Hãy tinh tiến lên để đạt giải thoát!

Hãy tinh tiến lên để đạt giải thoát! - Đường xưa mây trắng chương 80 - Theo gót chân Bụt

 •   03/02/2024 01:15:00 PM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Hãy tinh tiến lên để đạt giải thoát! được trích từ Cuốn “Đường xưa mây trắng - Theo gót chân Bụt” kể về lời nói cuối cùng của Bụt: Các vị khất sĩ, hãy nghe Như lai nói đây: vạn pháp vô thường, có sinh thì có diệt, các vị hãy tinh tiến lên để đạt tới giải thoát.
Thông điệp cuộc sống Món quà tạm biệt

Món quà tạm biệt - Thông điệp cuộc sống kỳ 342 - Hạt giống tâm hồn tập 8

 •   02/02/2024 07:35:00 AM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
Bài học cuộc sống “Món quà tạm biệt” nằm trong Cuốn sách “Hạt giống tâm hồn tập 8” kể câu chuyện về cảm xúc và ký ức của người cha khi đứa con gái đi học đại học và không quên trao cuốn sách mà ông nội đã gửi gắm
Đường xưa mây trắng Nấm chiên đàn

Nấm chiên đàn - Đường xưa mây trắng chương 79 - Theo gót chân Bụt

 •   02/02/2024 07:27:00 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Nấm chiên đàn được trích từ Cuốn “Đường xưa mây trắng - Theo gót chân Bụt” kể về Bụt đã quyết định diệt độ và dùng bữa cơm cuối cùng là nấm chiên đàn do nam cư sĩ Cunda dâng lên
Hai ngàn chiếc áo vàng trên núi thứu

Hai ngàn chiếc áo vàng trên núi thứu - Đường xưa mây trắng chương 78 - Theo gót chân Bụt

 •   30/01/2024 07:45:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Hai ngàn chiếc áo vàng trên núi thứu được trích từ Cuốn “Đường xưa mây trắng - Theo gót chân Bụt” kể về Bụt dạy cho 2 ngàn vị khất sĩ bảy phương pháp để giữ gìn cho chánh pháp và giáo đoàn không bị suy thoái
Sinh tử là hoa đốm giữa hư không

Sinh tử là hoa đốm giữa hư không - Đường xưa mây trắng chương 77 - Theo gót chân Bụt

 •   28/01/2024 09:12:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Sinh tử là hoa đốm giữa hư không được trích từ Cuốn “Đường xưa mây trắng - Theo gót chân Bụt” kể về cuộc đối thoại cuối cùng đầy xúc động giữa Bụt và Vua Pasenadi
Đường xưa mây trắng Hoa trái của ngày hôm nay

Hoa trái của ngày hôm nay - Đường xưa mây trắng chương 76 - Theo gót chân Bụt

 •   25/01/2024 01:07:00 PM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Hoa trái của ngày hôm nay được trích từ Cuốn “Đường xưa mây trắng - Theo gót chân Bụt” kể về Bụt dạy cho vua Ajatasattu những hoa trái của sự tu học trong đạo pháp tỉnh thức, những hoa trái có thể thấy được trong hiện tại và những hoa trái sẽ hái gặt được trong tương lai
Những giọt nước mắt sung sướng của sudatta

Những giọt nước mắt sung sướng của sudatta - Đường xưa mây trắng chương 75 - Theo gót chân Bụt

 •   24/01/2024 07:43:00 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Những giọt nước mắt sung sướng của sudatta được trích từ Cuốn “Đường xưa mây trắng - Theo gót chân Bụt” kể về Đại đức Sariputta và Ananda đến thăm và giúp cư sĩ sudatta quán chiếu trước khi ông mất
Đường xưa mây trắng Tiếng rú của con voi chúa

Tiếng rú của con voi chúa - Đường xưa mây trắng chương 74 - Theo gót chân Bụt

 •   23/01/2024 07:44:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Tiếng rú của con voi chúa được trích từ Cuốn “Đường xưa mây trắng - Theo gót chân Bụt” kể câu chuyện Bụt đã thuần hóa con voi hung dữ Nalagiri khi nó được thả ra để ám sát người
Thông điệp cuộc sống Lời yêu thương

Lời yêu thương - Thông điệp cuộc sống kỳ 336 - Hạt giống tâm hồn tập 8

 •   22/01/2024 10:54:00 PM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0
Bài học cuộc sống “Lời yêu thương” nằm trong Cuốn sách “Hạt giống tâm hồn tập 8” gửi đến thông điệp: Nếu bạn có thế làm một việc gì đó cho những người bên cạnh mình, hãy thực hiện ngay lúc này vì có thể bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm việc đó một lần nữa.
Những vắt cơm dấu trong mái tóc

Những vắt cơm dấu trong mái tóc - Đường xưa mây trắng chương 73 - Theo gót chân Bụt

 •   22/01/2024 07:28:00 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Những vắt cơm dấu trong mái tóc được trích từ Cuốn “Đường xưa mây trắng - Theo gót chân Bụt” kể về Bụt đã tha thứ và độ cho người đến ám sát mình và chuyện hoàng thái hậu Videhi lén mang cơm cho vua Bimbisara
Đường xưa mây trắng Chống đối im lặng

Chống đối im lặng - Đường xưa mây trắng chương 72 - Theo gót chân Bụt

 •   20/01/2024 01:22:00 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Chống đối im lặng được trích từ Cuốn “Đường xưa mây trắng - Theo gót chân Bụt” kể về đại đức Devadatta đã chống đối lại Bụt và tách ra lập giáo đoàn riêng và xúi giục Thái tử Ajatasattu cướp ngôi vua Bimbisara
Đường xưa mây trắng Nghệ thuật lên dây đàn

Nghệ thuật lên dây đàn - Đường xưa mây trắng chương 71 - Theo gót chân Bụt

 •   19/01/2024 01:19:00 PM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Nghệ thuật lên dây đàn được trích từ Cuốn “Đường xưa mây trắng - Theo gót chân Bụt” kể về Bụt dạy khất sĩ Sona về chơi đàn khi thấy vị khất sĩ này cố gắng quá sức mình thì sẽ đưa tới sự mệt mỏi và thối chí
Đường xưa mây trắng Bụt từ đâu tới và sẽ đi về đâu

Bụt từ đâu tới và sẽ đi về đâu? - Đường xưa mây trắng chương 70 - Theo gót chân Bụt

 •   16/01/2024 01:06:00 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Bụt từ đâu tới và sẽ đi về đâu? được trích từ Cuốn “Đường xưa mây trắng - Theo gót chân Bụt” kể về Bụt đã không trả lời các câu hỏi về siêu hình của Du sĩ Uttiya và Du sĩ Uttiya vì Bụt biết không có ích cho họ
Đường xưa mây trắng Chim cút và chim ưng

Chim cút và chim ưng - Đường xưa mây trắng chương 69 - Theo gót chân Bụt

 •   13/01/2024 01:12:00 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Chim cút và chim ưng được trích từ Cuốn “Đường xưa mây trắng - Theo gót chân Bụt” kể về con chim Ưng bắt con chim cút có mục đích nhắc nhở các thầy giữ gìn sáu căn và đừng buông thả tự thân trong lĩnh vực của thất niệm
Đường xưa mây trắng Ba cánh cửa nhiệm mầu

Ba cánh cửa nhiệm mầu - Đường xưa mây trắng chương 68 - Theo gót chân Bụt

 •   13/01/2024 01:05:00 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Ba cánh cửa nhiệm mầu được trích từ Cuốn “Đường xưa mây trắng - Theo gót chân Bụt” kể về Bụt dạy ba cánh cửa giải thoát, hay tam giải thoát môn để chứng thực tích cách chân xác của chánh pháp
Đường xưa mây trắng Nước biển chỉ có vị mặn

Nước biển chỉ có vị mặn - Đường xưa mây trắng chương 67 - Theo gót chân Bụt

 •   11/01/2024 01:17:00 PM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Nước biển chỉ có vị mặn được trích từ Cuốn “Đường xưa mây trắng - Theo gót chân Bụt” kể về Bụt nói tám điều đáng yêu về chánh pháp, đạo giác ngộ của Bụt
Đường xưa mây trắng Bốn núi bao quanh

Bốn núi bao quanh - Đường xưa mây trắng chương 66 - Theo gót chân Bụt

 •   05/01/2024 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Bốn núi bao quanh được trích từ Cuốn “Đường xưa mây trắng - Theo gót chân Bụt” kể về Bụt dạy vua nước Kosala là Pasenadi về bốn ngọn núi của sinh lão bệnh tử
Không ‘có’ cũng không ‘không’

Không ‘có’ cũng không ‘không’ - Đường xưa mây trắng chương 65 - Theo gót chân Bụt

 •   03/01/2024 07:25:00 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Không ‘có’ cũng không ‘không’ được trích từ Cuốn “Đường xưa mây trắng - Theo gót chân Bụt” kể về Bụt dạy về có và không, về sinh và diệt của vạn pháp. Phép quán chiếu về tự tính không của vạn pháp.
Vòng sinh tử không có bắt đầu

Vòng sinh tử không có bắt đầu - Đường xưa mây trắng chương 64 - Theo gót chân Bụt

 •   01/01/2024 08:55:00 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 2
Câu chuyện về Vòng sinh tử không có bắt đầu được trích từ Cuốn “Đường xưa mây trắng - Theo gót chân Bụt” kể về Bụt dạy 8 điều giác ngộ của các bậc đại nhân

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập675
 • Máy chủ tìm kiếm434
 • Khách viếng thăm241
 • Hôm nay33,434
 • Tháng hiện tại2,536,471
 • Tổng lượt truy cập68,782,014
Sim đẹp phong thủy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây