mạn quanh tháp thờ đức Phật Tỳ-bà-thi.
Truyện cổ Phật giáo Những người đi biển

Những người đi biển - Truyện cổ nhà phật kỳ 81 - Một trăm truyện tích nhân duyên

 •   23/04/2023 02:16:00 PM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 4

Câu chuyện về Những người đi biển được trích từ Cuốn “Một trăm truyện tích nhân duyên” kể về năm trăm vị tỳ-kheo là những người đi biển gặp trận bão lớn niệm Phật được Phật Thích Ca Mâu Ni cứu giúp, được nghe thuyết pháp mà tâm ý khai mở xuất gia đắc quả A-La-hán.


Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập265
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm264
 • Hôm nay9,918
 • Tháng hiện tại1,663,813
 • Tổng lượt truy cập65,131,615
Sim đẹp phong thủy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây